FLASH - Programy na analýzu a úpravu SWF souborů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Webdesign

FLASH - Programy na analýzu a úpravu SWF souborů

20. listopadu 2001, 00.00 | V článku vás seznámím s několika malými jednoúčelovými programy na analýzu a úpravu výsledných SWF souborů. Slouží k deprotekci, získávání zvuků, obrázků i ActionScriptu.

Kdo publikuje soubory ve formě SWF souborů, většinou zakáže publikování pomocí funkce "Protect from import" nejen ve Flashi, ale i v dalších animačních programech na bázi SWF souborů, abyste nemohli volně importovat takto vzniklé soubory do Flashe či jiných programů. Často kladenou otázkou uživatelů je, jak zpětně vytvořit z výsledného SWF souboru (*.swf) zdrojový soubor (*.fla). Na tuto otázku mnohdy nezbývá jiná odpověď než, že to nejde. Ale jde udělat něco jiného, rozložit animaci do jednotlivých snímků, upravit parametry SWF souboru (velikost, počet snímků za sekundu, editovat getURL, LoadMovie, UnloadMovie, ...), získat grafiku, získat bitmapové soubory, zvuky a dokonce i těžce naprogramovaný ActionScript.

Swiffty Utilities
zahrnují celou řadu malých specializovaných programů, většina z nich je však již staršího data vzniku a jsou určené pro SWF soubory verze 3 nebo 4, nenajdou tedy praktické uplatnění. Použitelné jsou tedy jen Swifty Xena Pro a The Swiffer - které jsou i pro verzi Flashe 5.

The Swiffer
Podporuje SWF verze 3, vytváří seznam tagů v SWF souboru, ukáže informace jako počet snímků za sekundu, velikost souboru v pixelech, umožňuje odstranit kterýkoliv tag včetně "Protect from import" a uložit upravený soubor.
Swifty Hercules
Podporuje SWF verze 3, dokáže získat Movie Clipy (Sprites) z SWF souborů a uložit je do jednotlivých SWF souborů.
Swifty Zeus
Podporuje SWF verze 3, dokáže získat vrstvy SWF souborů uložit jako SWF soubory.
Swifty Unprotector
Podporuje SWF verze 3 a 4, odstraní "Protect from import".
Swifty Batch Projector Creator
Podporuje SWF verze 4, vytváří soubor projectoru ze seznamu SWF souborů s využitím Playeru, který zadáte. Soubory se přidávají do programu metodou Drag and Drop.
Swifty Xena Pro

Podporuje SWF verze 4, 5 (i nižší) a Director verze 5, 6, 7. Přemění *.exe soubory vzniklé ve Flashi na SWF a z Directoru DIR/DXR a CST/CXT.

Pozn.:

DIR je zdrojový soubor Directoru obdobně jako ve Flashi *.fla
DXR je zdrojový soubor, který je protektovaný. Na rozdíl od Flashe lze v Directoru využít přímo zdrojové soubory (např. nějaký zdrojový soubor DIR publikujete na webu a bude fungovat, i když není ve formátě DCR - shockwave). Tím, že se soubor protektuje, zruší se z něho komentáře a soubor se o dost zmenší a nedá se hlavně otevřít v Directoru. Využívá se to často v prezentacích, kde se odvolává na více zdrojových souborů DIR na sebe (když je prezentace velká, využije se skoro vždy).
CST je soubor externího flash Castu. Director ho vyžívá k načítání externích dat, jsou to ovšem jen data bez informací o uložení na scéně. Každé DIR movie může mít velké množství interních Castů (přímo vložených v souboru DIR) nebo externích s příponou CST. Podobně jako u DIR jsou CXT protektované, takže se nedají editovat v Directoru.

The Swiffer
I když je určen pro SWF verze 3, poradí si i s SWF souborem z Flashe 5. Swiffer nás informuje v Header o verzi Flashe, velikosti v bytech, výšce a šířce, počtu snímků za sekundu. Po načtení souboru ho  jednotlivé snímky a objekty - Frame, umožní částečně zasahovat do souboru mazáním jednotlivých položek. Umožňuje odstranit "Protect from import" - tady Protect, uložit do nového souboru a pak importovat do Flashe. Jedná se o poměrně jednoduchý a jednoúčelový program, který využijete jen občas.
Action Script Viewer v2.0
podporuje Macromedia Flash 3, 4 a 5 SWF soubory (oficiálně nepodporuje SWF soubory z jiných aplikací). ASV vás nechá prohlížet ActionScripty v SWF souborech, dekompiluje a uloží je do textového souboru, můžete vidět jmenovky (labels), instance a uložit movie klipy z SWF souboru do jednotlivých souborů.  ASV je určen pro W95/98/ME/NT/2000/XP. Program je možné stáhnout v demoverzi, která je omezena na 5 prvních snímku z  SWF souborů, ze kterých můžete získat ActionScript nebo vám budou zobrazeny klipy, buttony atd. Pokud budete chtít získat plnou verzi, zaplatíte za ni USD 49.95.Program je složen z několika pohledů - Frames, který můžete vidět na ilustračním obrázku, Library - kdy jsou zobrazeny klipy, tlačítka, grafické symboly a textová pole, zvuky, fonty, můžete zobrazit určitou skupinu (např. jen klipy). Ve Frame labels zjistíte všechny pojmenované snímky a v Action Scripts použité Action Scripty.


Na dalším ilustračním obrázku máte zobrazen význam jednotlivých tlačítek v ovládacím panelu:
Show preview (ctrl+P) - slouží k prohlédnutí změněného swf souboru
Move origin to center - zarovná originální soubor na střed, využívá se hlavně u extrahovaných klipů z původního souboru, protože jsou zarovnány vlevo nahoru
Show unmodified frames (shif+ctrl+F) - pokud je tlačítko zapnuto, jsou ukázány všechny framy, jinak jsou zobrazeny jen využívané
Show unmodified layers (shift+ctrl+L) - pokud je tlačítko zapnuto, jsou zobrazeny všechny vrstvy (layers) ve zvoleném framu
Show long AS (ctrl+A) - AS je plně dekompilován a zobrazen, jinak je ukázána jen část
Word wrap AS (ctrl+W) - zapíná/vypíná word wrapping (zalomení textu - automatické zalomení textu, když dosáhne pravého okraje textového pole)
Colorize AS - zapíná/vypíná barevné zobrazení AS
Change AS font - umožňuje změnu fontu, ve kterém je zobrazen AS
Change background color - změní barvu pozadí v SWF souboru
Copy AS to clipboard (as text) - zkopíruje AS do clipboardu (jako text), tj. identické s ctrl+C
Save AS to text file - uloží AS do textového souboru
Open selected in new window - otevře zvolený soubor, symbol,... v novém okně
Trace selected in this window - hledá příbuzné prvky ve zvoleném prvku, pokud je zvolena vrstva (layer) ve framové stránce, hledá příbuzné symboly v knihovně
Enable AS in preview window - zapíná/vypíná zobrazení celého AS v okně prohlížení
Force Flash 5 mode - zapíná zobrazení syntaxe AS Flashe 5, jinak je zobrazena syntaxe Flashe 4

Program využijete hlavně k získání ActionScriptu z SWF souborů, to je jeho velkou předností. Pro názornost jsem si otevřel kalkulačku, o které jsem psal v minulém článku, jednalo se samozřejmě o protektovaný soubor. A můžete vidět výsledek v podobě získaného ActionScriptu.

URL Action Editor v2.0
je určen pro SWF verze 3, 4 a 5. Využít ho mohou pouze uživatelé s 32-bitovým operačním systémem Windows (W95/98/ME/NT/2000/XP), umožňuje editovat URL (Uniform Resource Locator), tedy internetové adresy použité v souborech. Tento program využijete hlavně, když nedopatřením ztratíte zdrojový soubor nebo častěji, potřebujete-li změnit adresu v reklamním flash-banneru tak, aby využívala jiný skript při počítání počtu kliknutí (to se týká hlavně agentury zabývající se internetovou reklamou). Tento editor dokáže také skrýt nebo změnit grafické symboly a tlačítka. Program můžete zakoupit za USD 39.95, bohužel není dostupná demoverze, proto jsem tento program nemohl otestovat a přináším vám originální náhled.

Program zobrazí všechny akce zahrnující adresy (URL), umožnuje jejich editaci nebo odstranění - hlavně u getURL, LoadMovie, UnloadMovie, LoadVariablse, FSCommand, print, printAsBitmap, také podporuje adresy typu movieclip.getURL, movieclip.loadMovie, movieclip.loadVariables, xml.load, xml.send, xml.sendAndLoad, je možné editovat text (text lze také importovat z jiného SWF souboru) a vlastnosti pro jakoukoliv adresu a měnit také nestreamované zvuky. Zobrazit je možné i všechny symboly v knihovně. Lze také označit časovou osu a symboly (grafické symboly a tlačítka) jednoduše skrýt, stejně tak zaměnit symbol jiným z odlišného SWF souboru. K dispozici je také okno na prohlížení takto vzniklých souborů nebo jen samotných symbolů (včetně klipů), jehož velikost můžete měnit, stejně jako barvu pozadí.

SWF Scanner v2.5.2
obdobně jako Action Script Viewer využijete hlavně pro získání ActionScriptu z SWF souborů, získávání grafiky, bitmapové grafiky i zvuků. Instalační soubor má velikost 1.26 MB, program můžete získat za USD 19.99 a vyzkoušet pod Win 95/98/NT/2000/XP.

 

Co vlastně vše dokáže? Jak můžete v ilustračním obrázku vidět, informuje vás o parametrech SWF souboru, který načtete pomocí Browse, jako velikost souboru v Bytech, verzi Flashe, šířku a výšku, počet snímků za sekundu a počet snímků celkem (neodpovídá skutečnému počtu snímků použitých v originálním *.fla souboru). Změnit lze jen šířka a výška a také počet snímků za sekundu. Zvuky (*.wav, *.mp3) lze přehrávat (pokud jde o mp3 k přehrání se využívá externí přehrávač), získat a uložit je v daném formátu, stejně jako i  obrázky (*.jpg). 


Asi nejvíce se vám bude líbit, když získáte nějaký složitý ActionScript, ale tato funkce je dostupná až po registraci a zakoupení programu, který můžete jednoduše zkopírovat do schránky a přenést, i když interpretace ActionScriptu je v některých případech dosti podivná. U skriptů je funkce přepínání mezi syntaxí Flashe 4 a 5.


Užitečnou funkcí je Extraction Settings, kterou lze zvolené prvky (Images, ActionScripty, Sounds, Button ActionScripts) v zadané syntaxi (Flash 4 nebo 5), hromadně uložit do zvoleného adresáře.


Tyto jednoduché a jednoúčelové programy potěší určitě každého uživatele, který potřebuje z výsledného SWF souboru získat obrázky, grafiku, zvuky nebo ActionScript. Ale na druhé straně pro tvůrce těchto souborů je to "vykrádání", které jim určitě škodí. Jen si vezměte, jakou jim to dalo práci, než něco skvělého vytvořili a jiný přijde a jednoduše to získá. Ale to se netýká jen skriptů v SWF souborech, ale i veškerých skriptů, které jsou prováděné v klientské části, vždy je lze zkopírovat. Někteří řeší jednoduchý problém, jak uložit SWF soubor, a přitom je to tak snadné. Všechny soubory, které prohlížíte, jsou přece ukládány do dočasných složek na počítači (např. Temporary Internet Files) nebo existují speciální programy (Download manažery, programy na kopírování celých stránek), které vám usnadní jejich získání.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: