FLASH 4 - natažení externího .swf - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Webdesign

FLASH 4 - natažení externího .swf

11. října 2000, 00.00 | Rozsáhlejší projekty se mohou skládat z několika samostatných animací - .swf souborů, které pomocí
akce Load/Unload Movie natahujeme do hlavní animace buď do určeného cíle, nebo nebo na určenou
úroveň. Podívejme se jak celá akce probíhá.

Rozsáhlejší projekty se mohou skládat z několika samostatných animací - .swf souborů, které pomocí akce Load/Unload Movie natahujeme do hlavní animace buď do určeného cíle, nebo nebo na určenou úroveň. Podívejme se jak celá akce probíhá:

Nejdříve v hlavní animaci, to znamená v té, do které budeme externí soubory natahovat, vytvoříme filmový klip. Ten se bude skládat pouze ze čtverce, nakresleného bez okraje a průhlednou (Alpha=0%) barvou. Rozměry určíme podle velikosti hlavní scény a podle uvážení v jak velkém prostoru chceme zobrazovat natažené soubory.

Vrátíme se na scénu 1 a hotový filmový klip vložíme z knihovny na jeviště a zadáme jeho Instance Name (v ukázce je to /umisteni). Na hlavní scénu jsem jen tak pro ukázku vložil další jednoduchou animaci - pohyb bílého kroužku.

K natažení externích souborů jsem použil čtyři tlačítka, na každý soubor jedno. První dvě natahují externí swf do určeného cíle (do filmového klipu, jehož Instance name je /umisteni), třetí a čtvrté tlačítko natahují soubory do určených úrovní 0 a 1. Jestliže chceme, aby externí soubor měl po natažení stejné rozměry a nebyl nijak deformován, musí mít cíl, do kterého bude natahován tytéž rozměry, nebo větší. na obrázku vidíme, že první swf soubor má stejný rozměr jako cíl (/umisteni), druhý swf soubor je menší, tudíž se zobrazí ve stejném rozměru v jakém je natažen, ale usadí se do levého horního rohu cíle. Vidíme také, že přestože je animace prvního swf souboru větší, než je rozměr jeviště tohoto souboru, je animace viditelná v celé velikosti.

Po vytvoření všech tlačítek a klipů by hlavní scéna měla vypadat takto:

Pro natažení prvního souboru použijem tlačítkovou akci Load/Unload Movie, kde v položce Action, zaškrtneme Load movie into location, protože natahujeme animaci do umístění, do položky URL zapíšeme cestu k externímu souboru a do položky Target (cíl) s využitím Target editoru zadáme Instance name cíle. Samozřejmě název cíle můžeme zapsat ručně.

V Target editoru se nám v horním, větším okně zobrazí veškeré filmové klipy, které mají zadáno Instance name. Jednoduchým dvojklikem na vybraný cíl jej přepíšeme do spodního okna Target a odsouhlasíme.

Stejným způsobem postupujeme i v případě druhého externího souboru. Protože při natahování externího souboru do určeného cíle je vždy předchozí soubor nahrazen druhým nově nataženým, zůstavají nastavení mimo URL k souboru shodná.

Jiná situace je při cílování do určených úrovní, jsou to poslední dvě tlačítka. U třetího, je použita v položce Location - Level (úroveň), úroveň 0. Číslování úrovní ve Flashi začíná právě nulou, tím je vlastně úroveň hlavní animace. Pokud cílujeme do této úrovně, je animace nacházející se na této úrovni nahrazena animací nataženou. Pro návrat do původní, hlavní animace jsem použil tlačítko Zpět, kde jsou zadány tyto akce:

On (Release)
    Load Movie ("hlavníanimace.swf", 0)
End On

V položce URL, zadáme cestu k hlavní animaci a v položce Level, musíme zadat opět úroveň 0, aby tato animace byla nahrazena animací novou, tudíž naší hlavní animací.

U posledního tlačítka je použito natažení do úrovně 1. Každý další soubor, který je natahován do úrovně vyšší, než je základní úroveň 0, pouze překrývá úroveň předchozí, nenahrazuje ji, a proto při použití zpětného tlačítka stačí použít akci Unload movie from location (Stáhni, nenatáhni animaci z umístění) a opět musíme použít stejnou úroveň (Level), do které jsme tento soubor natáhli (1).

Zdrojové soubory jsou ke stažení TADY.

Další relevantní články:

FLASH 4 - Spirála
Macromedia FLASH 4 - postupné vypisování textu
FLASH 4 - Speciální textové vlastnosti
FLASH 4 - pohybování textem pomocí kurzoru
FLASH 4 - Duplikování filmového klipu
Flash tutoriály
FLASH 4 - preloader
Bude Flash bez palet?
Flash 4 a QuickTime video
FLASH 4 - Optimalizace křivek
FLASH 4 - Zvláštní výběr křivek a čar
FLASH 4 - Text Field Properties
Macromedia ohlašuje Flash 5
FLASH XXI - dokončení
FLASH XXI - vlnění, kruhy na vodě
FLASH XX - konverze MP3 na WAV
FLASH 5 - ?????
FLASH XIX - akce Tell Target potřetí
FLASH XVIII - akce Tell Target podruhé
FLASH XVII - akce Tell Target poprvé

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: