FLASH - ANIMAČNÍ TECHNIKY I. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Webdesign

FLASH - ANIMAČNÍ TECHNIKY I.

8. března 1999, 00.00 | Jak tedy vypadá animace ve Flashi? To vám prakticky ukážeme v dnešním pokračování seriálu.

(frame-by-frame a tweened animace)

Po předchozích dílech seriálu o programu Flash jsme připraveni k jádru vlastní práce, totiž k animování.

Základem pro animování je pohyb v oblasti framů, čili jednoho stadia (řečeno filmařským žargonem "záběru") pohybu. U každé vrstvy obrázku máme dostupné vlastní animační pole - timeline, které je rozdělené horní lištou podle jednotlivých framů. Dole pod všemi vrstvami, u názvu konkrétní scény, máme uvedenu rychlost provádění animace, která implicitně činí 12 fps (frame per second - framů za sekundu). Tato hodnota je typická například pro formáty QuickTime či AVi, standardní filmový či video snímek má 24 fps. Dvojklikem na tuto hodnotu ji máme možnost změnit, samozřejmě také pomocí menu MODIFY > MOVIE. Je nutno upozornit, že změna rychlosti animace platí pro celou animaci, nikoli jen pro jednu scénu.

Zde se na chvíli zastavím u pojmu scéna. Opět nejlépe jej asi vysvětlím použitím filmařského žargonu. Scéna má totiž charakter filmové sekvence, složené z jednotlivých záběrů. Rozdělení animace do několika scén má tedy smysl pouze u komplikovanějších záležitostí, kdy animaci rozdělujeme do několika rozdílných etap (jiné prostředí, jiný úsek "děje).

Ale zpět k samotnému animování. jak naznačuje nadpis, animační techniky lze rozdělit na dvě základní skupiny.

A) frame-by-frame animace

Animace tohoto typu se skládá z jednotlivých framů, na sobě nezávislých, v rámci nichž se mohou projevovat různé modifikace objektu v jedné hladině. Standardní tvorba spočívá ve zkopírování prvního, implicitního framu do dalších (dle předpokládané délky viditelnosti) a pak modifikování v jednotlivých framech. Při kliknutí na jakékoliv místo v timeline můžeme použitím pravého tlačítka vkládat framy a provádět řadu dalších funkcí. Zvlášť pro tuto potřebu je dobré znát klávesové zkratky, neboť proces vkládání budete patrně často opakovat. Flash nabízí pro každé místo časové osy vložení framu (F5) či keyframu (F6). Pochopení rozdílu mezi oběma je přitom velmi podstatné.

Obyčejný frame je vždy závislý na keyframu, ke kterému je přidružený. To znamená, že je-li modifikován keyframe, projeví se změna i v příslušném framu. Obyčejný frame tedy slouží jako výplňový prostor v těch časových úsecích, kdy má daná vrstva zůstat statická, ale přitom chceme, aby byla viditelná.

Následující ukázka je frame-by-frame animací vytvořenou za pět minut pomocí vkládání keyframů a modifikování polygonu v dané vrstvě.

Ke shlédnutí níže zobrazené animace potřebujete buď novější verzi prohlížeče (podrobně se konkrétním specifikacím budeme věnovat v jednom z následujících článků) nebo plug-in, který je ke stáhnutí zde. Animace má velikost cca 1Kb:

 

B) tweenend animace

Předchozí animační způsob se příliš neliší od animování gifů pomocí vyspělých nástrojů, jako je například Adobe Image Ready. Flash však disponuje dalším typem animace, velmi pohodlným a dobře použitelným.

Při takzvané tweened animaci vytváříme první a poslední keyframe, mezi kterými chceme rozehrát určitý pohyb, který v intencích možností nadefinujeme. Výslednou animaci potom generuje program sám.

Algoritmus programu je schopen za nás udělat dva typy animací : přesun objektu z jednoho bodu do druhého podél nadefinované cesty či plynule v čase měnit tvar objektu (tweening shape).

Při prvním způsobu postupujeme tak, že po zvolení úvodního a závěrečného keyframu, vytvoříme přidruženou vrstvu s cestou - pomocí volby Add Motion Guide z pop-up menu u vrstvy. Poté nakreslíme cestu, po které se má objekt pohybovat - musí jít o spojitou čáru a přichytíme první i poslední keyframe k počátku a konci čáry. Kliknutím mezi oba keyframy a volbou Properties z kontextového menu se dostaneme k možností zvolit typ animace. Nebudeme si prozatím všímat ostatních záložek a zvolíme Tweening.

Zde zvolíme Motion a můžeme se podívat na kontrolní náhled animace (menu CONTROL > TEST MOVIE - klávesová zkratka CTRL+Enter).

Přístě budeme v animování pokračovat a dostaneme se i k plynulým modifikacím tvarů (SHAPE).

Minulé díly:
I. Seznamte se
II. Kreslíme s Flashem
III. Vrstvy, symboly, knihovny a rastrové obrázky

--

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: