SWISH v2 - Flash bez Flashe - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

SWISH v2 - Flash bez Flashe

Swish flash

28. srpna 2001, 00.00 | Na svět se dostala nová verze tohoto programu na textové efekty, který překročil už ve verzi 1.5 svou hranici a nabízí i práci s obrázky, zvukem, kreslení, jednoduché akce a mnohé další. Swish je levnější alternativou pro animace nebo bannery než samotný Macromedia Flash.

Na svět se dostala nová verze tohoto programu na textové efekty, který překročil už ve verzi 1.5 svou hranici a nabízí i práci s obrázky, zvukem, kreslení, jednoduché akce a mnohé další. Swish je levnější alternativou pro animace nebo bannery než samotný Macromedia Flash.

Systémové požadavky pro Swish jsou Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Pentium 100, 32MB RAM, minimální rozlišení 800x600. Je možné si stáhnout a vyzkoušet plnohodnotnou trial verzi programu. Na rozdíl od předchozí verze, kde bylo možné program využívat až po registraci (omezení spočívalo v tom, že při exportu do SWF byl generován nesmyslný text), je možné plně využívat program po stanovenou dobu (15 dní). Cena je $ 49.95 pro nové zákazníky, pokud jste používali verzi 1.x, je možné pořídit update jen za $ 14.95. Instalační soubor má velikost 4.6 MB.


Pomocí Swishe vytvoříte kompletní animace s textem, obrázky, grafikou i zvukem. K dispozici je přes 150 efektů - exploze, víry, 3D rotace, vlna, volná transformace a mnohé další. Swish má také nově nástroje pro vytváření linek, obdélníků, elips, beziérových křivek, pohybových cest i tlačítek reagujících na přejetí myši.

Pokud Swish 2 porovnáte s verzí 1.0 (nebo zde), která se moc neliší od verze 1.5, zjistíte, že došlo k mnohým změnám v uspořádání nástrojů a také k rozšíření funkčnosti. Uživatelské rozhraní si můžete uspořádat podle svých potřeb a využít při tom mnohých nástrojových lišt, jak můžete vidět na ilustračním obrázku. Pracovní panel Layout slouží jednak pro práci s vaší animací, jednak pro přehrávání výsledku. Zahrnuje nástroje označení, rotaci a překlopení, změnu velikosti, bezierovy křivky (slouží pro tvarování různě vypadajících objektů nebo pro pohyb objektu po určité křivce), kreslení (čáry, pero, obdélníky, elipsy), zvětšení a uchopení. V Movie nastavíme velikost animace, počet snímků za sekundu, pozadí, k dispozici je rovněž mřížka (Grid) a pravítko (Rules). Ve scene nastavíme její název, pozadí nebo i url. V Actions zvolíme akce související s tlačítky (nejsou to ovšem jediné akce, později se podíváme na další), které jsou dostupné po kliknutí na nějaký objekt. Rovněž se nám trochu změnil celý tento panel - místo scene se objevil panel Shape, ale nejdříve se zastavíme u Transform.

Panel Transform umožňuje změnu velikosti objektu, jeho posun po x-ové nebo y-ové souřadnici, otočení o daný úhel, zkosení nebo změnu středového bodu (Center).

K jednotlivým objektům patří nastavení Shape, ve kterém nově nastavíme vzhled a velikost obrysu (Line), vzhled výplně (Fill) - žádná (None), celistvá (Solid), lineární a radiální gradient, výplň obrázkem jako dlaždice (Tiled image) nebo jen jedním obrázkem (Clipped image). Vlastnosti (Properties) gradientu jsou obdobné jako u panelu Transform. K podstatnému vylepšení došlo také v paletě barev (Color), která zahrnuje sběrač (Color Picker) pro zjištění barev, paletu barev optimalizovaných pro web a paletu barev Windows, umožňuje také nastavení průhlednosti barev (A - Alpha) a zobrazení barev v RGB.  


Jaká je vlastně práce s těmito panely? Můžeme je zobrazit nebo skrýt v menu Panels nebo uspořádat podle toho, jak vidíte, nebo myší kliknout na Actions, táhnout a rozložit tak záložku na jednotlivé panely po celé pracovní ploše (v mém případě je pracovní plocha malá, protože jsem omezen šířkou ilustračního obrázku v článku asi 450 px).

Outline panel představuje stromový pohled na animaci včetně všech scén, objektů nebo jejich skupin. Timeline (časová osa) je obdobná jako u Flashe nebo předchozí verze programu, můžeme upravit i její vzhled. Swish pracuje z objekty pojmenovanými jako Text, Button (tlačítko), Sprite (klip), Image (obrázek, Content a také využívá Instance, které vložíme v menu Insert

Text
- vlastnosti textu jsou obdobné jako u jiných programů, výběr  fontu, velikosti, barvy, převod na tučné nebo kurzívu, zarovnání, vzdálenosti mezi jednotlivými písmenky a také jednotlivými řádky, možnost pojmenování. 

Sprite
jsou klipy (obdoba Movie Clip ve Flashi), u kterých můžete nastavit Instanci nebo je maskovat. Mohou být přehrávány nezávisle na časové ose, volně do nich vkládány další, jejich použití je jak pro efekty, tak i akce, umožňují pomocí akce Load Movie využívat externí SWF soubory.

Button (tlačítko) má čtyři polohy - Over, Up, Down, Hit. Myslím, že není třeba podrobně vysvětlovat. U tlačítek i ostatním objektů je možné specifikovat jejich reakci buď na stisknutí (On Press), uvolnění (On Release), rolování na (On Roll Over), rolování ven (On Roll Out), tažení na (On Drag Over), tažení ven (On Drag Out) a uvolnění mimo tlačítko (On Release Outside).

Image (obrázek) umožňuje vložení externího obrázku ve formátu BMP, JPEG, GIF, PNG, obdobně můžeme obrázek vložit i v menu File - Import, které má ještě další možnosti, ke kterým se vrátím později. Nastavení JPEG komprese je samozřejmostí.

Content slouží pro vložení externího souboru, je to stejná volba jako File - Import.

Instanci je možné zadat pro Sprite (klipy).

File - menu file obsahuje položky vytvoření nového souboru (New), otevření (Open), uložení (Save), uložení jako (Save As), otevření nového okna s dalším souborem (New Window), příklady (Samples), import, export, testování (v Playeru, Prohlížeči, vytvoření zprávy - Report), otevřené soubory (Recent files) zavření programu (Close) nebo odchod z programu Exit.

Import umožňuje vložit externí soubory - text (*.txt), bitmapové obrázky - Windows Bitmap (*.bmp;*.dib), Gif Image (*.gif), JPEG Image (*.jpg; *.if; *.jpeg), PNG Image (*.png), vektory - Enhanced Metafile (*.emf), Windows Metafile (*.wmf), Flash Animation (*.swf) - Swish však nedokáže v SWF souboru importovat zvuky, akce, externí video a masky. Zvuky - Wave sounds (*.wav) a MP3 sounds (*.mp3).

Export umožňuje exportovat do  SWF souboru, HTML a AVI.

Edit a View se nebudu podrobně zabývat, jsou obdobou ostatních programů, jen bych chtěl zvýraznit volbu View - Toolbars - Customize, kde lze nastavit vzhled programu, velikost ikon, přidat další ikony, vytvořit své menu a přidat klávesové zkratky.

Control slouží pro testování, přehrávání (scény, klipu, efektu), zastavení, skokovému pohybu vpřed a vzad.

Modify umožňuje seskupování objektů (Grouping) a rozdělení (Ungroup), konverzi (Convert) na tlačítko (Button), klip (Sprite), tvar (Shapes) a písmo (Letter). Volba Order posouvá vrstvy v časové ose, další Transform slouží pro transformaci objektů, Alignment pro zarovnání objektů.

Efekty je možné přidat do časové osy v menu Insert - Effect nebo ikonou Add Effect vedle Timeline. Jak již bylo řečeno v počátku článku je jich něco přes 150 rozdělených do několika základních skupin (viz ilustrační obrázek).

Ve Swishi můžeme pracovat i se zvukem (*.wav; *.mp3), stačí ho jen importovat. Ve vlastnostech zvuku se dovíte podrobnosti, můžete nastavit kompresi zvuku (pokud máte *.wav) do ADPCM nebo MP3, kolikrát má být přehrán (Loop), hlasitost (Volume), využít zvukového efektu (Sound Effect) nebo načtení zvuku před ... (Preload sound).


Action (akce) je snad posledním, co nám ještě zbývá, přidáme je buď Add Action nebo v menu Insert - Action.

Set Label - pojmenování (Label) určitého snímku nebo části časové osy, využití při akcích Goto Frame a If Frame Loaded
Preload Content - načtení nebo stažení externích souborů před jejich použitím
Play - spuštění přehrávání celého souboru nebo jen klipu (Sprite)
Stop - zastavení přehrávání celého souboru nebo jen klipu (Sprite), použití společně s Tell Target pro zastavení jiného souboru nebo klipu
Goto Frame - skok na určitý snímek, předchozí (Prev.), následující (Next) snímek, na pojmenovanou část nebo jinou scénu
If Frame Loaded - slouží pro vytvoření preloaderu, kdy se připraví (stáhne) nastavená část souboru nebo celý
Tell Target - slouží pro ovládání a volání klipů (Sprite) a určení cest z klipu do klipu (matky - dcera - ...), obdoba Flash 4
Load Movie - natažení externího SWF souboru včetně umístění do dané úrovně (Level)
Unload Movie - odvolání externího SWF souboru ze specifické úrovně
Play Sound - spuštění zvuku
Stop Sound - zastavení zvuku
Stop All Sounds - zastavení všech zvuků pro právě přehrávanou animaci nebo klip
Goto URL - otevírá určenou HTML stránku v okně prohlížeče nebo otevírá soubor jiné aplikace

FS Command
- umožňuje využít akce ve stand-alone Flash Playeru nebo Projectoru
  AllowScale - dovoluje nebo zakazuje manipulaci s velikostí okna přehrávače
true - dovoluje změnit velikost okna
false - zakáže změnit velikost okna
ShowMenu - dovolí nebo zakáže ovládací menu
true - dovolí zobrazení ovládacího menu
false - zakáže zobrazení ovládacího menu
FullScreen - dovolí zobrazení přehrávače přes celou obrazovku
true - dovolí zobrazení přes celou obrazovku
false - zakáže zobrazení přes celou obrazovku
Exec - slouží pro spuštění externí aplikace z Flash Playeru (jen pro Projector)
Quit - ukončí a zavře okno Flash Playeru

Javascript - slouží pro spouštění Javascriptu
Mailto -
slouží pro odesílání emailu včetně CC, subjektu (předmět) a těla zprávy

Co říci závěrem?
Možná jsem se od uvažované recenze programu odchýlil k podrobnějšímu popisu možností, ale myslím, že to nebylo rozhodně na škodu. Je vidět, že Swish 2 udělal oproti verzi 1.5x značný krok dopředu. Ti, co používají nebo používali Flash 4, ho v mnohém poznávají a zjišťují, že je to krok tímto směrem. Na počátku jsem už předeslal, že pokud nepoužíváte Macromedia Flash ke složitějšímu skriptování, tvorbě aplikací, her, neprovazujete s externími skripty, je lepším a levnější řešením právě Swish 2, který dokáže vytvořit plnohodnotnou animaci s použitím obrázků, zvuku a pěkných textových efektů. Ukázky prací ve Swishi najdete na jeho oficiálních stránkách v sekci demos. Tvůrci mysleli také na podrobnou a přehlednou nápovědu, která obsahuje i tutorialy.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: