FLASH 4 - animované menu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

FLASH 4 - animované menu

Flash menu

6. února 2001, 00.00 | V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit animované menu použitím jednoduchých animačních metod a postupů.

V tomto článku si ukážeme, jak vytvořit animované menu použitím jednoduchých animačních metod a postupů. Výsledný efekt bude poté vypadat takto (kliknutím na nadpis MENU se nabídka rozbalí):

Nejdříve si vytvoříme pracovní plochu. Z nabídky MODIFY zvolíme MOVIE. V kolonce Frame Rate nastavíme 25, tedy udáme rychlost přehrávání výsledné animace. 25 nastavíme proto, aby uživatel nebyl moc zdržován rychlostí přehrávání animace (bude trochu svižnější). Rozměry nastavíme na 230 x 450 pixelů.

Klávesovou zkratkou Ctrl+L si otevřeme "knihovnu", kde si vytvoříme "button" 1 - 6. Jeho design závisí jen na vás. Já jsem pro tuto ukázku zvolil okrově zbarvená kola s netradičními znaky uprostřed. Dále si vytvoříme "movie clip", kde na prvním rámečku (frame) vyrobíme stejný typ kolečka. Na tomto rámečku určíme, že se jedná o animaci "Create Motion Tween" a na 10. rámečku vložíme "Insert Keyframe" a kolečko vybarvíme červeně. Opět se přesuneme na rámeček č. 1 a klávesovou zkratkou Ctrl+B objekt rozbijeme. Tutéž akci opakujeme na rámečku č. 10. Vidíme, že původní šipka animační řady se rozpadla, a proto pro docílení efektu přeměny jedné barvy v druhou klikneme pravým tlačítkem na jakýkoliv rámeček v animační řadě a z nabídky PROPERTIES - TWEENING zvolíme SHAPE. Animační řada se nám zbarvila do zelena a efekt prolínání barev je hotov.

Nyní zbývá vytvořit poslední "button" do knihovny symbolů - nadpis menu. Postupujeme stejným způsobem jako při tvorbě jednotlivých částí menu. Po dokončení máme již všechny symboly hotovy a připraveny k následné animaci.

Přepneme se do hlavní scény "Scene 1" a vytvoříme si "Layers" podle obrázku.

Nastavíme se na první rámeček ve vrstvě (layer) Menu a pouhým přetažením z knihovny si na potřebné místo v hlavní scéně přesuneme button Menu_napis. Pod tento nápis si nástrojem OVAL vyrobíme šest koleček, které vybarvíme radiální gradientní výplní podle obrázku. U každého kolečka postupujeme podobně jako u nápisu menu, kdy se nastavíme na první rámeček v každé jednotlivé vrstvě, tedy každému kolečku bude patřit jedna vrstva zvlášť.

Následně můžeme přejít k finální animaci. Postupujeme stejným způsobem jako při tvorbě animace v kolečka v knihovně. Vždy na 1. rámečku určíme po kliknutí pravým tlačítkem "Create Motion Tween", poté na nějakém dalším (dle našeho uvážení) "Insert Keyframe" a přetáhneme kolečko do pozice, ve které chceme, aby se udrželo. Opět se nastavíme na první rámeček animace a zvolíme "Shape Tweening" a totéž opakujeme na rámečku posledním, kde můžeme změnit gradientní výplň tak, aby vypadalo, že se kolečka otáčejí oproti světelnému zdroji. Tutéž akci opakujeme několikrát a u každého kolečka. Záleží jen na nás, jestli nám budou kuličky skákat, nebo jen pomalu létat atp. Na posledním a také prvním rámečku celé animace vždy zvolíme po stisku pravého tlačítka v PROPERTIES - ACTIONS z voleb po kliku na tlačítko + akci STOP. Toto nám umožní, že se animace na této pozici zastaví. Zároveň si na těchto rámečcích kolečka zvětšíme a zasadíme do pozic, ve kterých chceme mít výsledné menu umístěné a změníme jejich výplň z gradientní na plnou a to stejné barvy, jako jsou naše "buttony". Nesmíme také zapomenout na to, že nápis MENU by měl být aktivní po celou dobu přehrávání samotné animace, a proto klikneme na první rámeček ve vrstvě "Menu" a přetáhnutím (tlačítko myši stále držíme stisknuté) se nastavíme na konečnou fázi celé animace a tuto činnost opakujeme zase zpět. Celá animační řada se nám zbarví do šeda. A konečně jeden z posledních kroků - ve vrstvě "střed" se taktéž nastavíme na první rámeček celé animace a pouhým přetáhnutím z knihovny zde zasadíme do vzniklého prstence symbol "animace". Poté stisknutím levého tlačítka a jeho držením přetáhneme celý rámeček na konec animace. Naše animace vrstev by poté měly vypadat následovně:

Poslední fází je oživení menu. V jednotlivých vrstvách se vždy nastavíme na poslední rámeček animace a přetáhnutím jednotlivých tlačítek (buttons) z knihovny je umístíme NA jednotlivé kruhy. Samotná tlačítka jsme neanimovali proto, aby nebyla aktivní po dobu přehrávání animace, ale až po jejím definitivním skončení.

Zbývá zajistit, aby se po stisku nápisu menu animace přehrála, na konci zastavila (to už jsme zařídili zvolením PROPERTIES-ACTIONS-"stop") a po opětovném stisku nápisu menu se zastavila na prvním rámečku animace a zůstala stát. To zařídíme tak, že na posledním rámečku vrstvy "Menu" zvolíme po stisku pravého tlačítka INSERT KEYFRAME, poté opětovně stiskneme pravé tlačítko, ale již přímo na nápisu MENU a z nabídky PROPERTIES-ACTIONS-+ vytvoříme script, který nám zajistí, že po stisku tlačítka menu na posledním rámečku časové řady animace přejde na první rámeček a tam zůstane stát.

On (Press)

Go to and Stop (1)

End On

Totéž uděláme na prvním rámečku vrstvy "Menu", kdy opět PŘÍMO na nápisu menu stiskneme tlačítko a z nabídky PROPERTIES-ACTIONS-+ vytvoříme script, který nám zajistí, že se po stisku tlačítka menu začne animace přehrávat:

On (Press)

Play

End On

Nyní je již naše MENU hotovo a můžeme ho směle otestovat stiskem Ctrl+Enter.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: