FLASH 4 - Duplikování filmového klipu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

FLASH 4 - Duplikování filmového klipu

25. září 2000, 00.00 | Podívejme se na kombinaci několika funkcí, které začínají duplikováním filmového klipu s využitím nastavení různých vlastností, jako průhlednost, rotace a změna velikosti, až po určení množství duplikovaných klipů, pomocí akce If.

Budeme vycházet ze základního pravidla: duplikováním filmového klipu se vytváří filmový klip identický tomu, který určíte. Musíte určit cílovou cestu originálu, instance name nového duplikátu a hloubku (depth) vrstvy pro nový duplikát.

1.Vytvoříme filmový klip, který budeme chtít duplikovat. Vložíme jej na jeviště a přidělíme mu instance name (v našem příkladě krychle)
2.Prvnímu rámečku přidělíme tyto akce (KLIP1):

Duplicate Movie Clip ("/krychle", "klip"&pro, pro)
Set Property ("klip"&pro, X Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, Y Position) = Random (100)+50
Set Variable: "pro" = pro+1
If (pro=10)
    Set Variable: "pro" = 0
End If

Podívejme se na jednotlivé akce samostatně:

-Duplicate Movie Clip ("/krychle", "klip"&pro, pro)

V položce Target určíme cíl, v našem případě filmový klip /krychle.
V položce New Name, zadáme jakékoliv jméno, které ovšem bude v uvozovkách, protože potřebujeme aby bylo ohodnoceno pouze jako znakový řetězec, který spojíme pomocí znaku & s nějakou proměnnou (v našem případě proměnná - pro). Takto znázorněné nové jméno musíme ovšem ohodnotit jako výraz ( = ), jinak by spojení s proměnnou nemělo žádný význam, jméno by bylo bráno pouze jako znakový řetězec. Tím, že bude hodnota jména taková, bude při každém kliknutí na tlačítko vytvořen nový duplikát s novým názvem (klip1, klip2, klip3….).
Do položky Depth zadáme jako hodnotu stejnou proměnnou jako v položce New Name, v našem případě pro. Protože se hodnota proměnné pro zvyšuje o jedno při každém kliknutí tlačítka, je dosaženo toho, že každý klip je umístěn do své vlastní vrstvy. Kdyby byla Depth nastavena jako číslo, každý nový klip by pouze nahrazoval předchozí klip, tudíž by zabíraly stále stejnou vrstvu. Zkuste to a uvidíte. Položku musíme ohodnotit jako výraz ( = ), abychom mohli používat hodnotu proměnné - pro.

-Set Property ("klip"&pro, X Position) = Random (100)+50
-Set Property ("klip"&pro, Y Position) = Random (100)+50

Set Property je možné použít pro změnu určitých vlastností instance filmového klipu, jako například pozice X, Y, viditelnost nebo hodnota Alfa. Musíme specifikovat jméno vlastnosti, kterou chcete změnit, cílovou cestu instance filmového klipu, jehož vlastnosti chceme měnit a novou hodnotu vlastnosti.
V položce Target zadáme jméno duplikátu ("klip"&pro), protože chceme měnit jeho pozici, a ne pozici hlavního klipu, proto zde bude stejná hodnota jako v položce New Name, ohodnocené taktéž jako výraz ( = ).
Value. Random(100)+50. Pozice X duplikovaného klipu je nastavena na náhodné celé číslo mezi (0 a 100)+50. Random je funkce, takže záložka musí být nastavena jako výraz ( = ). Hodnotu funkce Random můžeme zadat jakoukoliv, jen je třeba mít na mysli velikost animace, aby duplikované klipy byly viditelné, aby se nám nezobrazovaly mimo obrazovku. Stejnou akci provedem i u pozice Y, také zde máme na mysli výšku animace.

     

Můžeme přidávat další vlastnosti, například (KLIP2):

Duplicate Movie Clip ("/krychle", "klip"&pro, pro)
Set Property ("klip"&pro, X Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, Y Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, X Scale) = Random (200)
Set Property ("klip"&pro, Y Scale) = Random (200)
Set Variable: "pro" = pro+1
If (pro=10)
    Set Variable: "pro" = 0
End If

Takto nastavíme náhodnou X a Y velikost od 100 do 200%.

Nebo ke stávajícím akcím přidáme další (KLIP3):

Duplicate Movie Clip ("/krychle", "klip"&pro, pro)
Set Property ("klip"&pro, X Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, Y Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, X Scale) = Random (200)
Set Property ("klip"&pro, Y Scale) = Random (200)
Set Property ("klip"&pro, Rotation) = Random (360)
Set Variable: "pro" = pro+1
If (pro=10)
    Set Variable: "pro" = 0
End If

Takto nastavíme při každém opakování akce rotaci od 0-360 stupňů.

A ke všem předešlý ještě přidáme (KLIP4):

Duplicate Movie Clip ("/krychle", "klip"&pro, pro)
Set Property ("klip"&pro, X Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, Y Position) = Random (100)+50
Set Property ("klip"&pro, X Scale) = Random (200)
Set Property ("klip"&pro, Y Scale) = Random (200)
Set Property ("klip"&pro, Rotation) = Random (360)
Set Property ("klip"&pro, Alpha) = Random (100)
Set Variable: "pro" = pro+1
If (pro=10)
    Set Variable: "pro" = 0
End If

     

Takto nastavíme při každém opakování akce náhodnou průhlednost od 0 do 100 %.

-Set Variable: "pro" = pro+1

Set Variable přiřazuje proměnné hodnotu, ať již je proměnná nová nebo již existuje. Musíme určit jméno a hodnotu proměnné.
V položce Variable zadáme již použité jméno proměnné, v našem případě pro. Protože se jedná o jméno, necháme položku jako řetězec (abc).
Do položky Value zadáme hodnotu pro + 1. Přírůstek proměnné pro ve formě +1 je určen k tomu, aby se při každém dalším kliknutí na tlačítko určilo nové, jiné jméno dalšího filmového klipu, který bude umístěn v jiné vrstvě.

- If (pro=10)
      Set Variable: "pro" = 0
  End If

Abychom zajistili, že se nám nebude klip /krychle neustále duplikovat, použijeme podmínkovou akci If, kde do závorky vložíme podmínku. V našem případě chceme, aby se nám zobrazovalo pouze 10 duplikátů filmového klipu, proto zadáme podmínku, že hodnota proměnné se rovná 10. Pokud tato podmínka je splněna a na jevišti se nám objeví 10 duplikátů, zadáme další akci, kterou hodnotu proměnné "pro", nastavíme na 0, tím vlastně zajistíme stabilní počet zobrazovaných duplikátů.

Všechny tyto akce jsou zadávány na prvním rámečku v časové ose, ale rychlost duplikování klipů a vlastně i celé zobrazení duplikování určíme polohou dalšího klíčového rámečku. V ukázkách jsou použity pouze dva klíčové rámečky, pokud druhý klíčový rámeček neumístíme na pole 2, ale třeba na pole 5, duplikáty se budou objevovat pomaleji.

Zdrojové soubory jsou ke stažení TADY.

Další relevantní články:

Flash tutoriály
FLASH 4 - preloader
Bude Flash bez palet?
Flash 4 a QuickTime video
FLASH 4 - Optimalizace křivek
FLASH 4 - Zvláštní výběr křivek a čar
FLASH 4 - Text Field Properties
Macromedia ohlašuje Flash 5
FLASH XXI - dokončení
FLASH XXI - vlnění, kruhy na vodě
FLASH XX - konverze MP3 na WAV
FLASH 5 - ?????
FLASH XIX - akce Tell Target potřetí
FLASH XVIII - akce Tell Target podruhé
FLASH XVII - akce Tell Target poprvé
FLASH XVI - jednoduché menu
FLASH XV - animace tlačítka
Bezplatný export pro Flash z Corelu 9
FLASH XIV - intro a menu
FLASH NA SVĚTOVÉ ÚROVNI
FLASH XIII - jak na preloader a jak ho umístit
FLASH XII - akce pro tlačítka
FLASH XI - 3D hvězda, zvuk na pozadí
JAK DOSTAT ČEŠTINU DO FLASHE ?
FLASH - X - animace bitmapy
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - IX
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - VIII
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - VII
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - VI
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - V
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - IV
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - III
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - II
SEZNAMTE SE - FLASH 4 - I

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: