FLASH MX - novinky pod lupou - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

FLASH MX - novinky pod lupou

Flash MX novinka

4. dubna 2002, 00.00 | Ke konci minulého roku vyšel článek, ve kterém jsme vám přiblížili, jaké novinky by měla přinést budoucí verze Flashe. Téměř vše se potvrdilo až datum uvedení a název programu, označen je jako Flash MX. V tomto článku vás seznámíme s novými rysy.

Ke konci minulého roku vyšel článek, ve kterém jsme vám přiblížili, jaké novinky by měla přinést budoucí verze Flashe. Téměř vše se potvrdilo až datum uvedení a název programu, označen je jako Flash MX, protože společnost Macromedia změnila svou strategii v pojmenovávání nových produktů. Flash MX je prvním z nové řady produktů firmy Macromedia s označením MX, které budou přicházet na trh v průběhu roku 2002 a vytvoří ucelený systém pro vývoj, správu a provoz komplexních webových aplikací.

O datu uvedení i o novinkách předcházely polemiky již na konci minulého roku v podobě screenshotů, neoficiálních betaverzí i článků. Jasnějším náznakem příchodu bylo zpřístupnění betaverze Flash Playeru 6, i když nám stále zůstávalo utajeno přesné datum uvedení. Vše se vyjasnilo tiskovou zprávou společnosti Macromedia ze 4. března 2002 ohlašující Flash MX. Po ohlášení jste mohli sledovat menší show odhalující nové nástroje v podobě odpočítávání dnů zbývajících do veřejného zpřístupnění, obdobně jako by se blížilo nové tisíciletí. Dnem s velkým "D" se stal 15. březen 2002, od něhož jsou k dispozici FlashPlayer 6 a Flash MX.

Flash Player 6
Přehrávač FlashPlayer 6 je dostupný pro řadu operačních systémů - Win95/98/ME/NT/XP, Mac OS, Mac OS X, v polovině roku bude navíc dostupný i na systémech Linux (RedHat) a Solaris. Součástí Flash Playeru 6 je tzv. Settings Manager, ke kterému se dostaneme někdy v samostatném článku.

Flash MX
Flash se v posledních letech stal silným nástrojem pro tvorbu webových stránek, bannerů, interaktivních her, grafických rozhraní, e-learnignových aplikací i CD prezentací, který rozhodně nelze přehlednout, ať jste jeho zastánci nebo ne. Došlo k velkému rozšíření, o čemž svědčí výrazný podíl webových i offline aplikací vytvořených ve Flashi (Otázkou jejich kvality a vhodnosti použití se nebudeme zabývat), a podporování tohoto produktu jinými firmami v podobě nainstalovaného Flash Playeru. Aplikace jsou spustitelné ve všech nejpoužívanějších internetových prohlížečích i operačních systémech, včetně přenosných zařízeních typu PocketPC, Nokia 9200, Playstation 2 apod. Flash v sobě spojuje použití vektorové grafiky, zvuků, speciální skriptovací jazyk Action Script a umožňuje tak vytvořit poměrně malé a interaktivní prezentace. Skoro po dvou letech přichází nová vylepšená verze a Flasheři mohou být nadšeni, že se v ní promítly i jejich požadavky.
Flash MX je k dispozici v anglické verzi, německé, francouzské a japonské. Zakoupit ho můžete za USD 499, upgrade pak za USD 199, pokud využijete promo akce firmy Digital Media (oficiální distributor společnosti Macromedia), pořídíte ho společně s dalšími produkty za výhodnou cenu.

Mezi největší novinky nové verze Flashe patří zejména:

- Přepracované uživatelské rozhraní
- Nový inspektor vlastností
- Text
- Uložení FLA souboru jako Flash 5
- Knihovna a sdílení
- Nové a vylepšené nástroje kreslení
-
Dynamické načítání JPEGů a MP3
- Podpora videa - import a export
- Spolupráce s jinými aplikacemi
- Import bitmapové a vektorové grafiky
- Publikování
- ActionScript
- ActionScript Editor
- Debugger
- Podpora vývoje aplikací pro postižené

epracované uživatelské rozhraní


Náhled

Jak můžete vidět na celkovém pohledu většina nástrojů Flashe 5 zůstala zachována a k tomu byly přiřazeny nové nebo původní vylepšeny. Časová osa zůstala zachována, jednotlivé vrstvy je možné třídit do složek, rozbalit je, v časové ose lze využít pojmenovaných kotviček (Anchors). Označit můžete více vrstev a přesunout je všechny do jiné složky.To vše s nimi zpřehledňuje a ulehčuje práci. Program je uživatelsky přizpůsobivější, panely a inspektoři jsou pevně ukotveny vpravo a jsou vyjížděcí. Pokud byste chtěli všechny panely uspořádat jinak, stačí uchopit a přetáhnout a můžete mít neukotvené palety, taktéž panel vpravo můžete umístit vlevo. Je předvoleno designérsky a vývojářsky vypadající uspořádání panelů a také podle rozlišení, samozřejmě volbu vlastního nastavení panelů lze uložit (Window - Panel Sets / Save Panel Layout).

Další novinkou je editace symbolů na jednom místě, při editaci symbolů vidíte posloupnost otevřených symbolů v případě jejich vnoření, také můžete využít strukturovanou volbu symbolů obdobně jako v knihovně, pokud jsou pro ně vytvořeny složky. Funkce Distribute To Layers (CTRL+SHIFT+D) samočinně přesune objekty do zvláštních vrstev a pojmenuje je stejným názvem.

Nový inspektor vlastností
Svými volbami redukuje několik panelů do jednoho, mění se podle toho, s kterým objektem právě pracujete, stačí jen kliknout na správné místo. Zahrnuje v sobě nastavení: vlastnosti dokumentu a publikování, symbolů (Graphic, Movie Clip, Button), textu, použití animace Motion a Tween, zvuk a další.

Text
Novým rysem je zobrazování textu svisle (zleva doprava nebo naopak) nebo vodorovně, to je vhodné zejména pro podporu asijských textů, přibyla schopnost prohlédnout si text v daném fontu přímo v editovaném textovém poli a rotace textu. Na text lze aplikovat funkci Break Apart bez toho, aniž bychom ho museli převést na symboly.

UI komponenty
Záměrem pro vytvoření UI komponentů je široké využití při práci s textem, formuláři, album fotek, výpočtový formulář, a další. Byly definovány následující komponenty: ComboBox, CheckBox, ListBox, PushButton, RadioButton, ScrollBar a ScrollPane. Lze editovat barvu a textové vlastnosti definované pro všechny Flash komponenty v globálním formátu, vzhled i nové styly prostřednictvím ActionScriptu (
FStyleFormat Objekty).


Uložení FLA souboru jako Flash 5
Kvůli zajištění zpětné kompatibility lze zvolit uložení FLA souborů ve formátu Flash 5 nebo samozřejmě ve formátu Flash MX. Z toho také může vyplývat, že se tyto formáty podstatně neliší, v případě odlišností na to budete upozorněni.

Knihovna a sdílení
Vytvoření a manipulace se symboly byly zjednodušeny, vylepšilo se udržování souborové struktury a je upozorňováno na konfliktní názvy symbolů. Pokud máte otevřenou knihovnu (CTRL+L), tak jednoduše stačí uchopit objekt z plochy a přetáhnout (Drag And Drop) do prostoru knihovny, automaticky se objeví dialog konverze na symbol.

Sdílené soubory mohou být ručně nebo automaticky aktualizované, pokud se originál změní, to lze na jednom počítač ale i po síti.

Nové a vylepšené nástroje kreslení
Do nástrojů přibyly dva nové - volná transformace (Free Transform Tool) a nástroj výplně (Fill Transform Tool). Nástroj volné transformace umožňuje rotaci a zkosení (Rotate And Skew), změnu měřítka (Scale), překlopení, zkřivení (Distort), obálkovou deformaci (Envelope). Obálka může být použita na všem mimo Bitmap a videa. Některé nástroje znáte již z Flashe 5 jen byly vylepšené. Pokud byste chtěli změnit středový bod (Center Point), můžete tak učinit přímo při konverzi na symbol (Convert To Symbol) nebo aplikujete nástroj volné transformace a pak si ho můžete přetáhnout kamkoliv.


Změn doznal také barevný mixér (Color Mixer), byl zvětšen a pro lepší přístup umístěn vpravo do nástrojů, původní přístup k mixéru byl zachován, zahrnuty jsou také výplně (Solid, Linear, Radial, Bitmap). Mimo klasickému přístupu v barvám a výplním můžete k jejich ovládání používat ActionScript (MovieClip.BeginFill, MovieClip.beginGradientFill, ..), stejně tak využívat dynamické maskovací schopnosti (MovieClip.setMask), maskou může být i animace.

V menu View můžete zvolit přichycení objektů k pixelové mřížce (Snap To Pixels), která je viditelná až od 400% zvětšení. Volba klasické mřížky a přichycení k ní se přesunula z vlastností dokumentu do menu View - Grid.Dynamické načítání JPEGů a MP3
Do Flashe MX byla zakomponována dlouho očekávaná podpora dynamického načítání JPEGů a MP3 bez použití generátorů (např. Macromedia Generator). K dynamickému načítání JPEGů do daného levelu musíte použít loadMovieNum a do Movie Clipu zase loadMovie. Zvuk můžete načítat jako klasický nebo streamovaný, pro klasický použijete loadSound, kdy veškeré zvuky jsou nejdříve nataženy a pak přehrávány. Streamovaný zvuk se vyznačuje tím, že je přehráván současně se stahováním, pro něho použijeme rovněž loadSound s parametrem isStreaming. Pro obrázky platí, že je podporován standardní JPEG formát (nikoliv progresivní), pro zvuky pouze MP3 formát. K možnostem komprese zvuku v ADPCM, Raw nebo MP3 byla přidána i komprese Speech.

Podpora videa - import a export
Nově je zabudovaná podpora importu dalších video formátů. Pokud máte na svém počítači nainstalované QuickTime 4 a vyšší pro Windows nebo Macintosh, jsou podporovány následující formáty: MOV (QuickTime), AVI (Audio Video Interleaved) a MPG/MPEG (Motion Picture Experts Group), DV (Digital Video). Pokud máte DirectX 7 a vyšší pouze pro Windows, jsou podporovány: AVI (Audio Video Interleaved) a MPG/MPEG (Motion Picture Experts Group) a WMF/ASF (Windows Media File).

Video ve Flashi využívá Sorenson Spark Codec a je podporováno Flash Playerem 6 (enkoder a dekoder ve Flash Playeru 6), parametry importu videa není třeba zdůrazňovat, protože je vidíte na ilustračním obrázku. Exportovat animaci je možné do AVI, MPG a MOV s ohledem na platformy. Samotné video, pokud ho vyberete z knihovny lze exportovat do FLV (Macromedia Flash Video). FLV slouží pro import a export statického videa se zakódovaným zvukem. FLV je určen pro komunikaci s dalšími aplikacemi jako je video konference a při jeho komprimaci je opět používán Sorenson Spark Codec.

Spolupráce s jinými aplikacemi
Společnost Macromedia se snaží vytvořit komplexní balík vzájemně spolupracujících programů a k tomu slouží integrace Flash MX s ostatními produkty. Byla vylepšena integrace s Macromedia Dreamweaverem s důrazem na editační schopnosti, import souborů z FreeHand 10 včetně vrstev, pozadí, import PNG z Macromedia Fireworks. Další spolupráce se týká kominukace s aplikačními servery na bázi ColdFusion, .NET a J2EE.

Import bitmapové a vektorové grafiky
Byly rozšířeny grafické formáty pro import bitmapové a vektorové grafiky, pro lepší přehled uvádím tabulku všech formátů, ať již starších nebo nově podporovaných (W = Windows, M = Macintosh).

Tyto formáty jsou podporovány bez ohledu na to, zda máte nainstalován QuickTime 4:

Formát Přípona Podpora OS
Adobe Illustrator .eps, .ai W/M
AutoCAD DXF .dxf W/M
Bitmap .bmp W/M (s QuickTime)
Enhanced Windows Metafile .emf W/M
FreeHand .fh7, .fh7, .fh8, .fh8, .fh9, .fh9, .fh10 W/M
FutureSplash Player .spl - /M
GIFa animovaný GIF .gif W/M
JPEG .jpg W/M
PICT .pct, .pic - /M
PNG .png W/M
Flash Player 6 .swf W/M
Windows Metafile .wmf W/ -

Tyto formáty jsou podporovány, pokud máte nainstalován QuickTime 4 a vyšší:

Formát Přípona Podpora OS
MacPaint .pntg W/M
Photoshop .psd W/M
PICT .pct, .pic W (jako Bitmapa) /-
QuickTime Image .qtif W/M
Silicon Graphics Image .sgi W/M
TGA .tga W/M
TIFF .tif W/M

Publikování
Možnosti publikování byly téměř všechny zachovány z Flashe 5 (Flash, HTML, GIF, JPEG, PNG, QuickTime), kupodivu chybí publikace animace do RealPlayeru. Pro publikování ve Flashi přibyla možnost lepší komprese (Compress Movie) animací zvláště těch, které obsahují převážně ActionScript.


ActionScript
ActionScript vychází ze standartu ECMA-262 (specifikace podle European Computer Manufacturers Association), předchozí verze (hlavně Flash 5) z tohoto standartu vycházely, ale některé elementy byly kritizovány a nahrazeny novými, které tomuto standartu odpovídají. Ovšem starší elementy ActionScriptu jsou ve Flashi MX stále podporované kvůli zpětné kompatibilitě (možnost uložení ve formátu Flash 5, při otevření FLA souborů starší verze jsou nahrazeny novými), ale jsou zahrnuty do složky nedoporučených (Deprecated). Byla vylepšena spolupráce Flashe MX s XML a je podporováno Unicode (kódovací standard pro text a řetězce). Byl vytvořen nový objektový model pro správu objektů a událostí, vývojáři mohou tvořit vlastní prototypy. Mimo klipů lze kompletně ovládat vzhled a chování textu a tlačítek. Je použito API rozhraní pro tvorbu vektorové grafiky ActionScriptem. Skriptově lze ovládat i masky, dynamicky načítat JPEGy a zvuky (MP3), bylo vylepšeno ovládání zvuků - trvání, pozici, dokončení. Nemá cenu se věnovat všem novým objektům a událostem v ActionScriptu, je jich opravdu mnoho, a bylo by to nad rámec tohoto článku.

ActionScript Editor
Změn doznal i ActionScript Editor, když nepočítáme nové objekty a elementy, práce s ním se zpřehlednila. Opět obsahuje normální a expertní mód, navíc bylo přidáno číslování řádků (12), možnost volby fontů a barevného zvýraznění kódu. V Editoru je lepší přístup k ostatním symbolům a snímkům v dané vrstvě pomocí kombo boxu (1), volba Pin Current Script (2) povolí editovat daný skript. Další volby Add New Script (3) je pro přidávání skriptů, Find (4) pro hledání, Replace (5) pro nahrazení, Insert a target path (6) podstatně zlepší orientaci v cestách (volba dot a slash syntaxe, absolutní nebo relativní cesty), Check Syntax (7) prověří správnost syntaxe skriptu.

Auto Format (8) automaticky upraví skript (podrobněji lze nastavit vlastnosti této funkce 13),  k urychlení přispěje i Show Code Hint (9) - zobrazí krátkou syntakční nápovědu, snadný přístup k Referenci (10) a přidání Breakpointů (11). Je třeba připomenout, že tyto volby jsou dostupné v expertním módu, u normálního jsou trochu odlišné. Práce s objekty a události v Editoru jsou založena na metodě Drag And Drop, jak tomu bylo již u Flashe 5. Při psaní kódu se automaticky zobrazují volby pro parametry, vlastnosti a události uvnitř Editoru, aniž bychom je museli hledat ve skupinách akcí.

Debugger
Umožňuje ladění na úrovni zdrojového kódu pomocí krokování, Breakpointů a přehledem volaných funkcí. Pro ladění lze použít Flash MX nebo internetový prohlížeč.

Podpora vývoje aplikací pro postižené
Společnost Macromedia se snaží zpřístupnit prezentace vytvořené ve Flashi i zrakově postiženým, za tímto účelem byl včleněn panel Accessibility a Flash Player 6 začlenil podporu Microsoft Active Accessibility (MSAA), což vytváří most mezi Flash Playerem 6 a technologií pro zrakově postižené jako je třeba Window-Eyes od GW Micro.


Závěr

Nelze udělat nic jiného než Flash MX vychválit, společnost Macromedia vyslyšela prosby uživatelů, grafiků a vývojářů a zakomponovala nové prvky podle jejich požadavků. Velkou výhodou je ovládání mnoha prvků přes ActionScript, jeho vylepšení, což se sice může zdát pro některé uživatele náročné na naučení (a také je), ale zvýší se tím interaktivita animací a aplikací, mimo jiné se sníží i výsledná velikost animace. Flash MX je mocným nástrojem pro tvorbu webových stránek, bannerů, interaktivních her, grafických rozhraní, e-learnignových aplikací i CD prezentací, který rozhodně nelze přehlednout, ať jste jeho zastánci nebo ne.

Zdroje a důležité odkazy:
Macromedia, Inc.
Digital Media - oficiální distributor produktů společnosti Macromedia
Flash Player 6
Settings Manager
Flash MX - Trial verze
Unicode

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: