Flash desatero - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

Flash desatero

16. června 2003, 00.00 | Většina současných článků se
na Flash zaměřuje z pohledu vývojářů a tvůrců. Není problém najít obrovské množství
tutoriálů a názorných postupů jak vytvořit to či ono. Ale je velmi malé procento
těch, kteří na Flash pohlížejí z hlediska uživatelů a tedy cílové skupiny.

Co je to Flash, asi není nutné v současné době objasňovat, neboť pouze naprostý ignorant, který s Internetem má co do činění, tento pojem nezná. Proto je možné od počátečního vysvětlování pojmu upustit. Většina současných článků se na Flash zaměřuje z pohledu vývojářů a tvůrců. Není problém najít obrovské množství tutoriálů a názorných postupů, jak vytvořit to či ono. Ale je velmi malé procento těch, kteří na Flash pohlížejí z hlediska uživatelů a tedy cílové skupiny.

Dá se říci, že celé toto široké spektrum uživatelů je možné rozdělit do tří základních skupin:

- ti, kteří existenci a výskyt Flashe vítají,
- ti, kteří jej ignorují
- a poslední skupinou jsou osoby, kterým při setkání s Flashem, v jakékoliv jeho podobě, naskáče kopřivka po celém těle.

Nastává tedy problém, jak, zvláště poslední skupinu, přesvědčit, že Flash není „nemoc“, ale výtečný prezentační a grafický nástroj pro zprostředkování informací nejen na Internetu. A to je právě ten největší kámen úrazu, který si většina vývojářů nehodlá připustit, protože se snaží tuto třetí skupinu ignorovat.

Flash má, jako obrovská většina všech „nových“ technologií svá pro a proti, jež je nutné brát na zřetel a počítat s nimi. Bohužel právě vývojáři mohou nejvíce za averzi té třetí, výše zmiňované, skupiny uživatelů, neboť se často nechávají unést svými nápady, fantaziemi a kdo ví, čím možným, při tvorbě jakéhokoliv projektu. Ano, Flash je silný nástroj, ale nehodí se na vše. Samozřejmě že je možné vytvořit plnohodnotný systém pro vyhledávání, plnohodnotný Content Management systém, dokonce snad také informační systém, kdy všechny tyto možnosti budou primárně založeny na Flashi …. ale je to rozumné? To určitě ne. A zde je právě ono „jablko sváru“.

Sám se zabývám vytvářením prezentací ve Flashi již relativně velmi dlouhou dobu a abych řekl pravdu, mám mnohdy co dělat, abych si fantazii nepustil „na špacír“ a udržel vše v určitých mezích, nepovede se to vždy, nicméně se alespoň snažím. Avšak při pouhém zběžném procházení Internetu je možné spatřit doslova „brutální“ výtvory některých „designérů“ a, bohužel, nejedná se vždy o osobní stránky, mnohdy to jsou komerční weby, weby, které by měly reprezentovat, přiblížit potenciálnímu klientovi domácí společnost a ne jej zahltit animacemi, barvami a vším možným, čehož se tento uživatel dočká až po dvaceti minutách čekání a trpění. Mnoho z vás, čitatelů, jistě ví, o čem mluvím, protože se s těmito „výtvory“ setkáváte velmi často. Toto je však pouze vrchol ledovce … té hrůzy je mnohem více.

Jednu dobu jsem se zaměřoval na sledování reklamních kampaní všech možných společností (ne, neměl jsem nějakého favorita, nebo vyhraněný směr), konkrétně na sledování způsobů tvorby reklamních proužků, tedy bannerů. Všem vám to vřele doporučuji, neboť také zde často zůstává rozum stát. Flash je vždy prezentován jako silný vektorový nástroj. Právě slovo „vektorový“ je pro budoucí text velmi důležité. S hrůzou jsem zjistil, že velká většina reklamních proužků je tvořena tak, že objekty, které by měly být vektorové již při pouhém pohledu na ně, resp. při pohledu autora banneru na tento objekt by jej měl vidět ve vektorech, případně jej do nich převést, jsou v podobě prostých bitmap. Nechci zde vyjmenovávat konkrétně, neboť by to nebylo fér, ale pro pouhou představu uvedu následující popis:

Představte si reklamní proužek standardního tvaru, který má určitou podkladovou barvu. Uprostřed tohoto proužku je umístěno logo společnosti (jak principy při tvorbě log napovídají šlo (naštěstí) o velmi jednoduchý a abych řekl pravdu, celkem pěkný logotyp, jehož jakákoliv reprodukce by nebyla náročná). Sem tam se před a za logem objevovaly nápisy symbolizující nabídku výrobků této společnosti. Vrcholem celé této animace byl motýl, který prolétával (zřejmě v náhodné časové posloupnosti) volně po ploše. Toť vše. Nic víc, nic míň.

A teď popíši výsledek tohoto „pokusu“. Objevování nápisů mělo budit dojem 3D zobrazení. Výsledek sice nebyl příliš přesvědčující, ale budiž – snaha byla. Zobrazování nápisů bylo výsledkem cca 2minutové práce v produktu Swish … a bylo to poznat. Vím, že Swish je velmi dobrý program a sám jej sem tam využívám, nicméně se vždy snažím, aby výsledné efekty vypadaly jinak a ne prostě použít efektní animaci, neupravit ani jeden parametr a hned to použít! Ale to by také ještě nebylo to nejhorší. Poprvé se mi zatajil dech při tom, když jsem si celý banner zvětšil a podíval se na logo této společnosti. Ano, jak jsem již zmínil výše, bylo povedené … ale byla to bitmapa. Strnul jsem a nevěřil svým očím. Logo, které nevyužívalo nijak nestandardních tvarů, typů písma, barevného schématu, nic extra, pouze pěkné, řemeslně dobře zpracované logo … a bitmapa? Asi zapomněl, nevšiml si, náhle u něj došlo k pomatení smyslů … pomyslel jsem si o autorovi tohoto banneru. Poté jsem již s jistou obavou posunul proužek (stále v jeho zvětšené velikosti) na jiné místo, abych se mohl podívat do všech jeho částí a hle – proletěl onen zmiňovaný motýl. Nejdříve jsem si myslel, že se mně to zdálo, tak jsem nebral na vědomí tento optický vjem, ale po chvíli jsem tohoto motýla uviděl znovu a zjistil jsem, že jsem se nemýlil – ano, byla to bitmapa. Motýl, který byl tvořen dvěma modrými „fleky“ (křídla) a velmi, velmi jednoduchou spleticí šedivých čar (tělo, hlava, tykadla, střední části křídel) byl opět ve tvaru bitmapy. Nyní jsem si již o autorovi tohoto banneru něco nepěkného pomyslel a jal se vyhledávat v magické složce Temporary Internet Files *.swf soubor tohoto banneru. Našel jsem jej. Měl 35 kB.

V té chvíli jsem se na moment stal členem výše zmiňované třetí skupiny uživatelů. Vysvobodilo mne pouze pomyšlení, že se Flashem živím a že se mohu svou prací podílet na zpřístupnění výsledků práce širokému okruhu těch „nevěřících“. Ale co ti uživatelé, pro které je to pouze výsledek něčí práce, se kterým se setkávají? Čeho se mají chytit oni? Říká se, že tonoucí se stébla chytá, ale tady by nepomohl ani keř, natož stéblo. A proto si dovoluji prostřednictvím tohoto článku všem jeho čitatelům (a nejen jim) poslat malé destaro Flashe, kterým by se, snad, měli snažit řídit, aby výsledky vypadaly opravdu tak, jak mají:

1.) nepokradeš kódu cizího, pokud sám ti ho nedá,
2.) nepoužiješ bitmap tam, kde vektor bije ti do očí,
3.) cti uživatele budoucího ať nezešediví při stahování díla tvého,
4.) nebudeš striktně dbáti na nejnovějších verzích Flash playeru, když výsledek se dá publikovati ve verzích, na které uživatelé připraveni již jsou,
5.) nebudeš využívati prvků nestandardních, které by musel uživatel do konce dnů svých studovati, aby na smysl jejich přišel,
6.) barvy, jež využívati budeš chtíti, budou vyvážené a nezpůsobí uživateli záchvatů jakýchkoliv,
7.) maximálně tří druhů písem používej, aby uživatel zmaten byl co nejméně,
8.) na rozlišení monitorů zřetel měj a ne vše v 1600 x 1200 tvoř, neboť jest mnoho těch, kteří stále u 800 x 600 jsou,
9.) snaž se Flashe využívati pouze tam, kde vhodné to jest a nepokoušej se tvořiti něco co smysl nemá, stejně jako auto z čokolády by dobré nebylo,
10.) a hlavně - uživatele vždy na prvním místě měj a fantazii v rozumných mezích udržuj.

Toť poselství mé a věřím, že když se vývojáři a designéři, kteří s Flashem pracují budou držet alespoň některých bodů, tak třetí skupina uživatelů nebude již tak znechucena a budou, dříve nebo později, Flash vítat a rádi se s ním setkají ve všech jeho různých podobách.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: