Začínáme s Photoshopem (5) – selekce - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Photoshop

Začínáme s Photoshopem (5) – selekce

Photoshop selekce

4. června 2001, 00.00 | V třetím dílu jste se naučili pracovat s vrstvami, nyní je na řadě další důležitá věc - selekce. V dnešním článku se naučíme základní způsoby tvorby selekcí.

Ve třetím dílu jste se stručně seznámili s vrstvami, které jsou dnes naprosto běžnou součástí bitmapových editorů. Ovšem v dřevních dobách Photoshopu 3.0 vrstvy ještě nebyly, proto se používaly selekce. Ty ovšem přijdou vhod i při použití vrstev. Navíc se u dnešního dílu pocvičíme v používání klávsnice.

Pro opravdu produktivní práci je optimální pracovat zároveň s myší i klávesnicí - myší děláte přesné operace, klávesnicí vybíráte nástroje a volíte funkce.

Selekce
Pokud chcete aplikovat filtr, přesunout nebo transformovat obraz nebo jeho část, můžete to provést na celém obrazu nebo jeho části. Část obrazu, které se bude vybraná operace týkat, se nazývá selekce. Když to vezmeme opravdu ze široka, pokud aplikujeme operaci na celý obraz, použije se také selekce - celého obrazu. Selekce se (až na výjimky, které popíšeme dále) týkají pouze aktuální vybrané vrstvy.


Na prvním obrázku je vybrána jedna část duny, na druhém není výběr proveden.


Po změně úrovní se v prvním případě změní barevnost pouze označené části, v druhém případě se změní celý obrázek.

Základní výběr
Ten se provádí nástroji výběru, což je levá horní ikona v panelu nástrojů (toolbaru). Takovýto výběr má ovšem jenom omezené použití, protože ne všechny věci jsou přesně čtvercové nebo kulaté. Vpravo od názvu nástroje vidíte klávesovou zkratku, kterou je ho možné vyvolat – v tomto případě je to klávesa M (anglicky Marquee). Přepínání mezi obdélníkem a elipsou se provádí kombinací Shift + M. Práce s oběma nástroji je poměrně snadná – stačí klepnout myší do obrázku a při stisknutém tlačítku táhnout do protějšího rohu. V případě elipsy se berou body, které ji celou ohraničují.

Další dva základní nástroje nemají klávesovou zkratku. Navíc nemají příliš velké použití, s výjimkou některých webových záležitostí (dokreslení rámečku kolem obrázku). Nástroje nemají klávesovou zkratku. Na rozdíl od předchozích dvou stačí do obrázku jednoduše klepnout, přičemž se vybere řádek, případně sloupec, pixelů.

Klávesnici se ještě budeme věnovat. Pokud chcete při výběru vytvořit čtvrec, případně kruh, držte při tažení klávesu Shift. Také klávesa Alt má svou funkci – místo z rohu se obdélník (elipsa) vytváří ze středu.


Na panelu Volby se skrývají poměrně zajímavé možnosti

Vybíráme přírodní útvary
Další důležitý nástroj pro výběr je laso. Pro jeho použití to chce mít poměrně pevnou ruku, nejlépe se s ním pracuje na tabletu. Nástroj má klávesovou zkratku L (Lasso), kombinace Shift + L opět přepíná mezi dalšími nástroji v nabídce. Při použití nástroje je nutné celou dobu držet myš a táhnout myší. Za ukazatelem myši se postupně bude dělat stopa; její pravidelnost závisí na vaší pevné ruce. Po uvolnění tlačítka myši se spojí první a poslední bod cesty úsečkou a celá cesta se uzavře (objeví se "chodící mravenci").

Nástroj mnohoúhelníkové laso funguje podobně, akorát nemusíte stále držet tlačítko myši. Každým klepnutím myši určíte rohový bod, které se postupně spojují úsečkami. Pro ukončení je třeba klepnout myší na počáteční bod nebo poklepat kdekoli v obrázku.

Volba magnetické laso je dobrá při obkreslování ohraničených objektů. Prvním klepnutím zadáte počáteční bod cesty. Od té chvíle program hledá rozhraní dvou objektů (tmavá-světlá, červená-modrá aj.) a nabízí vám cestu. Pokud chcete vložit rohový bod (který algoritmus často nepozná), klepněte na něj. Kreslení opět končí klepnutím na počáteční bod nebo poklepáním. V paletě Volby je možné nastavit chování magentického lasa, ale počáteční volby dostatečné. Pokud nejsou, úprava hodnot většinou příliš nepomůže.

Kombinace
Možná vás napadne, že u některých obrázků bude vhodné zkombinovat různé typy výběru. Například hůlkou označit část obrázku a přidat lasem některé další části. A opět jsme u klávesových zkratek, které činí z Photoshopu opravdu profesionální nástroj.

Pokud máte už nějakou část obrázku označenou a chcete k ní přidat další část (libovolným nástrojem), musíte nejprve stisknout klávesu Shift. U ukazatele myši se objeví znak "+", který označuje, že budete přidávat. Nyní stači udělat další výběr, který se přičte k předchozímu. Pokud chcete přidat k nějakému výběru čtvercový výběr, zřejmě zjistíte, že to nejde, protože i když máte stisknutou klávesu Shift, kreslíte stále obdélník. Proto musíte klávesu Shift po začátku kreslení nejpve na chvíli uvolnit a poté stisknout znovu.


První tlačítko je normální výběr, druhé přičítání, třetí odečítání a čtvrté průsečík

Podobně odečítání se dělá stisknem klávesy Alt. Poté se u ukazatele myši objeví znak "", který značí odebírání. Pokud chcete při odebírání použít tvar kreslený ze středu, musíte opět klávesu Alt na chvíli uvolnit a poté ji znovu stisknout.

Někteří uživatelé se nechtějí učit klávesové zkratky, protože s programem dělají vždycky jenom chvíli nebo z nějakého jiného důvodu. Ve Photoshopu 6 přibyl panel nástrojů Volby, na kterém jsou ikony pro přičítání a odečítání. Po klepnutí na příslušnou ikonu nemusíte držet klávesu Shift nebo Alt a přičítání nebo odečítání se provede automaticky. Navíc je tam ikona průsečík (poslední v řadě), kterou lze také vyvolat klávesovou zkratkou Alt+Shift. Při dalším výběru ovšem nesmíte zapomenout, že ikona zůstane stále zapnutá (což je oproti klávesovým zkratkám nevýhoda).

Další možnosti
Další dvě možnosti se také používají poměrně často. U některých obrázků jsou naprosto nedostižné, u jiných je potřeba udělat malé úpravy. Klávesová zkratka opět souvisí s anglickým názvem "magic Wand", tedy W.

Po klepnutí do obrázku se vyberou všechny sousední pixely, které splňují podmínku podobnosti (tolerance), což je číslo mezi 0–255. Pokud zadáte v panelu Volby hodnotu 0, vyberou se po klepnutí jenom pixely, které jsou naprosto stejné jako vybraný pixel. Při hodnotě 255 se naopak vyberou všechny pixely v obrázku.

Druhá možnost výběru není na panelu nástrojů, ale skrývá se v nabídce. Nabídka se jmenuje příznačně Výběr a najdete v ní spoustu důležitých voleb pro práci s výběry. Nás zajímá zatím pouze jedna položka: Rozsah barev.

Rozsah barev pracuje podobně jako magická hůlka, ale neomezuje se jenom na sousední pixely, ale vybírá ze všech pixelů v obrázku. To je výhodné, pokud máte například červené auto, které chcete přebarvit na zelené, žlutou kabelku na fialovou apod.

Na pravé straně dialogu jsou tři ikony s kapátkem: normální, přičítací a odečítací. Prvním vybíráte rozsah barev, podobně jako u normálního selekčního nástroje. Druhým přičítáte další pixely k selekci, třetím odečítáte. Pracovat můžete přímo v dialogu (klepnutím do čtvercové části) nebo v obrázku, který je pod dialogem (na změnu zvětšení obrázku fungují některé klávesové zkratky a většina příkazů v menu).

Podobně jako u magické hůlky můžete volit míru podobnosti, v tomto případě míru neurčitosti. Čím vyšší číslo zadáte, tím větší rozsah barev se vybere (ale můžou se vybrat i barvy, které nechcete). U menšího čísla naopak budete muset vybírat více částí obrázku (přidávat k výběru).

A jsme u našich oblíbených klávesových zkratek. Podobně jako u předchozí kombinace, i zde platí klávesy Shift a Alt. Při stisku Shift se aktivuje přidávání, při stisku Alt naopak odečítání, takže nemusíte používat ikony. Ovšem nejlepší na konec. Na dialogu je nepříjemné, že nevidíte buď obrázek nebo masku. Přepínání tlačítky v dolní části dialogu není moc rychlé a komfortní. Ale při stisknutí klávesy Ctrl se provede rychlé přepnutí mezi obrázkem a maskou, které po uvolnění zmizí.

Závěrem
Dnešní exkurze po selekcích nebyla příliš rozsáhlá a ukázala pouze základní nástroje. Protože selekce jsou při práci ve Photoshopu velice důležité, budeme se jim věnovat i v dalším dílu. V něm si povíme, co všechno lze se selekcemi dělat. Ovšem ani v sedmém dílu selekce tak úplně neopustíme, protože se budeme věnovat alfa-kanálům, které se selekcemi souvisí.

Předchozí díly seriálu

Začínáme s Photoshopem (4)
Práce s textem ve Photoshopu

Začínáme s Photoshopem (3)
Popis základních možností vrstev

Začínáme s Photoshopem (2)
Popis palety Nástroje a základních nástrojů pro práci v Photoshopu - dokončení.

Začínáme s Photoshopem (1)
Popis palety Nástroje a základních nástrojů pro práci v Photoshopu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: