Začínáme s Photoshopem (3) - vrstvy - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Photoshop

Začínáme s Photoshopem (3) - vrstvy

24. srpna 1999, 00.00 | V pokračování našeho seriálu se zaměříme na základní nástroje pro vytváření grafiky a především na funkci vrstev.

V pokračování našeho seriálu se budeme věnovat vrstvám. Tato problematika může sice pro mnoho začátečníků působit na první pohled velmi komplikovaně, ale na druhou stranu okolo vrstev (angl. layers) se v Photoshopu točí vše. Mohli bychom se sice věnovat skutečně základním nástrojům Photoshopu, na které se však raději zaměříme příště s tím, že se znalostí vrstev si budeme již moci demonstrovat trochu pokročilejší postupy.

Co jsou to vrstvy? Vrstvy si lze představit například jako na sobě položené průhledné folie, které můžeme nezávisle graficky upravovat. Budeme-li kreslit stále v jedné vrstvě ("fólii"), budeme jednotlivé grafické prvky k sobě navždy spojovat - nakreslíme-li například v jedné základní vrstvě přes sebe dva čtverce, již nikdy je nebude možné od sebe odpojit (samozřejmě kromě použití speciálních funkcí typu "undo" pro vrácení operace). Kreslení v rámci jedné vrstvy je tedy stejné, jako kreslení na jednom papíře. Photoshop však umožňuje umísťovat jednotlivé grafické prvky do různých vrstev - objekty jsou pak na sobě navzájem nezávislé, neboť vrstvy lze posouvat, vypínat, zapínat, přehazovat pořadí aj. Práce ve vrstvách představuje skutečně velmi silný nástroj a jakmile se jednou s vrstvami naučíte pracovat, už to bez nich nikdy nepůjde.

Paleta Vrstvy

S vrstvami se pracuje velmi jednoduše a intuitivně. Základní nástroj pro práci s vrstvami představuje paleta "Vrstvy", která se zobrazí zaškrtnutím volby Vrstvy v nabídce Okna. U nového obrázku vypadá paleta vrstvy stejně jako na našem obrázku - zobrazena je pouze jedna vrstva s názvem "pozadí". Vrstva "pozadí" koresponduje s pracovní plochou nově založeného obrázku - vše, co budeme nyní na obrázku kreslit, budeme kreslit v této jedné vrstvě. Jak jsme si již řekli, to je v řadě případech nepraktické, neboť je mnohem výhodnější, když se jeden obrázek skládá raději z více nezávislých objektů, které můžeme kdykoliv nezávisle upravovat.

Pro názornost si základní funkci vrstev vysvětlíme na následujícím příkladu.

Předpokládáme, že máme vytvořený nový zcela prázdný obrázek libovolné velikosti, který vytvoříme zvolením položky Nový v menu Soubor (nebo stisknutím Ctrl+N).

Nová vrstva

Nejprve si vytvoříme novou vrstvu, ve které si nakreslíme náš první čtverec. V paletě Vrstvy jednoduše klikneme na ikonku "vytvořit novou vrstvu" s ikonou s přehnutým růžkem zobrazenou na spodní liště palety. Nebo můžeme zvolit Nová vrstva v nabídce palety, kterou vyvoláme kliknutím na šipku v pravém horním rohu palety. Vytvoříme-li novou vrstvou přes nabídku, zobrazí se okno, kde můžeme novou vrstvu pojmenovat - např. "obdélník". Vytvoříme-li vrstvu přes ikonu ve spodní liště okna, vytvoří se nová vrstva automaticky s jménem Vrstva 1. Zde stačí na nápis Vrstva 1 dvakrát kliknout levým tlačítkem myši a vrstvu přejmenovat. Sami jistě již tušíte, že práce s vrstvami můžeme být skutečně velmi komplexní. V dnešním dílu seriálu si proto představíme pouze ty nejzákladnější funkce.

Pro názornost si nyní nakreslíme do nově vytvořené vrstvy "obdélník" náš první čtverec. Ujistěte, se, že vrstva "obdélník" je aktuálně vybraná, tj. že je zvýrazněná modrou barvou - Vrstvy totiž pracují jako skutečné fólie - jsou sice průhledné, ale jakékoliv operace (malování, efekty, mazání atd.) se provádějí pouze na aktuální vrstvu!

Nástroj, který potřebujeme k nakreslení čtverce nalezneme v paletě Nástroje (viz předcházející díly seriálu) pod názvem Obdélníkový výběr. Nástroj vybereme kliknutím myší na jeho ikonu. Kurzor myši se nám změní na kříž a kdekoliv v obrázku můžeme vytvořit čtverec, či obdélník tak, že klikneme levým tlačítkem myši do jednoho pomyslného rohu čtverce či obdélníku a myší táhneme tak dlouho, dokud nejsme s obrazcem spokojeni. Pak tlačítko myši pustíme. Výsledkem je tzv. obdélníkový výběr, který můžeme vyplnit barvou. Nejlépe tak učiníme volbou Vyplnit v nabídce Úpravy. Můžeme zvolit např. vyplnit černou (barvu zvolíme v položce Použit:) a operaci potvrdit tlačítkem OK.

Na ploše našeho obrázku se nám zobrazil první černý obdélník. Obdélník má stále aktivní výběr, tj. bylo by například možné jej vyplnit jinou barvou atd. /ale o tom až příště/. Výběr můžeme zrušit například tak, že stiskneme klávesy Ctrl + D, nebo zvolíme Odznačit z nabídky Výběr.

V této chvíli máme tedy vytvořený první obrazec ve vrstvě "obdélník". Pokud ve stejné vrstvě vytvoříme další obdélník, který se bude například navíc ještě překrývat s první obdélníkem, vytvoříme obrazec, který již nepůjde nikdy "rozpojit". Proto je dobré vytvářet další samostatné objekty v jiné vrstvě. Vytvoříme proto další novou vrstvu. Postup použijeme stejný, jako v předcházejícím odstavci. Novou vrstvu pojmenujeme "horní obdélník". Situace bude vypadat stejně jako na našem obrázku:

vytvoření další vrstvy

Po vytvoření nové vrstvy "horní obdélník" se tato vrstva stane ihned aktivní, tj. můžeme v ní kreslit. Pokud bychom chtěli provádět jakékoliv úpravy ve vrstvě "obdélník", tj. vrstvě s černým obdélníkem, je nejprve nutné udělat tuto vrstvou aktivní - tj. stačí kliknout myší na název vrstvy, který se zbarví modrou. My však zatím zůstaneme ve vrstvě horní obdélník, kde vytvoříme druhý útvar - tentokrát vyplněný 50% šedou barvou (místo černé vyberte v okně vyplnit možnost 50% šedé). Výsledek bude vypadat jako na našem obrázku:

Nyní máme vytvořen obrázek se třemi vrstvami - nejspodnější je "pozadí" obsahující pouze bílou výplň, uprostřed je vrstva "obdélník" s černým obdélníkem a navrchu je vrstva "horní obdélník" s šedým obdélníkem. Na této vzorové situaci si předvedeme základní operace, které je možné s vrstvami provádět.

Vypínání a zapínání vrstev

Zejména v případě komplexní grafiky je nutné vrstvy zapínat a vypínat. Velmi jednoduše se tak učiní kliknutím na ikonu s okem u jednotlivých vrstev. Klikneme-li například na oko u palety "horní obdélník", šedivý obdélník zmizí.

Tento velmi jednoduchý příklad začíná demonstrovat sílu vrstev - uložíte-li nyní totiž obrázek bez šedého obdélníku (ukládání se budeme věnovat v samostatném článku), nebude výsledný soubor šedý obdélník vůbec obsahovat (při zvolení určitého grafického formátu). Práce s vrstvami je proto především velmi flexibilní.

Přesouvání vrstev

Další velmi používanou funkcí je přesouvání jednotlivých vrstev. Stejně jako na našem příkladu s průhlednými fóliemi jsou totiž i v případě vrstev vidět pouze ty objekty, které jsou "nahoře". Zkuste nyní například jednou kliknout myší na vrstvu "obdélník" a při stále stisknutém levém tlačítku ji táhnutím přesunout "nahoru". Po puštění tlačítka myši se černý obdélník rázem ocitne nad šedým - jak prosté a jak efektní.

Vrstvy umožňují spoustu další operací, kterým se budeme věnovat příště. Pokud se chcete již nyní podívat, na co všechno jsou vrstvy dobré, můžete se inspirovat v již vydaných tipech:

Prolínání v animovaném GIFu
Velmi jednoduché využití vrstev pro vytvoření prolínacího obrázku.

Vytvoření skleněného textu bez speciálních plug-inů
Ukázka velmi komplexního efektu s využitím především vrstev

Hrátky s efekty vrstev
Vytváření realistických stínů s využitím vrstev

Další části seriálu Začínáme s Photoshopem:

Začínáme s Photoshopem (2)
Popis palety Nástroje a základních nástrojů pro práci v Photoshopu - dokončení.

Začínáme s Photoshopem (1)
Popis palety Nástroje a základních nástrojů pro práci v Photoshopu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: