Začínáme ve Photoshopu (12) - Retuše - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Photoshop

Začínáme ve Photoshopu (12) - Retuše

Photoshop základy retuše

28. listopadu 2001, 00.00 | V dalším díle našeho seriálu se konečně dostáváme ke kreslení, i když ne tak, jak si většina začátečníků představuje.

Pokud chceme v našem seriálu pokračovat dále, musíme si osvětlit alespoň stručné základy práce s "kreativními" nástroji. Mezi ně patří kreslení, tedy volná tvorba, ale zejména retušování. Photoshop není nejvhodnější nástroj pro kreativní práci, ale pro úpravy stávajících fotografií a montáže je naprosto nedostižný.

Za retušovací nástroje bychom mohli považovat všechny nástroje, které mohou sloužit pro lokální úpravy obrazu, ale to bychom se daleko nedostali. Proto je vymezíme trochu úžeji. Hlavním retušovacím nástrojem je klonovací razítko, které někteří považují za vůbec nejlepší nástroj Photoshopu. Razítko slouží ke kopírování části obrazu na nové místo.

Razítko naleznete v panelu nástrojů v prvním sloupci a páté řadě nebo stačí stisknout klávesu S (anglicky Stamp). Poté se ukazatel myši změní na kružnici nebo jiný tvar, který je závislý na vybraném tvaru štětce. Při pokusu o kreslení s tímto nástrojem zjistíte, že to nejde. Photoshop s obvyklou grácií oznámí, že operaci nelze provést, čímž nováčky totálně otráví a odradí. Důvod takového jednání Photoshopu je prostý, a sice že klonovací razítko potřebuje pro svou práci dva body - z jednoho bodu se kopíruje, na druhý bod se nanáší.

Můžete si to představit jednoduše. Máte dvě stejné kresby na papíře. Nyní vezmete nůžky a vystřihujete různé tvary z jednoho obrázku (tyto tvary ve Photoshopu zastupují tvary štětců). Výsledné objekty můžete nalepit na druhý obrázek, čímž zakryjete některé jeho nedostatky. Tak můžete vystřihnout malý kousek obrázku tváře a nalepit ho na pihu na obrázku druhém. Podobně funguje také Photoshop, pouze pracuje dynamicky. Při "kreslení" klonovacím nástrojem se pohybuje také místo, odkud se obrázek "kopíruje", přičemž zůstává stejná vzdálenost obou míst.

Vezmeme si zdrojový obrázek, který má z našeho pohledu několik drobných nedostatků. Jednak bychom chtěli odstranit některé pihy, které nejsou vždy žádoucí, ale hlavně je na obrázku vidět zašpiněná optika fotoaparátu (na dolním rtu), která se projevila při studiu dalších fotografií. Jak je vidět, i digitální fotografie občas potřebuje vyspravit.

Otevřeme si vzorový obrázek a zvolíme nástroj klonovací razítko. Pokud máte Photoshop 6, v horní části obrazovky, těsně pod menu, se vám zobrazí volby nástroje, kde je také část Stopa:


Zde si musíte vybrat optimální nástroj, přičemž po najetí do kresby byste měli vidět jeho velikost. V našem případě se jako optimální jeví kurzory 5 nebo 9 bodů. Větší slouží na hrubou práci, menší na jemné ladění.


Obrázek zvětšený na 300 % s kurzorem o velikosti 9 bodů

Nástroj máme vybraný, ještě musíme vybrat směr klonování. Stiskněte klávesu Alt, přičemž ukazatel myši se změní na razítko. Nyní klepněte do obrázku kousek od nečistoty a táhněte až do jejího středu. Lépe to ukáže obrázek, na kterém je křížkem označeno původní místo a střed kružnice znázorňuje místo, kam máte táhnout.


Nyní můžete začít retušovat. Najeďte na černou šmouhu a stiskněte (levé) tlačítko myši. Vidíte, že plocha na místě ukazatele se nahradila stejnou plochou na místě křížku. Pokud budete myší pohybovat (při stisknutém tlačítku) a zakrývat jednotlivé části nečistoty, bude se stejně pohybovat také křížek, tedy místo, odkud se berou zdrojová data.
Při práci doporučujeme postupovat po menších krocích, protože se dá snadno vracet zpět. Většinou stačí jemně ťukat myší a sledovat, jak práce pokračuje.

Pokud jste zvolili polohu "klonu" stejně jako my, budete muset po čase změnit jeho polohu, protože byste světlé místo rtu nahrazovali tmavým místem mezi oběma rty. Opět stačí vybrat vhodné místo, stisknout Alt a tažením myši zvolit optimální vzdálenost klonu. Je možné, že to budete muset udělat dokonce vícekrát, než bude výsledek optimální.


Výsledek odstraňování nečistoty

Nyní přichází správná doba na praktické tipy. Ve spojení s klonovacím razítkem jich je pouze pár, ale právě o to jsou důležitější. Pokud kdekoliv v kresbě stisknete pravé tlačítko myši (na Macu také Control-tlačítko myši), objeví se dialog pro výběr tvaru štětce. Snadno tak můžete přepínat mezi nástroji a zbytečně se nevyrušovat.

Při retušování také volte nástroje s rozostřenými hranami. Například malé velikosti štětců mají ostré i jemné hrany, přičemž kresba štětcem s ostrou hranou nemusí působit dobře.

Pokud i přes tyto rady nevypadá retušované místo nejlépe, je třeba upravit krytí. Představte si, že máte na papíře kresbu. Pokud namočíte štětec do barvy a přejedete jím kresbu, zůstane za ním plná stopa. Pokud barvu rozředíte (vodou, ředidlem), bude pod stopou prosvítat původní kresba. Čím více barvu rozředíte, tím menší bude krytí. Podobně může fungovat také klonovací razítko. Pokud retušované místo navíc nahradíte z různých míst obrázku, bude výsledek lepší.
Volbu krytí naleznete ve volbách nástroje, kde ji můžete snadno měnit. To není úplně nejrychlejší, proto je výhodné mít ruku na numerické klávesnici, kde můžete mačkat číslice 1 - 9 a 0. Jak možná již chápete, 1 znamená 10% krytí, 9 znamená 90% krytí a 0 plné krytí, tedy 100 %.

Pro práci s klonovacím razítkem je naprosto nedostižný tablet, zejména s přítlakem. Úplně stačí například Wacom Graphire 2, který má sice poměrně malou plochu (velikosti pohlednice), ale slušnou citlivost. Přítlakem se může upravovat například krytí, což je výborné a výrazně to zrychluje práci.

Další nástroje
Pro retušování si zaslouží pozornost také další nástroje. K těmto účelům můžete použít například rozmazání, rozostření, rozprašovač, ale i štětec. Poslední dva nástroje jsou vhodné, pokud jsou v obrázku plnější plochy. V některých případech lze použít také zesvětlení a ztmavení obrázku, které se však musí používat s citem.

Krátce si můžeme ukázat využití nástrojů štětec a rozprašovač. Oba nástroje slouží pro kreslení jednou barvou, ovšem liší se v jedné zásadní věci, která se projeví zejména při práci s tabletem (opět). Zatímco rozprašovač má stále stejnou velikost nástroje, ale mění se krytí (u myši podle rychlosti pohybu, u tabletu s přítlakem), u štětce je krytí konstantní, ale mění ve velikost nástroje (maximum je zvolený nástroj).

Zkusíme vzít rozprašovač a vyretušovat pihu v koutku úst, kde je v okolí přibližně stejná barva pleti:


Před vlastním kreslením musíme kapátkem nabrat vhodnou barvu. Můžeme samozřejmě vzít nástroj kapátko (klávesa I), nabrat barvu a znovu vybrat rozprašovač (klávesa J), ale to je příliš zdlouhavé.
Proto vybereme rovnou rozprašovač (v paletě nástrojů nebo klávesou J) a stiskneme klávesu Alt. Ukazatel myši se dočasně změní na kapátko a my můžeme vybírat barvu. Doporučuji vybrat odstín pleti v nejbližším sousedství pihy, který je v celé jejím okolí přibližně stejný. Nyní stačí opět pomocí myši nebo pera tabletu pihu překreslit. Výsledek může vypadat třeba takto:


Také u rozprašovače platí známé pravidlo krytí - pokud je nahrazovaná barva příliš výrazná, zkuste menší krytí a postupné nanášení třeba i různých barev. Také tady lze krytí volit na numerické klávesnici čísly nebo přítlakem u tabletu. Navíc se krytí také částečně volí rychlostí pohybu myši (pokud nemáte tablet), ale na to se nedá příliš spoléhat.

To je pro dnešek vše. Zatím si můžete zkoušet retušování (můžete zkusit dostat tukana z klece), příště si můžeme ukázat k čemu mohou sloužit další nástroje. Navíc získáte dobrou průpravu a můžeme se vrátit k dalšímu dílu práce s kanály a maskami, u kterých jsou štětce i další nástroje velice důležité.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: