Produkty pro databázové publikování v QuarkXPressu a Adobe InDesignu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Produkty pro databázové publikování v QuarkXPressu a Adobe InDesignu

sazba

5. března 2004, 00.00 | Hodláte sázet publikace s obsahem přejímaným z databáze? V takovém případě vám přijde
jistě vhod náš přehled nástrojů, určených pro uvedený typ zpracování v nejužívanějších
sázecích aplikacích dneška.

Publikování, založené na použití databází, je v dnešním pre-pressu stále populárnější. Není divu, neboť v kombinaci s technologiemi, jako je digitální či on-demand tisk, poskytuje zejména personalizovaný tisk (direct-mailing apod.) velmi zajímavou příležitost, jak rozšířit stávající portfolio publikačních služeb. Neutuchajícímu či dokonce rostoucímu zájmu se pak těší i vydávání "tradičních" publikací, opírajících se o databázové záznamy, jako jsou katalogy, seznamy, adresáře, slovníky či encyklopedie.

Způsobů, jak řešit sazbu uvedeného typu obsahu, je celá řada. Někdy postačí odpovídající základní prostředky sázecích aplikací, jako jsou zejména tagovaný text a skripty, většinou je ale zapotřebí nasadit specializované nástroje. Nabídka je poměrně rozmanitá, prim zde nicméně hrají produkty, mající podobu doplňků QuarkXPressu či Adobe InDesignu. (Ze zajímavých řešení jiného typu je dobré připomenout alespoň samostatnou aplikaci PrintShop Mail či pluginy Acrobatu Addin XeMailing či Variform.) O jejich přehled bychom se rádi pokusili v tomto článku. Jako vždy přitom přivítáme, pokud naši čtenáři v diskusním fóru tohoto článku upozorní na zajímavé řešení do našeho přehledu nezahrnuté nebo se podělí o své vlastní zkušenosti, které mají s některým z dále uvedených produktů.

QuarkXPress

Banta Integrated Media (článek na Grafice zde)

AutoPrice, cenu sděluje výrobce na vyžádání, Mac/Win
Oboustranně propojuje publikaci a databázi. Při propojení lze využít různé typy podmínek a formátování. V základní verzi umí zpracovat textové soubory s oddělovači, odpovídající doplňková extenze poskytuje přístup k ODBC databázím. Ke zpracování rozsáhlých dokumentů lze využít funkce pro dávkové zpracování. Veškeré updaty jsou protokolovány, což lze využít při hledání chyb či synchronizaci.

DesignMerge, cenu sděluje výrobce na vyžádání, Mac/Win
Produkt pro publikování ze strukturovaných textových souborů. Propojení mezi obsahem databáze a dokumentem je vytvořeno s pomocí odkazů, s jejichž pomocí lze linkovat textový řetězec, rámeček či článek a dále i rámeček obrázkový. Odpovídající modul umožňuje do výstupu vkládat čárové kódy v různých formátech. Personalizované dokumenty lze uložit do souboru nebo přímo vytisknout. K dispozici jsou přitom různé nástroje pro preflight výstupu, umožňující například zobrazit všechny odkazy v dokumentu nebo zkontrolovat přítomnost odkazovaných souborů. Ošetřit lze zpracování prázdných položek, možné je předformátování položek s pomocí tagů XPressu, extenze CopyFit řeší problémy s podtečeným či přetečeným textem. Při tiskovém výstupu je podporován postscriptový form caching, urychlující zpracování (statická data se odesílají pouze jednou), specializované ovladače umožňují výstup na zařízeních jako jsou Xerox VIPP či digitální tiskové stroje Indigo, podporován je i výstup pro PPML či VPS tiskárny. Výstupní modul DesignMerge Web umožňuje použít služby DesignMerge prostřednictvím webovského rozhraní na Internetu (služba pro personalizovaný zákaznický tisk). Možnosti DesignMerge rozšiřuje dále modul GroupPicture, dovolující dynamické použití šablon při sazbě variabilního obsahu.

Základní dialog DesignMerge

Creo

Darwin Desktop, cena nezjištěna, Mac
Řešení pro variabilní publikování z dat, majících podobu strukturovaného textového souboru. Mimo běžných vlastností, obvyklých pro daný typ produktů, nabízí například podporu vícestránkových publikací, proměnná nastavení barev pro text, podporu technologie APR pro záměny obrázků v nízkém a vysokém rozlišení, řazení tiskových úloh podle zadané databázové položky či výstup ve formátu VPS. Pro velkoobjemové tiskové zakázky v síťovém prostředí je nejvhodnější nasazení Darwina v kombinaci s Creo Spire Color Serverem.

Em Software (článek na Grafice zde)

XCatalog, 800 USD, Mac/Win
Zajišťuje oboustranné propojení mezi dokumentem sázecí aplikace a obsahem databáze. Podporovány jsou nejen textové soubory s oddělovači, ale rovněž databáze FileMakeru a v případě Pro verze i libovolné další formáty, ke kterým je přístup s pomocí technologie ODBC. Propojení lze vytvořit pro libovolný textový úsek (znak, fráze, odstavec, story) či obrázek. K dispozici jsou různé nástroje pro formátování linkovaných údajů, a to zejména pro numerická data. Update je možný jak pro jednotlivé odkazy, tak pro zvolený úsek (rámeček, story, dokument atp.) Úzce lze propojit jak s dále popsaným produktem XData, tak produktem pro tagovaný text XTags. K dispozici i pro InDesign jako InCatalog.

XData, 400 USD, Mac/Win
Určen k automatizované sazbě databázových informací, majících podobu textového souboru s oddělovači. Uvedeným způsobem lze ke zpracování určit i obrázky (odkaz na název souboru). Způsob zpracování se řídí tzv. prototypem, což je část dokumentu, ve které je s pomocí proměnných popsán způsob umístění a formátování zpracovávaných dat. Vkládání lze kontrolovat prostřednictvím podmínek a cyklů, k dispozici jsou i předzpracování načítaných dat či výpočty a vazby mezi položkami. Při sazbě prováděné doplňkem lze využít různých předlohových stránek. Činnost lze dále automatizovat s pomocí AppleScriptu. K dispozici i ve verzi pro InDesign jako InData.

Preference extenze XData

Gassenhuber Systementwicklung (článek na Grafice zde)

DATAformXTension, 900 Euro, Mac/Win
Extenze, umožňující zpracovat textová data, strukturovaná s pomocí vlastního tagovacího jazyka, který dovoluje popsat takřka všechny vlastnosti dokumentů XPressu (tedy nejen textu, jak je tomu v případě standardních tagů XPressu). Data v uvedeném formátu lze do XPressu vkládat z textových souborů, přes schránku nebo z prostředí databázového produktu 4D, možný je naopak i export obsahu dokumentu Xpressu do zmíněného formátu. Oboustranné updatování údajů je v DATAform založeno na systému identifikačních čísel, která se přidělují jednotlivým prvkům dokumentu XPressu. Zefektivnění komunikace v obou směrech pak lze zajistit pomocí tzv. messaging systemu, sady funkcí, umožňujících řídit činnost DATAform pomocí textových příkazů, zasílaných jinou aplikací, kterou může být především databázový systém.

dform2f.gif

Ukázka dokumentu, vysázeného z tagů DATAform

JoLauterbach Software

JoLetter, 169 Euro, Mac/Win
Extenze, nabízející pro XPress funkci, obdobnou mail-merge v textových procesorech. Sázet lze takto data ze strukturovaných textových souborů. Odkazy na položky se do dokumentu XPressu vkládají v podobě proměnných, možné je základní předzpracování vkládaných dat (substituce, vynechání prázdných položek).

Kytek (článek na Grafice zde)

Autopage, cena od 1000 USD, Mac/Win
Extenze pro automatizovanou sazbu rozsáhlých publikací. Vstupem je textový nebo XPressový dokument, do kterého jsou vloženy odpovídající tagy, formátování se pak děje na základě těchto tagů a souboru pravidel, nastavených uživatelem. V případě databázového publikování zaujmou zejména funkce pro sazbu telefonních seznamů, adresářů či Zlatých stránek: Produkt zde umí velmi dobře zpracovávat zejména inzertní rámečky (ad), především co se jejich automatizovaného umístění na základě pravidel týče.

TechnoDesign (článek na Grafice zde)

DataLink XT, 2399 USD, Mac
Umožňuje oboustranně provázat obsah dokumentu XPressu s položkami z textového datového souboru. Propojit lze pouze textový obsah, který je možno formátovat pomocí tagů XPressu a technologie MultiStyle, navíc jsou nabízeny různé cenové formáty. Update lze provádět automaticky při každém otevření dokumentu a případně i dávkově pro obsah zvolené složky.

Personalizer-X, cena od 1199 USD, Mac
Produkt pro variabilní sazbu z textových souborů s oddělovači, postavenou na propojeních, vložených do dokumentu XPressu. Mimo normální vazby lze při odkazování využít podmínek, textový obsah je možno formátovat pomocí tagů XPressu či funkce MultiStyle. Z dané položky lze rovněž vygenerovat čárový kód. Do proměnného pole je možno vložit nejen obsah záznamu, ale též celého ASCII souboru. Odpovídající nástroje dovolují přehledně procházet jak data souboru určeného k načtení, tak jednotlivá proměnná pole v dokumentu. Před výstupem lze provést preflight, spočívající například v kontrole přetečených textových rámečků, přítomnosti všech obrázků aj. Činnost produktu je automatizovatelná užitím AppleScriptu. Vedle výstupu v jazyce PostScript lze generovat soubory pro RIPy, podporující technologie IntelliStream, PPML či PPML/VDX.

Schéma nasazení Personalizeru-X v PPML workflow.

TCP-IP XT, 2999 USD, Mac
Velmi zajímavý prostředek, umožňující vzdáleně, přes protokol TCP/IP, kontrolovat činnost XPressu prostřednictvím prakticky libovolného skriptovacího jazyka. Primárně určen k publikování z databází (Access, Oracle, MySQL aj.) a datových zdrojů. Jeho nasazení funguje tak, že se z databáze vybírají data, z kterých má být sestavována publikace. Ta se pak zasílají, spolu s odpovídajícími skripty, přes síť XPressu, řízeném TCP-IP XT. Ten pak provádí odpovídající vložení do šablony na základě tzv. referencí, umožňujících ve skriptech odkazovat na textové i obrazové rámečky. Vzhledem k podpoře TCP/IP lze daný prostředek nasadit jak lokálně (intranet), tak globálně (Internet). Doplněna o odpovídající rozhraní může tato extenze umožnit nasazení XPressu coby formátovací engine v různých aplikacích pro personalizovaný tisk apod.

XML Impression, 2399 USD, Mac/Win
Tato extenze provádí převod XML tagů na odpovídající příkazy výše popsané extenze TCP-IP XT. Uvedeným způsobem lze tedy řešit sazbu informací, získaných například exportem z databáze nebo sběrem dat pomocí elektronických formulářů.

Způsob zpracování XML dokumentu v XML Impression

Adobe InDesign

65bit Software Limited (článek na Grafice zde)

EasyCatalog, 999 USD, Mac/Win
Produkt pro sazbu dat, uložených ve strukturovaných textových souborech či ODBC databázích. V prostředí InDesignu nenačítá data rovnou do dokumentu, ale do zvláštních panelů, majících podobu tabulek. Vzhled těchto tabulek je plně pod kontrolou uživatele (setřídění, zobrazení určeného obsahu na základě filtrů). Záznamy prezentované tímto způsobem lze do dokumentu vkládat buďto ve volné formě (s použitím proměnných) nebo jako tabulky (automatizované záhlaví, použití šablon aj.). Každému textovému poli lze přitom přiřadit znakový styl, který se při vložení automaticky aplikuje. Produkt rovněž podporuje dynamicky definovatelné numerické formáty a dovoluje při vkládání použít funkci pro automatické záměny obsahu či jeho doplnění o prefix nebo sufix. Podporováno je rovněž vkládání obrázků. Produkt vede přesnou evidenci o všech datech vložených do dokumentu, dokáže upozornit na neaktuální údaje (například odstraněné záznamy apod.) a případně i provést potřebný update.

Ukázka datové tabulky EasyCatalogu

Cacidi System

Catalog Extreme, ceny uvedeny dále, Mac/Win
Produkty společnosti Cacidi System zaujmou především ty, kdo se zajímají o publikování katalogů. K uvedenému účelu totiž Cacidi poskytuje hned několik řešení, mající společné označení Catalog Extreme. Základní převod textu a obrázků, importovaných z databází, zde zajišťuje verze Basic (699 USD). O možnost updatování vytvořených publikací ji rozšiřuje verze Update (699 USD). Sazba rozsáhlejších publikací je zajištěna ve verzi PageQue (699 USD), automatizovaný zlom ve verzi AutoCalc (699 USD), možnost serverového zpracování pak poskytuje Server (10000 USD).

Základní dialog pluginu Cacidi Catalog Extreme Basic

Em Software (článek na Grafice zde)

InCatalog, 800 USD, Mac/Win
Možnosti tohoto produktu v podstatě odpovídají tomu, co nabízí produkt XCatalog téhož výrobce, popsaný výše.

InData, 400 USD, Mac/Win
Možnosti tohoto produktu v podstatě odpovídají tomu, co nabízí produkt XData téhož výrobce, popsaný výše.

WoodWing Software (článek na Grafice zde a zde)

SmartCatalog, 999 USD, Mac/Win
Produkt pro zpracování strukturovaných textových souborů nebo (s použitím odpovídajících doplňkových modulů) ODBC databází či XML. Zpracovat lze text i obrázky, pro úpravy numerických údajů je k dispozici široká škála formátů. Možno využít s jinými produkty WoodWingu, zejména pluginem pro automatizovanou sazbu SmartLayout.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: