Techno Design: výkonná řešení pro databázové publikování v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Techno Design: výkonná řešení pro databázové publikování v QuarkXPressu

publikovani

5. září 2003, 00.00 | Možnosti personalizace, sazbu XML dokumentů a také vzdálenou kontrolu činnosti XPressu
v síti. Tyto i mnohé další zajímavé vlastnosti nabízí kolekce produktů společnosti
Techno Design, určených pro databázové publikování.

Na stránkách Grafiky se v poslední době snažíme zabývat produkty, určenými pro databázové publikování v pre-pressových provozech. (Viz například tento či tento článek.) Podle všeho se totiž jedná o oblast, která se v publikačním průmyslu bude prosazovat stále výrazněji. V rámci takovéhoto přehledu jsme nemohli přehlédnout společnost Techno Design, která v uvedené oblasti působí již po několik let, a jejíž produkty získaly jak své zákazníky, tak různá ocenění. Pokusme se tedy v tomto článku podívat, co produkty Techno Designu mohou při databázovém publikování nabídnout.

Personalizer-X

Za klíčový produkt v nabídce Techno Designu lze označit Personalizer-X. Jedná se o extenzi QuarkXPressu, zajišťující personalizovaný tisk. Základní princip, na kterém tento produkt funguje, se neliší příliš od toho, co nabízí jiní výrobci. Uživatel tedy v dokumentu XPressu vytvoří odpovídající vazby (virtual fields) na data, strukturovaná v textových souborech pomocí oddělovačů (takováto data se obvykle získají exportem z databáze, tabulkového procesoru či jiného obdobného zdroje). Uvedeným způsobem se přitom linkuje nejen text, ale též grafika (přes jména souborů). Po zadání odpovídajícího příkazu sestaví Personalizer z proměnného obsahu a předlohy jednotlivé verze daného dokumentu, které odešle k výstupu. A právě výstupní část je podle našeho názoru tím nejzajímavějším, co Personalizer nabízí. Vedle výstupu v jazyce PostScript lze totiž odpovídajícím způsobem generovat soubory pro RIPy, podporující technologie IntelliStream, PPML či PPML/VDX. Výstup uvedeným způsobem je tudíž na daných zařízeních značně optimalizován především co do rychlosti, což může být, zvlášť u rozsáhlejších zakázek, schopnost, přinášející nepřehlédnutelné časové úspory a v důsledku odpovídající příjmy.

Schéma nasazení Personalizeru-X v PPML workflow.

Mimo této základní výhody nabízí Personalizer velmi zajímavé možnosti jak pracovat se zmíněnými proměnnými položkami v dokumentech XPressu. Mimo normální vazby lze při odkazování využít podmínek (typu "větší/menší než", "obsahuje/neobsahuje/končí/začíná" apod.), textový obsah je možno formátovat pomocí tagů XPressu či funkce MultiStyle. Z dané položky lze rovněž vygenerovat čárový kód. Do proměnného pole je možno vložit nejen obsah záznamu, ale též celého ASCII souboru. Pro načítání obrázků lze stanovit nejrůznější způsoby, zohledňující vzájemně rozměry i umístění obrázku a rámečku, do kterého je načítán. Proměnná pole je možno automatizovaně rozmístit na jedné či více stránkách, k dispozici jsou různé možnosti definování naplnění proměnných položek. Odpovídající nástroje dovolují přehledně procházet jak data souboru určeného k načtení, tak jednotlivá proměnná pole v dokumentu. Před výstupem lze provést preflight, spočívající například v kontrole přetečených textových rámečků, přítomnosti všech obrázků aj. Činnost produktu je do značné míry automatizovatelná užitím AppleScriptu.

Nejen optimalizací výstupu, ale i intuitivním způsobem ovládání a širokou škálou funkcí je tedy Personalizer-X vysoce kvalitním produktem. Využít jej lze například při sazbě katalogů, direct-mailů, vstupenek, štítků a mnoha dalších publikací proměnného obsahu. Za cenu 999 USD je nabízen ve verzi zajišťující výstup do PostScriptu, za odpovídající příplatky (499 USD a více) jsou k dispozici další výstupní moduly, o kterých jsme hovořili výše.

DataLink XT

Rovněž extenze Data Link nabízí funkci, poskytovanou i jinými výrobci. Jedná se totiž o produkt, umožňující updatovat obsah dokumentu XPressu položkami z textového datového souboru obdobného typu, jaký jsme popsali výše. Propojit lze pouze textový obsah, který je možno formátovat pomocí tagů XPressu a technologie MultiStyle, navíc jsou nabízeny různé cenové formáty. Spolu s daným dokumentem je uložen i údaj o datu a čase, ve kterém byl daný datový soubor uložen, takže DatLink při každém otevření dokumentu provádí kontrolu, zda došlo ke změně. Pokud ano, provede automaticky odpovídající update. Nechtěnému update lze zabránit funkcí uzamčení dokumentu.

Dialogy Data Linku.

Propojení je obousměrné, takže je možno obsah proměnných polí dokumentu XPressu exportovat do datového souboru. (Vhodné například pro zohlednění změn na poslední chvíli, které byly prováděny v dokumentu XPressu.) Updatování dokumentu lze provést i dávkově pro obsah celé složky. O referencích, vložených do dokumentu, lze sestavit podrobný report, v dokumentu je také možno provést kontrolu na přetečený text.

Své využití nalezne DataLink obdobně jako jiné produkty tohoto typu zejména při tvorbě ceníků a katalogů, možná je ale i jeho aplikace při vytváření více mutací celé publikace (jsou-li například všechny textové části definovány jako proměnné). K dispozici je za 1999 USD.

TCP-IP XT

Za velmi inovativní produkt lze v nabídce Techno Designu označit extenzi TCP-IP XT. Jedná se totiž o prostředek, umožňující vzdáleně přes protokol TCP/IP kontrolovat činnost XPressu prostřednictvím prakticky libovolného skriptovacího jazyka. Produkt je opět primárně určen k publikování z databází (Access, Oracle, MySQL aj.) a datových zdrojů. Jeho nasazení funguje tak, že se z databáze vybírají data, z kterých má být sestavována publikace. Tato data se zasílají spolu s odpovídajícími skripty přes síť XPressu, na kterém běží TCP-IP XT. Ten pak provádí odpovídající vložení do šablony na základě tzv. referencí, umožňujících ve skriptech odkazovat na textové i obrazové rámečky. K tvorbě těchto referencí lze využít jak odpovídající nástroje TCP-IP XT, tak specializovaný doplněk Reference XT.

Tok dat v TCP-IP XT.

Vzhledem k podpoře TCP/IP lze daný prostředek nasadit jak lokálně (intranet), tak globálně (Internet). Doplněna o odpovídající rozhraní může tedy TCP-IP XT umožnit použití XPressu coby formátovací engine v různých aplikacích pro personalizovaný tisk apod., ve kterých je interakce s uživatelem zajištěna přes webovský browser. Na stránkách Techno Designu lze ostatně najít odkazy na společnosti, které takovýto typ služeb skutečně provozují, k dispozici je i zajímavé demo, demonstrující možnosti produktu. Plná verze TCP-IP XT je za 2499 USD, k dispozici je i cenově výhodnější nákup upravené verze v rámci tzv. XML Impression Suite, ke které se vrátíme později.

XML Impression

Zajímavé možnosti, jak automatizovaně publikovat data ve formátu XML, nabízí samostatná aplikace XML Impression. To provádí převod XML tagů na odpovídající příkazy výše popsané extenze TCP-IP XT, další formátování pak odpovídá tomu, co jsme řekli o nasazení databází a skriptovacích prostředků výše. XML dokumenty, zpracované uvedeným způsobem, musí být platné vzhledem k odpovídající definici typu dokumentu, poskytované v rámci celého řešení Techno Designem. Dokumenty jiného typu je tedy třeba před zpracování odpovídajícím způsobem transformovat pomocí XSLT procesoru.

Způsob zpracování XML dokumentu v XML Impression.

Vzhledem k naznačenému scénáři nepřekvapí, že je XML Impression dodávána v kombinaci s upravenou verzí TCP-IP XT a výše zmíněnou extenzí Reference XT jako balík XML Impression Suite za cenu 1999 USD. Mimo publikování z databází lze uvedené řešení využít například i v redakčních workflow a obecně všude tam, kde je strukturace pomocí XML možná a žádaná. Vzhledem k možnostem výstupů z Quarku do PDF či webovských stránek se takto nabízí poměrně zajímavé a reálně fungující řešení pro cross-media publishing.

XT Batch

Technickým principem velmi zajímavý je rovněž produkt XT Batch. Jedná se o extenzi, která umí zpracovat v podstatě libovolný typ vstupního souboru s pomocí rozpoznávání vzorů a funkcí. Princip zde funguje tak, že uživatel nadefinuje pro určité řetězce na vstupu odpovídající příkazy, jež se mají provádět v XPressu. XT Batch pak čte vstupní soubor a převádí je na sekvenci těchto příkazů. Uvedeným způsobem lze tedy formátovat především různě tagované textové soubory (SGML, tagy XPressu apod.), možné je ale rovněž zpracování souborů v binárních formátech. S pomocí XT Batch si lze poradit s až překvapivě náročnými úkoly, jako jsou například automatizované vkládání grafiky, formátování tabulek či překlady textu. Produkt je nabízen za 1999 USD.

Závěrem

Produkty Techno Designu nepatří k právě nejlacinějším. V dané kategorii nicméně ani k těm nejdražším, uvážíme-li možnosti, které poskytují. Navíc je na nich třeba pochválit jednoduchost, s kterou jsou v nich řešeny jednotlivé funkce, a také invenční postupy, jež přináší zejména TCP-IP XT a XML Impression.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: