Banta Integrated Media: výkonné nástroje pro databázové publikování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Banta Integrated Media: výkonné nástroje pro databázové publikování

sazba

4. července 2003, 00.00 | Tvorba personalizovaných tiskovin a katalogů a také export obsahu dokumentů QuarkXPressu
do řešení pro asset management: tyto i další funkce nabízí produkty společnosti Banta
Integrated Media, jejichž přiblížení přinášíme v této recenzi.

Databázové publikování patří k velmi perspektivním technologiím současného publikačního průmyslu. Není proto divu, že jsme se na Grafice rozhodli postupně přiblížit nejzajímavější nástroje, umožňující realizovat uvedený typ publikování zejména v prostředí pre-pressových provozů. Nedávno jsme se takto podívali na produkty společností Em Software a Kytek, k uvedenému tématu se dále vztahuje například naše recenze pluginu Acrobatu Addin XeMailing a také výklad o tzv. tagovaném textu v InDesignu a QuarkXPressu. Dnes jsme se rozhodli přiblížit sadu obdobných řešení společnosti Banta Integrated Media (dříve Meadows Information Systems), jež mají podobu pluginů QuarkXPressu.

DesignMerge

Za vlajkovou loď v nabídce Banta Media můžeme bezpochyby považovat produkt DesignMerge. Jedná se o řešení, umožňující v QuarkXPressu vytvářet personalizované dokumenty z databází. Databáze má přitom podobu čistě textového, zvoleným typem oddělovačů strukturovaného souboru, získaného například exportem z databázové aplikace či tabulkového procesoru. Možné je rovněž převzetí dat obdobného typu ze schránky či pasteboardu XPressu. Mimo normálního textu mohou výše popsané datové zdroje obsahovat také odkazy na obrázky a další textové soubory. Propojení mezi obsahem databáze a dokumentem XPressu je realizováno s pomocí odkazů. Linkovat lze přitom libovolný textový řetězec, rámeček či článek a dále i rámeček obrázkový.

Základní dialog DesignMerge.

Poté, co uživatel nadefinuje všechny vazby, může spustit generování personalizovaných dokumentů, které lze buďto uložit do souborů nebo přímo vytisknout. Před provedením této operace má k dispozici velmi výkonné mechanismy pro ladění výstupu: odpovídající funkce mu například umožňují zobrazit všechny odkazy v daném dokumentu, zkontrolovat přítomnost všech odkazovaných souborů v systému atp. Při generování jsou ošetřeny zejména prázdné položky, možné je rovněž předformátování položek pomocí tagů XPressu atd. Extenze CopyFit, dodávaná s produktem, automatizovaně ošetřuje problémy s přetečeným nebo podtečeným textem. Její činnost je založena na vyladění různých parametrů textu, jako je velikost písma, proklad apod., k dispozici jsou předdefinované styly nastavení, garantující esteticky uspokojivý výstup.

Velmi výkonné funkce nabízí DesignMerge v případě profesionálního výstupu. Tzv. FormPrint technologie umožňuje na zařízeních, podporujících form caching (digitální tiskové stroje a kopírky) značně urychlit výstup, neboť statická data jsou do zařízení odesílána pouze jednou. Banta dále dodává specializované tiskové ovladače, zohledňující specifika zařízení, jako jsou Xerox VIPP, Xeikon/Barco PrintStreamer či digitální tiskové stroje Indigo. Odpovídající ovladače pak rovněž umožňují generování výstupu pro PPML či VPS tiskárny.

Zvláštní pozornost mezi výstupními moduly zaslouží DesignMerge Web. Jedná se o velmi komplexní řešení, umožňující využít DesignMerge na Internetu. Uživatel zde prostřednictvím webovského rozhraní zvolí šablonu a proměnné položky, odpovídající serverová aplikace pak provede generování personalizovaných dokumentů, jejichž PDF-náhledy se odešlou zpět uživateli. Po schválení vyplní uživatel objednávku, na jejímž základě provede provozovatel služby (print-shop, komerční tiskárna apod.) vytištění a dodání zakázky. K vyhodnocení účinnosti kampaně, realizované prostřednictvím takto personalizovaného tisku nabízí DesignMerge Web odpovídající analytické nástroje.

Mimo výstupních modulů je k dispozici i Bar Code Module. Jak již název napovídá, jedná se o produkt pro tvorbu čárových kódů, generovaných na základě specifikované databázové položky. K automatizaci činnosti většiny výše uvedených modulů je nabízen doplněk pro AppleScript.

AutoPrice

Jak obeznámený čtenář pozná už z názvu produktu, AutoPrice slouží k automatizovanému updatování publikací typu katalogů, ceníků, seznamů či jízdních řádů, jejichž obsah je přebírán z průběžně aktualizovaných databází. Jinou zajímavou aplikací pak může být vytvoření více verzí téže publikace z jediného zdroje. V daném dokumentu musí uživatel nejprve definovat tzv. "placeholders", což jsou odkazy na databázové položky. Možné je přitom nejen přímé propojení, ale též využití různých typů podmínek (cenové nabídky atp.) a formátů (cenové údaje). Linkovány přitom mohou být přímo textové řetězce a nikoli pouze celé textové rámečky, dále lze updatovat i obrázky. Obsah takovýchto proměnných položek je možno kdykoli updatovat zadáním jediného příkazu. Mimo textových souborů lze k updatování využít jakoukoli databázi, ke které je přístup prostřednictvím ODBC technologie - AutoPrice k uvedenému účelu využívá odpovídající extenzi. Propojení vytvořené uvedeným způsobem je přitom obousměrné, takže je možný i update databáze na základě změn provedených v dokumentu XPressu. Ke zpracování rozsáhlých publikací lze využít funkcí pro batch-processing.

Nastavení cenových stylů v AutoPrice.

Veškeré updaty prováděné AutoPrice jsou protokolovány, čehož lze využít při hledání chyb či zpětném zapracování změn do databází či spreadsheetů. Modul Exporter Pro pak umožňuje obsah z dokumentů XPressu uložit v podobě libovolně tagovaného textu, což lze využít například při publikování na Webu (HTML), přenosu do systémů pro správu obsahu (XML) či libovolné aplikace, podporující určitou formu strukturovaného textu.

GroupPicture

Ještě jinou formu propojení QuarkXPressu a databází nabízí doplněk GroupPicture. Jedná se o prostředek, umožňující uložit zvolenou skupinu prvků dokumentu XPressu (textové a obrazové rámečky, čáry apod.) do speciálního souboru. Ten pak může být přenesen do databáze či systému pro asset-management, odkud jej lze zpětně načíst do dokumentu XPressu s použitím všech jeho původních prvků. V uvedeném typu databází se přitom chová jako obrázek, navíc lze k němu připojit i nejrůznější metadata (popis, písma, barvy atd.). Zajímavé možnosti poskytuje GroupPicture v kombinaci s DesignMerge, a to zejména při skládání různých typů šablon během generování personalizovaného obsahu.

Závěrem

Databázové produkty Banta Integrated Media nepatří k nejlacinějším: přesné ceny sice výrobce sdělí až na vyžádání, ale leccos naznačí fakt, že například GroupPicture, který je jinak dodáván zdarma v rámci DesignMerge, stojí 499 USD. Je ale na druhou stranu jasné, že zde máme co do činění s řešeními, která mohou mnohdy až drasticky šetřit čas a práci zejména v provozech digitálního tisku, kterému se přikládá velká budoucnost. Pro úplnost ještě uveďme, že v nabídce produktů Banta Integrated Media nalezneme i řešení pro content management (B.media) a rovněž rozsáhlou sadu dalších pluginů XPressu, určených například pro dávkové zpracování a tisk či rozšíření uživatelské produktivity. Na alespoň některé z těchto řešení bychom se rádi podívali podrobněji v některém z našich příštích článků.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: