Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Addin XeMailing: nástroj pro personalizované PDF

technologie formuláře

28. dubna 2003, 00.00 | Spouštíte mailingovou kampaň a chcete při ní využít PDF dokumenty? K těmto i dalším
obdobným účelům lze využít plugin Acrobatu Addin XeMailing od společnosti PDF Software.

Personalizace hýbe světem moderního publikování: takové jsou alespoň závěry řady nejrůznějších studií, zabývajících se soudobými publikačními trendy. Způsoby, jakými lze personalizované publikování využít, jsou velmi různorodé, obvykle se nicméně odvíjejí od nejrůznějších promo-kampaní a obdobných aktivit, označovaných souhrnně hlavičkou Customer Relationship Management. Rozmanité jsou přitom i nástroje, jakými lze personalizaci realizovat. Na jedné straně spektra stojí výkonné proprietární systémy typu Exstream Dialogue, na druhé pak prostředky, umožňující k personalizovanému publikování využít běžná řešení. Zajímavou ukázkou toho, jak lze naznačeným způsobem nasadit Adobe Acrobat a formát PDF, je plugin Addin XeMailing společnosti PDF Software, o jehož přiblížení se pokusíme v této recenzi.

Základní charakteristiky

Jak jsme již řekli, XeMailing je plugin Adobe Acrobatu 5, dostupný v současnosti pouze pro platformu Windows. Instalace pluginu je velmi svižná a trvá skutečně jen krátkou chvíli, po jejím provedení lze činnost pluginu aktivovat příkazem PDF Software AddIns-PDFSoft XeMailing. (Pracovali jsme s demoverzí, umožňující generovat pouze jeden soubor nebo jeden e-mail.) Rozhraní doplňku je tvořeno v podstatě jediným dialogovým oknem se čtyřmi panely, z kterého se ovládají prakticky všechny funkce tohoto produktu.

Využití doplňku

K tomu, aby mohl uživatel XeMailing použít, musí nejprve vytvořit šablonu v PDF formátu, obsahující formulářová pole a dále databázi, z které přebírá personalizační údaje. Podporována je zde technologie ODBC, využít lze tedy například data uložená ve formátu Access či FoxPro, ale též Excelu nebo čistě textových souborech. V odpovídajícím dialogovém okně doplňku se pak stanoví, jakým způsobem se mají formulářové prvky šablony naplnit položkami databáze. Proměnnými položkami mohou přitom být nejen text, ale i grafika.

Nastavení personalizace.

Po vyplnění všech přiřazení je možno zadat příkaz k výstupu. Ten může být směřován buďto na disk (vytvoří se odpovídající PDF dokumenty s personalizovanými daty, odpovídající dialog umožňuje určit výstupní složku a způsob pojmenování generovaných souborů) nebo na e-mail. Druhá volba je opravdu velmi zajímavá, neboť uživatel zde pro vyplnění adresy, předmětu i těla zprávy může opět využít odpovídajících položek z databáze, kterou použil k vyplnění personalizovaných položek v PDF dokumentu. (Předmět či tělo zprávy mohou být mimo to vyplněny i napevno.) Odesílání personalizovaných mailů lze provádět po zadaném časovém intervalu - eliminuje se tím možnost zahlcení poštovního serveru. Funkce Scheduler pak umožňuje nastavit provádění generování na určený čas - možných kombinací je zde celá řada, neboť nezávisle na sobě lze určit jak počáteční čas či datum, tak časový interval, v kterém má být rozesílání prováděno.

Po provedení nastavení lze spustit proces generování. Průběh všech operací je monitorován na odpovídajícím panelu doplňku, takže uživatel přesně ví o případných chybách, které při generování či rozesílání dokumentu nastaly.

Dialog Scheduleru.

Závěrem

V jednoduchosti je síla - tento slogan se nám naskýtal po celou dobu, po kterou jsme s XeMailing pracovali. PDF je skutečně ideálním nosičem jak pro pre-pressové podklady, tak elektronické publikování. Využití personalizace v tomto formátu může tedy být skutečně všestranné a dotýká se mnoha různých typů pracovišť, od kanceláří přes copy-shopy až po komerční tiskárny. Představit si lze například takový scénář nasazení produktu, kdy v jedné databázi máme seznam klientů, kterým je daný dokument rozesílán v tištěné podobě, v druhé pak těch, kterým elektronicky. Obdobně máme připraveny dvě PDF šablony, jednu ve vysoké kvalitě pro tisk, druhou pak upravenou pro on-line přenos a publikování. Sestavení personalizovaných PDF dokumentů je pak s pomocí XeMailingu velmi rychlé a snadné, už i proto, že nastavení ovládacích panelů lze ukládat do konfiguračních souborů pro pozdější použití. Databázi přitom může představovat i tabulka Excelu nebo textový soubor, získaný exportem z prakticky libovolné aplikace, podporující databázovou funkci - pro mailingovou kampaň prováděnou uvedeným způsobem tedy není třeba najímat odborníka na databázové technologie.

Možnosti XeMailingu lze samozřejmě dále vylepšovat a věříme, že tak výrobce i učiní. Neměli jsme také možnost zatěžkat doplněk skutečně náročným zpracováním rozsáhlejší databáze. Každopádně se nám ale XeMailing jeví jako produkt, který je pro své účely opravdu velmi dobře navržen. Konkurenci mu zde přitom tvoří (pomineme-li různá více či méně proprietární řešení, založená na dynamicky generovaném PDF, která jsou ovšem cenově i koncepčně běžnému uživateli vzdálená) pouze doplněk Variform PDF (199 USD) společnosti Lantana, jež je ovšem koncipován pouze pro tiskový výstup. Cena XeMailingu je určena na 270 USD za jednu licenci (k dispozici jsou multilicenční slevy), což není právě málo, zvážíme-li ale určení tohoto produktu a časové úspory, které jeho nasazení přinese zvlášť při zpracování rozsáhlejších databází, jeví se nám jako poměrně přijatelná.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: