Na PDF s nástroji od Lantany - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Příslušenství

Na PDF s nástroji od Lantany

20. srpna 2001, 00.00 | Společnost Lantana si na poli pluginů Adobe Acrobatu vysloužila uznání svým Crackerjackem, určeným pro profesionální tisk PDF dokumentů. V naší dnešní recenzi si přiblížíme jiné tři produkty téhož výrobce.

Společnost Lantana si na poli pluginů Adobe Acrobatu vysloužila uznání svým Crackerjackem, určeným pro profesionální tisk PDF dokumentů. V naší dnešní recenzi si přiblížíme jiné tři produkty téhož výrobce: již delší dobu úspěšně používaný plugin ImageWorks a nové, na letošním Seyboldu uvedené doplňky Variform PDF a Stratify PDF.

ImageWorks: výkonná úprava obrázků
Obrázky dnes tvoří neodmyslitelnou součást prakticky každého PDF dokumentu. Roste proto poptávka po nástrojích k jejich zpracování. Některé základní funkce nabízí samotný Acrobat, pokročilejší operace lze realizovat pomocí nejrůznějších pluginů, z nichž můžeme zmínit například Quite a Box of Tricks (Quite), SuperTrap (CreoScitex) nebo PitStop (Enfocus). Aby mohla Lantana těmto produktům konkurovat, musela přijít s neotřelým a pokud možno komplexním řešením. Jak vypadá, to si řekneme za chvíli, nejprve si krátce povšimneme jeho technických nároků a instalace.

Nároky a instalace
Produkt je k dispozici pro Macintosh i Windows, ke svému chodu vyžaduje poměrně běžnou hardwarovou konfiguraci (Macintosh G3 nebo G4, PC s procesorem Pentium), výraznější nároky jsou pouze na operační paměť (minimálně 64, optimálně 128 a více MB RAM). Doplněk funguje s Acrobatem 4.0, doporučeno je použití upgradované verze 4.05. Podle ujištění Lantany jsou ImageWorks ve své aktuální verzi (1.1) plně kompatibilní i s Acrobatem 5.

ImageWorks lze odzkoušet prostřednictvím demoverze, která je dostupná na serveru Lantany. Omezení demoverze spočívá v tom, že každý zpracovaný obrázek bude přeškrtnut. Stažený instalační soubor nainstaluje soubory doplňku do složky Acrobatu Plug-ins.

Po instalaci přibude v Acrobatu nabídka ImageWorks a tlačítko IW. K nastavení některých vlastností doplňku slouží příkaz File>Preferences>PDF ImageWorks. Prostřednictvím odpovídajícího příkazu nápovědy je k dispozici devatenáctistránkový manuál, podrobně popisující všechny funkce produktu.

Základní přehled možností
Jednotlivé funkce ImageWorks jsou sdruženy do celků spojených s následujícími ovládacími prvky:

 1. tlačítko IW: určeno k výběru obrázku a některým základním operacím s ním (přesun, vyjmutí, kopírování);
 2. příkazy nabídky ImageWorks: umožňují aktivovat dále uvedené skupiny nástrojů, vkládat, extrahovat, nahrazovat a "vyhlazovat" obrázky a rovněž měnit jejich pozici vzhledem k překrývajícím objektům;
 3. Image Tools: pro daný obrázek poskytují podrobné informace o jeho vlastnostech a dále pak u něj umožňují měnit orientaci, barvu a OPI nastavení a provést downsampling či ořez;
 4. Document Tools: nabízí komplexní přehled o obrázcích v dokumentu a umožňuje na ně hromadně aplikovat vybrané funkce;
 5. Image Editor: slouží k editaci obrázku pomocí různých nástrojů.

Věnujme se nyní jednotlivým celkům podrobněji.

Tlačítko IW
Jeho stiskem se aktivuje kurzor, umožňující klepnutím vybrat obrázek pro úpravu v ImageWorks. Po výběru lze u obrázku tažením měnit pozici a rozměry (pro přesnější změnu těchto parametru slouží panel Orientation okna Image Tools - viz dále). Vybraný obrázek je také možno vyjmout, zkopírovat a znovu vložit nebo přepsat obrázkem uloženým aktuálně ve schránce (přenos funguje pouze v rámci Acrobatu). Pokud se na obrázek poklepe, aktivuje se pro něj funkce aktuálně nastavená v preferencích.

Nabídka ImageWorks
Jak jsme již řekli, umožňuje aktivaci jiných nástrojových panelů a dále několik operací, kterými jsou:

 • New Image: Do dokumentu vloží obrázek z diskového souboru ve formátu TIFF nebo JPEG. Při vkládání lze obrázek zkomprimovat, na výběr jsou přitom formáty ZIP, JPEG, LZW nebo Run Lenght. Dokumentace podrobně vysvětluje specifika použití každého z těchto formátů;
 • Extract Image: Obrázek z PDF dokumentu extrahuje do souboru ve zvoleném formátu (TIFF, JPEG Standard nebo Photoshop). Extrahovaný obrázek má systémové rozlišení (96 dpi ve Windows, 72 dpi na Macintoshi), odpovídajícím způsobem jsou ale znásobeny jeho rozměry, takže se neztrácí žádná informace. Požaduje-li uživatel rozlišení vyšší, může obrázek příslušným způsobem v náležité aplikaci (grafický editor nebo konvertor, sázecí program apod.) zmenšit;
 • Replace Image: Nahradí zvolený obrázek obrázkem z disku. Opět lze využít komprimaci do výše uvedených formátů, jsou-li s původním obrázkem spojeny OPI komentáře, nabídne se při přepisu jejich zachování nebo odstranění;
 • Despeckle: Filtr, který provede rozmazání souvislých ploch. Lantana doporučuje jeho užití k "vyčištění" bitmapových obrázků;
 • Bring to Front: Umístí obrázek před ostatní objekty;
 • Send to Back: Umístí obrázek za objekty.

Image Tools
Okno Image Tools nabízí své funkce v podobě šesti karet:

 • Info: Podává podrobné informace o zvoleném obrázku, konkrétně jeho velikosti (v pixelech), rotaci, rozlišení, barevném módu, počtu a bitové hloubce barevných kanálů a typu;
 • Orientation: Umožňuje obrázek přemístit (pozice zadaná souřadnicemi), zmenšit či zvětšit (velikost v procentech), rotovat (relativně, absolutně, o 90 stupňů) nebo zrcadlově překlopit;
 • Color: Slouží ke změně barevného módu (podporovány Grayscale, RGB, CMYK), nastavení kontrastu a jasu a vyladění faktorů HSB (Hue, Saturation, Brightness);
 • OPI: Zvolenému obrázku lze pomocí tohoto panelu přiřadit OPI komentáře. Určuje se verze OPI (1.2 nebo 1.3), externí obrázek ve vysokém rozlišení, přetisk a průsvitnost;
 • Sample: Slouží k resamplování obrázku podle rozlišení nebo velikosti. K dispozici jsou dvě metody, subsampling a downsampling. Pro downsampling jsou k dispozici nejrůznější filtry, z nichž výrobce doporučuje především filtr označený jako "Lanczos 3";
 • Crop: Nástroj pro oříznutí obrázku. Ořez se nastavuje pomocí číselných souřadnic, k dispozici je náhled a informace o nových rozměrech. Obsahuje-li obrázek masku nebo cestu, lze ji při ořezu vypustit.


Image Tools: řada důležitých funkcí ImageWorks v jediném okně

Document Tools
Tento nástroj zobrazí informace o všech obrázcích nacházejících se v celém dokumentu nebo zadaném stránkovém rozsahu. U každého obrázku jsou uvedeny údaje o stránce, na které se nachází, objemu, rozměrech, barevném prostoru a případném OPI komentáři.


Document Tools umožňují v ImageWorks hromadně aplikovat nejrůznější operace

Document Tools je možno využít různým způsobem. Jednak lze s jejich pomocí přejít na stránku se zvoleným obrázkem, což usnadňuje orientaci zejména ve větších dokumentech. Mnohem zajímavější je ale možnost aplikovat hromadně na všechny nebo zvolené obrázky resampling, převod barevného prostoru nebo funkci "Despeckle" (popis uvedených funkcí jsme uvedli výše). Je-li vybrán pouze jeden obrázek, lze také v Document Tools aktivovat dialog pro editaci OPI nastavení.

Image Editor
Slouží k detailním úpravám obrázku pomocí nástrojů obdobných jiným grafickým aplikacím. Konkrétně to jsou lupa, ruka, výběr, guma, pero, štětec, čára, čtverec, elipsa a nástroje pro volbu barvy pozadí a popředí. Jak z výčtu plyne, jedná se jen o základní, nicméně pro běžné zpracování plně dostačující prostředky.


Úprava obrázku v Image Editoru

Hodnocení
Základní cena produktu je stanovena na 295 dolarů, cenově výhodnější je koupě v bundlech označených jako PDF PowerPack, PDFedit Suite a PDF Pro Collection. PowerPack obsahuje mimo ImageWorks také Crackerjack, PitStop Professional od Enfocusu a Imposing Plus od Quite. Jeho cena je 1 599 dolarů, což znamená úsporu 215 dolarů proti samostatnému nákupu uvedených aplikací. PDFedit Suite nabízí ImageWorks spolu s PitStopem Professional za 599 dolarů (úspora 101 dolarů). Konečně Pro Collection přidává do předchozího balíku ještě Crackerjacka za celkovou cenu 999 dolarů (úspora 186 dolarů).

Nad koupí doplňku budou asi nejvíce váhat ti, kdo často potřebují jen některé jeho funkce. Všem ostatním přinese doplněk i přes poměrně vysokou cenu významný zisk v podobě výrazně vyšší produktivity při zpracování obrázků v PDF dokumentech. Variform PDF: personalizované výstupy prostřednictvím PDF formulářů Jednou ze silných, ale v současnosti stále poměrně nedoceněných vlastností formátu PDF je možnost využití elektronických formulářů. Acrobat nabízí pro vytváření těchto prvků výkonné nástroje a umožňuje jejich úzké propojení s jazykem JavaScript, nicméně zde má i svá omezení. Hlavním z nich je použití formulářů výlučně pro zpracování dat z web-server aplikací. Většina uživatelů ale takovýmto způsobem s daty nepracuje. Místo toho na svých počítačích provozuje nepřeberné množství databází vytvořených a spravovaných pomocí aplikací jako jsou textové procesory, databázové programy či tabulkové procesory.

Z uvedené skutečnosti vychází nabídka pluginu Variform PDF. Ten totiž umožňuje využít PDF formuláře pro personalizovaný tisk databázových souborů vyexportovaných do textového tvaru. Co to znamená? Uživatel vytvoří PDF dokument, obsahující textová formulářová pole, odpovídající jednotlivým položkám záznamu dané databáze. Databázi pak z původního formátu vyexportuje do textu. (Touto možností disponují prakticky všechny kancelářské aplikace.) Na závěr vytiskne s pomocí Variform daný PDF dokument v podobách, odpovídajících jednotlivými záznamům databáze. Hodnoty záznamů se přitom vkládají na pozici odpovídajících formulářových polí. Realizuje se tedy funkce, kterou známe pod názvy jako je personalizovaný tisk, mail-merge, hromadná korespondence či slučování dokumentů.

Povšimněme si nyní, jak vypadá konkrétní technická realizace uvedené koncepce.

Nároky a instalace
Plugin nemá žádné zvláštní hardwarové nároky, pro přímé tiskové výstupy je nicméně zapotřebí PostScriptová tiskárna (případně je možno provést výstup do PostScriptového souboru, který pak lze vytisknout ripovacím programem jako je Ghostscript, v úvahu rovněž připadá distillování výstupu do formátu PDF a následné vytištění z prostředí Acrobatu.).

Demo verze produktu je opět k dispozici na stránkách Lantany, v současnosti lze Variform použít pouze ve Windows, podporován je Acrobat ve verzi 4 i 5. Po standardní instalaci přibude do nabídky Tools podnabídka Variform PDF, příkazům této nabídky odpovídají tlačítka přidaná na nástrojový panel Acrobatu. Některé vlastnosti doplňku lze nastavit příkazem File>Preferences>Variform PDF. K dispozici je podrobný a přehledný třináctistránkový manuál.

Tisk sestav
Chce-li uživatel zahájit hromadný tisk, musí aktivovat příslušný PDF dokument s formulářovými poli a poté zadat příkaz Variform PDF. Zobrazí se tiskový dialog určující způsob výstupu.


Tiskový dialog doplňku Variform PDF

Především se stanoví umístění textového souboru s daty a oddělovač položek jeho záznamů (tabulátor, čárka, středník, mezera). Zpracování je přitom možno omezit pouze na určité záznamy.

Dále se stanovuje směrování výstupu, a to buď na tiskárnu nebo do PostScriptového souboru. Je-li určen výstup do souboru, stanovují se bližší detaily této operace. Výstup je totiž možný do jediného (podoby PDF dokumentu odpovídající jednotlivým záznamům jsou řazeny za sebou) nebo několika (každý soubor odpovídá jednomu záznamu) souborů. V druhém případě lze výstupní soubory automaticky pojmenovat podle obsahu zvoleného formulářového pole.

Watched Folders
Činnost doplňku je automatizovatelná prostřednictvím funkce Watched Folders. Uživatel určí jejím prostřednictvím ke zpracování jednu nebo více složek. Každé složce přiřadí PDF dokument s formulářem a způsob výstupu (tiskárna, soubor). (Zpracovat lze pouze celý soubor, není tedy možno vybrat určité záznamy jako při normálním výstupu.) Poté automaticky průběžně sleduje obsah zadaných složek a ocitne-li se v nich nový datový soubor, provede jeho vytištění podle příslušných nastavení. Činnost funkce je možno přechodně deaktivovat.

Nastavení písma formulářových polí
Při výstupu jedním i druhým způsobem odstraňuje Variform PDF omezení formulářů z Acrobatu 4 dané tím, že k formátování obsahu formulářových polích bylo možno použít jen omezenou skupinu písem (základních 14). Variform na rozdíl od toho dovoluje ve výstupní sestavě aplikovat libovolný font systému.


Úprava nastavení fontů ve Variform PDF

Změna nastavení fontů probíhá ve zvláštním okně, které nabídne seznam všech formulářových textových polí obsažených v slučovacím dokumentu, spolu s informací o typu písma, které je jim přiřazeno. Uživatel pak může každému z polí přiřadit libovolný jiný systémový font (Custom Font). Ten pak bude použit při tisku tohoto pole prostřednictvím Variform. Jednotlivá přiřazení lze dočasně deaktivovat.

Zhodnocení
Způsobu, jakým Variform PDF realizuje hlavní záměr svých tvůrců, lze těžko něco vytknout. Cena 199 dolarů je ovšem poměrně vysoká, uvážíme-li, že doplněk v podstatě nabízí "pouze" zpracování databázových výstupů prostřednictvím PDF formulářů. Koncepčně se ovšem jedná o zajímavý produkt, který své využití najde především v kancelářích, copy centrech, pre-press studiích a dalších pracovištích, potřebujících často vytvářet personalizované výstupy z lokálních databází.

Stratify PDF: dokumenty ve vrstvách
V předtiskové praxi se poměrně často setkáváme s publikacemi vydávanými současně v několika obměnách. Příkladem nám mohou být vícejazyčné uživatelské manuály či ceníky s rozdílným typem cen. Převážná většina sázecích programů proto umožňuje tvorbu a správu uvedeného typu publikací prostřednictvím práce s vrstvami. Při výstupu do formátu PDF pak přichází problém, neboť v současnosti neexistuje způsob, jak informaci o vrstvách zachovat a dále využít. A právě tento nedostatek se snaží napravit Stratify PDF od Lantany.


Tiskový dialog doplňku Variform PDF

Jak, to si povíme za chvíli, nyní se v krátkosti věnujme technickým nárokům a instalaci uvedeného doplňku.

Nároky a instalace
Stratify PDF v současnosti existuje pouze ve verzi pro Macintosh. Ke svému chodu vyžaduje PowerPC se systémem verze 8 a vyšší, kompatibilní je s Acrobatem verze 4.05 i 5. Na serveru Lantany je opět k dispozici demoverze. Po nainstalování přibude v toolbaru Acrobatu tlačítko Stratify PDF sloužící k aktivaci řídícího okna doplňku, další funkce jsou dostupné z nabídky Tools. K řízení některých vlastností doplňku slouží odpovídající položka v nabídce preferencí. Bližší seznámení poskytne dvanáctistránkový manuál.

Jak doplněk funguje
Obvyklý, ale jistě ne jediný možný scénář použití Stratify PDF je následující: uživatel vytvoří ve svém sázecím programu vícevrstvou publikaci. Poté má k dispozici jednu ze dvou možností:

 1. Provede výstup kompletních stránek do PDF formátu, jednotlivé objekty výsledného dokumentu pak v Acrobatu s pomocí příslušných nástrojů Stratify PDF opět rozdělí do vrstev.
 2. Každou z vrstev publikace převede do zvláštních stránek a ty poté distilluje do jediného PDF dokumentu. S pomocí Stratify PDF pak provede převod odpovídajících stránek do vrstev a jejich následné sloučení.

V obou případech tak získá PDF-dokument, ve kterém může snadno nastavit zobrazení či tisk pouze pro určité vrstvy obdobným způsobem, jako v původním sázecím programu.

Přibližme si nyní podrobněji, jaké nástroje pro uvedený typ operací Stratify PDF nabízí.

Nástroje pro práci s vrstvami a jejich objekty
Ovládací prvky doplňku sloužící k práci s vrstvami jsou sdruženy do okna Stratify PDF, které se aktivuje stejnojmenným tlačítkem. V okně je zobrazen seznam všech vrstev v dokumentu spolu s popisem jejich vlastností (název, počet objektů obsažených na aktuální stránce, zobrazení, uzamčení). Pomocí příkazů dostupných formou tlačítek v uvedeném okně pak lze s vrstvami i jejich jednotlivými objekty provádět nejrůznější operace. Vrstvy je možno vytvářet i odstraňovat, pojmenovávat, skrývat, slučovat, uzamykat (tuto vlastnost lze kontrolovat heslem) a přidávat do nich nebo z nich naopak odebírat zvolené objekty.

Pořadí objektů na stránce je možno dále měnit příkazy z nabídky Tools>Stratify PDF. S jejich pomocí lze zvolený objekt přesouvat do popředí nebo do pozadí.

Nástroje pro převod stránek do vrstev
Pro převod stránek do vrstev nabízí Stratify PDF dva příkazy umístěné rovněž v nabídce Tools>Stratify PDF.

S pomocí příkazu Convert pages to layers... lze do vrstev převést stránky dokumentu v daném rozsahu, možný je přitom i nekontinuální či reverzní výběr (např. 1-3, 5, 7-10; 5-1 apod.). Po převodu se vytvoří na konci souboru nová stránka, pokrytá vrstvami odpovídajícími zvoleným stránkám.

Příkaz Add page as layer... umožňuje zvolit určitou stránku a tu pak jako vrstvu vložit na aktuální pozici v dokumentu.

Zhodnocení
Na rozdíl od jiných produktů Lantany nemá dnes Stratify PDF ve světě pluginů Acrobatu prakticky konkurenci. Za 249 dolarů je tedy možno získat ojedinělý produkt, který najde své uplatnění především na pracovištích zpracovávajících publikace v různých mutacích.

Svět tisku 6/2001Článek byl převzat z odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis se každý měsíc věnuje na 100 stranách aktuálním produktům, technologiím a trendům v oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Svět tisku si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: