Kytek Autopage: silný nástroj pro sazbu v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:



skenerista, osvitář

Kytek Autopage: silný nástroj pro sazbu v QuarkXPressu

technologie tabletpc

30. května 2003, 00.00 | Díky řešení společnosti Kytek lze QuarkXPress nasadit při skutečně náročných
publikačních úkolech. Jak vypadá produkt pro automatizovanou sazbu telefonních seznamů,
adresářů, manuálů či jiných obdobně složitých publikací?

Mimo běžných aplikací, používaných v dnešním publikačním průmyslu, se na Grafice občas zabýváme i obdobnými nástroji třídy "high-end". (Viz. například zde či zde.) Tato řešení jsou sice obvykle cenou i jinými parametry řadovým uživatelům nedostupná, ukazují ovšem dobře rozmanitost soudobé publikační praxe, a hlavně způsoby, jakými se v dané oblasti řeší náročné projekty. Jedním z produktů uvedeného typu je i Autopage společnosti KyTek , kterou jsme se rozhodli blíže přiblížit v této recenzi.

Charakteristiky Autopage

V případě Autopage máme co do činění s kombinací samostatné aplikace a zásuvného modulu (extenze) QuarkXPressu. Použitím uvedené kombinace lze XPress přebudovat ve výkonné řešení pro automatizovanou sazbu rozsáhlých a složitě strukturovaných publikací, jako jsou například encyklopedie, adresáře, seznamy, technická, právnická či lékařská literatura nebo katalogy.

Způsob činnosti
Základní princip práce v Autopage je následující: uživatel taguje obsah a to buďto v dokumentech XPressu nebo v textových souborech. Vložené tagy určují pro dané prvky jejich chování v sazbě (nadpis, prvek tabulky, poznámka apod.). Autopage pak na základě těchto tagů, uživatelem stanovených pravidel a šablon sestaví samotnou publikaci. (Uvedený způsob poněkud připomíná práci ve freewarovém systému TeX. Oproti němu je ovšem Autopage výrazně silnější při tvorbě komplikované sazby, využívající rámečky či více sloupců - viz. další popis.) Samotná sazba probíhá na pozadí, zpracovat lze pouze zvolenou část dokumentu. Výsledek sazby zůstává normálním dokumentem XPressu, tj. ke svému dalšímu zpracování nepotřebuje žádnou speciální extenzi. Uživatel přitom může kdykoli provést nové označkování zvoleného úseku dokumentu a jeho následné přesázení. Hotovou sazbu lze dále převést i do HTML či XML (viz. dále).

Text
Při sazbě kontroluje Autopage zejména rozdělení textu do odstavců. Odpovídající pravidla zde umožňují určit a kontrolovat parametry, jako je písmo, zarovnání (horizontální i vertikální), řádkový a stránkový zlom, proklad, kerning, mezery u nadpisů aj. Možné jsou rovněž kontrola vdov a sirotků či svázání odstavců, mimo hladké sazby lze text dělit i do rámečků či více sloupců (více typů sloupců na jedné stránce, automatické vyvážení sloupců na konci textu apod.). Daný text může být (i přes více stránek) zvýrazněn podkladem či orámováním.

Ukázka složitější publikace s matematikou, okrajovými poznámkami a zvýrazněným textem, vytvořené pomocí Autopage. (Převzato ze serveru Kyteku.)

Poznámky
Velmi silné nástroje poskytuje Autopage pro práci s poznámkami, které mohou být buďto patní nebo okrajové. Při značkování poznámek lze využít různé způsoby (čísla, symboly, písmena). Prakticky libovolné zde může být rozdělení do sloupců (vícesloupcová poznámka na jednosloupcové stránce či naopak). Odkaz na poznámku může být na jedné stránce i vícenásobný. Na okraje stránek lze dále obdobným způsobem vkládat i další prvky, například grafiku.

Plovoucí objekty
S pomocí Autopage je možno velmi flexibilně zpracovat i obrázky a tabulky. Odpovídající pravidla dokáží přesně kontrolovat automatizované umístění těchto prvků v rámci sazby, a to například v závislosti na čísle stránky (horizontální umístění podle toho, je-li stránka sudá či lichá), obsazení stránky jinými prvky (vertikální umístění s dostatečným odstupem od dalšího obdobného objektu) apod. Maximální míra automatizace a inteligence doplňku se pak projeví zejména při zpracování publikací typu Zlaté stránky, kombinujících vícesloupcový text se samostatnými rámečky (inzeráty apod.). Z mnoha vlastností zde uveďme alespoň možnost automatického označování kategorií na stránce, podmíněné nebo automatické umístění rámečku pouze v rámci jeho kategorie či setřídění a umístění rámečků podle velikosti.

Autopage umí automatizovaně rozmístit rámečky s inzercí. (Převzato ze serveru Kyteku.)

Další doplňky

Možnosti Autopage lze doplnit dalšími doplňky. Samotný Kytek zde nabízí produkt XMLxt (dříve HiddenXT: cena 400 USD).Ten umožňuje do dokumentů XPressu vkládat XML tagy, které nijak neovlivňují vnější vzhled a chování sazby. Zmíněná extenze přitom poskytuje odpovídající mechanismy například pro kontrolu použitých tagů (dobře formátovaný dokument), snadné vkládání tagů pomocí palety apod. Tagovaný dokument lze ve spolupráci s Autopage exportovat do XML, přičemž se generují například i tagy, zachycující odpovídající odkazy na obrázky, čísla stránek původního dokumentu apod.

Dialogové okno XMLxt.

Dalším důležitým doplňkem Autopage je XTags (cena 400 USD). Jedná se o produkt společnosti Em Software, který rozšiřuje základní možnosti tagovaného textu QuarkXPressu o podporu funkcí, jako je řetězení rámečků, formátování tabulek, kontrola předlohových stránek, využití relativních hodnot či definování sekvencí tagů. Autopage dokáže text podle specifikace Xtags zpracovat při plném využití svých vlastních možností.

Jinými doplňky, s kterými Autopage úzce spolupracuje, jsou Contents a Headers společnosti ESS Hard- & Software GmbH. Contents (149 USD) nabízí komplexní nástroje pro tvorbu obsahů a rejstříků. Generování odkazů může být s pomocí uvedené extenze zajištěno buďto ručně nebo automaticky na základě zvolených stylů či do dokumentu vložených tagů, využít lze různé možnosti třídění generovaného seznamu apod. S pomocí Headers (199 USD) je možno v dokumentech XPressu sázet nejrůznější typy záhlaví a zápatí. Tvorba je zajištěna obdobným způsobem jako u doplňku Contents (ručně, styly, tagy), k dispozici jsou dále různé možnosti formátování, zkrácení dlouhých názvů apod. Autopage využívá možností uvedených doplňků především prostřednictvím extenze H&C (299 USD), která spojuje vlastnosti obou produktů.

Konečně je třeba uvést i produkt PowerMath (659 USD) od PowerHouse Software. Jak již jeho název naznačuje, jedná se o řešení pro tvorbu matematiky v XPressu. Při sazbě pomocí Autopage umožňuje zajistit automatické vysázení rovnic, popsaných specifickou notací v ASCII souborech.

Závěr

Postavit řešení pro automatizovanou sazbu na využití QuarkXPressu, a nikoli proprietární technologii, je velmi dobrým nápadem. Mimo kvalitní typografie a práce s barvou, které XPress již po dlouhá léta nabízí, je zde totiž možnost prakticky neomezeného doplňování jeho vlastností pomocí snadno dostupných extenzí: o některých z nich jsme hovořili výše, nic pak nebrání v použití dalších, určených například pro efektivnější práci se styly, grafikou, barvami aj. Sazba pomocí Autopage přitom nejen drasticky šetří čas a úsilí, které by stála sazba prováděná interaktivně uživatelem, ale umožňuje i formátovat obsah (např. poznámkový aparát), jehož "ruční" tvorba je prakticky nemožná.

Kvalitě odpovídá pochopitelně i cena. Tu lze získat od výrobce na vyžádání, každopádně je třeba počítat s částkou, převyšující u serverové verze produktu 7000 USD. K dispozici je nicméně i odlehčená varianta, která neposkytuje takovou míru automatizace a je ochuzena zejména o funkce pro tvorbu publikací typu Zlatých stránek. Cena tohoto produktu se pohybuje okolo 1000 USD za jednu licenci. Ti, kterým se takováto investice (a to nepočítáme ceny výše zmíněných rozšiřujících extenzí) zdá být přemrštěná, by se měli zamyslet nad tím, jaké typy publikačních úkonů vlastně Autopage řeší, a jaké úspory vysoce kvalifikované lidské práce (mzdy) přináší. Je nicméně jasné, že s návratností je možno kalkulovat pouze na pracovištích, které naznačený typ složitějších publikací zpracovávají často. V seznamu uživatelů produktu ostatně najdeme zejména vydavatelství, jako jsou Addison-Wesley, McGraw-Hill, Prentice Hall či United Yellow Pages, jejichž produkce se skládá převážně z takto komplikovaných titulů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: