Web Services pro XML Professional Publisher: sazba řízená z Internetu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


skenerista, osvitář

Web Services pro XML Professional Publisher: sazba řízená z Internetu

sazba

7. května 2003, 00.00 | Jaké výhody přináší možnost kontroly publikačního systému prostřednictvím webovského
rozhraní? A kdo je dokáže využít? V našem článku se pokusíme na tyto otázky odpovědět
přiblížením řešení společnosti XyEnterprise.

Velké publikační systémy, založené na značkovacích jazycích typu SGML či XML, mají již po dlouhá léta pevné místo v publikačním průmyslu. Jejich nasazení sice předpokládá nemalé nároky na zařízení, obsluhu i finance, ale přináší možnost řešení publikačních úkolů, na které by normální nástroje stačily jen stěží. I když si je, vzhledem ke zmíněným nárokům, mohou dovolit jen subjekty typu velkých vydavatelství, úřadů státní správy či průmyslových koncernů, lze ze znalosti jejich činnosti mnoho vytěžit i pro běžnou publikační praxi. Způsoby nasazení těchto systémů totiž leckdy naznačují zajímavé možnosti, jak rozšířit stávající portfolio publikačních služeb v normálních polygrafických provozech. Za velmi inspirativní z uvedeného hlediska považujeme nedávné rozšíření systému XML Professional Publisher (dále jen XPP) společnosti XyEnterprise o nástroje pro tvorbu webovských rozhraní, umožňujících využít funkce tohoto systému prostřednictvím Internetu. V našem článku se proto podíváme na možnosti, které uvedené rozhraní přináší, a také se pokusíme ukázat, jak se lze uvedenou technologií inspirovat i v prostředí malých provozů.

Charakteristiky XPP

Podívejme se nejprve na základní vlastnosti samotného systému XPP. Jedná se o řešení pro automatizovaně prováděnou sazbu z podkladů, kódovaných v XML či jiném typu čistě textového formátu, využívajícího značek (SGML, HTML apod.). Výstupem systému je soubor ve formátu PostScript či PDF. Sestavování publikace probíhá automatizovaně na základě operátorem stanovených požadavků, přičemž k typickým úkonům zde patří import a formátování textu, vložení grafiky (TIFF, EPS, GIF), tvorba poznámek, tabulek či matematických výrazů, generování obsahů, indexů a odkazů (v PDF dokumentech) aj. Systém obsahuje podporu (dělení aj.) pro více jak 30 jazyků, včetně například čínštiny a japonštiny. Funguje na bázi klient/server, přičemž jej lze provozovat v systémech Windows a Unix, nejnověji je možno činnost systému automatizovat pomocí skriptů vytvořených v jazyce Perl.

Svými funkcemi je XPP ideálním nástrojem všude tam, kde je potřeba rychle a automatizovaně sestavit rozsáhlou a komplikovanou publikaci z různých zdrojů (lokální souborový systém, databáze, systém pro správu obsahu - XyEnterprise nabízí vlastní, na XML založený Content@). Výstup může být přitom generován jednak pro komerční tisk (PostScript), tak i elektronické publikování (PDF), a to současně - máme zde tedy co do činěním s řešením pro cross-media publishing. Typickými uživateli XPP jsou například vývojáři software či výrobci z oblasti leteckého i jiného průmyslu, kteří s pomocí uvedeného systému vytvářejí technickou dokumentaci a manuály ke svým produktům. Dále ke klientům patří vydavatelé katalogů a seznamů a též právnické, finanční, vědecké či lékařské literatury. Postupně také přibývá uživatelů z oblasti on-demand tisku, kteří prostřednictvím XPP realizují vzdálené zakázky. Ze zvučných jmen na seznamu uživatelů XPP lze uvést například IBM, Sun Microsystems či Boeing.

Web Services Development Kit a způsoby jeho využití

V březnu letošního roku uvedla XyEnterprise Web Services Development Kit, sadu vývojářských prostředků, umožňujících vytvářet webovská rozhraní (postavená na standardech SOAP a WSDL) pro řízení činnosti XPP. Podoba rozhraní i jeho funkce jsou plně v rukou vývojářů a mohou sloužit ke kontrole několika málo parametrů publikační úlohy stejně dobře, jako ke komplexnímu řízení činnosti celého systému. Na uvedené technologii je tedy nejvíce zajímavé to, že ji mohou využívat i netechničtí orientovaní uživatelé (webovské rozhraní zcela zakrývá technickou stránku celého procesu), zatímco dříve bylo pro kompozici publikace v XPP obvykle zapotřebí kvalifikovaných operátorů. Další velkou výhodou je možnost globálního a dobře kontrolovatelného uživatelského přístupu: nastavení parametrů zakázky i její doručení může proběhnout na prakticky libovolnou vzdálenost, a to v reálném čase. Možných scénářů využití uvedené technologie je dlouhá řada, na tomto místě se podívejme alespoň na ty nejzajímavější.

Integrace se systémem pro správu obsahu
Příslušné nástroje umožňují přidat funkci XPP k systému pro správu obsahu (ať už vlastního Content@, tak i obdobných produktů jiných výrobců). V jeho rozhraní tedy uživatel například zvolí požadované zdroje (text, proměnná data, grafika, šablony), z kterých pak XPP sestaví a vygeneruje publikaci, kterou případně rovnou zašle na místo určení. Sestavení může být přitom provedeno například v zadaném čase (po uzávěrce dodaných podkladů) bez nutnosti jakékoli intervence ze strany uživatelů systému.

Editace publikace
Zejména s pomocí formulářů, ale také XML editorů, umožňujících práci přes webovské rozhraní (XMetal, XML Spy aj.) lze uživatelům nabídnout možnost provádět v sestavované publikaci nejrůznější typy úprav. Ty se mohou týkat samotného obsahu (editace textu, upload obrázků aj.), tak formátovacích charakteristik (šablona, styly, layout aj.). Zajímavé možnosti pak nabízejí nástroje pro úpravu metadat dané publikace, umožňujících určit například místo jejího určení, kvalitu výstupu, zabezpečení či datum vydání: odpovídající automatizační prostředky se pak řídí těmito údaji.

Remote softproofing
Sestavenou publikaci může XPP prostřednictvím webovského rozhraní poskytnout k náhledu v podobě PDF souboru. Toho lze využít například v procesu schvalování (náhled je odeslán klientovi) či korektur (náhled je zaslán editorům). Uvedeným způsobem lze také nabídnout několik různých podob téže publikace (na základě šablon), z kterých si klient vybere tu, která se mu nejvíce zamlouvá.

Vzdálené publikování z databází
Rozhraní může být postaveno rovněž pro zpracování dat, vytažených na základě uživatelem zadaných kritérii z databází. Uvedeným způsobem lze tedy v reálném čase sestavit a na danou lokaci (komerční tiskárna, distributor, uživatelův prohlížeč) zaslat například objemný katalog, ceník, personalizovanou publikaci apod.

Závěrem

Možností využití XPP přes webovské rozhraní je skutečně mnoho. Ne každý si je ovšem může dovolit: cena typické implementace XPP se pohybuje v rozhraní 40 až 50 tisíc amerických dolarů, zmíněný Web Services Development Kit pak přijde na 25 tisíc USD. Přesto může být uvedená technologie inspirativní i pro malé publikační provozy, a to především základní koncepcí, kterou je automatizovaný sázecí prostředek, zakrytý uživatelsky přívětivým webovským rozhraním.

Jednou z cest, jak najít nové odbytiště pro stávající publikační subjekty, je tzv. document outsourcing (blíže jsme o této problematice psali zde). V jeho rámci si lze dost dobře představit řešení pro automatickou stránkovou montáž (s únosnou mírou manuálních zásahů), postavená například na sázecích aplikacích typu InDesign či QuarkXPress (anebo také nekomerčním TeXu, který má svou povahou k XPP velmi blízko), k jejichž automatizaci se použijí odpovídající skriptovací prostředky. Ve zmíněných produktech je navíc možno již dnes publikovat na bázi XML, a využít je tedy coby automatizované nástroje pro cross-media publishing. Je přitom jasné, že uvedeným způsobem nelze vybudovat řešení, použitelné pro velké objemy dat či komplikovanější publikace, pro běžnou tiskovou či on-line produkci v rámci menšího provozu nicméně takovýto systém jistě dostačí. Konkrétní podoba daného řešení i jeho záběr pak jsou plně dány možnostmi a omezeními daného subjektu.

Poznámka: Pro tvorbu článku jsme využili informace publikované na serveru XyEnterprise a dále v článku M. Waltera "XyEnterprise first to apply Web-services model to page composition" (placený zdroj) z časopisu Seybol Report, Volume 3. Number 1.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: