Tagovaný text v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Velký formát

Tagovaný text v QuarkXPressu

quark

19. května 2003, 00.00 | Tagovaný text určený pro QuarkXPress lze zpracovat rozmanitými způsoby - mimo jiné
vytvořit z dokumentů Microsoft Wordu či vysázet v InDesignu. Jaké výhody to přináší?

Nedávno jsme se na Grafice pokusili přiblížit technologii tzv. tagovaného textu v prostředí sázecí aplikace Adobe InDesign. Připomeňme přitom, že se v případě tagovaného textu jedná o čistě textový formát, do kterého se převede obsah dokumentu dané sázecí aplikace, přičemž formátovací charakteristiky jsou vyznačeny s pomocí párových značek - tagů. Výhody nasazení tagovaného textu jsme podrobněji rozebírali ve zmíněném článku, a proto na tomto místě pouze ve stručnosti uveďme, že tkví zejména v možnosti výměny dat mezi aplikacemi a platformami, snazší a flexibilnější přípravě podkladů k sazbě, efektivní editaci jinak jen těžko zpracovatelných prvků dokumentu či též nasazení při databázovém publikování nebo jiném typu výstupu, u kterého lze generovat odpovídající tagovaný text.

InDesign není jediná aplikace, která tagovaný text podporuje. Podstatně dříve byl formát uvedeného typu použitelný ve Ventura Publisheru, PageMakeru či QuarkXPressu. Zatímco Ventura i PageMaker již patří na periferii zájmu většiny pre-pressových uživatelů, zůstává XPress stále na špici. Podívejme se proto, jak vypadá práce s tagovaným textem v tomto produktu i dalších řešeních, která jsou dnes pro tagy XPressu k dispozici.

Jak tagovaný text v XPressu funguje

Ke zpracování tagů slouží v XPressu (a Passportu) od verze 3.1 XPress Tags Filter. (Bývá součástí dodávky zmíněných produktů, ve verzi 2.05 jej lze spolu s odpovídající dokumentací stáhnout zde.) Vzhledem k odlišnostem jednotlivých verzí XPressu se liší i podoby tohoto filtru a jimi podporované tagové sady. (V úvodu každého souboru tagovaným textem XPressu musí být proto uvedena odpovídající verze, s kterou je soubor kompatibilní.) Pro vytvoření tagovaného textu z dokumentu XPressu slouží odpovídající volba v nabídce pro uložení souboru (File-Save Text, formát XPress Tags). K načtení tagovaného textu je v XPressu zapotřebí vybrat textový rámeček a zadat příkaz File-Get Text. Zapnuta přitom musí být volba Include Style Sheets, jinak se tagy načtou jako text a nepřevedou na odpovídající formátovací charakteristiky.

Ukázka jednoduchého dokumentu zapsaného pomocí tagů XPressu.

Popisovat podrobněji syntaxi a způsob využití jednotlivých tagů by bylo na tomto místě poněkud samoúčelné. (Podrobnější výklad lze nalézt v dokumentaci, připojené k výše zmíněnému filtru 2.05.) Každopádně je vhodné poznamenat, že tyto tagy umožňují zachytit každý atribut znaků, odstavců, barev, dělení a zarovnání (H&J) v quarkovských dokumentech. Způsob jejich zápisu i použití jsou poměrně jednoduché a tomu, kdo například dokáže ručně vytvářet HTML stránky, nebudou činit potíže. Je nicméně jasné, že podstatně častěji než ruční editací vzniká tagovaný text pomocí různých převodníků. Podívejme se, jaké nástroje zde má v současnosti uživatel k dispozici.

Převodníky pro tagovaný text

Pravděpodobně nejčastějším podkladem, vhodným pro převod do tagovaného textu, bývá dokument textového procesoru. Uživatel zde může pro převod (tagování) využít buď manuálně nebo s pomocí maker či skriptů funkci hledání a nahrazení, přičemž záměny se aplikují na znaky a znakové či odstavcové styly. Po označkování obsahu je dokument zapotřebí uložit do textového formátu. (Někdo by mohl namítnout, že převod uvedeného typu je zbytečný v případě, že pro daný textový procesor máme k dispozici převodní filtr XPressu. Je ovšem třeba si uvědomit, že činnost takovéhoto filtru je, na rozdíl od námi naznačené metody, podstatně hůře ovlivnitelná a kontrolovatelná.)

Pro ty, kdo nechtějí ztrácet čas tvorbou maker nebo hledají inspiraci pro tvorbu svého řešení, se naskýtá příležitost využití dvou zajímavých produktů, určených pro textový procesor Microsoft Word. Hovoříme zde o makrech QuarkConverter a RazzmaTag, které jsou výtvorem společnosti Editorium. I když jsme již uvedené produkty zmínili v tomto článku, podívejme se na tomto místě na jejich vlastnosti přece jen podrobněji.

Základní funkce QuarkConverteru je jasná: makro projde daný dokument a podle uživatelem nastavených kritérií provede odpovídající tagování. Co je ovšem na daném produktu cenné a inspirativní, je způsob, jakým dokáže řešit některé další úkoly spojené s uvedeným typem převodu: konkrétně je to volba kódování tagovaného textu (PC, Mac), inteligentní převod uvozovek a apostrofů a ošetření nejrůznějších typografických problémů, týkajících se dělení slov či použití výpustků. Mimo formátovacích charakteristik pak lze na odpovídající tagy XPressu převést rovněž rejstříkové položky.

Obecnější způsob práce s tagy nabízí produkt RazzmaTag. S jeho pomocí lze totiž odpovídající formátovací charakteristiky Wordu (znaky, styly, výčty aj.) otagovat zvoleným způsobem nebo naopak, tagovaný text přeměnit na normální dokument Wordu. Jedná se tedy vlastně o obousměrný převodník, umožňující nejen připravovat tagovaný text pro XPress, ale též soubory v tomto formátu použít ve Wordu.

Dialog makra RazzmaTag.

Mimo uvedených převodníků a dalších obdobných maker lze dále pro převody použít nejrůznější skriptovací prostředky na úrovni systému. Ty umožňují značkování či jiné formy zpracování tagovaného textu v prakticky libovolné aplikaci daného systému. Pro inspiraci (vlastní modifikace atd.) může čtenář sáhnout například po těchto skriptech (zde či zde), napsaných v jazyce AppleScript.

Xtags

I když je tagovaný text Xpressu silným nástrojem, existují situace, ve kterých se jeví jako nedostačující. Týká se to zejména případů, spojených s automatizovaným zpracováním rozsáhlých publikací. Uživatel zde nicméně může sáhnout po technologii XTags, vytvořené společností Em Software (o jejich produktech pro databázové publikování jsme psali zde). Jedná se o filtr QuarkXPressu, který umožňuje použít nejrůznější rozšíření tagovaného textu. Konkrétně to jsou například tagy pro řetězené i neřetězené textové či obrazové rámečky, tabulkové prvky či předlohy stránek a rovněž tzv. makra, což jsou zde definice sekvencí tagů pro snadné opakované použití. Podrobnější popis Xtags překračuje zcela rámec tohoto článku, zvídavý čtenář by měl zde sáhnout po demoverzi tohoto produktu. O kvalitách a použitelnosti Xtags svědčí nejlépe jeho využití v aplikaci Autopage společnosti Kytek, což je produkt pro automatizovanou sazbu rozsáhlých publikací typu Zlatých stránek pomocí XPressu.

Tag-On

Na závěr našeho přehledu jsme si ponechali produkt Tag-On společnosti Late Night Software. Jedná se o plugin, umožňující tagovaný text Xpresssu načíst a odpovídajícím způsobem zformátovat v prostředí Adobe InDesignu. I když se takováto aplikace může zdát být nesmyslná, existují pro ni dobré důvody. Hlavním je elegantnější syntaxe jazyka, umožňující vytvářet podstatně přehlednější podkladové soubory k sazbě, než je tomu případě tagů InDesignu. Dalším je výše popsaná stávající nabídka nástrojů pro XPress tagy, která podstatně převyšuje to, co je k dispozici pro InDesign. Konečně nabízí uvedený doplněk i nezanedbatelnou možnost využití tagovaného textu coby formátu pro výměnu dokumentů mezi XPressem a InDesignem. Z technických vlastností doplňku stojí za zmínku jeho skriptovatelnost, která jej umožňuje využít i při skutečně rozsáhlých projektech. Demo Tag-On lze získat na vyžádání u výrobce.

tagy-sazba-f.gif

Výše zobrazený tagovaný dokument vysázený s pomocí Tag-On v InDesignu.

Závěr

Využití tagovaného textu má v XPressu může být díky stávající nabídce odpovídajících nástrojů skutečně různorodé. Je ovšem otázkou, nakolik uvedená technologie nebude zastíněna standardem XML, jehož podporu nabízí Quark zejména v podobě doplňku Avenue.quark. Nástroje, jako jsou Xtags (resp. Autopage) či Tag-On nicméně naznačují, že existuje mnoho úkolů soudobé publikační praxe, ve kterých může uvedený formát sehrát nezaměnitelnou úlohu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: