DATAformXTension aneb netradiční přístup k databázovému publikování v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Velký formát

DATAformXTension aneb netradiční přístup k databázovému publikování v QuarkXPressu

sazba

19. září 2003, 00.00 | Automatizované formátování, postavené na vlastním tagovacím jazyce a možnost
obousměrného propojení s libovolnou databází: těmito i dalšími vlastnostmi je zajímavý
osvědčený produkt pro databázové publikování v prostředí XPressu.

Produktů, umožňujících dnes publikovat z databází v QuarkXPressu je celá řada. (Viz například naše recenze produktů společností Em Software, Banta Integrated Media a Techno Design.) I když se posláním prakticky shodují, jsou jimi nabízené funkce i způsob jejich nasazení velmi rozmanité. Důkazem nám může být i produkt DATAformXTension společnosti Gassenhuber Systementwicklung. I když jeho název zřejmě málokterému z našich čtenářů něco řekne, jedná se o řešení s dlouholetou tradicí, které má za sebou řadu úspěšných instalací. V našem přehledu nástrojů pro databázové publikování v dnešním pre-pressu jsme jej tedy rozhodně nemohli opomenout.

Základní popis produktu

DATAform je extenzí QuarkXPressu, jež má zajistit v postatě tři cíle: import dat z databáze s jejich následným vysázením v prostředí QuarkXPressu, export obsahu dokumentu XPressu do databázové podoby a oboustranný upgrade údajů mezi dokumentem XPressu a databázi, kdykoli dojde v jedné z těchto částí ke změně. Podívejme se nyní na všechny tři uvedené funkce podrobněji.

dform4f.gif

Tok dat v DATAform.

Sazba obsahu databáze

Obdobně jako jiného produkty pro databázové publikování zajišťuje DATAform sazbu z obsahu databáze převedeného do čistě textové podoby. Co je ale na tomto produktu v podstatě unikátní je fakt, že uvedená data nejsou strukturována pomocí oddělovačů, ale vlastního tagovacího jazyka. Tento jazyk obsahuje prostředky pro vytváření prakticky všech prvků, z kterých se skládá dokument XPressu, čímž doplňuje možnosti vlastního tagovacího jazyka XPressu, sloužícího výlučně k popisu vlastností textu (Importní modul DATAform přitom zajišťuje korektní načtení i pro tento typ obsahu.) . Jeho pomocí lze tedy vytvářet v dokumentu stránky (s možností aplikace předlohových stránek), rámečky či nejrůznější grafické objekty. Vytvořený rámeček je přitom možno s pomocí tohoto jazyka umístit na libovolnou pozici, rotovat, orámovat zvolenou barvou či rámečkem určitého tvaru, naplnit formátovaným textem nebo obrázkem načteným ze zadaného souboru, ukotvit, řetězit přes několik stránek apod. - k dispozici je víc jak 70 tagů pro nejrůznější nastavení.

dform2f.gif

Ukázka dokumentu, vysázeného z tagů DATAform.

Uživatel může zvolit různé metody, jak obsah popsaný tagy vkládat do dokumentu XPressu. Základními metodami zde nicméně jsou vložení ze souboru (pro zpracování kompletního dokumentu) a přenos přes schránku (pro rychlé vložení méně objemného dokumentu nebo ladění řešení). Příjemné je, že uživatel může kód načítat do dokumentu postupně, přičemž dosud vytvořený a formátovaný obsah zůstane zachován. K dispozici je rovněž specializovaný interface, umožňující provázání DATAform s databázovým produktem 4D, v případě jiných databázových systémů je zapotřebí využít odpovídajících.exportních funkcí, umožňujících převést požadovaná data do tagů DATAform.

Export z dokumentu XPressu

Opačný směr převodu zajišťuje převedení jednotlivých prvků dokumentu a jejich atributů do textového vyjádření ve formátu tagů. Mimo jiné je takto možno popsat víc jak 70 vlastností rámečku (velikost, pozice, barva, orámování aj.), odkazy na soubory s obrázky, transformace obsahu obrazových rámečků (ořez, změna velikosti apod.) a mnoho dalšího. Do výstupu lze také nechat vložit odpovídající tagy XPressu, popisující formátování textových úseků. Uvedeným způsobem je možno exportovat nejen celý dokument, ale též pouze jeho zvolené části, převod se samozřejmě může týkat i dokumentů a prvků, jež nebyly vytvořeny s pomocí importní funkce DATAform. Načtení takto vytvořeného obsahu je závislé na odpovídajících importních možnostech daného databázového systému, pro 4D jsou k dispozici odpovídající funkce výše zmíněného interface.

Způsob importu, updatování i exportu se určují v preferencích DATAform.

Update

Možnost oboustranného updatování údajů je v DATAform založena na systému identifikačních čísel, která se přidělují jednotlivým prvkům dokumentu XPressu. Odpovídající funkce pak umožňuje kdykoli změnit charakteristiky jednoho nebo více takto identifikovaných prvků na základě údajů, načtených v tagovaném tvaru. Update v opačném směru, tj. z dokumentu do databáze, je třeba zajistit odpovídajícími prostředky daného databázového systému, které k uvedenému účelu využijí data, exportovaná přes DATAform způsobem, jež jsme popsali výše. Výrazné zefektivnění komunikace v obou směrech pak lze zajistit pomocí tzv. messaging systemu, sady funkcí, umožňujících řídit činnost DATAform pomocí textových příkazů, zasílaných jinou aplikací, kterou může být právě databázový systém.

Závěrem

DATAform XTension nás zaujala svou poměrně nevšední koncepcí, která umožňuje nasazení zmíněného produktu při různých netriviálních publikačních úkolech, spojených se sazbou publikací, jejichž struktura i layout jsou složité. Využít ji tedy lze nejen při tradičních projektech, počítajících s databázemi, jako je sazba katalogů, seznamů a ceníků, ale rovněž také při tvorbě periodik či knižních publikací, jejichž určitá část má být naplněna daty z databáze. Při testovacím provozu se nám líbila jednoduchost, s jakou doplněk pracoval. Pozornost zaslouží také skutečnost, že se v současnosti jedná o platformově asi nejúplnější řešení svého typu, neboť je k dispozici pro QuarkXPress 3-6 na platformách Macintosh i Windows. Na druhou stranu je ale jasné, že zejména komplexnější řešení, která budou chtít využít možnosti produktu skutečně naplno, vyžadují systémového integrátora, jež bude schopen naprogramovat odpovídající rutiny, zajišťující komunikaci mezi DATAform a daným databázovým systémem. Vzhledem k zaměření produktu pak nepřekvapí jeho poměrně vysoká cena 900 Euro (podrobný ceník je k dispozici zde). Zájemce o produkt si může na stránkách výrobce stáhnout k otestování demo a různé informační materiály.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: