WoodWing Software updatuje své produkty - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

WoodWing Software updatuje své produkty

Adobe InDesign sazba

28. ledna 2004, 00.00 | Přední výrobce pluginů InDesignu představil nedávno nové verze svých produktů. Jak
vypadají Smart Styles a Smart Catalog ve verzi CS? A co přináší do velkých publikačních
workflow Smart Connection Enterprise?

Společnost WoodWing Software je jedním z mála výrobců, kteří se v současnosti zabývají pouze vývojem pluginů pro sázecí program Adobe InDesign. Každý z produktů WoodWingu je přitom přinejmenším po koncepční stránce zajímavý i pro toho, kdo třeba s InDesignem vůbec nepracuje, ale zabývá se sazbou. Platí to zejména o produktech Smart Layout a Smart Styles, nabízejících velmi originální a efektivní přístup k formátování dokumentů. Řešení Smart Catalog poskytuje komplexní sadu nástrojů pro sazbu z databází a konečně různé verze systému Smart Connection nabízí možnost propojení produktů InCopy a InDesign v editorských workflow.

V několika posledních týdnech přišel WoodWing s updaty a rozšířeními některých výše popsaných řešení. Tento jeho počin je dán především uvedením nového InDesignu CS. Zajímalo nás, co přináší uvedené updaty nového, a o výsledek našeho zkoumání jsme se rozhodli podělit s našimi čtenáři v tomto článku.

Smart Styles CS

Bezesporu nejzajímavějším updatem jsou Smart Styles CS. Připomeňme nejprve základní funkce tohoto produktu, nabízené již v jeho minulých verzích. Máme zde co do činění s pluginem, rozšiřující základní formátovací možnosti InDesignu o použití stylů, sloužících nejen k formátování textů, ale též libovolných dalších objektů InDesignu, tedy například obrázků, tabulek nebo tahů. Text lze přitom zpracovat na úrovni odstavců, znaků či textových rámečků, tabulková funkce umožňuje mimo normálních tabulek formátovat rovněž textové rámečky s více vloženými tabulkami. U objektů lze nastavit nejrůznější atributy, jako jsou například výplně, stínování, průhlednost, sloupce aj.

Nastavení vlastností stylů jsou ve Smart Styles skutečně velmi bohaté.

Styly jsou uloženy v podobě knihovny a na objekty je lze aplikovat pouhým přetažením. Velmi elegantní je způsob vytvoření stylu: uživatel přetáhne zvolenou položku do knihovny Smart Styles a doplněk pak sám rozpozná formátovací charakteristiky, které převede do stylu. Dokument zpracovaný Smart Styles zůstává normálním dokumentem InDesignu a nevyžaduje tudíž pro své další načítání žádný specializovaný plugin.

Výše popsané základní možnosti Smart Styles jsou v nové verzi rozšířeny o podporu některých nových funkcí InDesignu CS. Konkrétně je zde doplněna především podpora vnořených stylů (nested styles). Ty svou koncepcí Smart Styles nápadně připomínají, když umožňují (ovšem pouze v rámci textu) definovat styl, který inteligentně formátuje textové úseky v rámci odstavce na základě uživatelem určených znaků či dalších podmínek. Takováto funkce je široce využitelná zejména u publikací, skládajících se z jednotně formátovaných textových úseků: tedy například u seznamů, ceníků či katalogů. Je ale pravdou, že Smart Styles dále nabízí vlastní, v lecčems možná šikovnější obdobu vnořených stylů, označovanou jako styly znakové (character styles) . Tyto styly lze totiž vytvořit pouhým inteligentním rozpoznáváním formátovacích charakteristik popsaným výše. Podpora vnořených stylů může být ale užitečná tam, kde uživatelé zatím pracovali pouze s touto funkcí bez Smart Styles a mají již přednastaveny styly uvedeného typu.

Knihovna Smart Styles.

Smart Styles CS také poskytují podporu pro proměnná záhlaví a zápatí. Zvolené vlastnosti stylu lze před aplikací stylu vypnout. Tzv. Re-apply command umožňuje v celém dokumentu automaticky přeformátovat prvky, zpracované určitým stylem, který byl změněn. Smart Styl lze také nově aplikovat na textový výběr. Stejně jako v předchozí verzi jsou Smart Styles k dispozici za 149 USD. Není to úplně nejnižší cena, u produktu zvyšující tak výrazným způsobem uživatelskou produktivitu se ale určitě jedná o dobrou investici.

Smart Catalog

Dalším produktem, který Wood Wing updatovat pro InDesign CS, je Smart Catalog. Připomeňme nejprve opět základní vlastnosti tohoto řešení (podrobněji jsme o něm psali zde). Jedná se o plugin, umožňující vytvořit propojení dokumentu InDesignu s databází, resp. z ní exportovanými strukturovanými textovými záznamy (ty mohou obsahovat i odkazy na obrázkové soubory). Zadáním odpovídajícího příkazu pak lze odkazy v InDesignu nahradit obsahem převzatým ze zmíněných datových souborů. Podobu každého odkazu, resp. jeho prostřednictvím vloženého obsahu, je možno nastavit standardními formátovacími nástroji InDesignu, pro zobrazení numerických údajů lze použít širokou škálu formátů. Základní funkce produktu je možno doplnit prostřednictvím různých modulů. Pro CS verzi je již k dispozici Layout Module (formátování dokumentů pomocí pluginu Smart Layout), záhy by se měly také objevit moduly ODBC (propojení s databázemi uvedeného typu), XML (sazba z XML dokumentů) a Robot (automatizace výše popsaného způsobu publikování).

Ovládací panel Smart Catalogu.

Z informací na serveru výrobce i našich vlastních zkušeností s odpovídající demoverzí Smart Catalogu CS usuzujeme, že mimo upgradu pro InDesign CS nedošlo u zmíněného produktu k doplnění nějakých nových vlastností. To je škoda, neboť bychom přivítali například možnost zpětného updatu databáze z upravených dokumentu InDesignu. Produkt je nicméně odpovídajícím způsobem podporován ve výše popsaných Smart Styles, které tedy umožňují formátovat vkládaný obsah svými prostředky. Cena CS verze je stejná jako u předchozí podoby a činí 999 USD, odpovídající upgrade je k dispozici zdarma.

Smart Connection Enterprise

Nový produkt v nabídce WoodWing, Smart Connection Enterprise, rozšiřuje dosavadní dvojici produktů Smart Connction Lite a Pro, určených pro editorské workflow (vydavatelství periodik apod.), postavených na kombinaci InCopy (editor podkladů)-InDesign (sazba). Enterprise verze přináší oproti zmíněným předchozím verzím možnost správy zpracovávaného obsahu prostřednictvím databáze (technologie MySQL). To výrazně zefektivňuje zpracování obsahu v prostředí velkých, komplexních workflow. Řešení funguje na bázi klient-server, přičemž klienti systému mohou vyhledávat daný obsah na základě podmínek a metadat a poté jej vzdáleně upravovat a následně zpětně updatovat v databázi. Cenové podmínky vztahující se k tomuto řešení nebyly zveřejněny.

Závěrem

CS update WoodWing pluginů nepřináší příliš mnoho zásadních změn. Zvláště v případě Smart Styles je ale dobře, že výrobce zareagoval tak rychle po uvedení InDesignu CS. Zájemci si mohou nové Smart Styles i Smart Catalog CS otestovat prostřednictvím odpovídajících demoverzí.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: