Změní Adobe InCopy tvář editorských systémů? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Velký formát

Změní Adobe InCopy tvář editorských systémů?

technologie formuláře

21. května 2003, 00.00 | Editor společnosti Adobe má velkou šanci stát se vůdčím řešením v prostředí systémů pro
vydávání periodik. Proč tomu tak je? A co na to konkurence, především společnost Quark?

Systémy pro tvorbu periodik (zvané též editorské či redakční) patří k nejnáročnějším řešením, používaným dnes v publikačním průmyslu. Není divu, neboť vydávání uvedeného typu publikací (novin, časopisů aj.) je skutečně komplexním úkolem, při kterém jsou vedle kvality samotné sazby (případně i stále obvyklejší souběžné internetové podoby) neméně důležité i faktory časové (vydání musí být včas) a organizační (na tvorbě periodika obvykle spolupracuje rozsáhlý tým, složený z redaktorů, editorů, sazečů i dalších osob, jejichž činnost je třeba řídit a koordinovat).

Jádrem každého publikačního systému uvedeného typu je sázecí aplikace: výrobci zde nabízejí buďto vlastní proprietární produkty nebo umožňují využít stávající aplikace, tedy zejména QuarkXPress a Adobe InDesign. Nezbytným doplňkem každého sázecího programu je pak v těchto systémech editor pro tvorbu podkladů. I zde jsou v nabídce jak proprietární řešení, tak standardní produkty - vedle Microsoft Wordu to jsou CopyDesk společnosti Quark a InCopy od Adobe. A je to právě InCopy, který se dnes dostává do centra pozornosti jak tvůrců, tak uživatelů systémů pro tvorbu periodik. Proč tomu tak je? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět v našem článku.

Vlastnosti InCopy

Bezesporu klíčovou vlastností editoru redakčního systému je jeho provázání s příslušnou sázecí aplikací. Konkrétně je tím míněna schopnost zobrazit editovaný text ve stejné podobě (písmo, zarovnání, dělení slov), jakou bude mít ve finální sazbě - pro články totiž bývá vyhrazen určený rámeček, jehož rozsah nelze překročit. Pokud umí editor text uvedeným způsobem zobrazit, usnadňuje to činnost jak redaktorům, tak korektorům. InCopy nabízí uvedenou schopnost (při zobrazení i tisku) doplněnou o možnosti snadného přeformátování textu podle příslušných změn v layoutu sazby či automatické obousměrné updatování obsahu (tj. podle změn v podkladu či sazbě).

Odpovídající nástroje se snaží všemožně vyjít vstříc nárokům redakční a editorské práce. Uživatel si může přemapovat klávesnici podle svých potřeb, k dispozici je rovněž možnost vkládání opakovaných slov či frází pomocí textových maker. Použít lze kontrolor textu či tezaurus a statistické nástroje (počet znaků, slov, řádků, přetečení/podtečení apod.). Odpovídající nástroje dovolují tvorbu a úpravy tabulek, přičemž lze importovat tabulky Excelu a Wordu.

Velmi důležitá je při vydávání periodika skupinová spolupráce. Pro tu nabízí InCopy především poznámkový aparát, umožňující vyměňovat připomínky jednotlivých účastníků daného workflow. K dispozici je rovněž funkce pro sledování změn, dovolující přesně určit, kdo a kdy provedl určitou úpravu. Ke sdílení souborů InCopy prostřednictvím Internetu lze využít technologii WebDAV. Pro automatizované i manuální zpracování je dále možno použít metadat, zapsaných pomocí standardu XMP. K výměně náhledu článku s těmi, kdo nedisponují InCopy, se nabízí export do formátu PDF.

Zajímavé jsou možnosti v oblasti cross-media publishing: Interním formátem InCopy je XML, mimo toho obsahuje tento produkt odpovídající nástroje, umožňující jednak načítat XML dokumenty, vytvořené v jiných aplikacích či značkovat obsah XML tagy na základě použitých znakových a odstavcových stylů. Podpora XML dovoluje jednak zapojit InCopy do prakticky libovolného systému, podporujícího uvedený standard, a navíc umožňuje snadné publikování editovaného obsahu pomocí aplikace GoLive (ta podporuje dynamické stránky, založené na šablonách, jejichž obsah může být naplněn právě i XML soubory).

Uvedený přehled vlastností InCopy lze pochopitelně brát pouze jako rámcový. Podrobnější informace získá čtenář v příslušné sekci serveru Adobe, obsahující nejen profil samotného produktu, ale též přiblížení způsobů jeho nasazení v editorských systémech.

Konkurence

Jak jsme již řekli výše, InCopy není jediným produktem svého druhu. Úhlavní konkurent Adobe na poli sázecích aplikací, Quark, zde nabízí pro svůj XPress obdobné řešení CopyDesk. Pokoušet se o hloubkové srovnání vlastností uvedených produktů by bylo na tomto místě poněkud samoúčelné, neboť mimo základní nabídky hraje velkou roli schopnost tvůrce daného redakčního systému, který může leccos z chybějící výbavy doplnit vlastními prostředky. Přesto je vhodné si všimnout, že CopyDesk v uvedených základních funkcích značně zaostává, výjimkou je snad pouze schopnost formátování, identického s finální sazbou - jinak v ní nenajdeme ani nástroje pro usnadnění editace typu textových maker, ani propracovanější možnosti skupinové spolupráce. (Přehled vlastností lze najít zde.) V potaz je také třeba brát kvalitu a rychlost vývoje samotného InDesignu, za kterou je XPress v posledních letech dosti pozadu a celkově pružnější politiku Adobe jak ve vztahu k vlastním produktům, tak k externím dodavatelům.

Uvedené zápory ovšem nemusí znamenat konec XPressu ani CopyDesk v editorských systémech. Podle některých spekulací by měl obrat k lepšímu nastat v létě, kdy Quark slibuje změny ve svém Quark Publishing Systemu a rovněž uvedení nové verze XPressu. XPress má navíc velmi silný podíl ve stávajících instalacích editorských systémů. To je významná skutečnost, neboť uživatelé neradi přechází na nový, byť lepší systém, když do toho starého a zaběhaného investovali nemalé prostředky.

Ještě jiným standardním řešením, používaným v editorských systémech, bývá Microsoft Word. Jeho hlavní nevýhodou oproti výše uvedeným produktům, je jen velmi obtížné dodržení nároku na zlom, identický s danou aplikací. Řešení uvedeného problému jsou různá, pravděpodobně nejdál se zde dostala společnost CCI, která ve svém systému NewsDesk nabízí vlastní upravenou verzi Wordu, řešící uvedený problém. Celkově je ovšem Word v uvedených systémech řešením spíše trpěným než vyhledávaným a výrobci před ním dávají přednost buďto InCopy či CopyDesku nebo vlastním proprietárním řešením.

Závěr

I když se InCopy dostal v současnosti nejdál v rámci produktů svého druhu, neznamená to rozhodně, že získá v dohledné době jasnou dominanci. Ve hře je zde řada faktorů, z nichž některé jsme se pokusili naznačit výše, vedoucí výrobce redakčních systémů k tomu, aby spíše nabízeli různé verze svých systémů, postavených na rozdílných sázecích a editačních aplikacích, než se přikláněli jednoznačně k jedinému řešení. Trendy konkrétního vývoje bude každopádně možno vysledovat již zanedlouho - v červnu proběhne výstava Nexpo, na které by měla řada výrobců prezentovat stávající i nové implementace editorských systémů, podporujících mimo jiné i kombinaci InCopy-InDesign. Po ní bychom se rádi pokusili ve zvláštním článku o zmapování reálného stavu v uvedené oblasti formou konkrétního srovnávacího přehledu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: