WebDAV jako nástroj on-line spolupráce v Adobe Acrobatu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Příslušenství

WebDAV jako nástroj on-line spolupráce v Adobe Acrobatu

7. března 2002, 00.00 | Zajímá vás možnost skupinové anotace PDF souborů prostřednictvím Internetu? Pak si určitě nenechte ujít tento článek.

Mohutný nástup síťových prostředí a zejména Internetu do všech oblastí lidského života sebou přináší dosud netušené možnosti využití výpočetní techniky. Jednou z nich je tzv. on-line spolupráce, při které uživatelé mohou díky síťovému připojení rychle a efektivně spolupracovat na nejrůznějších projektech bez ohledu na vzdálenosti, které je od sebe dělí. Uvedenou možnost dnes začala v řadě svých produktů (Acrobat, Photoshop, Illustrator, GoLive, InDesign aj.) nabízet i společnost Adobe, a to především prostřednictvím podpory technologie WebDAV.

V našem článku jsme se rozhodli nastínit způsob zprovoznění i využití WebDAV při anotování PDF dokumentů v prostředí Adobe Acrobatu. V případě zájmu čtenářů bychom pak rádi v budoucnu připravili obdobné praktické články, popisující nasazení WebDAV v dalších aplikacích Adobe.

Co je WebDAV?

Označení WebDAV je zkratkou pro "Web-based Distributed Authoring and Versioning". Pod tímto názvem se rozumí sada rozšíření protokolu HTTP, umožňujících uživatelům skupinově editovat a spravovat soubory umístěné na webovských serverech. Jedná se o otevřený standard, za jehož vývoj odpovídá IETF WebDAV Working Group. Ta zaštiťuje řadu projektů, realizovaných nejrůznějšími jednotlivci, organizacemi a společnostmi, spojené buď přímo s WebDAV nebo jeho využitím. Mezi těmi, kdo se podílejí na vývoji základní podoby protokolu, nalezneme zástupce takových významných subjektů, jako jsou Microsoft, Netscape, Novell, či Xerox. (Podrobné informace o WebDAV a jeho aplikacích jsou umístěny zejména na pilotním serveru projektu www.webdav.org.)

I když WebDAV za sebou nemá příliš dlouhou existenci, dostává se velmi rychle do stádia reálné použitelnosti. Zprovoznit jej dnes lze prakticky na každé síťové platformě, od nejrůznějších verzí Unixu přes Windows NT až po Mac OS X. Velmi zajímavá, výkonná a přitom zcela zdarma je fúze WebDAV s leaderem webovských serverů Apache. Zde je k dispozici speciální modul mod_dav, jehož testovací zprovoznění je dle našich vlastních zkušeností poměrně bezproblémové, i když hodně samozřejmě závisí na podobě celého internetového prostředí daného subjektu. Těm, kdo se o uvedenou problematiku zajímají blíže, musíme doporučit zejména tento článek.

K vyzkoušení anotování v Acrobatu on-line ovšem není zapotřebí hned začínat se zprovozňováním WebDAV či snad dokonce HTTP serveru. Server Planetpdf totiž nabídl svým čtenářům k testovacím účelům vlastní WebDAV server - tuto nabídku jsme zohlednili v našem dalším výkladu.

On-line anotace v Acrobatu a jejich zprovoznění

Pilotní produkt dneška pro práci s PDF, čili Adobe Acrobat, nabízí již od své čtvrté verze velmi bohaté možnosti nejrůznějších anotací ve formě "nalepovacích lístečků", volného textu, zvýraznění i nástrojů pro připojování zvukových poznámek či souborových příloh. Uvedené schopnosti pak byly v Acrobatu 5 rozšířeny o možnost on-line komentování.

Pro něj se nejprve uloží na webovský server dokument určený pro anotování. K němu pak mají jednotliví účastníci anotačního řízení přístup z prostředí webovského prohlížeče. Odtud jej mohou prohlížet a anotovat. Kdykoli přitom mají (prostřednictvím nástrojů z toolbaru Online poznámky) možnost nahrát a vidět komentáře ostatních účastníků.

On-line anotování v prostředí webovského prohlížeče.

Hlavní předností uvedeného způsobu anotování je především to, že se komentáře ukládají ve formě zvláštních, od anotovaného dokumentu oddělených FDF (Form Data Format) souborů, což (zvláště v případě dokumentů z oblasti grafického průmyslu) naprosto drasticky šetří nároky na objem přenášených dat.

Ke sdílení komentářů nabízí Acrobat několik různých metod. Jednou z nich je WebDAV, dalšími pak jsou Network Folder (využívá se sdílená síťová složka), Database (využívá se SQL databáze) a WebDiscussions (využívá se uvedená diskusní technologie společnosti Microsoft). Výhodnost WebDAV nad ostatními uvedenými metodami spočívá především v její globálnosti, flexibilitě a cenové nenáročnosti, finální posouzení je nicméně samozřejmě závislé na podmínkách daného pracoviště.

Zapnutí té či oné metody se provádí v preferencích Acrobatu, konkrétně dialogu vyvolaném příkazem Úpravy>Předvolby>Všeobecné>Online Poznámky. Zde je potřeba jako Typ serveru vybrat WebDAV, jako nastavení se pak udává příslušná internetová adresa. Chcete-li využít testovací server Planetpdf, zadejte zde http://www.planetpdf.com/planetpdf/webdavdemo/ (včetně posledního zpětného lomítka). Možnosti anotování si pak můžete odzkoušet na vlastních dokumentech nebo následujícím demo souboru, rovněž poskytovaném Planetpdf. Podrobný článek o nasazení WebDAV při on-line komentování pak naleznete zde.

Závěrem

Možnost on-line komentářů v Acrobatu prostřednictvím WebDAV vypadá podle našich zkušeností velmi zajímavě a použitelně. Její nabídkou samozřejmě Adobe neobjevila Ameriku, protože systémů pro internetovou spolupráci dnes nalezneme celou řadu. Povětšinou se ovšem jedná o proprietární systémy, jejichž výkonu odpovídá obvykle i drasticky vysoká cena. Na rozdíl od toho je Adobe Acrobat i tak nutnou součástí vybavení řady pracovišť od kanceláří přes grafická studia až po reklamní agentury, a tak mnozí nemusí za možnost jeho nasazení při on-line anotování nic připlácet. (Připomínáme, že WebDAV je zdarma.) Zprovoznění uvedeného způsobu anotování je přitom možné nejen v prostředí (u nás přece jen hůře a dráže dostupného) Internetu, ale i vlastního Intranetu, tedy interní sítě postavené na internetových standardech.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: