WebDAV a Adobe Photoshop - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

WebDAV a Adobe Photoshop

Photoshop spoluprace webdav

14. března 2002, 00.00 | Seznamte se s možnostmi skupinové spolupráce v prostředí Adobe Photoshopu.

Jak jsme již blíže zmínili v našem předchozím článku, vysoce zajímavá technologie pro skupinovou spolupráci prostřednictvím Internetu WebDAV našla své místo i v řadě produktů Adobe. Zatímco posledně jsme se věnovali možnostem Adobe Acrobatu v uvedeném směru, dnes se zaměříme na vůdčí produkt v oblasti grafických editorů, tedy Adobe Photoshop.

Základní princip

Dříve než začneme s podrobnějším výkladem, přibližme nejprve v obecné rovině způsob využití WebDAV v rámci Photoshopu.

Cílem je zde týmová spolupráce na daných dokumentech, označená v terminologii odpovídajících příkazů i nápovědy Photoshopu jako workflow. Ta funguje následovně: Uživatel uploaduje z prostředí Photoshopu na WebDAV server dokument určený ke zpracování. Ze serveru si pak mohou tento dokument ostatní uživatelé stáhnout do svých počítačů. Při stažení se vytvoří lokální kopie, kterou lze dále upravovat, provedené změny je pak možno nahrát zpět na server, odkud si je mohou stáhnout i ostatní uživatelé.

K zamezení vzájemnému přepisování provedených změn může vždy jeden z uživatelů dokument tzv. odhlásit. Po odhlášení nemůže kromě tohoto uživatele žádný další provádět s dokumentem na serveru změny. Ty jsou možné teprve poté, co daný uživatel dokument opět tzv. přihlásí. Uvedený princip se v terminologii Photoshopu nazývá (pro leckoho asi poněkud matoucím způsobem) správa workflow.


Tolik rámcové přiblížení, nyní se zaměřme na konkrétní realizaci uvedeného principu v prostředí Photoshopu.

Nahrání dokumentu na server

Začlenění souboru do workflow začíná jeho nahráním na server. K tomu je třeba jej otevřít ve Photoshopu a poté zde zadat příkaz "Přidat do workflow", který se, stejně jako ostatní příkazy spojené se skupinovou spoluprací, nachází v nabídce "Soubor>Správa workflow". Poté se zobrazí dialogové okno, ve kterém uživatel zadá URL, pod kterým má být soubor uložen na WebDAV server (včetně jména souboru a v případě Windows i souborové přípony). Pro snadnější vkládání je k dispozici seznam dosud zadaných URL. Doplňková volba "Nechat tento soubor odhlášený pro úpravy" pak zajistí, že soubor bude hned po svém nahrání odhlášen pro ostatní uživatele.

Dialog pro přidání souboru do workflow.

Byl-li soubor již na server nahrán, ale uživatel jej zde chce uložit znovu, může využít volbu "Přidat do workflow jako". Ta umožní daný soubor nahrát na WebDAV server pod jiným názvem.

Otevírání, aktualizace a uzamykání dokumentů

K nahrání spravovaného dokumentu ze serveru slouží příkaz "Otevřít z workflow". Ten nabízí dialogové okno obdobné oknu pro přidávání souborů, to znamená, že se zde název nahrávaného dokumentu zadává opět ve formátu URL. Zvolený soubor je poté zkopírován na lokální disk do složky nastavené v souboru "Options.txt", umístěném ve složce workflow. (Výchozí umístění ve Windows je "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Workflow".)

Uvedený příkaz je potřeba použít pro daný soubor vždy pouze jednou. Poté, co je vytvořena lokální kopie, provádí se pozdější aktualizace podle dokumentace pouze načítáním změn. To je možno provést kdykoli manuálně (příkazem "Načíst ze serveru") nebo automaticky při každém otevření daného dokumentu. (Odpovídajícím nastavením v předvolbách workflow - "Úpravy>Předvolby>Volby workflow".)

Předvolby workflow.

Podobně jako aktualizaci lze pak provést buď manuálně (příkazem "Odhlásit") či automaticky (nastavením v předvolbách workflow - viz výše uvedený příkaz) i odhlášení dokumentu. Po něm zůstává dokument pro ostatní uživatele uzamčen až do chvíle, kdy daný uživatel provede opět jeho přihlášení. To lze provést buď se zapsáním provedených změn na server ("Přihlásit") nebo bez něj ("Zpět odhlásit"). Nahrání změn lze u odhlášeného souboru provést také kdykoli později příkazem "Poslat na server".

K otázce zabezpečení

Dosud jsme se nezmínili o otázkách zabezpečení přístupu. Jeho řízení je přenecháno zcela na nastaveních WebDAV resp. http serveru. Současné standardní serverové programy typu Apache zde nabízí širokou škálu přístupu, od zcela volného až po značně restriktivní, kontrolovaný uživatelským jménem a heslem. Nastavení uvedených práv je pak pochopitelně závislé na povaze a parametrech dané sítě, resp. jejím administrátorovi a není nijak ovlivnitelné z prostředí Photoshopu. Zde se maximálně při provádění příslušných akcí mohou zobrazit dialogy pro zadání uživatelského jména a hesla.

Zhodnocení

Funkce skupinové spolupráce ve Photoshopu je vlastností, kterou jistě ocení uživatelé z větších i menších pracovišť, využívající uvedený produkt. Příjemné je přitom to, že její zprovoznění nevyžaduje v podstatě žádné dodatečné investice, pomineme-li čas strávený se zprovozněním WebDAV serveru. Na rozdíl od Adobe Acrobatu působí ovšem nasazení WebDAV v prostředí Photoshopu přece jen místy nedotaženě, a to hned v několika ohledech.

Na prvním místě je třeba uvést poměrně skoupou nápovědu (nerozšířenou na instalačním CD ani na serveru Adobe žádným dalším informačním zdrojem), která se zaměřuje na výlučně uživatelský popis s vypuštěním všech technických detailů. Přitom se domníváme, že minimálně podrobnější vysvětlení způsobu, co a jak se vlastně přenáší při aktualizacích změn by bylo velmi užitečné pro posouzení efektivity dané metody zejména při zpracování objemných dokumentů.

Koncept workflow je zpracován tak, aby byl co možná nejuniverzálnější. Množství nejrůznějších voleb a ne právě zaběhaná terminologie ovšem musí na netechnicky orientované uživatele (kterých může být v případě Photoshopu většina) působit poměrně matoucím dojmem. Prvkem vyžadujícím dopracování v první řadě pak je podle našeho názoru dialog pro volbu souborů. Očekávali bychom zde souborové okno umožňující procházet obsah WebDAV serveru obdobným způsobem jako u lokálních disků, a nikoli pouze editační řádek, vyžadující zcela přesné zadání URL adresy. Ke zvážení je také možnost odstraňování souborů z workflow a to minimálně tím uživatelem, který je nahrál - případné omyly zde podle všeho v současnosti vyžadují intervenci správce serveru.

Uvedené připomínky nicméně neubírají na vysoce kladném hodnocení, které si funkce pro skupinovou spolupráci již ve své současné verzi určitě zaslouží.


Poznámka: Skupinovou spolupráci jsme testovali v lokální síti s využitím http serveru Apache, doplněného o modul mod_dav. Podrobněji se zprovoznění této vysoce výkonné a přitom freewarové softwarové kombinace pro skupinovou spolupráci budeme věnovat ve zvláštním článku.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: