IPEX 2002: novinky v systémech pro nátiskování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Reportáže

IPEX 2002: novinky v systémech pro nátiskování

natisk

23. května 2002, 00.00 | Jaké novinky se objevily na veletrhu IPEX 2002 v oblasti nátiskování? Kdo nabízí a jak probíhá tzv. vzdálené nátiskování?

Hlavní sponzor zpravodajství
z IPEX 2002:

PRESSTEK

Partneři zpravodajství:
Grafitec
Elektronika-Navrátil
Xerox ČR
Indigo

Mediální podpora:
Printing.cz

Také v oblasti nátiskování přinesl letošní IPEX několik zajímavých novinek, kterým se budeme podrobněji věnovat v tomto článku. Nejprve si však stručně vysvětleme pojem vzdáleného nátiskování, které v letošním roce představuje jeden z hlavních trendů na tomto poli. Samotná problematika nátiskování vychází ze základní potřeby schvalování tiskových podkladů před tiskem, kdy zákazník většinou požaduje vidět a odsouhlasit nátisk (vzorový výtisk) v takovém provedení, které se bude co nejvíce blížit provedení finálního tisku. Nátisky se tak dnes většinou připravují ve studiu zpracovávající tiskové podklady a zasílají nejrůznějšími kurýrními službami. To však samozřejmě představuje poměrně citelné časové ztráty a dodatečné finanční náklady ve výrobě tiskových podkladů - možná zanedbatelné v rámci dopravy po jednom městě, avšak již velmi kritické v případě, že se nátisky dopravují např. mezi zeměmi nebo dokonce mezi kontinenty. Doručením jednoho nátisku navíc komunikace o přípravě tiskové zakázky nekončí - často je třeba zapracovat připomínky zadavatele, zaslat další nátisk atd. Jsou-li dnes k dispozici předtiskové podklady v digitální podobě, je nasnadě, že většina výrobců nátiskových systému řeší jednoznačný úkol - zajistit, aby studio mohlo odeslat nátisk běžnou elektronickou cestu, klient si nátisk vytiskl a okamžitě získal podklad, se kterým lze dále pracovat. Při současném rozšíření barevných tiskáren, disponibilitě formátu typu PDF a dostupnosti Internetu a je tato úloha na první pohled extrémně jednoduchá, nicméně jen do té doby než si uvědomíme, jak kritická a problematická je dnes otázka správy barev při tisku - tj. vytištění podkladů přesně v té barevnosti a kvalitě v jaké je požadováno. Jak zajistit, aby studio nebo tiskárna měla jednoznačnou jistotu, že klient vidí na svém nátisku přesně to, co odesilatel na svém? A to je právě nejednoduchý úkol, který výrobci řeší v rámci technologie obecně nazývané vzdálený nátisk (remote proofing).

DuPont iCertification
Analogový nátisk Cromalin společnosti DuPont si v oblasti správy barev vydobyl za léta svého používání přívlastek "standardního" nátisku. Celková digitalizace procesu výroby tiskovin si samozřejmě žádá i nástroje pro digitální nátisk, a třebaže se z Cromalinem setkáváme zatím ve studiích a tiskárnách velmi často, DuPont jednoznačně prosazuje své digitální řešení pro tuto problematiku - DuPont Digital Cromalin. Jde o robustní tiskový systém s technologií kontinuelního inkjetového tisku. DuPont Cromalin tiskne v rozlišení až 1200 dpi (v nejnovějších verzích) ve formátu A3+ nebo A2+, je plně automatický a vybaven on-line připojeným spektrofotmetrem. Systém samozřejmě disponuje rozsáhlými a sofistikovanými možnostmi kalibrace a simulací různých tiskových procesů a tiskových papírů. Jak kvalitativně, tak cenou jde o high-end nátiskový systém, a je proto velmi potěšující, že se s ním můžeme setkat i v České republice. Společnost Elektronika-Navrátil zde instalovala již dva tyto systémy, co se výstav týče, tak Cromalin Digital je pravidelně k vidění jak na stánku Elektroniky-Navrátil, tak společnosti Macron Systems. Bližší informace o Cromalinu Digital naleznete v našem článku ZDE.


DuPont Cromalin Digital

Novinkou IPEXu je technologie vzdáleného nátiskování iCertification. Ta u DuPontu vychází pochopitelně z použití nátiskového systému Digital Cromalin, navíc v kombinaci se speciálním programovým řešením a dedikovaným serverem Dupontu. V prostředí iCertification musí být pochopitelně obě strany - odesílatel i příjemce - vybaveny nátiskovým systémem Cromalin Digital. Celý proces vzdáleného nátiskování probíhá velmi jednoduše. Odesílající strana nejprve vytiskne nátisk na svém digitálním Cromalinu a ověří jeho barevnou konzistenci proměřením kontrolní škály spektrofotometrem (Dupont dodává se systémem X-Rite DTP-41). Výtisk je opatřen novou kontrolní škálou obsahující jen 18 různých kombinací šedé (tato škála křížově ověřuje barevnou vyváženost velkého množství jednotlivých barev a podle Dupontu dostatečně supluje při použití digitálního Cromalinu kontrolní škálu s 1387 barevnými poli) a proměření škály je tak velmi rychlé. Je-li vše v pořádku, odešle systém dva soubory - JDF soubor s údaji o charakteru nátisku a naměřenými informacemi na společný DuPont iCertification server, kde se informace uloží do databáze, a druhý soubor s bezztrátově komprimovaným tištěným obrazem (uloženým v proprietárním formátu DuPontu) jednomu nebo více příjemci.


Nová kontrolní škála pro vzdálené nátiskování DuPontu obsahuje stejné informace jako kontrolní škála 1387_v21


Kontrolní škála pro vzdálené nátiskování se tiskne většinou společně s klasickým kontrolním klínem Dupont obsahující řadu dalších kontrolních prvků

Na straně příjemce se nátisk vytiskne (to může probíhat i zcela automaticky) a obsluha proměří vytištěnou kontrolní škálu svým spektrofotometrem. Opět se vytvoří JDF soubor a odešle na iCertification webserver, kde se oba JDF soubory porovnají, vyhodnotí se odesílatelem nastavená tolerance odchylky udaná v deltaE a nátisk dostane buď "zelenou" (signalizovanou na obrazovce monitoru a zanesenou do komunikačního logu) nebo může být v případě příliš velké chyby nátisk označen za chybný. Veškerá komunikace mezi serverem a systémem nainstalovaným na straně uživatele digitálního Cromalinu probíhá samozřejmě v pozadí a uživatel se vůbec nestará o to, kdy a kde se tvoří JDF soubor. Veškerá vzdálená komunikace je navíc zanášena do podrobné historie, a je tak kdykoliv možné vyhledat kdy, kde a s jakým výsledkem byl nátisk tištěn. Součástí systému vzdáleného nátiskování je i serverová aplikace pro komentování zaslaného nátisku. Podobně jako např. v Adobe Acrobatu je možné k souboru přidávat různé anotace a tak s druhou stranou komunikovat o požadovaných úpravách. iCertification je určen pro velké zákazníky - např. studia připravující kvalitní barevné katalogy pro nadnárodní společnosti. Ve spojení s Cromalinem Digital bude poskytovat excelentní výsledky, čemuž odpovídá i cena. K investici do samotného nátisku je třeba připočítat přibližně 35000 dolarů za nadstavbu v podobě vzdáleného nátiskování, plus měsíční poplatek ve výši necelých 600 dolarů. Další informace o technologii iCertification můžete získat na http://icertification.dupont.com

BEST Remoteproof
Své řešení pro vzdálené nátiskování představila na IPEXu také společnost Best pod názvem Best Remoteproof. Její technologie je postavena na softwarových RIPech Best a licencované spektrofotometrické sondě Eye (sondu vyrábí GretagMacbeth), u BESTU provedené v netradičně žluté barvě.Zásadní komunikační formát pro výměnu dat v Best Remoteproofu je "Best Remote Container" - modul umožňující přípravu a export dat pro Remote proofing. Tímto modulem jsou vybaveny všechny produkty firmy Best od verze 4.6 běžící pod operačním systémem Windows. Pro produkty na platformě Mac se tato funkce připravuje. Best Remote Container obsahuje následující komponenty: obrazová data jako soubor PDF, nastavení color managementu jako soubor JDF a volitelně profil papíru, referenční profil, údaje o linearizaci a tabulku přímých barev. Konkrétní pracovní postup s Remoteproofem je popsán na níže uvedeném diagramu. Ve stručnosti ho lze shrnutou takto - tištěná stránka se nejprve vytiskne ve studiu "odesílatele" na inkoustové tiskárně s použitím speciálního Best Remoteproof papíru. Barevné kontrolní klíny výtisku se proměří spektrofotometrem a naměřená data včetně všech profilů a samozřejmě i tištěného dokumentu v PDF formátu se zabalí do souboru, který se odešle příjemci. Ten jej importuje do svého Bestu, vytiskne a proměří. Naměřené hodnoty se porovnají s hodnotami odesilatele a je-li vše v toleranci (vyjádřeno v deltaE), uživatel získává potvrzení o shodnosti výtisku.
Pro využití vzdáleného nátiskování v podání firmy Best tak musí být strana odesílatele i příjemce vybavena softwarovým RIPem Best, inkoustovou tiskárnou podporovanou tímto RIPem a licencí Remoteproofu (obsahující i spektrofometr Eye). Doporučená koncová cena jedné licence Best Remoteproof na českém trhu je 94.670,- Kč bez DPH.

Popis činnosti BEST Remoteproofu:
1. Best PDF soubory jsou vytvořeny z jakéhokoliv formátu či již existujících PDF souborů vytvořených uživatelem.
2. PDF soubor se vytiskne uživatel na Best Remote Proof papír.
2a. Kontrolní body na nátisku jsou uživatelem změřeny pomocí Best Eye spektrofotometru.
2b. Best Remoteproof vytvoří soubor JDF (JDF soubory obsahují všechny informace nastavení včetně profilů papírů, refenčních profilů, přímých barev a hodnot naměřených spektrofotometrem atd.).
3. Pomocí tzv. Best Remoteproof Containeru je distribuován "do světa", PDF, JDF a všechny profily a tabulky přímých barev jsou zabaleny, uzamčeny a elektronicky odeslány.
4. Z příjmu je opět Best Remoteproof Container importuje.
5. Soubory PDF a JDF se v Best Remoteproofu rozbalí, odemknou a interpretují.
6. PDF soubor je opět vytištěn na Best Remote Proof papír již s hodnotami, které si bere ze souboru JDF.
6a. Výtisk je opět změřen Best Eye spektrofotometrem.
6b. Naměřené hodnoty jsou komparovány Best Remote Control.
7. Best Remote Container exportuje JDF soubor s naměřenými výsledky, zabalí je a odešle zpět.
8. Best Remote Container je naimportuje, rozbalí a odemkne.
9. Data jsou porovnána Best Remote Controlem, v případě shody si mohou být obě strany jisté, že drží v ruce barevně shodné digitální nátisky.
Zdroj: http://www.bestcolor.cz

Creo Veris
Hardwarovou novinkou v oblasti nátiskových řešení byl na IPEXu Veris - inkoustový nátisk od společnosti Creo. Jde o nátiskový systém pracující ink-jetovou technologií ve formátu B2 a přestože to tak na první pohled opticky nevypadá, zařízení představuje modernizovaný nátisk Iris - tedy nátiskové zařízení vyšší kategorie. Veris tiskne s vysokým rozlišením 1500x1500 dpi s použitím osmi inkoustových trysek (dvě pro každou barvu). Tiskárna používá technologii kontinuálního tisku při objemu kapičky 3,2 pikolitru. Systém je schopen podle výrobce připravovat nátisky rychlostí přibližně 16 stran za hodinu a disponuje zásobníkem na 40 listů. Při vytváření nátisků systém kontroluje, zda-li je sám správně zkalibrován a je-li použit správný profil ve vztahu k používanému papíru a inkoustu. Je-li vše v pořádku, vytiskne se na nátisku certifikační logo Crea. Vystavené Verirsy na IPEXu byly betavzorky, podle dostupných informací by se zařízení mělo začít prodávat přibližně od podzimu letošního roku.

Závěr
Oblast nátiskování se jednoznačně posouvá do zcela digitálních řešení. K dispozici je dnes na trhu obrovské množství řešení poskytující nerůznější stupeň kvality výstupu, konzistence práce v čase a rychlosti. Trend vzdáleného nátiskování je však patrný u všech výrobců - ať se jedná o levnější řešení či skutečně high-end systémy. V současné době však rozhodně nejde o levná řešení a tak se s jejich nasazením budeme setkávat v současné době zatím jen u studií a agentur připravující podklady pro nejnáročnější a nejbonitnější klienty, kterým může na druhou stranu proces výroby tiskovin výrazně zjednodušit a zefektivnit.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Reportáže  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: