Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Softwarové nástroje pro archovou montáž: Přehled

imposition montaz

23. července 2004, 00.00 | Hledáte vhodný nástroj pro archovou montáž? V našem významně updatovaném přehledu mapujeme současnou nabídku od jednoduchých řešení zdarma až po komplexní high-end systémy.

Úvodní poznámka: Po více jak půl roce jsme se rozhodli opět updatovat náš přehled řešení pro archovou montáž. Vedly nás k tomu poměrně široké rozšíření nabídky lacinějších řešení (především na platformě Macintosh), změny některých stávajících produktů či cenových údajů a nové samostatné recenze některých řešení, zveřejněné na Grafice. Věříme, že takto našim čtenářům poskytujeme přehled, který je pro danou třídu produktů skutečně komplexní.

S tím, jak se softwarově prováděná archová montáž, neboli impozice (od anglického označení imposition), stává nedílnou součástí dnešní polygrafické praxe, přibývá pro ni odpovídajících řešení. Ta mají vskutku rozmanitou podobu: na jedné straně spektra stojí řádkově ovládané utility a jednoduché pluginy pre-pressových aplikací, na druhé pak komplexní řešení, pracující systémem klient-server. Je jasné, že výkonnosti, rozsahu použití a kvalitě odpovídá i cena, která je u zmíněných high-end produktů mnohdy značně vysoká. Na druhou stranu najdeme řešení, která si může dovolit prakticky každý uživatel, a jež přitom, zejména v podmínkách menších provozů, rozsahem funkcí bohatě dostačují. (Mimo dále popisovaných nástrojů lze k jednodušším montážím využít i odpovídající funkce sázecích aplikací nebo Acrobat Distilleru.)

Poněvadž nabídka existujících nástrojů je dnes poměrně bohatá a rozmanitá, a uživatelé se v ní mnohdy jen těžko orientují, rozhodli jsme se připravit následující přehled. V něm se pokoušíme zmíněnou nabídku mapovat v co nejširším rozsahu. Nevyhrazujeme si ovšem nárok na úplnost a zjistí-li tedy čtenář, že nějaký produkt v našem přehledu chybí, přivítáme, pokud odpovídající informaci, optimálně s příslušným internetovým odkazem, uvede v diskusním fóru, spojeném s tímto článkem. Obdobně přivítáme přiblížení jakékoli zkušenosti s reálným používáním dále popisovaných produktů.

Přehled členíme podle cenové náročnosti řešení, u dražších systémů někdy cena chybí nebo je proměnlivá, neboť výrobce ji často kalkuluje podle podmínek konkrétní instalace. Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých řešení a přehledovému charakteru jsme se spokojili pouze se základní charakteristikou jednotlivých produktů, podrobnosti si musí uživatel dohledat na serveru výrobce (u komerčních produktů lze obvykle stáhnout demoverzi) nebo případně v odpovídajícím článku z Grafiky - příslušné odkazy uvádíme. Vedle názvu, výrobce, odkazů a ceny (byla-li zjištěna; ceny v USD přebíráme ze serveru výrobce, ceny uvedené v Kč jsou bez DPH a přebrali jsme je ze serveru DTPobchod, který nemusí být nutně jediným distributorem daného produktu v ČR), uvádíme i operační platformu a případně produkt, s kterým daný nástroj funguje (pluginy InDesignu, XPressu, Acrobatu).

PSUtils

Angus J. C. Duggan; zdarma; Mac/Win/Unix

Sada řádkových utilit umožňujících nejrůznějším způsobem transformovat postscriptový soubor. K dispozici jsou nástroje pro tvorbu bookletů i obecnou n-up impozici. Silný nástroj zejména v kombinaci s Ghostscriptem a některým z jeho grafických front-endů (GSView). Blíže jsme o sadě psali zde.

GDykes Layout Changer

Graeme Dykes; zdarma; Mac/Win

Samostatná aplikace, umožňující v jednoduchém grafickém prostředí vyřazovat PDF soubory. Schéma vyřazení je možno uložit do samostatného souboru pro pozdější použití, vyřazení lze aplikovat na více PDF souborů současně. Podrobněji se o produktu psalo na Grafice zde. K dnešnímu dni ale Layout Changer není na serveru výrobce k dispozici.

CocoaBooklet

Fabien Conus; zdarma; Mac

Freewarová aplikace umožňující na platformě Mac OS X provádět archovou montáž bookletů a brožur z PDF souborů. Dokáže zpracovávat i PDF 1.5. Vyřazení je zajištěno pomocí systému LaTeX, jehož minimální verze je integrována přímo v programu. V Mac OS X od verze 10.2.4 je produkt možno užívat coby tzv. PDF Service, takže archová montáž je pak proveditelná v každé aplikaci systému.

BookLightning

metaobject; 49 USD; Mac

Utilita pro tvorbu bookletů z PDF souborů na platformě Mac OS X. Pracuje metodou drag&drop a vyřazení provádí do nového souboru. Určena především pro tisk na stolních tiskárnách, přičemž dovoluje vytvořit vyřazení pro výstup na neduplexových zařízeních.

Cheap Impostor

Cheap Impostor

Dylan McNamee; 35 USD; Mac

Program pro vyřazování z PDF na platformě Mac OS X. Použitelný pro brožury, knihy, magazíny či jiné publikace s 2-up vyřazením. Podporuje specifika duplexního výstupu. Po registraci získá uživatel lepší kontrolu nad vstupním a výstupním formátem stránek , zvětšením stránky a horizontálním či vertikálním posunem.

Dots Pilot

dots; 195 Euro; Windows

Řešení pro archovou montáž brožur (šitých či lepených) a dále tiskovin, využívajících funkce Step&Repeat či kontinuální řazení stránek. Montáž je možná z postscriptových či PDF souborů, k tvorbě PostScriptu poskytuje Dot Pilot vlastní virtuální tiskový driver. Sestavení archů probíhá v aplikaci, mající podobu názorného průvodce, aktuální nastavení lze uložit pro opakované použití. V rámci aplikace je k dispozici poměrně komfortní náhled vyřazení, ve výstupu lze použít tiskové značky a kontrolovat některá důležitá nastavení montáže, jako jsou například počet řádků a sloupců, formát a orientace archu. Dále lze vyladit odstup a umístění stránek na archu, nastavit kompenzaci posunu u šitých brožur či kontrolovat posun na archu nebo při duplexním tisku. Podrobněji jsme o zmíněném produktu psali zde.

dpil4f.gif

Dots Pilot

Bookletizer

Vision's Edge; XPress, 69 USD (2660 Kč); Mac/Win

Doplněk pro tvorbu bookletů. Zohledňuje posun okrajů, vznikající u rozsáhlejších publikací. Možné je vytištění pouze zvolených archů, nastavení vyřazení lze uložit pro pozdější použití. Přeřazení stránek je přímo zohledněno v daném dokumentu. Pro práci s tiskovými značkami poskytuje tentýž výrobce extenzi Crops (49 USD).

Imposer, Imposer Pro

A Lowly Apprentice Production, Inc.; 199,99 USD (7000 Kč), 399,99 USD (13720 Kč); XPress/InDesign (Pro verze), Mac/Win

Pracuje v módu Layout (tvorba vyřazovacího schematu) a Preview (prohlížení výsledku vyřazení). Podporuje dvou- a čtyřstránkové archy, tisk na obrácení a klopení, vazby na stříšku a do složek. Řazení stránek se nastaví automaticky podle typu vyřazovacího schématu. Podpora ořezových a tiskových značek s možností integrace s produktem MarkIt, zohlednění posunů a přesahů. Nastavení je možno ukládat pro pozdější použití v podobě stylů. Verze Pro přidává například podporu čtyřstránkových a vícearchových signatur a je k dispozici i pro InDesign. Podrobnější přiblížení starší verze Imposeru lze na Grafice nalézt zde, další informace rovněž zde.

Imposer

InBooklet

A Lowly Apprentice Production, Inc.; 99,99 USD (3650 Kč); InDesign, Mac/Win

Obdoba Imposeru pro Adobe InDesign (rozsahem funkcí poněkud chudší). Umí vyřazovat z dokumentů nebo knih (book) InDesignu, vyřazení lze přímo zaslat na tiskárnu, do postscriptového souboru nebo dokumentu InDesignu. Blíže se o starší verzi tohoto doplňku psalo na Grafice zde.

JoUp Acrobat/XPress

JoLauterbach Software; 399 euro/399 euro; Acrobat/XPress, Mac/Win

JoUp Acrobat umožňuje archovou montáž z PDF souborů v prostředí Adobe Acrobatu. Vyřazení je definováno s pomocí tzv. šablony, což je dokument v PDF formátu, popisující podobu archu. K tvorbě šablon slouží příslušné nástroje pluginu. S jejich pomocí lze určit formát archu a počet, umístění, odstup, natočení či pořadí stran pomocí tzv. rámečků. Podporována je přitom i funkce Step&Repeat. V sestavě lze využít různě umístěných ořezových značek, dále je možno kamkoli umístit tzv. jobinfo, tedy textový rámeček se základními informacemi, spojenými s danou úlohou (paginace, název dokumentu, použité barvy).

JoUpXpress nabízí obdobné funkce pro QuarkXPress. Šablony přitom mají podobu dokumentů XPressu, vyřazovaný dokument je převeden do EPS souborů, z kterých se pak provede montáž. U EPS výstupu lze kontrolovat nejrůznější parametry, jako je například formát (kompozitní, DCS), použití OPI a průhlednosti, rozsah zpracovávaných stránek aj. Blíže jsme o obou verzích produktu psali zde.

PDF Snake

J. G. Rennie a kol.; 340 USD; Acrobat, Win

Plugin Acrobatu pro vyřazování PDF dokumentů. Podporuje tvorbu bookletů a n-up vyřazení. K dispozici dále funkce pro řazení stránek, vodoznaky, razítka a slučování dokumentů (overlay). Nastavení všech funkcí je možno uložit pro pozdější použití, navíc lze využít dávkové zpracování a skriptování v jazyce Python. Podrobnější recenzi jsme přinesli zde.

PDF Snake

Quite Imposing, Quite Imposing Plus

Quite Software; 199 UKP (8880 Kč), 389 UKP (17480 Kč); Acrobat, Mac/Win

Obdobně jako v případě PDF Snake se jedná o doplněk Acrobatu pro vyřazování z PDF. Podporuje booklety a různé další typy signatur, vazbu na stříšku a do složek a tiskové značky. Flexibilní možnosti nastavení řazení stránek pomocí pravidel, automatické doplnění prázdných stránek do vyřazeného archu. Řadu nastavení lze uložit pro pozdější použití, což se týká nejen samotných funkcí, ale rovněž vzhledu archů (tiskové značky apod. - ukládá se do šablon). Možnost jednodušší automatizace (odvolání, uložení, nové aplikování naposledy provedené akce). Plus verze umožňuje navíc například manuální určování vyřazení, extrahování či mazání zvolených stránek, vyplnění archu kopií jedné stránky a použití maskovací pásky, čísel a popisek stránek. Činnost je dále rozšiřitelná pomocí doplňků. O Quite Imposing se na Grafice psalo zde.

INposition, INposition Lite

Dynagram; 17780 Kč, 105940 Kč; XPress, Mac/Win (pouze Lite)

Lite verze produktu podporuje 2, 3 a 4-stránkové archy. Pořadí vyřazených stránek je určeno automaticky. Zohlednění posunů a přesahů, podpora tiskových značek a OPI. Možnost manuálního umístění zvolených stránek na archu. Funkce Preview pro náhled vyřazení. Verze INposition přidává vedle zdokonalení nastíněných funkcí především možnost zpracování souborů ve formátech PageMaker, PDF, EPS, TIFF a PostScript, to vše současně, v rámci jedné úlohy.

DynaStrip Compact/Full-size/Automation/Fusion

Dynagram; 88310 Kč/158840 Kč/229370 Kč/299900 Kč; Mac/Win

Objektově orientovaný systém, umožňující vyřazování z postscriptových, EPS, DSC, TIFF a PDF souborů. Nabízí širokou škálu prostředků pro automatizovanou i manuálně prováděnou montáž. Každému archu je možno přiřadit až deset rozdílných výstupních nastavení (náhledy, finální výstup). Podporovány jsou všechny pokročilejší pre-presové prvky typu tiskových značek či kontrolních barevných klínů, využít lze i job tikety ve formátech PJTF a JDF. Cenově zvýhodněná verze Compact má oproti variantě Full-size omezenu velikost archů. Verze Automation umožňuje automatizované zpracování pomocí horkých složek, verze Fusion dovoluje vytvořt až 200 podob téže úlohy (vícejazyčné či personalizované výstupy).

dynastripf.gif

Dynastrip

Scantext Combo NT/Unix

Scangraphics Prepress Technology GmbH; cena nezjištěna; Windows NT/Solaris

Vyřazovací aplikace, určená zejména pro osvitové jednotky (Scantext), urychlující maximálně proces osvitu ripováním a zpracování vyřazovaných dat v počítači. Ze vstupních souborů (PostScript, PDF) vytváří bitmapové soubory v různém rozlišení pro prohlížení na obrazovce, náhledový tisk a osvit. Montáž se provádí ve vizuálním layout editoru, podporujícím např. vyřazování nestejnorodých objektů či funkci Step&Repeat.

Imposition Publisher

Farrukh Systems; cena od cca 2000 USD podle verze; Mac/Win/Unix

Systém pro vyřazování postscriptových a PDF souborů. Specializované drivery umožňují optimalizovaně využít k montáži PostScript z prostředí různých pre-press aplikací. Soubory určené k vyřazení se řadí do seznamu, ve kterém lze přeskupovat, odstraňovat či vkládat stránky. Samotné vyřazení je založeno na šablonách, podporovány jsou funkce typu Step&Repeat či dlaždicový výstup. Produkt je možno využít lokálně nebo v prostředí klient-server. K dispozici je v různých verzích, lišících se jak výše zmíněnými drivery, tak způsoby nasazení. Recenzi Publisheru jsme přinesli zde.

farukhf.gif

Farrukh Imposition Publisher

Signastation

Heidelberg; cena nezjištěna; Mac/Win

Systém pro archovou montáž z formátů PostScript, PDF a Delta List. Vyřazení je založeno na uživatelem definovaných schématech, na jeden arch je možno provést optimalizovaný výstup více úloh. Podporovány jsou funkce typu Step&Repeat. Nabízeny jsou různé možnosti kontroly barev v separacích, jako je například kompozitní náhled či zjištění transparentního pozadí. Funkce záměny plátu dovoluje vyřadit zakázky, lišící se jen v určitých částech. K dispozici jsou bohaté možnosti řízení výstupu i dokončovacího zpracování ve workflow Heidelbergu pomocí standardu CIP3.

KIM PDF/Auto/Auto Plus

Krause-Biagosch; 4500 euro/7800 euro/ cena verze Plus nezjištěna; Mac/Win

KIM, čili Krause Imposition Manager, zajišťuje nativní vyřazování z PDF dokumentů (kompozitních, separovaných). Montáž je založena na schematech, pro jejichž tvorbu poskytuje KIM bohatou škálu nástrojů. Využít lze různé pokročilé funkce, jako jsou například inteligentní tiskové značky, které mění samy své umístění při změně formátu archu. K dispozici je náhled vlivu vazby na posuny stránek, zohledněna jsou i specifika kotoučového tisku. Možnosti automatizace pomocí horkých složek přidává verze Auto, Auto Plus pak navíc nabízí systém správy zakázek (sledování termínů, optimalizace výstupů aj.).

krausef.gif

KIM PDF Auto

Impostrip (různé verze)

Ultimate Technographics; cena od 3995 USD podle verze; Mac/Win

Systém, postavený na architektuře klient-server (verze Solo pracuje s jediným klientem). Umí zpracovat výstupy z více jak 150. aplikací, v rámci jedné úlohy lze kombinovat TIFF, PDF, EPS a postscriptové soubory. Zpracování funguje na bázi horkých složek, zohledněna jsou specifika flexografického, archového a kotoučového tisku. Vyřazovací schéma lze využít automaticky i manuálně, originální funkce Origami umožňuje přímo na obrazovce skládat arch. Nabízeny jsou pokročilé funkce pro práci s barvou. Výstup zajišťuje vlastní RIP, umožňující preflight a náhled archů, odpovídající drivery optimalizují výstup na osvitových jednotkách a digitálních tiskových strojích. Produkt lze začlenit do různých workflow systémů, a to zejména díky jeho podpoře technologií PJTF, CIP3, Delta či Brisque ICF. V nabídce Ultimate jsou pak i montážní produkty, určené pro specifická tisková zařízení, jako je IMPress (on-demand tisk), InSpire (barevné tiskárny Xerox) či IMPress for Chromapress (Xeikon).

impostripf.gif

Řešení jako je Impostrip lze nasadit v síti

Preps XL, Plus, Pro

Creo (dříve vyráběl Scenic Soft); 85570 Kč/111670 Kč/189970 Kč; Mac/Win

Produkt dodávaný ve třech rozdílných verzích pro různé polygrafické oblasti: XL (on-demand), Plus (komerční tisk), Pro (pokrývá nároky obou oblastí). Ve všech verzích je podporována možnost automatického zpracování více jak 120 formátů, v rámci jedné úlohy lze kombinovat soubory ve formátech PostScript, PDF, EPS a TIFF. Tvorba vyřazovacích archů probíhá ve vizuálním prostředí s možností automatizovaného nastavení velikosti či rotace stránek či kombinování stránek různých typů. Layout vyřazení lze uložit v podobě upravitelné šablony. Vyřazení je možno kontrolovat prostřednictvím postscriptového prohlížeče, podporovány jsou job tikety. Verze Plus přidává k popisovaným vlastnostem zejména nástroje pro řízení tiskového výstupu (separace, děrování, dlaždicový tisk). Ve verzi Pro jsou pak dále rozšířeny předchozí možnosti například o nástroje pro práci s OPI či DCS. Nedávno se Preps dočkal upgrade na verzi 5.

Tabulkový přehled řešení popsaných v článku

Produkt
Výrobce
Cena
Platforma
PSUtils
Angus J. C. Duggan 
zdarma Mac/Win/Unix
GDykes Layout Changer
Graeme Dykes
zdarma, ale podle všeho již nedostupný Mac/Win
CocoaBooklet
Fabien Conus 
zdarma Mac
BookLightning
metaobject 
49 USD Mac
Cheap Impostor
Dylan McNamee 
35 USD Mac
Dots Pilot
dots 
195 Euro Windows
Bookletizer
Vision's Edge
69 USD (2660 Kč) XPress, Mac/Win
Imposer, Imposer Pro
A Lowly Apprentice Production, Inc.
199,99 USD (7000 Kč), 399,99 USD
(13720 Kč)
InDesign (jen Pro verze)/XPress, Mac/Win
InBooklet
A Lowly Apprentice Production, Inc.
99,99 USD (3650 Kč) InDesign, Mac/Win
JoUp XPress/Acrobat
JoLauterbach Software
399 euro/399 euro XPress/Acrobat, Mac/Win
PDF Snake
J. G. Rennie a kol.
340 USD Acrobat, Win
Quite Imposing, Quite Imposing Plus
Quite Software
199 UKP (8880 Kč), 389 UKP (17480 Kč) Acrobat, Mac/Win
INposition, INposition Lite Dynagram
17780 Kč, 105940 Kč XPress, Mac/Win (pouze Lite)
DynaStrip Compact/Full-size/Automation/Fusion
Dynagram
88310 Kč/158840 Kč/229370 Kč/299900 Kč Mac/Win
Scantext Combo NT/Unix
Scangraphics Prepress Technology GmbH
cena nezjištěna Windows NT/Solaris
Imposition Publisher
Farrukh Systems
cena od cca 2000 USD podle verze Mac/Win/Unix
Signastation
Heidelberg
cena nezjištěna Mac/Win
KIM PDF/Auto/Auto Plus
Krause-Biagosch
4500 euro/7800 euro/cena verze Plus nezjištěna Mac/Win
Impostrip (různé verze) Ultimate Technographics
cena od 3995 USD podle verze Mac/Win
Preps XL, Plus, Pro
Creo
85570 Kč/111670 Kč/189970 Kč Mac/Win

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: