Filmové efekty II - 2. díl: Satelitní simulace 2.část - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Filmové efekty II - 2. díl: Satelitní simulace 2.část

18. dubna 2005, 00.00 | V tomto článku přidáme do kompozice z předchozího dílu mapu světa a animované sledování polohy satelitu. Vložíme do sekvence i družicové "špionážní" snímky Evropy. Opět bude vše složeno pouze ze statických obrázků připravených ve Photoshopu a veškerý pohyb vytvoříme až v Adobe Premiere.

Hlavní použité nástroje:
Sequence, Motion, Opacity, Keyframe, Crop

V předchozím díle jsme si připravili několik sekvencí, které použijeme dnes k dokončení satelitní simulace. Rovněž přidáme k již hotovým střípkům další kamínky do mozaiky v podobě mapy světa a také časového odpočtu. Všechny potřebné soubory, včetně finálního projektového souboru Premiéry, naleznete zazipované do jednoho archivu na konci tohoto článku. Jediné, co v archivu chybí (z důvodu velkého objemu dat), je desetisekundové video s pozadím, které si můžete snadno vyexportovat sami.

final
Obr. 1.: Přibližný výsledek naší dnešní práce

Mapa světa

Dalším souborem, který v naší animaci použijeme, je satelite_position.psd. Podívejme se na něj nejprve ve Photoshopu. Obrázek má již svůj vlastní rámeček, pak dvě vrstvy s grafy, které později naanimujeme, podkladovou mapu a druhou podobnou, proužkovanou vrstvu. Dále obsahuje sinusoidu, která má znázorňovat trajektorii satelitu a pak vrstvu pro zobrazení satelitu (vystačíme si s pouhou tečkou). My budeme za chvíli animovat již zmíněné grafy, potom blikání pozice satelitu, vykreslování sinusoidy a také občasnou "chybu signálu", podobnou jako u pozadí z minulého dílu. Pustíme se tedy do toho.

Importujte soubor do Adobe Premiere opět jako Sequence a rovnou si tuto sekvenci otevřete na časové ose. Zvýšíme délku trvání všech stop na 8 sekund. Nyní se vrhneme na animování grafů, které se nachází v pravé dolní části obrazu. Skočte na Timeline na čas 2:00 a žiletkou rozřízněte obě stopy s grafy. To samé udělejte i na 4. sekundě a obsah těchto dvou stop po čase 4:00 smažte (obrázek 2).

sequence1
Obr. 2.: Stav na Timeline po rozříznutí dvou stop

Nyní označte první klip ve stopě graf2 a aplikujte na něj efekt Crop (Video Effects - Transform - Crop). Provedeme stejnou věc, jako v předchozím díle s bílou čárou Progress baru. Přepněte se proto do okna Effect Controls a nastavte parametr Left tak, aby se oříznutí nacházelo těsně před levým začátkem vrstvy (tedy přibližně na hodnotu 53). U efektů označených ikonkou ikonka6 je vhodné kliknout myší na název efektu, čímž zapneme zobrazování řídících bodů a čar daného efektu a lépe se pak můžeme při práci orientovat (obrázek 3).

crop
Obr. 3.: Po kliknutí na název efektu Crop(A) se objeví řídicí čára (B)

Ujistěte se, že se nacházíte na začátku klipu a poté klepněte na ikonku ikonka2 pro animování parametru efektu. Vytvoří se klíčový snímek. Poté přejděte na konec klipu a změňte hodnotu Left na 90. Pokud bychom si nyní přehráli první dvě sekundy sekvence, viděli bychom, jak se graf postupně překresluje jiným grafem (obrázek 4).

prekresleni
Obr. 4.: Překreslení jednoho grafu druhým

Teď jsme překreslovali graf 1 grafem 2 a v následujících 4 sekundách budeme chtít docílit toho, aby graf 2 překreslil graf 1. Prohoďte proto druhé klipy ve stopách graf1 a graf2. Poté označte první klip stopy graf1 (ten, který jsme před chvílí animovali prostřednictvím efektu Crop) a klávesovou zkratkou Ctrl + C jej zkopírujte. Poté označte klip, který po něm následuje na stejné stopě a klepněte na pravé tlačítko myši. Z kontextového menu vyberte položku Paste Attributes (obrázek 5), čímž k aktuálně označenému klipu přidáte vlastnosti a efekty klipu uloženého ve schránce Windows. Tedy, přidáme danému klipu již naanimovaný efekt Crop. Přesvědčte se sami přehráním obsahu časové stopy. Je nutné připomenout, že se efekty nepřepisují, nýbrž přidávají. Ještě zkopírujte obsah stop graf1 i graf2 a vložte jej na časovou osu tak, aby zaplnil 4 sekundovou díru (obrázek 6).

paste attributes
Obr. 5.: Výběr položky Paste Attributes z kontextového menu

sequence2
Obr. 6.: Současný stav na časové ose

V předchozím díle jsme vytvářeli "poruchu signálu" na obrázku s pozadím pro naši kompozici. Podobné rušení provedeme i na satelitní mapě. Skočte na Timeline na čas 7:00 a žiletkou rozřízněte klip mapa_prouzek. Přesuňte se o 5 snímků dále a proveďte opět rozříznutí klipu. Ponechte pouze 5snímkový klip a část před a za smažte. Na tento krátký klip aplikujte efekt směrového rozostření (Video Effects - Blur & Sharpen - Directional Blur). Posuňte se na začátek klipu, změňte úhel na 90° a zapněte animování parametru Blur Length. Vytvoří se klíčový snímek. Dále změňte hodnotu Opacity tohoto klipu na 0 (obrázek 7).

mapa_prouzky
Obr. 7.: Změna parametrů efektů u klipu mapa_prouzky

Přesuňte se o 2 snímky doprava a zvyšte Opacity na 100 a Blur Length na 30. Opět se posuňte o dva snímky doprava a vraťte parametry na původní hodnoty. Tedy Opacity na 0 a Blur Length rovněž na 0. Zkopírujte tento 5snímkový klip a vložte jej hned za kopírovaný objekt. Stejně jako u mapy ještě z projektového okna k sekvenci přidáme zvuk sparks6.wav tak, aby zvuk začínal o snímek později než první z dvojice animovaných klipů. Výsledek vypadá poměrně slušně. Současný stav práce vidíte na obrázku 8. Efekt rušení signálu jsme prováděli až na sedmé vteřině videa proto, že v prvních sekundách bude divák upoután jinými animacemi, které vytvoříme za malou chvíli.

sequence3
Obr. 8.: Přidání zvuku k obrazu

Další stopa obsahuje sinusoidu. Tu snadno rozhýbeme obdobně jako jsme animovali grafy. Opět tedy sáhneme k efektu Crop. Nejprve ale klip se sinusoidou rozřízněte na časech 1:00, 4:00 a 5:00. Poté na první sekundový klip, který právě vzniknul aplikujte efekt Crop a animujte objevení sinusoidy zprava doleva. Zkopírujte klip a na druhý sekundový klip použijte položku kontextového menu Paste Attributes. Současný stav časové osy demonstruje obrázek 9.

sequence4
Obr. 9.: Stav sekvence po naanimování sinusoidy

Na mapě ještě zbývá dodělat blikání tečky znázorňující satelit. Aby bylo blikání zajímavější a zároveň výraznější, přidáme do sekvence ještě malou podkladovou tečku, která se po každém bliknutí puntíku satelitu objeví, postupně zvětší a nakonec zprůhlední. Importujte tedy do projektu soubor tecka.psd. Tentokráte můžeme provést vložení jako Footage a ne jako Sequence. Obsah stop satelite a ramecek posuňte o jednu stopu výše, takže nám vznikne jedna prázdná stopa, do níž budeme blikající tečku vkládat. Přesuňte čtecí hlavu časové osy na 1:00, což je moment, v němž se poprvé (po vykreslení sinusoidy) objeví puntík znázorňující satelit. Rozřízněte v tomto bodě klip satelit, poté proveďte další řez v čase 1:13. Ponechte 13snímkový klip a přebytky smažte. Nyní do volné stopy vložte importovanou tečku. Změňte dobu jejího trvání na čas od 1:00 do 2:00 (obrázek 10).

nastaveni trvani tecek
Obr. 10.: Nastavení délky trvání blikajících teček

Vložená tečka se objevila uprostřed obrazu, což nechceme, my potřebujeme, aby se nacházela pod puntíkem satelitu. Změňte proto hodnoty Position efektu Motion v okně Effect Controls na 408 a 226. Tečka je najednou v zákrytu za puntíkem satelitu. Posuňte se na začátek tohoto sekundového klipu a zapněte animování parametru Scale. Zároveň změňte Opacity na 75. Poté se posuňte do poloviny trvání tohoto klipu a vytvořte nový klíčový snímek pro Opacity (kliknutím na ikonu ikonka5 viz obrázek 11).


Obr. 11.: Vytvoření nového klíčového snímku pro parametr průhlednosti

Následně skočte na konec klipu a snižte hodnotu Opacity na 0 a Scale zvyšte na 300. Tím jsme naanimovali blikání tečky satelitu a její "odezvu". Zkopírujte oba tečkové klipy a vložte je opakovaně na sekvenci tak, jak vidíte na obrázku 12.

sekvence5
Obr. 12.: Stav sekvence po zkopírování blikajících teček

Zoomování satelitních snímků

Dokončili jsme práci na satelitní mapě a zbývá nám ještě vytvořit poslední polotovar, než se pustíme do závěrečného mixu. Rozhýbeme družicové snímky Evropy. Ty najdete v souboru satelite_zoom.psd. Ke každému snímku (X_full, kde X je číslo) existuje vždy vrstva cut (výřez z mapy) a ram (rám výřezu). Poslední vrstvou je rám celého obrazu. Změňte délku trvání všech x_full klipů na délku jedné sekundy a poté je seřaďte za sebe do jedné vrstvy (té, která příslušela 1_full - viz obrázek 13).

v jedne stope
Obr. 13.: Naskládání klipů s plnými snímky za sebe do jedné stopy

Teď bude následovat menší otročina vše nařezat a naanimovat. Kliknutím na ikony ikonka7 vypněte zobrazování všech vrstev, kromě 1_full, 1_cut a 1_ram. Přesuňte se na snímek 0:05 a rozřízněte klip 1_ram. Pak se posuňte o 3 snímky doprava a rozřízněte klipy 1_ram a 1_cut. Další šmik žiletkou přijde o pět snímků později ve stopě 1_cut a další ve stejné stopě o 8 snímků později. Poslední střihy proveďte v čase 0:22 ve stopách 1_ram a 1_cut. Smažte první odřezky v obou vrstvách (viz obr. 14).

narezezano
Obr. 14.: Rozřezané klipy určené pro zoomování satelitu

Označte první 3snímkový klip ve stopě 1_ram a v okně Effect Controls rozviňte nabídku efektu Motion. Zvyšte hodnotu Scale na 200 a potom zkuste najít takové hodnoty parametru Position, aby umístění zvětšeného rámečku přibližně odpovídalo ohraničujícímu rámu (obrázek 15). V tomto případě je to přibližně 317 a 404.

velikost ramecku
Obr. 15.: Velikosti okrajového (A) a přibližovacího (B) rámečku by měly být přibližně shodné

Zapněte animování parametrů Position i Scale (vytvoří se klíčové snímky), přesuňte se na konec aktuálního klipu a změňte hodnoty na původní (tzn. pro Position 400 a 300 a pro Scale 100). Poté z nabídky efektů vyberte černobílý filtr (Video Effects - Image Control - Black & White) a použijte jej na první a předposlední klip ve stopě 1_cut. Obdobně jako jsme prováděli zmenšení rámečku teď provedeme jeho zvětšení. Zapamatujte si hodnoty pro pozici zvětšeného rámu (bylo to, pokud mě paměť a oči nešálí, 317 a 404 a pro jeho velikost (to bude stále 200 %). Označte poslední klip vrstvy 1_ram a vytvořte klíčové snímky efektu Motion tak, aby během trvání klipu došlo k zvětšení na velikost okrajového bílého rámu. Zkopírujte tento klip a aplikujte jeho vlastnosti (Paste Attributes) na objekt pod ním (tedy na klip ve stopě 1_cut). Halelujáá, docílili jsme tedy efektu přiblížení výřezu satelitního snímku. Doufám, že jste se při tom zapotili méně, než já. Podobný postup nyní budeme muset provést i u ostatních snímků. Ale už víme jak na to. Jediná složitější práce je správně nastavit parametry pro Motion. Až dokončíte práci s jednotlivými rámy, smažte přebytečné video stopy (výběrem položky Delete Tracks z kontextového menu stopy - viz obr. 16 a 17) a zkraťte délku trvání hlavního rámu, aby nepřesahovala trvání klipů v první vrstvě. Výsledek naší úmorné práce můžeme spatřit na obrázku 18.

delete tracks vyber
Obr. 16.: Výběr položky Delete Tracks z kontextového menu

delete tracks okno
Obr. 17.: Okno určené pro smazání přebytečných stop

sequence6
Obr. 18.: Současný stav sekvence

Pro oživení a zdůraznění efektů budeme do sekvence přidávat ještě pár zvuků. V adresáři audio najdete soubory camera.wav a click.wav, importujte je do projektu. Do audio stopy umístěte nejprve click.wav a posuňte jej tak, aby začínal s prvním černobílým klipem sekvence (viz obr. 19).

click
Obr. 19.: Umístění klipu click.wav

Poté na časovou osu přidejte zvuk camera.wav (vytvoří se nová audio stopa, protože zvuk je nahrán mono a žádná současná stopa zatím mono není) a přibližte si stopu tak, abyste dobře viděli na amplitudu zvuku. Vyřízněte předposlední cvaknutí fotoaparátu a zbytek zvuku smažte. Cvaknutí posuňte na začátek druhého černobílého klipu sekvence. Poté zvuky zkopírujte i pro ostatní přiblížení satelitní mapy (obrázek 20).

zvuky finished
Obr. 20.: Dokončení přidávání zvuků pro simulaci družicových snímků

Kompozice částí v jeden celek

V tuto chvíli již máme připraveny všechny částečné animace a přichází tedy ta vysněná chvíle, abychom vše zmixovali do kupy. Snad nám z toho nevyjde dort Pejska a Kočičky, ale příjemná animace. Pusťme se do díla. Přesuňte se do sekvence Kompozice a do nejnižší stopy vložte 3x za sebe exportované video s pozadím (pokud jste ho nesmazali, tak už by tam jedno mělo být z předchozího tutoriálu). Do vyšší stopy umístěte od snímku 10:00 2x po sobě sekvenci se satelitní mapou (viz obr. 21).

sequence4
Obr. 21.: Situace na časové ose po přidání mapy satelitu

Dalším prvkem přidaným do sekvence bude přibližovaná mapa, kterou jsme vytvořili jako poslední element. Umístěte ji na novou stopu (stopu číslo 3) od snímku 16:00. Hned za ni přidejte sekvenci Transfer (obrázek 22).

sequence5
Obr. 22.: Přidání sekvence Transfer

Vraťme se nyní k sekvenci s přibližovanými družicovými snímky. Označte si tento klip a upravte efekt Motion tak, aby se satelitní obraz nacházel v pravém dolním rohu. To provedeme nastavením hodnot Position například na 566 a 400 (obrázek 23).

druzicove snimky
Obr. 23.: Přemístění družicových snímků do pravého dolního rohu

Posledním střípkem do mozaiky je časový odpočet. Ten umístěte do nové stopy (měla by mít číslo 4). Budeme z něj ale potřebovat pouze posledních 30 sekund, tak přebytečnou metráž odstřihněte. Časový odpočet nám ale nepříjemně přeplácl ostatní video, proto jej na dobu, kdy se zobrazují důležitější věci, odsuneme do pravého horního rohu obrazovky. Skočte na časové ose na snímek 8:00 a žiletkou sekvenci odpočtu rozřízněte. Další šmik proveďte o dvě sekundy později (tedy v místě, kde již začíná animace satelitní mapy (obrázek 24). Nic ale tentokrát nemažte.

sequence6
Obr. 24.: Rozřezání klipu s časovým odpočtem

U prostřední (krátké) části naanimujeme přesun odpočtu do pravého horního rohu. U označeného klipu s čtecí hlavou časové osy nastavenou na začátek tohoto objektu klepněte na ikonu pro zapnutí animování parametrů Position a Scale. Poté se přesuňte na konec klipu a změňte hodnoty pozice přibližně na 636 a 62 a Scale snižte na 50. Na stejné hodnoty nastavte i počáteční snímek následujícího klipu. Dojde tedy k plynulé změně velikosti a umístění odpočtu do pravého horního rohu (obrázek 25).

final
Obr. 25.: Finální podoba simulace

Tím jsme dokončili celou kompozici. Samozřejmě je možné si se vším daleko více vyhrát a třeba před každou změnu obrazovky (objevení satelitní mapy, nebo družicových snímků) přidat kratičký progress bar simulující činnost počítače přenášejícího data. Nebo do pravé dolní části provádět nějaké systémové výpisy. To už je jen na vás. Doufám, že se podařilo dostatečně demonstrovat, jak lze pomocí snadných nástrojů a bez jakéhokoliv videa vytvořit animaci, která by se mohla objevit třeba na obrazovce počítače na pozadí v nějakém filmu.

V příštím článku se podíváme na zoubek všemožnému exportování videa z Adobe Premiere tak, abychom docílili co nejlepší kvality obrazu. V pozdějších dílech zabrousíme do tvorby vlastních DVD titulů, tedy do DVD authoringu s využitím Adobe Encore. A také se podíváme na některé plug-iny, se kterými se v Premiéře dají dělat přímo divy.

Zde si můžete stáhnout projektový soubor včetně všech obrázků a titulků:
Projekt Satelitní simulace: stáhnout

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální video  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: