Filmové efekty - 3. díl: triky s titulky a export videa - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Go verze

Filmové efekty - 3. díl: triky s titulky a export videa

video

11. září 2003, 00.00 | V dnešním díle seriálu o filmových efektech vytvoříme několikavteřinové video s jednoduchými, ale efektními úvodními a závěrečnými titulky k filmu pomocí Adobe Premiere.

Hlavní použité nástroje:
Motion, Effect Controls, Universal Counting Leader, Export Settings, Virtual Dub Settings

Většina sestříhaného videa se neobejde bez závěrečných titulků, které obsahují informace o kameramanovi, střihači, názvu akce, atp. Ve filmech bývají kromě těchto závěrečných rolovacích titulků ještě titulky úvodní - minimálně nápis s názvem filmu, většinou však i jména producentů, hlavních herců a dalších. V tomto tutoriálu vytvoříme právě takové titulky a to hned několika různými způsoby, což by sice nebylo ve filmu vhodné, ale dobře to poslouží pro ukázku, co všechno se s titulky dá dělat. Pokud se nám podaří všechno zvládnout podle našich představ, mohlo by výsledné video vypadat takto (viz obr. 1).

vysledek
Obr. 1.: Výsledné sestříhané video (klikni na obrázek pro přehrání)


Co tedy k této kompozici budeme potřebovat? Nějaká zdrojová videa (pro účely tutoriálu jsem použil film o Maxipsu Fíkovi), zajímavou hudbu na pozadí, dále si vytvoříme v Premiéře několik titulků, které dají divákům jasně najevo kdo v našem novém, strhujícím filmu hraje, kdo ho natočil a, samozřejmě, jak se vlastně tato perla kinematografie jmenuje.

Popis
Po odpočtu sekund před začátkem filmu se objeví několik klipů a během jednoho z nich z různých stran rychle přijedou nápisy "Fiktivní filmové studio" a "uvádí", které když se uprostřed obrazovky potkají, tak velice zpomalí. Poté se postupně vytratí. Jiným způsobem se na plátně o chvíli později objeví jméno hlavního protagonisty a to tak, že na obrazovce přistane jakoby od diváka. Pak přijdou nápisy "ve filmu" a nakonec samotný název, tedy "Raketovej pes". Po těchto titulcích se bude odehrávat film, který nás v této chvíli nebude zajímat (v tutoriálu je jen kousek sestříhaného Maxipsa Fíka) a poté se objeví závěrečné, rolovací titulky se všemi možnými informacemi, které bychom u svého díla chtěli zveřejnit.

Hudba
Pro tento tutoriál jsem vybral skladbu "Raketovej Pes" od Kabátu, a to proto, že má mnoho výrazných těžkých dob, na které můžeme naše video stříhat, a navíc to není žádný vyměklý popík.

Titulky
Vytvoříme si tedy dopředu všechny potřebné titulky a importujeme je do projektu. Použijeme nějaký bezpatkový font (patková písma se příliš nehodí pro zobrazování na monitorech, jsou však lepší pro čtení z papíru) a bílou barvu na černém pozadí. První titulek (File - New - Title) bude velkým písmem hlásat "Fiktivní filmové studio" (viz obr. 2). Zarovnáme jej na střed (použijeme příkazů Center Horizontally a Center Vertically z popup menu (to vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši kdekoli v pracovní ploše pro tvorbu titulků) a uložíme.

ffs
Obr. 2.: Jeden z titulků našeho videa


Stejným způsobem, jako v předchozím případě, vyrobíme nápis "uvádí". Samostatným titulkem bude i jméno hlavního protagonisty - tedy zvlášť soubor s titulkem "Maxipes Fík". Zbývá nám ještě vytvořit nápisy "ve filmu" a "Raketovej Pes". Všechny vytvořené nápisy by měly být zcela zarovnány na střed obrazovky. Jejich pozici můžeme upravit i později. Posledním titulkem, který jsme dosud nevytvořili je závěrečný rolovací titulek obsahující všechny důležité údaje. K tvorbě rolovacích titulků slouží v Premiéře jeden nástroj - Rolling title (ikonka rolling title). Po výběru tohoto nástroje umístíme kurzor myši na pracovní plochu, klikneme a táhneme, čímž vytvoříme oblast, ve které se budou naše rolovací titulky pohybovat. Abychom docílili toho, že se postupně na obrazovce objeví a nakonec z ní i zmizí například jména herců, umístíme před i za text se samotnými jmény dostatečné množství prázdných řádků (to je tolik, aby text nebyl na počátku vidět - tzn. jedna plná obrazovka prázdných řádků). K náhledu na přehrání rolovacích titulků slouží v okně na jejich tvorbu lišta nacházející se vlevo dole (viz obr. 3). Text obsažený v závěrečných titulcích může být libovolně naformátován - resp. můžeme měnit velikosti, fonty i barvy jednotlivých písmen a zarovnání jednotlivých řádků. Rychlost přehrávání se řídí délkou, kterou má pro sebe vyhrazen rolovací titulek na časové ose. Přehrávání může být nejen zdola nahoru, ale třeba zleva doprava - záleží na nastavení v Rolling Title Options (nalezneme v popup menu pro rolovací titulek).

rolling titles
Obr. 3.: Přehrávání rolovacích titulků v pracovním okně


Nyní tedy máme vytvořeny všechny potřebné titulky a začneme je umisťovat na Timeline. Protože v tomto tutoriálu nejde ani tak o samotný střih jednotlivých záběrů, ale o finty s titulky, použijte jako zdrojová videa libovolné věci (pokud tedy nemáte Maxipsa Fíka :-), anebo můžete klidně pracovat jen s titulky a na pozadí mít pouze černou barvu.

V jeden okamžik se tedy objevují nápisy "Fiktivní filmové studio" (dále budu v tutoriálu zkracovat na "Ffs") a "uvádí" a to každý z jiné strany obrazovky. Na Timeline proto přidáme dvě nové video stopy (Add Video Track z popup menu) a umístíme na ně oba titulky (na stopě 3 bude třeba "Ffs" a na tracku 4 "uvádí"). Nadešel čas nápisy rozpohybovat. K tomuto účelu slouží v jednom z předchozích tutoriálů popisovaný nástroj Motion, který nalezneme v Effect controls daného klipu. Vyrobíme nejprve dráhu pohybu pro "Ffs". Označme si tedy na Timeline titulek "Ffs" a přejděme k nastavení pohybu (Motion - Setup). Budeme potřebovat celkem tři klíčové body. Dva z nich (začátek a konec) jsou již vytvořeny, i když implicitně na místech, která budeme muset pozměnit. Posuňte proto začátek tak, aby byl téměř celý klip mimo obrazovku (v souřadnicích třeba jako [-70;0]) a konec ležel nedaleko od středu obrazovky (souřadnice [9;0]). Třetí bod (ten vytvoříme kliknutím kamkoliv na čáru indikující průběh času v nastavení pohybu) se bude nacházet přibližně v první osmině délky klipu. Během této krátké doby urazí titulek největší vzdálenost, neboť pozice klíčového bodu je v samotném středu obrazovky (souřadnice [0;0]). Tedy, během první osminy trvání klipu přiletí zleva nápis "Fiktivní filmové studio" a poté uprostřed obrazovky prudce zpomalí. Nastavení pohybů klipů si můžeme samozřejmě uložit (Save ...), což uděláme právě teď, abychom podobný pohyb použili pro nápis "uvádí". Nastavení pohybu pro "Ffs" v tomto okamžiku dokumentuje obrázek 4.

motion ffs
Obr. 4.: Nastavení pohybu pro "Fiktivní filmové studio" (klikni pro zvětšení)


K pohybu titulku ještě budeme muset přidat změny v průhlednosti, protože v našem případě by nevypadalo příliš pěkně, kdyby se nápis zničehonic vypařil. Zavřeme tedy nastavení pohybu a vrátíme se na Timeline, kde rozvineme stopu 3 tak, abychom viděli červenou čáru indikující změnu v průhlednosti klipu. Naším cílem je, aby se po zpomalení pohybu začal titulek pomalu vytrácet a také na začátku pohybu nebyl zcela viditelný. Přidáme tedy klipu dva kontrolní body průhlednosti - jeden asi tak v 1/16 trvání klipu (polovinu doby rychlého pohybu se bude nápis zviditelňovat) a další bod třetinu od konce. Upravíme ještě krajní kontrolní body tak, aby byl klip v těchto místech zcela průhledný (výsledek viz obr. 5)

transparency ffs
Obr. 5.: Úprava průhlednost "Ffs"


Tím bychom měli mít "Ffs" titulek připraven. Na Timeline upravíme viditelnost titulku "uvádí" tak, aby přesně odpovídala průběhu viditelnosti nápisu "Ffs". Dále pro něj načteme (Motion - Setup - Load ...) pohyb, který vykonává "Ffs". Pokud bychom nyní přehráli video s titulky, zjistili bychom, že oba nápisy vyrážejí ze stejné (levé) strany obrazovky a ve stejné výšce. Změníme nejprve problém s překrývaným písmem. Otevřeme si (dvojklikem nad titulkem) okno pro editaci titulku "uvádí" a posuneme jej o kus níž (tolik, aby se s druhým nápisem dostatečně míjel). Okno zavřeme a uložíme změnu v titulku. Dále otevřeme Motion - Setup pro "uvádí" a obrátíme znaménka souřadnic v jednotlivých kontrolních bodech. Tím dosáhneme požadovaného výsledku v podobě pohybu na opačnou stranu, tedy zprava doleva. Tedy v této chvíli jsme s úvodními titulky "Fiktivní filmové studio uvádí" hotovi. Je dobré v sestříhaném videu příjezd titulků sesynchronizovat s nějakým dost výrazným zvukem (třeba pískot gum u auta), nebo melodií (titulky zpomalí ve chvíli, kdy se v muzice objeví těžká doba). Sekvence titulku je na obr. 6.

sekvence FFSU
Obr. 6.: Sekvence "Fiktivní filmové studio uvádí"


Dalším efektním objevením se titulku je jeho příjezd "od diváka". Vyzkoušíme si to s nápisem "Maxipsa Fíka". Vložíme tedy titulek na Timeline (třeba do 3. stopy) a rovnou změníme jeho průhlednost obdobným způsobem, jako v předchozích případech. Potom si otevřeme nastavení pohybu pro tento klip a začáteční i konečnou pozici zacentrujeme na střed (nejde nám totiž ani tak o pohyb, jako spíš o zoomování). Přibližně do 1/10 doby trvání klipu (nebo ještě kratší úsek, záleží na vašem vkusu) vložíme další kontrolní bod rovněž s pozicí ve středu obrazovky. Takže máme tři body, ale k čemu to, když se klip ani nehne? To proto, že nyní změníme parametr Zoom u počátečního bodu na 200 %, čímž dosáhneme kýženého efektu. Titulek přiletí od diváka a naplácne se na obrazovce, poté se postupně ztratí. Je nutné nastavit náběh viditelnosti tak, aby průhledný byl jen úplný začátek zoomování. Rozplácnutí na obrazovce již musí být dávno plně viditelné. Tímto jsme ještě ale neskončili. Náraz podpoříme tím, že na stopu 4 přidáme od okamžiku, kdy došlo ke kolizi (je nutné si to kvůli přesnosti odkrokovat po snímcích) znovu titulek "Maxipsa Fíka", ovšem s jiným nastavením Motion. Tento titulek bude mít jen počáteční a koncový kontrolní bod a oba se budou nacházet ve středu obrazovky. Koncový bod navíc nazoomujeme na 400 %. Zavřeme okno s nastavením a změníme průběh viditelnosti. Počáteční viditelnost nastavme nejvýše na 30 % a koncovou (klip by měl končit zároveň s prvním nápisem "Maxipsa Fíka") zcela do vytracena (tedy 0 %). Výsledek nastavení viditelnosti je na obrázku 7. Sekvence titulku pak na obr. 8.

nastavení mf
Obr. 7.: Nastavení průhlednosti u "Maxipsa Fíka", modře označena chvíle "nárazu"vysledek mf
Obr. 8.: Efekt s titulkem "Maxipsa Fíka"


Jiným zajímavým a poměrně jednoduchým efektem, který lze pomocí Premiéry vytvořit, je takový, kdy se objeví úplně normálním způsobem titulek a potom zase zmizí, za ním se ale celou dobu pomalu pohybuje téměř průhledný, zvětšený stejný nápis. Výsledek vypadá tak trochu jako když na televizní obrazovce vidíme "duchy" a hodí se proto spíše do nějakých napínavějších filmečků. Efekt si vyzkoušíme na titulku "ve filmu". Umístěme jej na Timeline rovnou dvakrát (nad sebe - jednomu budeme říkat třeba "základní" a druhému "napozadí", titulek "napozadí" by měl být ve stopě s nižším číslem, aby se nacházel pod "základním" titulkem). Změníme průběh průhlednosti obou titulků tak, aby se pozvolna objevily a pozvolna pak i zmizely (podobně jako na obrázku 5). Nyní použijeme nástroje Fade Adjustment Tool (U) (ikonka FAT) a pomocí něj u titulku "napozadí" změníme viditelnost hlavní zobrazované části na 20 % (viz obr. 9).

vefilmu
Obr. 9.: Změna průhlednosti u nápisu "ve filmu"


Částečně průhledný nápis "ve filmu" (označovaný jako "napozadí") budeme muset ještě rozpohybovat. Otevřeme si proto nastavení pohybu pro tento klip (titulek) a změníme pozici počátečního kontrolního bodu tak, aby se nacházel přibližně na souřadnicích [2;2] a koncová pozice na [2;-2]. V obou klíčových bodech dále změníme zoom na 150 %. Přehrajeme-li si nyní video, uvidíme výsledek - na pozadí jako duch projíždí stejný nápis, který je zřetelně vidět před ním.

ve filmu
Obr. 10.: Duchařský titulek "ve filmu"


Zbývá nám tedy ještě vymyslet nějaký efekt pro titulek "Raketovej pes". Dejme tomu, že budeme chtít, aby se nápis vykrystalizoval z rozostřené "čáry". Dosud jsme si vystačili víceméně jenom s průhledností a pohybem. Tento trik však skrývá jistá úskalí, která ale hravě překonáme. Umístíme tedy vyrobený titulek "Raketovej pes" na Timeline a hned na počátku mu změníme průhlednost jako v předchozím případě. Dále na tento titulek aplikujeme video efekt ze skupiny Blur a to Fast Blur. V nastavení efektu rozostření zvolíme jako směr rozostření pouze Horizontal. Nyní si na časové ose přepneme zobrazování Opacity Rubberbands na Display Keyframes (ikonka keyframes), čímž se dostaneme k možnosti ovládat efekt Fast Blur. Na časové ose si nakrokujeme začátek klipu, kde je automaticky již vytvořen klíčový snímek pro efekt rozostření a změníme jeho hodnotu (Blurriness v Effect Controls) na 50 %. Pak se přesuneme tak do 1/5 trvání klipu, na časové ose klikneme do prázdného políčka (viz obr. 11), čímž vytvoříme nový kontrolní bod a opět změníme hodnotu tentokrát však na 0 %. To proto, že chceme, aby se v této chvíli z rozostřeného pruhu stal nápis "Raketovej pes".

vks
Obr. 11.: Vytvoření klíčového snímku u efektu, vlevo před kliknutím do políčka, vpravo po kliknutí


Nyní se přesuneme 1/5 od konce klipu a postup s tvorbou klíčového snímku opakujeme - opět s hodnotou 0 %. V posledním snímku klipu bude opět hodnota rozostření nastavena na 50 %, tím pádem se ke konci trvání titulek opět rozostří a díky nastavení viditelnosti i zmizí. Problém ovšem nastává v této chvíli. Všechno je vytvořeno, jak by mělo být, ale může se stát, že Premiéra nebude dobře zobrazovat průhlednost ve chvílích, kdy je efekt Fast Blur na hodnotě různé od 0. U bílého rozostření se začnou objevovat černé fragmenty. Použijeme tedy takový malý krok stranou a Premiéru trošku ošidíme, abychom dostali chtěný výsledek. Když se umisťuje titulek na časovou osu, je jeho Transparency automaticky buď White Alpha Matte, nebo Black Alpha Matte (Black by měla být pokud jsme vytvořili titulek na černém pozadí). Míchání průhledné bílé s pozadím (což je černá) tvoří nechtěný efekt, proto dáme bílou i na pozadí. Sice nic neuvidíme při tvorbě titulku, ale efekt by už měl fungovat dobře. Otevřete proto (stačí dvojklikem nad klipem) okno pro editaci titulku "Raketovej Pes", nad pozadím vyvolejte popup menu a vyberte z něj Title Window Options. Zde změňte barvu pozadí na bílou. Poté v Effect controls daného titulku vyměňte Black Alpha Matte za White Alpha Matte (toto je velice důležité) a máme po problému.

pes
Obr. 12.: "Raketovej pes"


Nyní, když jsou vytvořeny všechny titulky včetně rolovacího, zbývá nám již jen umístit je na správné místo.
Jen málokdy se přidávají nějaké další efekty do závěrečného přehledu slavných jmen herců a jiného filmového personálu, proto s rolovacími titulky nebudeme už nic provádět a umístíme je na konec sestřihu.

Na závěr našeho tutoriálu přidáme malou třešničku na dort. Před celé video vložíme efektní filmový "counter", který je v Premiéře již předem vytvořený. Do projektu si tento 11-vteřinový klip přidáme pomocí File - New - Universal Counting Leader ... a zacházíme s ním dále jako s každým jiným videem.

Export videa
Když máme všechno sestříháno podle našich představ, budeme to chtít samozřejmě i vyexportovat ve slušné kvalitě. K tomu si však nevystačíme s Premiérou. Ta totiž neumí kvalitní deinterlace, což by znamenalo, že se nám v obraze kolem rychleji se pohybujících objektů vyskytnou zuby, které zbyly po odstraňování prokládání (deinterlacingu) ve videosignálu. Poměrně kvalitní deinterlacing umí například VirtualDub, nebo NunDub. Exportovat z Premiéry budeme tedy tak, abychom ve VirtualDubu mohli provést co nejkvalitnější deinterlacing. Pomocí File - Export Timeline - Movie - Settings se dostaneme k nastavení exportu videa z Premiéry. V menu General zvolte File type: Microsoft DV AVI, což je asi nejlepší způsob jak neztratit kvalitu obrazu a přitom se vejít na harddisk (v případě, že máme sestříhané video z klipů, které dosud neprošly nějakou kompresí). Jinak exportujte do Microsoft AVI. V Range buď zadáme Entire Project, pokud se na Timeline nachází právě to, co chceme exportovat, anebo si před exportem označíme zelenou čárou pracovní oblast a exportujeme pak již jen a pouze ji (Range: Work Area). Ve video settings je asi nejvíce důležitých parametrů, které je nutné nastavit. Pokud jsme v předchozím menu zvolili DV AVI, pak nyní můžeme z Compressor vybrat pouze PAL (tedy v případě, že jsme nenahrávali do NTSC). Nezměníme ani rozlišení videa, což je, v případě, že je náš sestřih v jiném rozlišení než 720x576, docela nemilé. S Microsoft AVI tyhle problémy nemáme. Nastavíme jako kompresor pokud možno Uncompressed, abychom pracovali s co největší kvalitou. Rozlišení je dobré nechat právě takové, v jakém jsme stříhali. Ohlídáme si ještě, zda Frame rate odpovídá tomu, v čem jsme stříhali a jako Pixel Aspect Ratio zvolíme Square Pixels (což je skoro jedno, protože hlavní práci stejně odvede VirtualDub). V Audio menu jen překontrolujeme, že zvuk není komprimován. Další menu přeskočíme a zastavíme se až u Special Processing settings, kde zajistíme, aby jsme exportovali bez deinterlacingu (i se všemi ostatními volbami z tohoto menu vypnutými). Tak, potvrdíme všechna nastavení (lze je samozřejmě i uložit) a můžeme spustit export.

Po exportu si otevřeme VirtualDub (nebo nějaký podobný program, jako třeba NunDub), načteme exportované video (Open video file ...) a pustíme se do nastavování. Ve Video - Filters přidáme (Add ...) filtr deinterlace s nastavením Blend fields together. Tím jsme docílili toho, že naše video nebude obsahovat nežádoucí efekty. Ještě ale musíme zkomprimovat zvuk i obraz, jinak by výsledek naší práce byl strašně veliký a nikdo by si jej nechtěl nahrát (to ovšem neplatí pro megalomany, kteří si čtou tento tutoriál). Ve Video - Compression ... zvolíme tedy oblíbený video kodek (DivX, nebo třeba XviD). Abychom v Audio menu mohli změnit kodek zvuku, je nutné se nejprve přepnout z Direct strem copy na Full processing mode a teprve potom se dostaneme k Audio - Compression .... Je dobré, pokud máme nainstalován audio kodek umožňující kompresi audia do kvalitní MP3. Pokud takový nemáte, můžete si jej stáhnout z níže uvedené adresy. Vybereme tedy z menu kodeků MPEG Layer-3 v nějakém kvalitním bitratu. Tak a můžeme vesele exportovat z VirtualDubu a to pomocí File - Save as Avi ....

Potřebný software pro načítání DV AVI souborů naleznete zde.
MPEG Layer-3 kodek je možné stáhnout odtud.

vysledek
Obr. 13.: Výsledné sestříhané video (klikni na obrázek pro přehrání)


Tak, zazvonil zvonec a pohádce je konec. Doufám, že vám byl tento tutoriál alespoň trochu užitečný, ať už jako inspirace, nebo jste se v něm dověděli něco nového a budu se těšit u některého z dalších dílů seriálu na vaše dychtivá očekávání. Do příště se můžete těšit na kompozici složitější scény s použitím několika stop v Premiéře. pokud máte nějaké náměty, nebo připomínky, uvítám je na své e-mailové adrese.

Efektní úvodní titulky, jakož i závěrečné rolovací můžete vidět na amatérském akčním filmu Paradox

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální video  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: