PDF formuláře: obecný úvod - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


PDF - Adobe Acrobat

PDF formuláře: obecný úvod

25. dubna 2002, 00.00 | V prvním díle našeho seriálu o formulářových prvcích PDF dokumentů si
především přiblížíme jejich možnosti a výhody.

Úvodem

Chod moderní společnosti je (chce se říci bohužel) neodmyslitelně spojen s nejrůznějšími formuláři. Pod uvedeným pojmem máme na mysli všechny dokumenty, které od svých uživatelů vyžadují vyplnění určitých údajů. Na prvním místě zde dominují "produkty" státní správy (daňová přiznání, oznamovací tiskopisy aj.), vedle nich se ovšem dnes a denně setkáváme například se složenkami, dotazníky, oběžníky, objednávkami či fakturami.

Ruční vyplnění formulářů i následné zpracování jejich dat bývá pracné a obvykle přímo volá po nasazení výpočetní techniky. Není proto divu, že přibývá nejrůznějších elektronických řešení určených k uvedenému účelu. Na prvním místě je třeba uvést formuláře ve formátu HTML, se kterými se dnes na Internetu můžeme setkat skutečně velmi často. (Někdy je možno říct, že až příliš často.) Jiným řešením, které se v uvedené oblasti stále více prosazuje, jsou PDF formuláře. Pod tímto pojmem se rozumí rozšíření specifikace PDF (Portable Document Formatu) společnosti Adobe o interaktivní pole a tlačítka, umožňující získávání a zpracování uživatelských údajů z PDF dokumentů způsobem, obdobným například zmíněným HTML formulářům.

Vzhledem k nepopiratelným výhodám, které PDF formuláře nabízí (viz další výklad), jsme se rozhodli přiblížit jejich možnosti a využití formou několikadílného praktického tutoriálu. V něm budeme způsob jejich vytváření a zpracování demonstrovat především prostřednictvím nejnovější české verze Adobe Acrobatu. Ta mimo jiné významným způsobem odstraňuje dosavadní omezení, spojená s nasazením PDF formulářů v tuzemských podmínkách (nekorektní zpracování češtiny). Zkrátka ale nezůstanou ani čtenáři, kteří chtějí PDF dokumenty generovat alternativním způsobem (Ghostscript, TeX apod.).

Jak formuláře v PDF fungují

Typický současný scénář využití PDF formuláře vypadá následovně: Tvůrce vytvoří PDF dokument obohacený o příslušné formulářové prvky, který nabídne uživatelům (na WWW-serveru, CD-ROM apod.). Uživatel dokument otevře v příslušné aplikaci a provede vyplnění formuláře. Vložená data se poté stiskem tlačítka typu Submit odešlou ke zpracování. Způsob odeslání i místo určení dat mohou být různé, nejčastěji se odesílají ve formátu FDF (Forms Data Format; interní formát Adobe pro reprezentaci formulářových dat) či HTML na internetový (příp. intranetový) server, provozující příslušné aplikace k jejich zpracování (CGI skripty apod.). Nejobvyklejší následnou akcí pak bývá zpětná odezva uživateli, který data odeslal. Ta může spočívat v pouhém potvrzení přijetí dat stejně dobře jako v dynamické změně vyplňovaného PDF dokumentu. Mimo uvedeného typického scénáře ovšem existují i jiné možnosti využití PDF formulářů, jako jsou například spouštění lokálních akcí z dokumentu prostřednictvím JavaScriptu či personalizovaný tisk.

Výhody použití PDF formulářů

Výše uvedený obecný popis nasazení PDF formulářů budeme konkretizovat v dalších dílech našeho seriálu. Nyní se pokusme v několika základních bodech shrnout největší výhody elektronických formulářů v PDF, a to zejména ve srovnání s jejich papírovými a HTML protějšky.

Elektronické vyplňování a zpracování formulářových dat
Základní výhoda formulářů v PDF je stejná jako u všech obdobných technologií dána jejich elektronickou povahou. Příslušné obslužné prvky a aplikace totiž umožňují vyplňování i následné zpracování formulářových dat podstatně snazším, automatizovanějším a úspornějším způsobem, než je tomu u papírových předloh. V úvahu je třeba brát zcela nové možnosti interaktivity a úspory času, financí i papíru. Uvedené výhody nabývají na významu zvláště v případě, že je využití elektronických formulářů včleněno do stávajícího dokumentového workflow.

Vizuální věrnost
Bezesporu hlavní vlastností, odlišující PDF formuláře od jiných obdobných technologií, je vizuální věrnost. Prostřednictvím PDF lze reprezentovat i velmi komplexní barevné dokumenty se sofistikovanými typografickými prvky. S pomocí příslušných nástrojů lze tedy vytvářet formuláře, které se vizuálně nijak neliší od tištěných předloh nebo je svou kvalitou dokonce převyšují.

Zabezpečení
Dalším specifickým prvkem spojeným s PDF je možnost zabezpečení dokumentů na mnoha úrovních. Kvalita této funkce byla sice nedávno výrazně zpochybněna díky kauze Adobe kontra ElcomSoft, i přesto je ale možno tvrdit, že PDF nabízí v tomto ohledu skutečně silné nástroje, kterým mohou jiné technologie jen stěží konkurovat.

Elektronický podpis
Totéž, co zde bylo řečeno o zabezpečení, je možno říct i o funkci elektronického podpisu, která byla mimo jiné legalizována i v České republice.

Množství dostupných nástrojů
Všeobecná popularita PDF vedla k existenci velkého množství nástrojů určených pro práci s tímto formátem, potažmo tedy i s PDF formuláři. Rámcovému popisu těchto prostředků se budeme věnovat nyní.

Nástroje pro práci s formuláři

Bezesporu klíčovým nástrojem pro práci s PDF formuláři je již zmíněný Adobe Acrobat. Ten umožňuje formuláře nejen otevírat a vyplňovat, ale rovněž vytvářet ve WYSIWYG prostředí. Jeho možnosti lze navíc dále prakticky neomezeně rozšiřovat prostřednictvím nejrůznějších pluginů (pozornost zaslouží například Variform společnosti Lantana, umožňující využít PDF formuláře k personalizovanému tisku z databází). Poněkud nepříjemná je u Acrobatu pouze jeho cena, která činí u CE verze takřka 11000 Kč.

K prohlížení a vyplňování formulářů mohou uživatelé použít freewarový Acrobat Reader (pro korektní práci s češtinou je opět zapotřebí CE verze, dostupná například zde). Pokud chtějí formulářová data i lokálně ukládat, a nestačí jim tento JavaScript, mohou zakoupit komerční Adobe Acrobat Approval. Ten ovšem za současných 1340 Kč bez DPH 5 % příliš mnoho dalších zajímavých rozšíření oproti Readeru nenabízí.

Z nekomerčních aplikací použitelných pro tvorbu formulářů stojí na prvním místě řádkově orientovaný, nicméně jinak typograficky velmi kvalitní TeX, doplněný o příslušné převodníky (např. dvipdfm) nebo použitý ve variantě pdfTeX. S formuláři (i PDF dokumenty obecně) vytvořenými pomocí těchto prostředků lze provádět skutečně velmi zajímavá kouzla, a to zejména ve spojení s makro nástavbou Context Hanse Hagena.

Další (víceméně) nekomerční cesta pak vede přes využití jakéhokoli řešení, využívajícího tzv. pdfmarks (vedle TeXu lze použít například kombinaci textový procesor-Ghostscript). Bližšímu přiblížení této technologie tvorby interaktivních PDF dokumentů jsme se věnovali ve zvláštním seriálu.

Tvorba a vyplňování PDF formulářů tvoří samozřejmě jen jednu stránku mince. Na té druhé musíme hledat nástroje pro zpracování vyplněných dat. Zde lze na prvním místě uvést FDF Toolkit, poskytovaný zdarma společnosti Adobe. Ten umožňuje vytvářet server orientovaná řešení (Unix, Windows NT) v jazycích C/C++, ActiveX, Java a Perl. Jsou-li data PDF formulářů odesílána v HTML, lze k jejich zpracování využít příslušné nástroje určené pro tento formát (CGI, PHP aj.), modifikace je zde přitom potřeba pouze v případě, že je zapotřebí zpětná odezva v FDF.

Mimo výše uvedených nástrojů existuje ještě celá řada dalších. Jejich podrobnější přehled lze (spolu s řadou informačních materiálů vztahujících se k formulářům) najít například na serverech Planetpdf či Pdfzone.

Závěrem

Věříme, že vás náš (byť jen rámcový) úvod do světa PDF formulářů přivedl k zájmu o využití těchto prvků při vaší práci s dokumenty. S praktickými ukázkami a návody pro tuto práci začneme v příštím díle našeho seriálu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: