PDF formuláře: Vyplňování, odesílání a zpracovávání formulářových dat - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


PDF - Adobe Acrobat

PDF formuláře: Vyplňování, odesílání a zpracovávání formulářových dat

12. června 2002, 00.00 | Jakými způsoby se dá zacházet s formulářovými daty v PDF? Kterými nástroji a jak je lze
zpracovávat? Na tyto i další otázky odpovíme v další části našeho seriálu.

Až dosud jsme se v našem seriálu zabývali především tvorbou formulářů. Dnes přejdeme k další, neméně důležité oblasti, kterou je vlastní vyplňování a zpracovávání formulářových dat. Jako u jiných dříve probraných témat se jedná o obsáhlou problematiku, jejíž bližší pokrytí zcela přesahuje rozsah jednoho článku, a proto se opět zaměříme pouze na obecné seznámení, doplněné o odkazy na zdroje, poskytující detailnější informace.

Jak na vyplňování formulářů

Klíčovými nástroji pro vyplňování PDF formulářů jsou dnes především aplikace Adobe Acrobat, Reader a Approval. Vedle nich lze využít i nejrůznější serverově orientované, řádkově řízené aplikace, způsob jejich nasazení, a mnohdy i cenová politika jejich výrobců je ovšem posouvají mimo oblast našeho zájmu. (Některé z těchto nástrojů lze najít zde.)

Základní rozdíl mezi Acrobatem, Readerem a Approvalem při práci s formuláři tkví především ve způsobu, jak jsou uchovávána vyplněná data. Acrobat i Approval je umožňují uložit do lokálního souboru na disk, takže lze rozpracovaný formulář kdykoli znovu otevřít a dokompletovat, Reader nabízí pouze možnost odesílání, při každém novém otevření je třeba začít s novým vyplňováním. Uvedený handicap vyčíslený Adobe na 39 dolarů (tolik stojí Approval, který opravdu o moc víc než možnost ukládání nenabízí) se nicméně snaží řešit freewarová utilita ReaderSave. Jedná se o metodu JavaScriptu, využívající objektu pro ukládání malého objemu dat. Praktické zkušenosti s užitím ReaderSave nemáme, obeznámenější uživatelé se mohou o své případné zkušenosti podělit v diskusním fóru tohoto článku.

U všech tří zmíněných aplikací Adobe probíhá vyplňování prakticky stejným způsobem. Uživatel jej provádí pomocí myši nebo klávesnice, způsob vyplňování je pak závislý především na tvůrci formuláře, který může využít takové pokročilé vlastnosti jako jsou akce spojené s daným polem, určení pořadí vyplňování, přechodné skrytí, automatické (výpočty, duplikování, ...) a kontrolované vyplnění či uzamčení polí aj. - blíže jsme se těmito funkcemi zabývali v předchozích dílech našeho seriálu. Zajímavou vlastností, kterou jsme dosud nezmínili, je dynamické generování stránek nebo celých formulářů na základě tzv. předloh (templates). Tato možnost je ovšem dostupná pouze uživatelům Acrobatu a nelze ji tedy využít při běžném publikování formulářů na Internetu, předpokládající obvykle uživatele vybavené Readerem. Nebudeme se ji proto zde dále zabývat, zájemci si mohou podrobnosti nastudovat například v nápovědě Acrobatu. Vyplňování podobných formulářů lze rovněž urychlit pomocí funkce importu. Tu si podrobněji přiblížíme na jiném místě článku.

Poté, co je požadovaná část formuláře vyplněna, může uživatel provést export nebo odeslání formulářových dat. Způsoby jsou zde různé a popíšeme je za chvíli. Na tomto místě ještě musíme zmínit základní způsoby vyprázdnění vyplněného formuláře. Jsou jimi uzavření a nové otevření formulářového dokumentu bez jeho uložení nebo využití tlačítka s akcí pro obnovení formuláře - tato možnost samozřejmě předpokládá, že tvůrce do formuláře takovéto tlačítko vložil. Oba způsoby odstraní dosud vyplněná data nenávratně, a je proto s nimi třeba zacházet zvlášť u rozsáhlejších formulářů opatrně - zálohování dosud vyplněných dat do externího souboru tedy nebývá na škodu.

Formáty pro reprezentaci formulářových dat

Pro pochopení možností a nuancí využití formulářových dat v PDF je třeba povědět na tomto místě něco více o formátech, ve kterých je lze ukládat a zpracovávat.

Základním standardem zde je Forms Data Format čili FDF. Ten existuje rovněž v podobě XFDF, umožňující FDF údaje vyjádřit pomocí tagů standardu XML. Další strukturaci dat uložených v uvedených formátech pak umožňuje nasazení standardů Tagged PDF (pro dynamické přeformátování PDF dokumentů i další zpracování na kapesních počítačích a čtecích zařízeních pro zrakově postižené) a XMP (formát pro reprezentaci metadat). Mimo těchto formátů lze k přenosu formulářových dat z PDF využít i jazyka HTML.

Na technologii spojené s ukládáním a přenosem formulářových dat v PDF je bezesporu nejzajímavější to, že tato data lze ukládat samostatně do zvláštních souborů v uvedených formátech. To se významnou měrou projevuje zejména při síťovém resp. internetovém nasazení formulářů - soubor s formulářovými daty bývá obvykle výrazně menší než celý formulář a přenos dat i jejich zpracování jsou tedy výrazně rychlejší.

Způsoby přenosu formulářových dat

Základním způsobem přenosu formulářových dat, využitelným zejména lokálně v rámci pracovišť vybavených Adobe Acrobatem, je funkce exportu a importu (viz Soubor-Export /Import/-Data formuláře) využívající formátu FDF a XFDF. Této funkce lze výhodně využít například při vícenásobném vyplňování stejných formulářových položek a to i v různých formulářích (stačí, aby daná formulářová pole byla na interní úrovni stejně pojmenována). Zajímavé možnosti zde dále nabízí využití tzv. Personal Field Names. (Blíže viz odpovídající dokumentace Acrobatu, zejména ve složce Forms-PFN) Do formulářů lze také importovat i data z textových souborů oddělená tabulátory, první řádek souboru přiřazuje jednotlivá pole formuláře.

Nejpravděpodobnější ovšem bývá přenos formulářových dat prostřednictvím Internetu. Zde mají klíčovou roli tlačítka, kterým se přiřadí funkce odeslání formulářových dat. Ve standardní nabídce Acrobatu lze využít zejména akci Odeslat formulář, jejíž možnosti lze dobře pochopit z příslušného dialogového okna.

Formulářová data lze dále odesílat i prostřednictvím e-mailu. V nabídce Acrobatu sice chybí odpovídající akce, uvedenou funkci lze nicméně zajistit pomocí JavaScriptu. (A stejně tak je možno i bez pomocí Acrobatu naprogramovat proceduru odpovídající výše uvedené akci Odeslat formulář.) Základní možnosti jsou popsány v nápovědě Acrobatu, podrobný návod lze také najít v tomto zajímavém článku Gordona Kenta.

Serverové zpracování formulářů

Poté co formulářová data dorazí na daný server, přichází čas jejich zpracování. To může být naprosto různorodé a proto se zde omezíme pouze na přiblížení základních nástrojů použitelných k uvedenému účelu.

Na prvním místě musíme zmínit FDF Toolkit. Ten je dostupný k volnému stažení na serveru Adobe. (Další zajímavé informace o tomto prostředku a jeho využití lze najít také zde.) Využít jej lze v systému Unix a Windows NT, příslušné aplikace je možno programovat v jazycích C/C++, ActiveX, Java a Perl. Formulářové údaje uložené do HTML se svou strukturou nijak neliší od obdobných souborů používaných při práci s HTML formuláři, a tudíž zde lze využít širokou škálu existujících zpracovávajících nástrojů (CGI skripty ad.). Pro zpětnou odezvu ve formátu FDF je nicméně zapotřebí jejich modifikace. Odpovídající skripty lze nalézt například zde. Ukázky serverově orientovaného zpracování formulářových dat uvedenými nástroji pak přináší již zmíněný Gordon Kent v tomto a tomto článku.

Závěrem

Jak jsme předeslali již v úvodu, tématika zpracování formulářových dat je velmi rozsáhlá. Věříme nicméně, že i rámcový výklad tohoto článku přinesl našim čtenářům dostatek informací a námětů využitelných při tvorbě vlastních řešení postavených na formulářích v PDF.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: