Formuláře v PDF: Prostředky pro tvorbu formulářů v Adobe Acrobatu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PDF - Adobe Acrobat

Formuláře v PDF: Prostředky pro tvorbu formulářů v Adobe Acrobatu

30. května 2002, 00.00 | Co vše lze s formulářovými prvky provádět v prostředí Adobe Acrobatu?

Adobe Acrobat je dnes pravděpodobně nejvýkonnějším produktem pro práci s PDF formuláři. Z uvedeného důvodu jsme se pokusili v rámci našeho seriálu o této technologii přiblížit nástroje, které se k uvedenému účelu nabízí. Věříme, že tento přehled přispěje nejen k lepší orientaci vlastníků tohoto produktu, ale bude inspirativní i pro ty, kdo z finančních či jiných důvodů Acrobat k uvedenému účelu nevyužívají. V našem výkladu jsme se zaměřili na Adobe Acrobat 5 CE, neboť ten je jako první ze všech verzí uvedeného produktu prakticky použitelný i při práci s formuláři obsahujícími češtinu.

Nástroj formulář

Klíčovým nástrojem pro práci s formuláři je v Acrobatu Nástroj formulář (na toolbaru Úpravy). Jeho pomocí lze především v dokumentu vytvářet formulářová pole, a to tím způsobem, že uživatel nejprve (po aktivaci zmíněného nástroje) na stránce tažením určí oblast, do které má být vytvářený formulářový prvek vložen. Poté se zobrazí dialog, ve kterém se určuje typ prvku a jeho charakteristiky. (Viz dialogová okna v druhé části našeho seriálu.)

Zmíněný nástroj pak umožňuje i přemísťování, zvětšování/zmenšování a odstraňování formulářových prvků, poklepáním je aktivován již zmíněný dialog pro další úpravu vlastností. Velmi výhodná je možnost provádění většiny výše zmíněných operací současně s více formulářovými prvky: jejich výběr se provádí buď tažením přes požadovanou oblast (nekontinuální výběr je možný se stisknutými klávesami Ctrl a Shift) nebo klepnutím na daná pole se stisknutou klávesou Shift.

S pomocí uvedeného nástroje lze rovněž stanovit pořadí procházení polí ve formuláři. (Výchozí pořadí je určeno pořadím, ve kterém byla pole vytvořena.) To se projeví v případě, že uživatel vyplňující formulář přechází mezi poli stiskem tabulátoru.

Rozmístění prvků

Zásadním požadavkem na formulářové prvky bývá jejich přesné rozmístění, a to jak v rámci stránky, tak vzhledem k jejich vzájemné pozici. Velmi dobrým pomocníkem pro přesné umístění na stránce je v Acrobatu mřížka (aktivuje se příkazy Zobrazení-Mřížka a Zobrazení-Přitahovat na mřížku), u které lze podrobně specifikovat její parametry (rozestup čar, jemné dělení pro maximálně přesný posun) tak, aby přesně vyhovovaly požadavkům na umístění formulářových prvků. K jemnému posunu formulářových polí lze také využít kurzorových kláves.

Editace podoby formuláře v prostředí Acrobatu s aktivovanou mřížkou a výběrem některých polí.

Zajímavou formu rozmístění formulářových prvků dále poskytuje funkce, umožňující vytvoření tabulky, jejíž jednotlivé buňky obsahují formulářové prvky. Funguje tak, že uživatel vybere prvky tvořící první řádek či sloupec tabulky a poté tažením za okraj vzniklého rámečku se stisknutou klávesou Ctrl určí oblast tabulky. Ta se poté vyplní buňkami, obsahujícími odpovídající prvky.

Vzájemnou pozici vybraných formulářových prvků umožňují vyladit příkazy pro jejich svislé a vodorovné zarovnání a rozmístění. Pozice se zde může řídit podle prvního pole výběru (příkaz Zarovnat z nabídky Pole vyvolané buď kontextově nebo příkazem Nástroje-Formuláře-Pole), krajních polí (příkaz Rozmístit) nebo okrajů stránky (příkaz Na střed).

Duplikování polí

V existujících formulářích se často setkáváme s poli, která se opakují na všech stránkách (například rodné číslo, číslo osvědčení apod.) Takovýto typ duplikovaného pole lze vytvořit i v prostředí Acrobatu. (Příkazem Duplikovat z výše zmíněné nabídky pro práci s formulářovými prvky nebo pomocí tradičního Úpravy-Kopírovat.) Duplikát je možno vytvořit buďto na dané stránce nebo jej lze umístit na stránky dokumentu ve zvoleném rozsahu (na stejnou nebo rozdílnou pozici). Takto duplikovaná pole mohou mít rozdílný vzhled, musí mít ale stejné pojmenování a přiřazené akce. Výhodou tohoto typu polí je, že stačí vyplnit libovolné z nich, vložený obsah se pak automaticky vloží do všech duplikátů.

Paleta Pole

Velmi užitečným nástrojem zejména při práci s rozsáhlejšími formuláři je paleta Pole. (Aktivuje se příkazem Okna-Pole). V ní se zobrazuje seznam všech formulářových prvků daného dokumentu v hierarchické struktuře. Poklepáním na ikonu daného prvku přejdeme na odpovídající místo dokumentu. S pomocí uvedené palety lze dále u formulářových prvků měnit jejich pořadí, pojmenování a vlastnosti. Mimo to je možné jejich odstranění či zamknutí nebo odemknutí. Všechny tyto operace se přitom s pomocí uvedené palety obejdou bez složitého procházení dokumentem.

Paleta Pole s odpovídající kontextovou nabídkou.

Závěrem

Při vizuální tvorbě a editaci formulářových prvků dnes Acrobat stěží najde konkurenta. Svědčí o tom mimo jiné i to, že pluginy doplňující jeho možnosti v uvedeném směru (viz. například ARTS PDF Tools společnosti A Round Table Solution nebo FormBar společnosti Actino Software) spíše pouze nabízejí lepší přístup k jeho funkcím, než aby je měnily či doplňovaly. Na druhou stranu mohou existovat projekty, vyžadující spíše serverově orientovanou tvorbu formulářů. K jejich přiblížení se dostaneme v některém z dalších dílů našeho seriálu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: