PDF formuláře: Popis formulářových prvků - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Příslušenství

PDF formuláře: Popis formulářových prvků

15. května 2002, 00.00 | Seznamte se s možnostmi a vlastnostmi jednotlivých prvků, použitelných v PDF formulářích.

V tomto díle našeho seriálu o PDF formulářích jsme se rozhodli přiblížit jednotlivé prvky, které lze v jejich rámci využít. Takovéto přiblížení přijde jistě vhod nejen těm, kdo se formuláře chystají vytvářet, ale i těm, kdo je (zatím) pouze hodlají vyplňovat. Nemusíme přitom jistě příliš zdůrazňovat, že náš přehled mohl být pouze rámcový. Vyčerpávající popis naleznou uživatele Acrobatu v nápovědě tohoto programu, k dispozici jsou dále odpovídající informace v referenčním manuálu PDF (1.3, 1.4). Ilustrační obrázky dialogových oken a formulářových prvků, uvedené dále v článku, byly sejmuty v prostředí Adobe Acrobatu, popisované vlastnosti lze nicméně nastavovat a upravovat i neinteraktivními prostředky (TeX apod.) - blíže probereme toto téma v některém z příštích dílů seriálu.

O prvcích všeobecně

Jednotlivé formulářové prvky mohou mít přiřazeny nejrůznější atributy. Ty se pochopitelně mohou lišit podle povahy daného prvku, lze je nicméně každopádně rozdělit do následujících skupin:

Vzhled
Prakticky každý formulářový prvek má podobu rámečku, ve kterém je zobrazen celý prvek nebo jeho část. U rámečku lze měnit vlastnosti jako je pozice, rotace, barva, pozadí, tloušťka či styl. Dále je možno nastavit atributy textu, který bude použit při vkládání: nastavují se zde barva, font, velikost a skript určující jazyk (ten ovlivňuje zobrazení textu i případnou kontrolu pravopisu). Daný formulářový prvek je možno skrýt, případně je možno u viditelného prvku zakázat jeho tisk nebo naopak neviditelný prvek nechat vytisknout (vodoznak).

Akce
Jednotlivým formulářovým prvkům je možno přiřadit akce. Jejich spuštění se řídí buďto použitím myši nebo volbou ze seznamu. Při použití myši se berou v úvahu uvolnění či stisknutí tlačítka myši, posunutí kurzoru do či mimo pole a aktivování nebo opuštění pole akcí myši nebo použitím tabulátoru.

Z možných akcí je třeba na prvním místě uvést ty, které zajišťují zpracování formulářových dat (odeslání či import, obnovení celého formuláře nebo jeho určitých polí aj.). Vedle nich jsou také k dispozici například příkazy pro otevření určitého souboru, přehrání zvuku či videoklipu, provedení příkazu z nabídky Acrobatu či Readeru nebo skrytí/zobrazení vybraných polí. Možnosti lze dále neomezeně rozšiřovat užitím vlastních JavaScriptů.

Formát
U textových a kombinovaných polí lze nastavit formát, který musí mít zde vkládaná data. Lze zvolit buďto z nabídky hotových formátů nebo s pomocí JavaScriptu dodefinovat formáty vlastní.

Ověřování dat
Pro textová a kombinovaná pole lze rovněž nastavit omezení přípustných rozsahů, hodnot či znaků. To samozřejmě usnadňuje vkládání a eliminuje možné chyby. K dispozici jsou přednastavené typy kritérií, případně lze vytvářet vlastní podmínky prostřednictvím JavaScriptu.

Výpočty
S údaji vloženými do dvou či více polí je možno provádět nejrůznější typy výpočtů. K dispozici jsou základní matematické operace (součet, násobení, průměr, minimum, maximum) a rovněž možnost využití vlastního JavaScriptu pro provedení i těch nejkomplikovanějších výpočtů.

Přehled jednotlivých prvků

Textové pole
Umožňují vyplnění textu. Nastavení a využití tohoto typu formulářových prvků mohou být velmi různorodé. Rozsáhlé jsou zde zejména možnosti usnadňující a kontrolující vyplňování: Lze určit výchozí (předem vyplněný) text nebo nastavit podobu pole jako výsledek výpočtu. Omezit lze počet vkládaných znaků (od 1 do 32000), formát i rozsah zadávaných údajů, pole může být také uzamčeno a dovolovat pouze čtení.

Text může mít povahu hesla (při vkládání se zobrazuje pouze jako řetězec hvězdiček) či názvu souboru (soubor zde zadaného jména bude přibalen k formulářovým datům při jejich odesílání). Lze zapnout či vypnout kontrolu pravopisu, která se pak provádí na základě přiřazeného skriptu s použitím určeného kontrolního slovníku. (Platí pouze pro Acrobat a nikoli Reader.)

Tlačítko
Pod tímto pojmem se míní objekt, který může mít podobu ikony, stejně dobře jako řádku textu či kombinace ikona-text. Pro každé tlačítko lze použít až tři ikony, odpovídající tlačítku v horní a stisknuté poloze a dále tvaru tlačítka, když je nad něj umístěn kurzor myši. Primárním posláním tlačítek je spouštění zvolených akcí - představují tedy hlavní řídící prvky formulářů.

Seznam
Zobrazuje seznam položek v rolovacím okně. Možný je zde i současný výběr více než jedné položky. (S využitím kláves Shift nebo Ctrl.) Při změně výběru je možno spustit zvolený JavaScript, další akce lze přiřadit činnosti s tlačítky myši a umístěním kurzoru. Příslušnou volbou je možno zajistit abecední setřídění seznamu.

Kombinované pole
Zobrazuje seznam položek v podobě rozbalovací nabídky, uživatel může vybrat vždy pouze jednu položku. Opět je zde možné využití akcí při pohybu v seznamu a automatického setřídění položek.

Přepínací tlačítka
Jedná se o tlačítka, umožňující tvorbu seznamu, ve kterém uživatel může vybrat vždy pouze jednu z nabízených hodnot.

Zaškrtávací pole
Jedná se o indikační prvek, umožňující současný výběr více položek.

Podpis
Užitím tohoto typu pole lze do dokumentu vložit elektronický podpis. (Podrobnější výklad možností a použití tohoto prvku ponecháváme do některého z dalších dílů.) Po podepsání je možno nastavit provedení určité akce. K dispozici je zde buď uzamčení jednoho nebo více polí formuláře či spuštění stanoveného JavaScriptu. Pole podpisu je možno duplikovat na více stránkách dokumentu bez nutnosti jeho vícenásobného vyplňování.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: