Pdfmarks: interaktivní PDF zdarma - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Příslušenství

Pdfmarks: interaktivní PDF zdarma

10. ledna 2002, 00.00 | Chcete doplnit své PDF dokumenty prvky jako jsou poznámky, bookmarky či odkazy a nemáte k dispozici Adobe Acrobat? Pak vám jistě přijde vhod tento článek.

Úvodem

S rostoucí popularitou formátu PDF přibývá uživatelů, kteří by rádi příležitostně, a tudíž obvykle za rozumnější cenu než v případě Adobe Acrobatu (Distilleru), připravovali dokumenty v uvedeném formátu. Alternativních nástrojů je dnes celá řada, největší popularitě se z nich bezpochyby těší freewarový Ghostscript, doplněný o některou vizuální front-end aplikaci (GSview, Ghostview aj.).

Vytvoření PDF zdarma tedy velkým problémem není, komplikace ovšem nastávají, pokud si uživatel přeje nebo dokonce musí začlenit do takto vytvořeného dokumentu interaktivní prvky typu bookmarků, odkazů či anotací, bez kterých je PDF dokument přece jen docela chudý.

Sáhnout po primární aplikaci umožňující vytvářet tyto prvky - tedy již zmíněném Adobe Acrobatu - není, jak již bylo řečeno, z finančních důvodů pro mnoho uživatelů žádoucí. Těm (ale nejenom jim) se pak z několika různých cest nabízí především využití tzv. pdfmarks.

Co jsou pdfmarks a k čemu jich lze využít?

Jednoduše řečeno jsou pdfmarks rozšířením jazyka PostScript o specifické příkazy PDF. S pomocí příslušných pdfmarks lze tedy do postsciptového kódu vkládat instrukce vedoucí k vytvoření bookmarků, odkazů, destinací, anotací, formulářových prvků, ořezu stránky (crop), stránkových přechodů (transitions), akcí i všech ostatních prvků spojených s PDF dokumenty. Je-li postscriptový soubor s těmito instrukcemi převeden příslušnou aplikací do PDF, vznikne dokument s odpovídajícími vlastnostmi definovanými pomocí pdfmarks.

Užitím pdfmarks vznikne dokument s nejrůznějšími interaktivními prvky, jako jsou například anotace či nejrůznější bookmarky.

Z toho, co bylo právě řečeno, plynou hlavní klady a zápory uvedené metody. Největší výhodou je zde nejen cena (zdarma při použití například Ghostscriptu), ale zejména flexibilita. S pomocí pdfmarks lze totiž snadno a rychle implementovat i takové prvky, kterých by se v prostředí Acrobatu dosahovalo jen zdlouhavě. Navíc si je třeba uvědomit, že jednou vložené pdfmarks přečkají opakovanou distillaci při různých nastaveních, zatímco změny provedené v Acrobatu se provádějí až ve vygenerovaném PDF dokumentu, a tudíž musí být po novém generování prováděny znovu.

Hlavní nevýhodou pdfmarks je bezesporu nutnost učit se jejich syntaxi a vůbec si osvojovat znalosti z oblasti programování. Absence interaktivity pak může být značně citelná při vytváření prvků, jako jsou například odkazy či grafické zvýraznění. Navíc, jak už to u PDF bývá bohužel zvykem, narazíme v případě textových prvků (anotace, bookmarky atp.) na problémy s češtinou, resp. jinými znakovými sadami než je ASCII.

Zvážíme-li všechny klady a zápory, vyznívá použití pdfmarks nejlépe při vícenásobném zpracování standardizovaných, podobných dokumentů a nehodí se příliš pro jednorázové zpracování s množstvím různorodých prvků. Jako v každé jiné oblasti ovšem i zde samozřejmě mohou existovat výjimky z pravidla.

Kde získat další informace?

Ti, které možnosti pdfmarks zaujmou a chtějí se o nich dozvědět více, mohou sáhnout po nejrůznějších informačních zdrojích.

Základním materiálem je bezesporu příslušná specifikace Adobe "pdfmark Reference Manual", kterou lze nalézt v podobě PDF-souboru na CD Acrobatu (viz adresář Help) nebo též na Internetu (zde). Mimo ni může odhodlaný čtenář sáhnout po dalších materiálech Adobe, týkajících se PDF (specifikace formátu aj.), které jsou ke stažení zde.

Popis pdfmarks v manuálu Adobe.

Zcela zásadním materiálem doplňující uvedené dokumenty je "pdfmark Primer" Thomase Merze. Jedná se o volně dostupnou PDF verzi jedné z kapitol knihy "Web Publishing with Acrobat/PDF". Uvedený přehled je zpracován skutečně vzorově. Nalezneme v něm nejen popis syntaxe jednotlivých pdfmarks, ale především podrobné návody a tipy pro jejich vkládání do postscriptového kódu nejrůznějším způsobem. Celý výklad je doplněn řadou velmi názorných příkladů, autor přibližuje i mnoho nezdokumentovaných funkcí, které v materiálech Adobe nenalezneme.

Zajímavé informace lze pak najít i na stránce "Pdfmarks: Links and Forms". Ta je zaměřena především na vytváření PDF prostřednictvím TeXu, většinu zde obsažených informací lze nicméně úspěšně aplikovat i při jiných způsobech tvorby PDF.

Jak pdfmarks vložit do postscriptového souboru

Pdfmarks lze to postscriptového souboru vkládat nejrůznějšími způsoby, my si je zde přiblížíme pouze ve stručnosti, velmi vyčerpávající popis lze najít v již zmíněném materiálu "pdfmark Primer".

Bezesporu nejužívanější je vložení pdfmarks do nativního dokumentu při jeho editaci. To vyžaduje aplikaci, která umožňuje vkládání kódu tak, aby "přečkal" výstup do postscriptového souboru. Z aplikací, které takovouto funkci podporují, můžeme zmínit například Microsoft Word, ve kterém lze k uvedenému účelu použít pole PRINT, obsahující instrukce pro tiskárnu. (Uvedené ani obdobné pole se zatím bohužel nenachází v prakticky volně šiřitelném textovém procesoru 602Text.)

K vložení je především potřeba zapnout zobrazování polí (Nástroje>Možnosti, karta Zobrazení-volba Kódy polí). Na požadované místo v dokumentu se pak umístí pole PRINT pomocí příkazu "Vložit>Pole", přičemž se v dialogovém okně zvolí položka "Print". V uvedeném okně nebo po vložení přímo v dokumentu pak lze libovolně upravit obsah vloženého kódu.

Ukázka vložení pdfmarks v prostředí Microsoft Wordu.

K dalším aplikacím podporujícím uvedenou vlastnost patří dále Adobe FrameMaker. Ten umožňuje vkládat postscriptový kód do svých textových rámečků.

Mezi aplikacemi zdarma je kapitolou samou o sobě především TeX, který je svou koncepcí (využívá se makro \special) předurčen k uvedenému typu vkládání. Uživatelé TeXu připravili nejrůznější makra a tutorialy pro použití pdfmarks, které lze najít zejména na již zmíněné stránce "Pdfmarks: Links and Forms".

Jako nosič postscriptového kódu lze pak v příslušně vybavených aplikacích použít také soubory ve formátu EPS (Encapsulated PostScript). K uvedenému účelu nabízí "pdfmark Primer""šablonu" (Viz str. 80 uvedeného materiálu.), kterou pak uživatel naplní požadovanými pdfmarks.

K dalším způsobům vložení pdfmarks do postscriptového souboru patří například úprava postscriptové hlavičky, separator pages (u Windows NT) a PPD souborů. Dále je možná dodatečná editace vygenerovaného kódu (je-li PostScript uložen jako ASCII) a to buď pomocí textového editoru nebo příslušných utilit pro automatické nahrazování. Netřeba asi dodávat, že se jedná povětšinou o činnost značně odbornou, místy dosti nebezpečnou (PPD) a vhodnou spíše jen k dílčím úpravám. Jednou ze zajímavých aplikací určených pro normální smrtelníky postavenou na uvedeném principu je každopádně makro PDF Tweaker, určené pro textový procesor WordPerfect, s kterým se lze blíže seznámit zde.

Závěrem

Na tomto místě si dovolíme svůj výklad zatím ukončit. Věříme, že alespoň některé z čtenářů zaujme a přivede k vlastnímu experimentování s pdfmarks. Pro ty, kdo se takovéto činnosti nemohou z nejrůznějších důvodů věnovat, ale také by rádi pdfmarks při tvorbě PDF dokumentů využili, pak připravujeme malý tutoriál, pomáhající při implementaci alespoň těch nejzajímavějších interaktivních prvků, které dnes může PDF nabídnout.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: