Adobe Premiere 5.0 - V. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Digitální video

Adobe Premiere 5.0 - V.

28. dubna 2000, 00.00 | Nechte zmizet svoji tchýni. Ano po suché teorii začínáme s praktickými ukázkami. Dnes jeden z filmových triků.

Nechte zmizet svoji tchýni.

Tak po prvních dílech zaměřených na suchou teorii, kde jsem si přiblížili základní nastavení a funkce Premiery, a dnes si zkusíme ukázat pár funkcí v praxi. Prvním příkladem, který jsem pro vás připravil je jednoduchý filmový trik, zmizení předmětu nebo člověka. Teoretický výklad by zněl asi následovně: základem je stabilní neměnné pozadí, např. zeď v pokoji, skříň, stůl apod. Dalším důležitým prvkem je onen předmět nebo osoba, kterou chceme nechat zmizet. Pokud splníme oba požadavky můžeme začít s filmováním. Nejdříve si natočíme třeba to neměnné pozadí. Vhodné je použití stativu, nebo umístění kamery tak, aby se ani trochu nepohla. Spustíme spoušť a jedem. Pro ukázku jsem já osobně natočil 20 sec. záznamu části mého pracovního stolu. Délka záznamu závisí na tom jak rychle chcete aby se zázrak zmizení odehrál. Druhou nahrávkou bude akce toho mizejícího předmětu. Pokud se vám podaří přemluvit osobu z vaše okolí, aby se propůjčila do tohoto projektu, můžete provést mizení za pohybu. To znamená, že daná osoba musí projít v záběru kolem našeho neměnného pozadí. Pokud ovšem máte smůlu jako já, musí vám postačit třeba pivní tácek.

Ten postavíte do záběru neměnného pozadí a spustíte spoušť. Opět jsem natočil 20 sec.

Pozn.: Celý proces přípravy materiálu může proběhnout dvěma způsoby. Buď to si záběry nahrajete na pásek kamery a potom je převedete do počítače. Nebo můžete propojit kameru s počítačem a rovnou záběry digitalizovat. (Způsob dvě má tu výhodu, že nemusíte zbytečně ohrávat pásek. A nevýhoda je jasná - budete uvázaní kabelem k PC.). A ještě jedna věc, pokud filmujete neživý předmět, není třeba převádět do počítače zvuk.

Materiál máme tedy hotový a můžem se pustit do samotného filmového triku. Ten provedeme samozřejmě v Premieře. Pokud nemáte materiál ještě převedený v počítači pomocí softwaru dodaného ke kartě, můžete tak učinit ve většině případů přímo z Premiery. Po spuštění Premiery je v menu nahoře pod nabídkou File kolonka Capture. Zvolte Movie Capture. Objeví se vám okno, ve kterém při zapnutí kamery nebo přehrávání záznamu z kamery můžete sledovat to, co budete převádět do PC. Akci převodu zahájíte kliknutím na tlačítko Record a zastavíte ji klávesou ESC. Pokud chcete změnit nebo zkontrolovat nastavení převodu video záznamu do PC, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Recording Options.

Pokud máte již zdigitalizovaný soubor obou záznamů hotov, můžete je naimportovat do Premiery. Zvolte v menu položku File, pak zvolte kolonku Import a zvolte opět File.

V okně najděte dané soubory a naimportujte je. Po naimportování se vám soubory objeví v Project Window. Pokud kliknete dvakrát na jeden ze souborů, otevře se jeho náhled na levé obrazovce v Monitor Window. Tady si ho můžete přehrát nebo si označit danou část pomocí tlačítek připomínající složenou závorku { }, a potom přidržením levého tlačítka myši a tažením přemístíte videoklip do TimeLine Window do střihové stopy 1A nebo 1B. Doporučuji vložit mizející předmět do stopy 1A.

Pozn. Pokud máte videoklip v TimeLine příliš malý (krátký), přibližte si ho pomocí tlačítka lupy v nabídce vlevo, anebo vlevo dole zmenšete časový přírůstek.

Mezi stopami 1A a 1B je stopa zvaná Transition. Do té se vkládají tzv. prolínačky, stíračky atd. Pokud nemáte otevřené okno s prolínačkami, otevřete si jej v menu položka Window a zapněte Show Transition.

Pak v okně vyberte prolínačku zvanou Cross Dissolve a přidržením leveho tlačítka a tažením myši ji přeneste do stopy Transiton v TimeLine Window, nejlépe ke konci záznamu ve stopě 1A. Pak stejným postupem jako u prvního záznamu (videoclip s mizejícím předmětem) přeneste i druhý videoclip s neměnným pozadím, a to do stopy 1B nejlépe k začátku prolínačky Cross Dissolve.

Pozn. Pokud máte záběry s použitelným začátkem a koncem, není třeba je přenášet do TimeLine přes Monitor Window. Můžete je přenést myší přímo z Project Window do TimeLine.

Kliknete-li nyní dvakrát na záznam prolínačky v TimeLine zobrazí se vám nabídkové okno s nastavením prolnutí mezi oběma záběry. Vlevo máte zdrojový videoclip, tedy ten který přechází do cílového videoclipu. Jsou označeny A a B (odpovídájí stopám 1A a 1B). Pokud vpravo dole můžete změnit posloupnost změny, klikneteli na butonek s vyobrazením šipky. Pro dobrý výsledek je nutné, aby byla šipka ve směru od zdrojového klipu (stopa 1A) k cílovému (stopa 1B). Tedy v tomto případě směr ze zhora dolů. Pokud si chcete udělat představu jak bude výsledek vypadat zaškrtněte políčko Show Actual Sources. V obrazovkách pak budete mít místo písmen A a B, skutečné záběry. Pohybem ukazatele na časové liště zdrojového klipu (A) pak můžete vidět preview přechodu na cílový klip. Samozřejmě funkce této i druhé lišty pod obrázkem cílového klipu (B) je více prozaická. Lze totiž jimi nastavit počáteční a konečný vzhled prolínání dvou klipů. Lze tedy nastavit (50%), aby prolínání začalo uprostřed, anebo aby uprostřed skončilo. Pro náš project nastavte u počátečního klipu Start = 0% a u cílového End = 100%. Dejte OK. Pokud je prolínačka příliš krátká, klikněte na ni levým tlačítkem myši, ale pozor ne na butonek se šipkou, jinak šipka změní směr. Pak zajeďte myší k levé straně ohraničené plochy a kurzor se vám změní na dvě od sebe odbíhající šipky. Přidržte levé tlačítko myši a posovejte kurzor myši více doleva. Tím zvětšíte dobu, po kterou bude prolínačka probíhat.

Pozn. Prolínačka by měla začínat někde v průběhu počátečního klipu a končit na jeho přesném konci. A cílový klip by měl začínat na přesném začátku prolínačky a končit někde dále za jejím koncem. A důležité je také vědět, že pokud prolínačku zvětšujete směrem k začátku počátečního klipu 1A, cílový klip se automaticky posune o daný úsek. Ale pokud prolínačku změnšíte směrem ke konci počátečního klipu, cílový klip se o daný úsek automaticky zmenší, to znamená že přijdete o část záznamu. Lepší je tedy umístit nejdříve počáteční klip. Pak prolínačku v požadované délce a nakonec přiřadit cílový klip.

Poku máte vše již připraveno, můžete si nechat přepočítat preview, které lze pak sledovat na pravé obrazovce Monitor Window. Preview vytvoříte tak, že si nejprve pomocí vrchní posuvné linky označíte začátek odkud se bude provádět výpočet a konec. Pak v menu zvolíte položku Project, a pak kolonku Preview. Pokud nemáte uložený váš Project na disku, budete k tomu vyzváni hláškou. Pokud jste spokojeni s výsledkem Preview, můžete provést konečný výpočet třeba na harddisk do souboru avi.

Řekněme, že výsledek chcete ukázat svému kamarádovi na jeho PC. Pak zvolte v menu položku File, pak Export a dále Movie. Objevíse vám okno pro pojmenování souboru pod kterým bude uložen na vámi zvolené místo, a popis aktuálního formátu s parametry, ve kterém bude soubor uložen. Stiskněte butonek Settings....

V první nabídce zvolte File Type: Microsoft AVI (formát souboru), Range: Work Area (zdroj z ohraničené pracovní plochy, nebo lze zvolit Entire Project, to znamená, že zdrojem je celý project). Pokud chcete, aby se vám ihned po dokončení výpočtu přehrál výsledný soubor, zatrhněte políčko Open When Finished. A vpravo pak můžete zvolit zda chcete nechat zpracovávat jen Video (obraz) nebo jen Audio (zvuk) a nebo obojí. Doporučuji vynechat v tomto případě zvuk. Stiskněte butonek Next pro další nabídku.

V druhé nabídce zvolte Compressor: Intel indeo(R) Video R3.2 (kodek vhodný např. pro CDROM apod.), dále Frame size: 320x240 (rozměry výsledného videa), frame rate: 25 (počet snímků za sek.). Lze nastavit sílu komprese pomocí posuvníku Quality. Lze limitovat max. průtok dat pomocí Limit data rate to. Vhodné je zaškrtnout políčko a zvolit 300 k/sec.

Další nastavení se týká zvuku Audio Options (pokud ho budete používat). Nastavení jednotlivých položek jsme si vysvětlili v minulých článcích. Stejně tak i další okno nastavení Keyframe a rendering options. Dalším oknem jsou Special Processing, ale ty zatím vynecháme.

Dejte tedy OK. A dále Butonek Uložit. Pokud jse vše v pořádku začne výpočet vaší práce do souboru *.avi. Výsledný soubor lze pak přehrát na jakémkoliv PC s W9x a WinNT.

Příště se těšte na další příklad a vysvětlení dalších položek.

Další relevantní články:

Adobe Premiere 5.0 - IV.
Adobe Premiere 5.0 - III.
Adobe Premiere 5.0 - II.
Adobe Premiere 5.0 - I.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: