Adobe Premiere 5.0 - II. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Digitální video

Adobe Premiere 5.0 - II.

23. března 2000, 00.00 | Po vlažném úvodu se pustíme směle do práce. Čeká nás první spuštění programu a vysvětlení jednotlivých nastavení.

V této části nás čeká první spuštění. Po uvítací obrazovce a načtení všech ovladačů a pluginů se objeví okno s volbami nastavení pro náš nový project. Prvními jsou nastavení základní, tzv. General Settings. Nyní si popíšeme jednotlivé položky.

Editing Mode, zde nastavujeme způsob zahrnující dané metody komprese pro přehrávání videa ve střihové pracovní ploše tzv. TimeLine. Adobe Premiere obsahuje dva základní způsoby, a to Video for Windows a Quick Time. Některé druhy karet obsahují pluginy, které zaručí svou metodou maximální kompatibilitu a efektivnost využití. Volba editačního módu je zejména pro střihovou pracovní plochu, nemusí tedy nutně odpovídat výstupnímu formátu, ve kterém budeme exportovat své konečné dílo.

Advanced Settings, rozšiřující nastavení. Není aktivní pro výše zmiňované metody, jeho využití je u některých pluginů obsahující jiné, nestandartní, metody.

Timebase, časová základna. Nastavujeme zde základní časovou linii, která je závislá na režimu pro nějž budeme stříhat film. Můžeme zde zvolit 24 snímků za sec. pro filmové zpracování, 25 pro televizní zpracování v systému PAL, 29.97 pro NTSC a 30 pro jiné systémy.

Time Displey, specifikuje časovou základnu pro přehrávání v našem projektu. Odpovídá většinou námi zvolené časové základně. Pro systém PAL a SECAM  zvolíme 25 fps Timecode. Pro NTSC 30 fps Drop-Frame Timecode. Pro přehrávání na CD ROM nebo Webu zvolíme 30 fps Non Drop-Frame Timecode. Pro filmové zpracování Feet+Frames 16mm nebo Feet + Frames 35mm.

Current Settings, v dolním rámečku, obsahuje pro větší přehled celkové informace našich nastavení.

Funkce butonků na pravé straně je celkem jasná, a tak ji nebudu rozepisovat. Snad jen butonky Prev a Next, které slouží k pohybu mezi jednotlivými okny nastavení. Pomocí tlačítka Next se přesuneme do další části, Video Settings , tj. nastavení videa.

Compressor, zde volíme tzv. kodek, tedy metodu komprese a dekomprese videa uplatňující se při přehrávání videa v TimeLine. Položky ve výběru jsou závislé na naši předchozí volbě způsobu pro přehrávání videa tedy Editing Mode. Jiné jsou pro Video for Windows, jiné pro QuickTime. Zde uvažujeme zejména rychlost a kvalitu obrazu při přehrávání.

Depth, značí bitovou hloubku nebo též počet barev, ve kterých bude přehráváno video. Tato volba nemusí být vždy aktivní, a její výběr není vždy stejný. Zavisí od toho, který kodek jsme zvolili. Můžeme též zvolit svou vlastní paletu barev, a to pomocí tlačítka Palette. Dostupnost této volby je opět závislá na zvoleném kodeku. Zahrnuje dvě možnosti. Buď získáme paletu odvozením barevné palety z nahraného videa, nebo můžeme získat paletu z předem připraveného souboru. Ten může obsahovat informace o paletě uložené ve formátu .ACO (Photoshop color swatch), .ACT (Photoshop color palette) nebo .PAL (Windows palette).

Frame Size, značí velikost obrazu v pixelech. Je možné zaškrtnou položku 4:3 Aspect, která udržuje obvyklý poměr stran.

Frame Rate, nastavuje počet zobrazovaných snímků za sekundu.

Quality, zde volíme kvalitu obrazu, a tím i potřebný diskový prostor. Nizká Low kvalita je obvykle rychleji přehrávána a zabírá méně prostoru, což může být výhodnější pro editaci. Vysoká kvalita High kvalita je pravým opakem. Vhodnou volbu pro Váš počítač nejlépe získáte zkoušením jednotlivých možností.

Limit Data Rate, volba množství přenesených dat za sekundu. Volba je dostupná jen u některých kodeků. Její výhody jsou jasné, dáváme tím maximální horní limit přenesených dat za sekundu při přehrávání. Pokud není přehrávání náhledu plynulé, zmenšete hodnotu a zvolte Recompress. Tím zajistíme, plynulou práci a přehrávání náhledu v Premieře. Recompress Always znamená, že budou optimalizovány všechny snímky na zvolený limit. Maintain Data Rate zachová poměrně stejnou kvalitu tím, že optimalizuje jen ty snímky, které překračují námi zvolený limit.

V dalším okně volíme nastaveni zvuku, Audio Settings .

Rate, Format , volby kvality zvuku při přehrávání náhledu. Nejlépe je nastavit hodnoty, ve kterých máme zaznamenaný už nějaký zvukový záznam, anebo později zvukovou nahrávku pořizovat v těchto hodnotách.

Type, volba kodeku užitého při přehrávání. Dostupnost a výběr je závislý na předchozí volbě v General Settings. Jiné jsou pro Video for Windows, jiné pro Quick Time.

Interleave, specifikuje segment (část) audio stopy vkládaný do fronty video snímků při přehrávání náhledu z Timeline. Hodnota 1 frame znamená, že při přehrávání každého snímku je segment zapsán do RAM dokud se neobjeví další snímek. Pokud zvuk zadrhává může to způsobovat vysoká četnost zápisů, kterou počítač nezvládá. Pro zlepšení lze hodnotu zvětšit, tím se zvětší velikost segmentu zapsaného v RAM, snížíme počet zápisů a tedy i zdržení systému, ale zabereme tím více RAM.

Enhanced Rate Conversion, specifikuje stupeň kvality konverze při přehrávání tempa snímků v Timeline na tempo zvolené v Rate option.

Logarithmic Audio Fades, nastavujeme způsob změny síly zvuku. Zvolením této položky je změna hlasitosti stejná jako změna hlasitosti potenciometrem. Pro lidské ucho vytváří mnohem realističtější a skutečnější změnu.

Dalším oknem jsou Rendering Options .

Ignore Audio Filters, nastavením této položky se při přehrávání ignorují přidané zvukové filtry.

Ignore Video Filters, nastavením této položky se při přehrávání ignorují přidané video filtry.

Ignore Audio Rubber Bands, zaškrtnutím položky se při přehrávání ignoruje fading a panning zvuku.

Optimize Stills, zvolením tohoto nastavení se např. z obrázku mající dobu trvání (duration) dvě sekundy a project je nastavený na 30 snímků za sekundu, pak premiera vytvoří jen jeden dvousekundový obraz namísto 60 za sebou jdoucích stejných obrazů. Pokud tuto položku nezvolíte, vystavujete se možným problémům při přehrávání neměnných (stojících) obrazů (still images).

Field settings, nastavuje způsob přehrávání. Základním nastavením je No Fields. Ostatní položky se volí pokud sledujeme video při přehrávání na televizním monitoru v prokládaném systému, jako je PAL, SECAM a NTSC.

Keyframe options jsou dostupný pouze u některých kodeků. Pomocí nich můžeme zvýšit efektivnost komprese.

Keyframe Every _ Frames, zde zadáváme interval jednotlivých snímků při exportu hotového videa, po kterých bude následovat jeden klíčový snímek.

Frames Only at Markers, tuto položku zvolíme když chceme přehrávát jen označené snímky v Timeline. Tato volba nepostihuje klíčové snímky.

Add Keyframes, zde volíme místo, kde budou vloženy klíčové snímky. Volba At Markers vloží klíčové snímky na každé značce v Timeline. Volba At Edits vloží klíčový snímek mezi každou částí (filmovým klipem) v Timeline.

Dalším oknem jsou nastavení zachytávání audio/video signálu. Ale to až v příštím čísle.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: