Adobe Premiere 5.0 - IV. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Digitální video

Adobe Premiere 5.0 - IV.

14. dubna 2000, 00.00 | Dnes se podíváme na TimeLine Window, a objasníme možnosti nastavení a funkcí střihové pracovní plochy.

 

Time Line Window, nebo též střihovou (pracovní) plochu si můžete také upravit dle svých požadavků. Provést to můžete buď to kliknutím na tlačítko s šipkou v okně Time Line vlevo nahoře, a zvolte z možností Timeline Window Options. Lze též, stejně tak jako u ostatních oken, kliknout pravým tlačítkem myši.

Zde můžete zvolit ze třech velikostí zobrazovaných klipů a obrázků pomocí Icon Size. To se hodí především pokud vlastníte menší monitor, nebo pokud chcete zobrazit více střihových stop (tracks). Dále lze nastavit uspořádání zobrazovaných preview (klipů, obrázků, zvuků, atd.) pomocí Track Format. První možnost zobrazuje klipy jako jednotlivé snímky (frames). Výhodou je jednodušší nalezení určitého obrázku (framu) nebo určité části v klipu, ale vykreslování jednotlivých framů je velmi zdlouhavé a chybí zde údaj o jménu souboru.

Druhá varianta je již mnohem příznivější, zde je na začátku zobrazen vstupní frame (obrázek) a na konci je výstupní frame.Mezi nimy je pak uvedeno příslušné jméno souboru s příponou. Třetí možností je zobrazení pouze jména souboru s příponou. Za nejefektivnější volím variantu dvě (zlatá střední cesta), zobrazuje nám totiž téměř veškeré důležité informace a přitom nezdržuje tolik systém. Čtvrtou variantou nastavení je zapnutí/vypnutí grafického vykreslování sinusového průběhu zvukových stop. Jelikož vykreslování sin.průběhu téměř nezdržuje systém a jeho poskytnuté informace se v práci hodí, doporučuji nechat zapnuté. V části Options lze se nastavují zobrazované jednotky času v Time Line Window. Standardně pro obrazový systém  PAL zvolte 25 fps Timecode. Dále lze nastavit tzv nulový bod (Zero Point), který určuje začátek Timecodu videa pro zobrazení i pro export do EDL (zmínku o EDL naleznete v úvodním článku). Pokud chcete začínat v jiném čase než ve standardním 00:00:00:00, klikněte na toto číslo a změňte dle vaší potřeby. K dalším dvoum nastavením se vrátíme v praktických ukázkách v některé z dalších částí.

Nastavit lze také počet obrazových a zvukových stop (tracks). Klikněte na tlačítko ve tvaru šipky (m alý trojúhelník) vpravé horní části Time Line Window a zvolte druhou možnost Track Options. V tomto okně můžete přidat či odebrat audio/video stopu a případně je i pojmenovat vlastním názvem.

Vlevé části Time Line Window jsou zobrazeny názvy jednotlivých stop. U stop s obrazovým záznamem, políčko s vyobrazením oka, a se zvukovým záznamem, políčko s vyobrazením repráku, lze zapnout/vynout přehrávání stopy (preview) v Monitor Window, tak lze oddělit od sebe preview jednotlivých stop. Nebo lze při současném stisku klávesy CTRL + kliknutím levým tlačítkem stopu zneviditelnit. Stopa zmizí (bude neviditelná) pouze tehdy zvolíte-li Hide Shy Tracks v nabídce pod šipkou (trojúhelníkem v levém horním rohu Time Line Window). Dále lze u všech stop zvolit druhé políčko (vyobrazení přeškrtnuté tužky), které zabraňuje jakékoli editaci stopy. Další zajímavostí u všech stop je šipka ve tvaru nevybarveného trojúhelníku, který rozšiří stopu o další informace či editační možnosti. Kliknete-li na trojúhelník u stopy Video 1, zobrazí se vám další dvě pod stopy. To znamená, že budete mít stopu Video 1A, Transition (přechod) a Video 1B. To se hodí pokud chcete prolínat dva klipy mezi sebou. Např. pokud chcete končící záběr plynule nahradit záběrem druhým. Video 1A bude obsahovat např. první záběr, stopa Transition bude obsahovat jeden ze standardně 79 možných přechodů (Transitions Window), a stopa Video 1B bude obsahovat druhý záběr. U Audio stop získáte kliknutím na trojúhelník možnost měnit pomocí myši hlasitost jednotlivých zvukových kanálů (Levý a Pravý  pokud se jedná o stereo), zobrazí se vám zde v pozadí úrovňových křivek pro hlasitost i grafický sinusový průběh (pokud máte zapnuto Show Audio Waveforms v TimeLine Window Options). V levé dolní části TimeLine Window je zajímavé nastavení detailu zobrazení klipů pomocí okna Time Unit. Zde volíme časový přírustek v TimeLine. Jde vlastně o to, jestli bude čas počítán po minutách, sekundách nebo jednotlivých framech (obrazcích), s tím samozřejmě souvisí i zobrazení klipů v TimeLine. V horní části je pak sada nástorjových butonků. Z nich uvedu nakonec Lupu, která souvisí s výše uvedeným detailnějším pohledem na zvolený úsek. Lupu zvolíme Levým tlačítkem myši, přejedeme do pracovní plochy, zde je kurzor ve tvaru lupy. Uprostřed lupy je znaménko + (Plus), to znamená, že námi zvolený úsek bude zvětšen, tj. bude vyobrazen s menším časovým přírůstkem. Daný úsek zvolíme buďto kliknutím levého tlačítka a tažením myši nebo v daném bodě jen kliknete na levé tlačítko. Pokud stisknete zároveň klávesu ALT změní se znaménko v Lupě na mínus. Co následuje si už asi domyslíte, jen pozn. tažení myši nad daným úsekem je bez významný, funguje pouze lev. kliknutí + ALT v určitém bodě.

Funkci dalších nástrojů se vám pokusím přiblížit v dalším článku, na shledanou příště.

Další relevantní články:

Adobe Premiere 5.0 - III.
Adobe Premiere 5.0 - II.
Adobe Premiere 5.0 - I.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: