Jak automatizovat Adobe Acrobata? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Jak automatizovat Adobe Acrobata?

acrobat 6 acrobat6

28. června 2004, 00.00 | Existují při vaší práci s Adobe Acrobatem úkony, které byste chtěli přenechat počítači?
Pak jistě přivítáte tento článek, ve kterém přibližujeme nástroje, použitelné k
uvedenému účelu. Náš přehled se přitom zabývá jak zabudovanými funkcemi Acrobata, tak
zajímavými doplňkovými pluginy a aplikacemi nezávislých výrobců.

Základní produkt pro tvorbu a zpracování PDF, Adobe Acrobat, je jedním z ústředních nástrojů většiny pre-pressových pracovišť. Jeho využití je rozmanité, takže mnohé operace v něm uživatel provádí jen jednorázově či zřídka. Častěji ovšem existují více či méně komplexní posloupnosti úkonů, které by se vyplatilo automatizovat. Příkladem nám mohou být například optimalizace objemu, extrahování obsahu, nastavení zabezpečení a jiných parametrů PDF dokumentu, preflight, tisk či tvorba interaktivních prvků (záložky, odkazy aj.). K zajištění takovéto automatizace lze využít řadu nástrojů: některé z nich poskytuje samotný Acrobat, jiné nabízejí nezávislí výrobci formou odpovídajících pluginů či aplikací. V tomto našem článku bychom se rádi pokusili o přehled příslušných řešení, přičemž mnoho doplňkových informací lze najít v našich starších článcích, na které uvádíme v textu odkazy.

Acrobat Distiller

Náš přehled začneme komponentou Acrobata pro tvorbu PDF, tedy Distillerem. Ten nabízí možnost automatizovaného převodu PostScriptových souborů do PDF pomocí horkých (sledovaných) složek. Převod se zde řídí zvolenou sadou nastavení (joboptions), přiřazených uživatelem v rámci příslušného dialogu - podrobněji jsme uvedenou metodu popsali zde. Automatizaci distillace a dalších úkonů při zpracování PDF dokumentů (preflight) pak lze zajistit například s pomocí produktů společnosti Enfocus Software (Instant PDF, PitStop Professional a Server) a Callas Software (PostScriptToPDF, AutoPilot, sada produktů process| aj.).

acrodist3f.gif

Základní dialog pro práci s horkými složkami v Distilleru

Dávkové zpracování v Adobe Acrobatu

Základním prostředkem k automatizaci úkonů v prostředí samotného Acrobata je aparát pro dávkové sekvence, tj. automatizované zpracování jednoho či více souborů pomocí sekvence uživatelem určených příkazů Acrobata. Přístup ke všem funkcím tohoto zpracování je možný prostřednictvím jediného dialogového okna (Dávkové sekvence), vyvolaného příslušným příkazem (Nástroje-Dávkové zpracování). Z uvedeného okna lze jednak spouštět či upravovat existující sekvence a dále vytvářet sekvence vlastní (a rovněž sekvence přejmenovávat či odstraňovat). Součásti dodávky Acrobatu je řada dobře použitelných, byť obvykle spíše jen jednodušších sekvencí (tisk, převod, zabezpečení, preflight aj.), které lze případně dále upravit pro vlastní potřeby.

acroauto1f.gif

Dialog Dávkové sekvence

Při tvorbě či úpravách sekvence určuje uživatel především samotné příkazy, jež mají být použity ke zpracování: k dispozici je zde odpovídající seznam, rozdělený do skupin podle typů příkazů (Poznámky, Stránka, Preflight aj.). U každého příkazu pak lze případně nastavit jeho dodatkové parametry s pomocí stejných dialogů, jako v případě samostatného použití daného příkazu. Případně lze také u zvoleného příkazu určit, aby se jeho parametry zadávaly až interaktivně během samotného zpracování. Na univerzálnosti pak celému aparátu přidává možnost použití JavaScriptů v rámci dávek: uvedeným způsobem lze zajistit i zpracování, které příkazový aparát Acrobatu nedovoluje. K dalším parametrům, jež lze u dávek nastavit, patří určení zpracovávaných souborů (napevno stanovené soubory či složky, otevřené dokumenty, uživatelem zadané soubory), výstupní složky, způsobu pojmenování zpracovaných souborů a výstupního formátu. Průběh samotného zpracování je zobrazen v odpovídajícím dialogu, jež dovoluje dávku předčasně ukončit, k dispozici je i výpis všech upozornění a chybových hlášení do externího protokolovacího souboru. Podrobnější popis dávkového aparátu Acrobata 5 (který se od toho, jež nabízí Acrobat 6 Professional, liší jen v detailech) jsme přinesli zde.

acroauto2f.gif

Nastavení parametrů dávky

ARTS PDF Tools

Rozhraní dávkového aparátu je poněkud strohé a nepříliš dobře přístupné. Uvedený handicap se snaží odbourat plugin PDF Tools (149 USD) společnosti A Round Table Solutions (ARTS), který nabízí přístup ke zvoleným příkazům Acrobata, dávkovým sekvencím i JavaScriptům pomocí definovatelných nástrojů - tlačítek, umístěných na speciálních nástrojových panelech. Součástí dodávky produktu je přitom několik desítek předdefinovaných nástrojů, určených pro skutečně rozmanité účely (tisk, optimalizace, formuláře, zpracování stránek aj.). Hlavní výhoda Tools tkví ovšem v možnosti definovat nástroje vlastní. Příslušné prostředí umožňuje vytvářet příkazové sekvence obdobným způsobem jako v případě dávkového aparátu Acrobata. Vzhled tlačítek je pak možno podle libosti upravovat v prostředí zabudovaného jednoduchého bitmapového editoru. Výhodná je možnost sdílet vytvořené nástroje mezi uživateli, a to s pomocí příslušné exportní a importní funkce. Podrobněji jsme o zmíněném produktu psali zde.

acroauto3f.gif

Správa nástrojů v ARTS PDF Tools

AcroButtons

Obdobné poslání jako ARTS PDF Tools, ale pouze pro JavaScripty, poskytuje nedávno uvedený produkt AcroButtons (49 USD) společnosti WindJack Solutions. Jedná se o plugin, umožňující (s pomocí vlastního editoru) vytvářet tlačítka, kterým je přiřazen určitý JavaScript. Spolu s produktem je dodáváno 30 skriptů, použitelných k různým operacím, v rámci Acrobata jinak mnohdy jen těžko proveditelným (vytvoření nového dokumentu či vložení nové stránky, odstranění či "zploštění" formulářových polí aj.). Příslušná funkce pak dovoluje snadné ladění scriptů přímo v prostředí Acrobata. Vzhled tlačítka je možno vytvořit (s pomocí zmíněného editoru) od základu, jinak je ale k dispozici i široká škála přednastavených vzhledů, možné je také využití motivu, přebraného z PDF dokumentu či bitmapového souboru. Velkou výhodu je pak skutečnost, že vytvořená tlačítka lze i s příslušným kódem vkládat do PDF dokumentů a touto cestou je nejen přenášet, ale také spouštět i v prostředí Acrobat Readera (byť s určitými omezeními) a to jak na Macovi, tak ve Windows. Uživatel tlačítka přitom pochopitelně vůbec nemusí AcroButtons disponovat.

acroauto4f.gif

AcroButtons

Acrobotics

Jinou cestu, jak automatizovaně využít řadu funkcí Acrobata (5 či 6) poskytuje odpovídající sada aplikací společnosti Acrobotics. Ústřední zde je produkt PDF-Super Tool (249 USD). Ten nabízí víc jak třicet funkcí pro zpracování jednoho či více PDF souborů (manipulace na úrovni stránek, vkládání či odstraňování komentářů, úpravy záložek aj.), přičemž coby zpracovávající engine je použit Acrobat. Produkt lze využít prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní nebo z příkazové řádky. Další obdobné aplikace Acroboticsu pak dovolují například automatizovat tisk PDF dokumentů (AutoPrint, PDF-Multi-Print, PDF-Multi-Print-Pro) či hromadně zpracovat PDF dokumenty pomocí OCR (AutoCapture-X2). Podrobný popis produktů Acroboticsu jsme na Grafice přinesli zde.

acrobo1f.gif

PDF-Super Tool: základní rozhraní

Organic Master Toolbox

Automatizaci nejrůznějších úkonů při práci s PDF dokumenty nabízí i Organic Master Toolboxspolečnosti Organic Software Systems. Jedná se o sadu pluginů Acrobata (komplet za 295 USD, možný i samostatný nákup jednotlivých komponent), které zajišťují především různé vícekrokové úkony, spojené se zpracováním PDF dokumentů (Stamper či ImagePlacer - razítkování dokumentů zvolenými motivy, BookMaker - generování záložek, DocuMerge - spojení šablony a existujícího dokumentu aj.). Využití funkcí těchto pluginů v dávkách pak umožňuje nástroj MacroBatch (49 USD), který umí zpracovat nejen jednotlivé soubory či obsah složek, ale rovněž dokumenty, určené pomocí regulárního výrazu. Provázání se zabudovaným dávkovým aparátem Acrobata pak poskytuje plugin AcroBatch (29 USD). Podrobněji jsme o Organic Master Toolboxu psali na Grafice zde.

MacroBatch

Callas AutoPilot

Automatizaci zpracování obsahu horkých složek pomocí interních funkcí Acrobata i mnoha jeho pluginů a dále JavaScriptů či výše popsaných dávkových sekvencí nabízí AutoPilot for Acrobat (1999 Euro) společnosti Callas Software. Vysoká cena produktu je dána oblastí jeho aplikací: Autopilot je určen k serverovému nasazení a dokáže souběžně řídit více různých úloh a to i v zadaném čase. V seznamu podporovaných pluginů nalezneme vedle dalších produktů Callasu výkonné produkty pro pre-pressové zpracování PDF, jako jsou například Heidelberg SuperTrap (trapping v PDF), Quite A Box Of Tricks (různé úpravy prvků PDF dokumentu) od Quite Software či Apago PDF/X Checkup (preflight a převod do PDF/X). Jasné workflow scénáře pro nasazení AutoPilota poskytují řešení Callasu, označovaná souhrnně jako process. V těch je kombinace Acrobata s AutoPilotem a dalšími vybranými pluginy použita pro automatizovaný preflight a převod do PDF/X (process|prepress), doplněný případně o archovou montáž (process|aggregation). Podrobněji jsme o AutoPilotovi psali zde.

autopil1f.gif

Nastavení úlohy AutoPilota for Adobe Acrobat

Závěrem

Nabídka nástrojů pro automatizované zpracování PDF souborů pomocí Adobe Acrobata je skutečně bohatá. Příjemná je přitom skutečnost, že i zabudované (tedy zdarma dostupné) prostředky poskytují možnosti, pro které stojí za to zamyslet se nad jejich využíváním. Nástroje nezávislých výrobců pak uvedené možnosti (ovšem už ne zdarma) dokáží velmi výrazně zvýšit.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: