Preflight: Enfocus - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Filmy

Preflight: Enfocus

4. září 2002, 00.00 | V dnešním díle našeho seriálu si představíme preflightové funkce produktů společnosti
Enfocus, určených pro workflow založených na PDF a PostScriptu.

Společnost Enfocus patří již po několik let k těm výrobcům, kteří sklízejí zasloužené uznání za své aplikace, určené pro PDF a postscriptová workflow. Velmi významnou roli mají v těchto produktech preflightové funkce a nástroje, a tak jsme Enfocus nemohli v našem přehledu rozhodně přehlédnout. Přiblížení preflightových schopností bylo možno v tomto případě strukturovat různě. My jsme zvolili v podstatě nejlogičtější dělení, a to podle výše zmíněných workflow formátů.

PDF

Pro práci s PDF nabízí Enfocus celou řadu produktů. Preflightové funkce jsou v nich realizovány v podstatě identickým způsobem, který si přiblížíme nyní.

Jak preflight funguje
Obdobně jako ve specializovaných produktech jiných výrobců je řízení preflightu v aplikacích Enfocusu postaveno na profilech. Jejich užitím lze nastavit kontrolu i opravy řady prvků, spadajících do kategorií formát dokumentu, bezpečnost, stránky, fonty, barvy, obrázky, OPI, text, line-art, průhlednost, anotace, metadata a PDF/X. Popis konkrétního obsahu jednotlivých kategorií by rozhodně vydal na víc než jeden zvláštní článek, a tudíž se jim zde zabývat nebudeme. (V případě potřeby lze sáhnout po manuálech jednotlivých produktů, rámcovou představu získá čtenář rovněž z našeho výkladu v předchozích dílech (zejména části věnované společnosti Markzware), kde jsme se uvedenými možnostmi zabývali přece jen podrobněji.) Na tomto místě nicméně musíme zdůraznit kategorii PDF/X - Enfocus patří k průkopníkům a propagátorům nasazení tohoto "bezpečného PDF", jak jsme blíže psali v tomto našem článku.

Typické využití zmíněných profilů je v aplikacích Enfocusu následující: Uživatel nechá PDF dokument zkontrolovat podle přiřazeného profilu. Na základě nastavení je pak provedena automatizovaná oprava chyb a sestaven chybový report. Prostřednictvím informací z tohoto reportu pak může uživatel provést manuální opravy.

Konkrétní strukturou preflightových profilů a reportů se zde zabývat nebudeme, místo toho si ovšem povšimneme obecné koncepce stojící za jejich využitím. Enfocus předpokládá nasazení preflightu v rámci workflow, a tudíž poskytuje odpovídající nástroje (export/import, přibalení k souboru, uzamčení heslem aj.), umožňující profily sdílet mezi různými pracovišti a aplikacemi Enfocusu. To tedy znamená, že tentýž profil a tedy tytéž požadavky na podobu výstupu, ovlivňují podobu výstupu ve všech fázích jeho zpracování. Takováto koncepce je jistě velmi přínosná, a to zejména pro různorodá workflow s velkým počtem zúčastněných subjektů.

Preflightové workflow s použitím profilů v aplikacích Enfocusu.
(Toto i následující schema je převzato z dokumentace Enfocusu.)

Certifikované workflow
Zmíněná preflightová koncepce zapadá do širší workflow strategie Enfocusu, označené jako Certifikované workflow (Certified Workflow). Ta byla vytvořena za účelem podchycení následujících tří základních úkolů, které stojí před většinou uživatelů PDF workflow:
1. Garance toho, že PDF dokument byl úspěšně zkontrolován s použitím specifického PDF profilu.
2. Uchování konzistence mezi zdrojovými dokumenty a z nich vytvořeným PDF souborem, byly-li v PDF souboru provedeny (dílčí) změny.
3. Minimalizace rizika a získání maximálního přehledu o odpovědnosti při provádění změn v PDF souboru před jeho finálním výstupem.
O konkrétní realizaci uvedených úkolů lze získat představu z tohoto našeho článku a prezentace umístěné na serveru Enfocusu. Po podrobnějším seznámení se se strategií certifikovaného workflow pak asi bude většině čtenářů jasná nová dimenze, kterou vnáší do oblasti preflightu. Tím ovšem nechceme říct, že by konkrétní realizace uvedené myšlenky ještě neměla (mnohdy značné) rezervy.

Jaké nástroje jsou k dispozici
Podívejme se nyní na konkrétní nástroje Enfocusu nabízené pro PDF workflow, a to především z perspektivy jejich využití v rámci preflightu resp. certifikovaného workflow.

Instant PDF (249 dolarů)
Aplikace řídící tvorbu PDF souborů prostřednictvím Acrobat Distilleru. Pro různé účely lze nakonfigurovat různé tiskové fronty. Po vytvoření PDF souboru je proveden jeho preflight pomocí přiřazeného profilu způsobem, který jsme nastínili výše. Je-li zkontrolovaný soubor v pořádku, lze jej doplnit o informace zakázky a pak odeslat na jiné pracoviště. Příjemcem může být určená složka, e-mailová adresa či FTP server.

PitStop Professional (549 dolarů)
Populární nástroj pro interaktivní editaci a preflight PDF dokumentů. Automatizovanou kontrolu a provedení opakovaných úkonů zde zajišťují tzv. Action Lists. Korigování a preflight je opět unifikovaně řízeno s použitím profilů. Editační funkce produktu (použitelné pro manuální preflight) výrazně převyšují možnosti nabízené jakýmkoli jiným produktem, včetně Adobe Acrobatu.

PitStop Server (1699 dolarů)
Síťový produkt pro automatizovaný preflight a editaci velkého množství PDF dokumentů. Činnost je opět řízena profily. Soubory určené ke zpracování jsou přesunuty do horké složky, odkud jsou po kontrole a případných úpravách roztříděny do složek typu "success", "caution" a "failed". Uživatelské rozhraní umožňuje přehlednou správu horkých složek, Action Lists a profilů. K dispozici je e-mailový systém, sloužící k vyrozumění uživatele o výsledku preflightu.

Typické preflightové workflow PitStop Serveru.

WebPerfect PDF (99 dolarů)
Nástroj určený k rychlé optimalizaci PDF souboru pro World Wide Web. Globálně provádí převod barev do RGB a rozlišení na 72 dpi, odstraňuje nadbytečné objekty (anotace, miniatury atd.), eliminuje redundantní fonty, automaticky nastaví restrikce (kopírování, anotování, tisk, ...) aj. Vzhledem ke své funkci stojí poněkud mimo oblast našeho zájmu.

PowerUp PDF (99 dolarů)
Funkčně, ale i cenově očesaná podoba PitStopu Professional. Liší se především vypuštěním preflightových a automatizačních nástrojů, slouží tedy k manuální editaci (resp. manuálnímu preflightu) jednotlivých prvků PDF dokumentů.

PostScript

V případě produktů pro práci s PostScriptem již co do koncepce i co do množství u Enfocusu tolik na výběr jako v případě PDF nemáme. Přesto lze říct, že i v této oblasti nacházíme velmi výkonné nástroje, atraktivní pro leckoho nejen nabízenými funkcemi, ale rovněž cenou, podstatně nižší, než je tomu v případě jiných obdobných řešení jiných výrobců (např. OneVision Software). Podívejme se tedy alespoň ve zkratce, o jaké produkty se jedná, a co vlastně v oblasti preflightu nabízejí.

DoubleCheck (995 dolarů)
Systém pro preflight postscriptových souborů postavený na architektuře klient-server. Verifikace a opravy se řídí prostřednictvím pravidel. Sada pravidel je uložena v podobě diskového souboru, který je přiřazen horké složce. Do té jsou přesouvány dokumenty prostřednictvím klienta služby (poskytnutého zadavatelům zakázky), kontrolu samu pak provádí server (na straně příjemce zakázky). O výsledku kontroly a případných automaticky provedených úpravách referuje zvláštní report.

Produkt zajišťuje vyčištění postscriptového kódu (na podobu odpovídající DSC - Document Structuring Comments - verze 3.0) a provedení nejrůznějších automatických korekcí (substituování a vkládání fontů, změna přímých barev na procesní, nastavení černého textu u přetisků aj.). Podporovány jsou PostScript Level 2, EPS a OPI.

Tailor (369 dolarů)
WYSIWYG editor postscriptových souborů, překvapující nízkými systémovými nároky a škálou nabízených funkcí. K dispozici jsou nástroje pro editaci textu, grafických objektů, cest, barev, nastavení dokumentu aj. Výstupem Tailoru je vždy normalizovaný postscriptový kód, jehož další zpracování by mělo činit minimum problémů. Navíc umožňuje export do řady jiných rozšířených pre-pressových formátů (AI, TIFF, PDF aj.). Nejedná se tedy o preflightový nástroj v pravém slova smyslu, svým posláním (tvorba bezchybného postscriptového souboru) se však této kategorii aplikací značně přibližuje. Enfocus nicméně podle všeho v jeho vývoji nepokračuje, neboť poslední změny v tomto produktu jsme zaznamenali v roce 1997.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: