Preflight: OneVision - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

Preflight: OneVision

one vision

11. září 2002, 00.00 | V dnešním díle si přiblížíme preflightové nástroje společnosti OneVision, určené pro
velké polygrafické provozy.

Jak jsme již několikrát v rámci našeho seriálu řekli, nabídka preflightových produktů je dnes skutečně velmi rozmanitá. Osciluje od jednoduchých nástrojů, určených pro malé provozy, až po "high-tech" řešení, navržená pro potřebu rozsáhlých workflow. Mezi produkty druhého typu patří bezesporu i aplikace německé společnosti OneVision. Ty se svými systémovými nároky i cenou poněkud vymykají možnostem běžných publikačních provozů. Přiblížení jejich schopností bude nicméně, věříme, i tak dost zajímavé pro všechny čtenáře našeho seriálu, bez ohledu na to, zda si tyto aplikace mohou či nemohou pořídit.

Asura

Aplikace Asura je určena pro automatizovaný preflight postscriptových, EPS a PDF souborů v prostředí Windows NT/2000 a Mac OS X. Činnost Asury je založena na konceptu horkých složek a profilů. Základní funkcí produktu je optimalizace souborů ve výše uvedených formátech pro tiskový výstup. Většina nalezených chyb je opravena automaticky, soubory, které nelze tímto způsobem úspěšně zpracovat, jsou z workflow odstraněny a lze je dále manuálně upravit v editoru Solvero (viz dále).

Asura nejrůznějším způsobem kontroluje použití fontů: upozorňuje na výskyt bitmapových písem, substitucí i písem, která jsou příliš malá. Dokáže také provést konverzi truetypových fontů do postscriptových formátů Type 1 a Type 3. Důraz je dále kladen na kontrolu obrázků, především jejich rozlišení. Obsahuje-li soubor obrázky v příliš nízkém rozlišení, je na tuto skutečnost upozorněna obsluha nebo je soubor odstaven z workflow. Pro optimalizaci výstupu (objem, rychlost zpracování) je naopak automaticky prováděn downsampling obrázků v rozlišení příliš vysokém. Automatické korekce či odstavení z workflow jsou pak obdobně prováděny i v případě příliš komplexních cest či tenkých čar (hairlines).

Rozličným způsobem jsou pak kontrolovány barvy. Produkt ověřuje užití přímých barev i denzitu inkoustu ve všech prvcích kontrolovaných dokumentů. Dokáže zjistit neprocesní barvy, kalibrovat je pro ICC a vytvořit čtyřsložkové separace.

Monitorování činnosti Asury v prostředí Windows NT umožňuje produkt Garda. Jedná se o samostatnou aplikaci monitorující systémové procesy a hardwarové zdroje s Asurou spojené. Startuje Asuru i s ní spojené systémové služby při spuštění systému. Pokud se systém dostane do nestabilního stavu nebo havaruje, informuje Gara e-mailem o této události obsluhu a zároveň se pokusí o restart Asury a obnovení jejích služeb. E-mailem lze také průběžně získávat informace o aktuálním stavu Asury.

Solvero

Jak jsme již řekli výše, soubory, u kterých neproběhl automatický preflight v Asuře úspěšně, mohou být dále manuálně upraveny v editoru Solvero. Ten nabízí (pro obdobné operační systémy jako Asura) WYSIWYG prostředí a odpovídající nástroje, umožňující se soubory ve formátech PostScript, EPS a PDF pracovat obdobně jako s nativními soubory grafických či sázecích aplikací.

Stejně jako v případě Asury je základní funkcí Solvero optimalizace a vyčištění souborů v uvedených formátech. K dispozici je přitom nejen oprava či vypuštění nekorektních částí kódu, ale rovněž komprimace použitých prvků.

Úpravy textu jsou prováděny s použitím všech fontů a jejich atributů užitých v dokumentu. K dispozici jsou nástroje pro formátování paragrafů i editaci textu, které si nijak nezadají s obdobnými nástroji textových procesorů či sázecích aplikací, produkt garantuje i korektní přeformátování (reflow) textových úseků po jejich úpravě. (O stoprocentní účinnosti lze nicméně, vzhledem k povaze PS, EPS a PDF souborů a myriádě cest vedoucích k jejich vytvoření, úspěšně pochybovat.)

U grafiky je možno kontrolovat i upravovat nejrůznější atributy, a to jak objektu jako celku, tak i jeho částí (čáry, Beziérovy křivky, výplně, cesty atd.). K dispozici jsou korekce barevnosti, downsampling aj. Produkt podporuje správu barev, postavenou na ICC a umožňuje konverze barevných prostorů.

Velmi užitečná a výkonná je funkce "Find & Replace". Její užití se totiž neomezuje pouze na text, ale zahrnuje rovněž grafické a obrazové prvky. Jejím prostřednictvím lze měnit nejrůznější atributy objektů včetně barevnosti.

Speedflow

Pro ty, kdo mají hlouběji do kapsy a rádi by funkce nabízené Asurou a Sloverem uplatnili pouze v rámci PDF-workflow (a operačního systému WindowsNT/2000), přišla před nedávnem OneVison s balíkem produktů Speedflow. Funkce obdobné Asuře zde nabízí aplikace Check. Ta dokáže kontrolovat nejen PDF, ale rovněž PS a EPS soubory, hlavním posláním zde nicméně je tvorba optimalizovaného PDF souboru. Kontrolovat a automaticky opravovat lze například použití fontů a barev. Produkt je založen na horkých složkách a pracuje v pozadí, bez nutnosti zásahů obsluhy. Jeho činnost je monitorována formou protokolu.

K manuálním úpravám PDF souborů slouží aplikace Edit. Ve vizuálním prostředí lze s jeho pomocí měnit nejrůznější textové i grafické prvky.

Kolekci Speedflow doplňuje aplikace Impose, zajišťující impozici PDF souborů. Svým zaměřením je tedy mimo oblast našeho zájmu. Nicméně je jasné, že v kombinaci s ostatními komponenty Speedflow značně přispívá k bezproblémovému zpracování PDF podkladu od jeho vytvoření až po výstup.

Další produkty

V produktovém portfoliu OneVision nacházíme vedle výše popsaných preflightových nástrojů ještě několik dalších zajímavých produktů. Jedná se především o sadu pluginů, jejichž prostřednictvím lze rozšiřovat vlastnosti Asury a Solvera. Konkrétně to jsou RECOMPOSEin (skládání původně separovaného souboru do kompozitní, editovatelné podoby), CROPin (detekce a užití ořezových značek, vložených při tvorbě daného souboru), SPOTin (konverze procesních barev na přímé), FITin (automatizované začleňování elektronického obsahu při tvorbě periodik) a WEBin (převod PDF, PS a EPS souborů do HTML).

Dále je to produkt Sicuriq, určený k automatizovaným konverzím mezi různými formáty. Mimo PDF, PS a EPS jsou podporovány i bitmapové standardy JPEG, TIFF, TIFF/IT a Scitex Handshake. Pro automatizovanou impozici (a vytvoření komplexního workflow od tvorby souboru po jeho výstup v kombinaci s Asurou a Solverem) je pak určen produkt Secare.

Závěrem

V našem přehledu neuvádíme ceny jednotlivých produktů. Je tomu tak proto, že je neuvádí ani sama OneVision a jejich výši kalkuluje obvykle na základě specifik objednávky. Je ovšem třeba počítat s tím, že se v případě Asury či Solvera pohybují řádově ve statisících korun. To je opravdu hodně, podle dosavadních úspěšných instalací v rozsáhlých polygrafických provozech po celém světě se nicméně zřejmě jedná o cenu odpovídající. Návratnost takovýchto investic je pochopitelně dána zejména objemem souborů, které se s pomocí uvedených aplikací kontrolují a upravují. Své místo proto nalézají produkty OneVision zejména tam, kde rychlost, pružnost a kvalita zpracování mají prim před finančními nároky: typickou oblastí nasazení je zde tedy zejména novinový průmysl.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: