Preflight: Extensis - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Go verze

Preflight: Extensis

22. srpna 2002, 00.00 | V dnešním díle se podíváme na preflightové nástroje největšího
současného konkurenta společnosti Markzware. Jsou jeho produkty
skutečně lepší? A v čem?

I ve světě preflightových aplikací vládne tuhá konkurence: Takovýto závěr asi vysloví každý, kdo se, byť jen letmo, seznámí s nabídkou odpovídajících produktů společnosti Extensis. Ta totiž (co do koncepce i nabízených funkcí) prakticky dokonale kopíruje obdobnou nabídku společnosti Markzware, o které jsme podrobněji psali v minulém díle tohoto seriálu. I přes vnější podobnost jsou ovšem řešení Extensisu koncepčně přece jen poněkud odlišné, a tak se opět pokusíme o rámcový přehled jejich vlastností. V závěru článku se pak podíváme na oprávněnost tvrzení Extensisu, podle kterého jsou jeho produkty výrazně lepší než ty od Markzware.

Preflight Pro

Základním řešením Extensisu pro preflight je aplikace Preflight Pro, která je v současnosti dostupná pouze pro platformu Macintosh. Její možnosti si nyní přiblížíme formou někalikabodového přehledu.

Podporované formáty
Přehled schopností Preflight Pro lze začít výčtem aplikačních formátů, které produkt podporuje. Nalezneme zde prakticky identickou sadu jako v případě obdobných aplikací Markzware. Zpracovávat tedy lze soubory QuarkXPressu, PageMakeru, Illustratoru, Photoshopu, FreeHandu a Multi-Ad Creatoru. Na interní úrovni dokáže dále Preflight Pro rozpoznat a korektně zpracovat (kontrolovat) i obrázky a fonty v nejrůznějších formátech.

Rozhraní a způsob preflightu
Klíčovým místem rozhraní Preflight Pro je tzv. Job Jacket. Jedná se o okno, ve kterém uživatel určuje soubory ke kontrole a poté je zde kontroluje, komprimuje, převádí do PDF atd. Ke vložení dokumentů zde lze použít funkci drag&drop, a tak snadno naráz přetáhnout z prostředí operačního systému do Job Jacketu i větší počet souborů. Jinou formu výběru pro zpracování nabízí použití horkých složek, o kterém budeme blíže psát na jiném místě tohoto článku.

Po určení souborů je možno spustit samotnou kontrolu. Její výsledek roztříděný do kategorií (fonty, obrázky, barvy, trapping, ... - kontrolní možnosti pro každou z uvedených kategorií zde v podstatě odpovídají možnostem produktu FlightCheck společnosti Markzware, které jsme popsali v minulém dílu, tudíž je zde nebudeme detailněji znovu rozepisovat) je možno prohlížet v okně JobJacketu. Nalezené problémy lze přitom klasifikovat, či jinak řečeno, přefiltrovat do tří úrovní: Error (tedy problém bránící výstupu), Caution (problém, o kterém je dobře vědět, neboť by mohl výstup znehodnotit) a Ignores (v podstatě jen hlášení stavu určitého prvku, nemající vliv na výstup). Zmíněná klasifikace problémů je pak užita při výpisu problémů do tzv. reportu (pro obrazovku či tisk). Ten lze dále členit nejrůznějšími dalšími způsoby, například podle libovolné kombinace vybraných souborů či stránek.

Soubor uvedených klasifikací problémů je ukládán v podobě tzv. profilu. Ten může být vytvořen pro různé výstupní zařízení, aplikaci, workflow apod. - součástí dodávky produktu jsou profily například pro XPress a PageMaker.

Nalezené problémy je pochopitelně třeba odstraňovat. K tomuto účelu slouží v Preflight Pro tzv. Pilot. Ten funguje podobně jako spell-checker - poté, co uživatel zvolí problém, provede Pilot otevření dokumentu v jeho původní aplikaci, v případě XPressu a PageMakeru se pak přemístí na inkriminovanou pozici v dokumentu. Po opravě se uživatel vrátí do prostředí Preflight Pro, odkud spustí další opravu, tímto způsobem lze postupně opravit všechny chyby.

Funkce Collect
Po kontrole následuje fáze přípravy souborů pro výstup, označovaná obecně jako Collect. Ta shromáždí všechny potřebné fonty a obrázky (včetně OPI v náhledovém i finálním rozlišení) do jediné složky nebo archivu ve formátu StuffIt. Možná je rovněž segmentace balíku pro určený typ přenosového média (např. 100 megabytový ZIP disk apod.). K zásilce lze dále přibalit údaje v podobě job-tiketu. Určit zde lze například kontaktní informace, způsob distribuce, parametry výstupního média či instrukce pro obsluhu výstupního zařízení.

Tvorba PDF dokumentů
Velmi zajímavá je v Preflight Pro podpora workflow postavených na PDF. Vychází z názoru, že bezproblémovější PDF dokument vznikne, jsou-li nejprve zkontrolovány jeho podkladové soubory. Uživatel tedy nejprve provede preflight těchto podkladů způsobem naznačeným výše, a poté spustí z prostředí Preflight Pro generování PDF dokumentu. To začíná vygenerování postscriptového souboru, který je poté převeden do PDF pomocí Adobe Distilleru. Činnost Distilleru je přitom z Preflight Pro řízena prostřednictvím profilů, určujících různé typy výstupu (pre-press, web-publishing aj.). Vedle uvedené funkce pak ještě Preflight Pro samozřejmě nabízí i kontrolu již hotových PDF dokumentů.

Automatizace
Činnost Preflight Pro lze významným způsobem automatizovat užitím horkých složek. Každé takovéto složce lze přiřadit soubor kontrolních akcí, které mají být provedeny s jejím obsahem. Výsledky kontroly jsou roztříděny do složek úspěšného a neúspěšného výstupu, jejichž obsah lze opět automatizovaně dále zpracovat (vytisknout odpovídající reporty, po převodu provést výše popsaný Collect nebo převod do PDF, spustit určený AppleSript atd.).

Cenové podmínky a Collect Pro
Cena Preflight Pro je v současnosti stanovena na 399.95 dolaru. Pro ty, kdo potřebují využívat pouze funkci Collect (s podporou job-tiketů), je k dispozici aplikace Collect Pro za 99.95 dolaru.

Preflight Online

Možnosti Preflight Pro lze využívat i prostřednictvím Internetu, a to prostřednictvím řešení, označeného jako Extensis Preflight Online. Jedná se o službu předplacenou provozovatelem u Extensis. Cena se liší podle objemu nasazení, každopádně se platí jednorázový poplatek za zprovoznění systému a dále pak měsíční platbu za zpracovaná data. Na provozovateli je, zda za službu požaduje od klientů nějakou úhradu nebo zda mu stačí, že touto cestou získává méně problémové podklady.

Ke zpřístupnění služby na straně klienta je třeba odpovídajícího pluginu (neomezený počet kopií v rámci provozované licence), jehož prostřednictvím se do systému přistupuje z prostředí webovského prohlížeče. Rozhraní pro komunikaci s klientem je plně přizpůsobitelné podmínkám daného provozu (včetně tzv. help screens s nápovědou popisující způsob řešení nalezeného problému), ke kontrole lze využívat různě nastavené profily. Činnost klientů v systému je plně monitorovatelná a zobrazitelná v podobě reportů. Obdobně jako v případě jiných podobných technologií se tedy jedná o řešení určené k bezproblémové výměně pre-pressových podkladů prostřednictvím Internetu.

Závěrem aneb Je Extensis skutečně lepší než Markzware?

Jak již bylo řečeno v úvodu, Extensis si klade za zcela vědomý cíl konkurovat obdobným preflightovým nástrojům společnosti Markzware. Uvedený záměr je deklarován v koncepci jednotlivých produktů a samozřejmě i propagačních materiálech firmy. Za nejzajímavější z nich lze v uvedeném směru považovat tuto prezentaci Preflight Pro (ve formátu PDF), ve které jsou formou tzv. Competitive Advantage (vždy na závěr odpovídající sekce) přiblíženy základní výhody oproti konkurenčním produktům, zejména pak FlightChecku Markzware.

I když se jedná o materiál datovaný do roku 1998, zůstávají mnohé z uváděných argumentů stále platné. Za nejdůležitější výhody hovořící pro Extensis lze považovat efektivnější uživatelské rozhraní pro současné zpracování kolekce dokumentů (FlightCheck zobrazuje údaje pro každý dokument zvlášť), řízenou tvorbu PDF souborů pomocí Distilleru a také vysoký stupeň automatizovatelnosti prostřednictvím horkých složek. Na druhou stranu ovšem (na rozdíl od produktů Markzware) existují produkty Extenzis pouze pro platformu Macintosh. Markzware pak, co se automatizace týče, nabízí produkt MarkzScout, který sice hodně stojí, ale zároveň v oblasti automatizace workflow nabízí podstatně více než produkty Extensis. A pro PDF workflow určitě nalezneme (jak si ukážeme v dalších dílech tohoto seriálu) výrazně sofistikovanější řešení než je odpovídající funkce Preflight Pro. Srovnání kvality online služeb uvedených společností je pak už zcela mimo naši kompetenci.

Dle našeho názoru mohou být ostatně všechna takováto srovnání stejně vždy pouze orientační. Způsoby preflightu (a tudíž i nároky na funkce odpovídajícího produktu) jsou výrazně spjaty s povahou workflow, ve kterém jsou nasazeny. Z tohoto důvodu by finální rozhodnutí mělo padnout vždy až po vyzkoušení demoverzí konkurenčních produktů v podmínkách konkrétního provozu. Každopádně není pochyb, že nabídku Extensis tvoří produkty vysoce kvalitní.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: