Preflight: Nástroje od Markzware - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Filmy

Preflight: Nástroje od Markzware

14. srpna 2002, 00.00 | Jak vypadají produkty zřejmě nejúspěšnějšího tvůrce preflightových
řešení dneška?

Jak jsme naznačili již v úvodním díle, těžiště našeho seriálu o preflightu bude spočívat v přiblížení konkrétních produktů, užívaných v rámci uvedené discipliny. Těžko bychom pak hledali výrobce, kterým by bylo vhodnější takovýto přehled uvést, než je společnost Markzware. Za léta svého působení na trhu získaly preflightové nástroje této společnosti právem řadu ocenění, a to jak za škálu nabízených funkcí, tak i velmi inovativní přístup k dané problematice. Kvalita zde ovšem znamená pro recenzenta určitý problém, neboť žádný z dále přiblížených produktů nebude možno přiblížit v plné šíři - na serveru výrobce jsou nicméně k dispozici demoverze, manuály, tutorialy i další podklady, z kterých se zvídavý čtenář může dozvědět více.

FlightCheck

Základním řešením Markzware pro preflight je produkt FlightCheck. Jedná se o samostatnou aplikaci, existující ve verzích pro Macintosh a Windows, určenou především k lokálnímu nasazení (resp. využití v rámci jednoho počítače a z něho dostupných síťových médií). Nabízen bývá ve dvou podobách, v následujících odstavcích se budeme zabývat především výkonnější verzí Classic.

Instalace, systémové nároky, rozhraní
Hovořit o instalaci, nápovědě či uživatelském rozhraní nebývá v recenzích softwaru obvyklé. Přesto nám nedá, abychom tuto stránku věci v souvislosti s FlightCheckem nezmínili. Instalační soubor Windows (demo)verze 4.5 má totiž ve formátu ZIP necelé 4 MB, po rozzipování zjistíme, že rozbalená složka obsahuje již spustitelný program (cca 1.7 MB), doplněný o jednu knihovnu DLL (cca 2.8 MB) a několik souborů dokumentace ve formátu PDF. U verze pro Macintosh je pak tomu obdobně. Zprovoznit řešení, řazené svými vlastnostmi do třídy "enterprise", tak trvá opravdu jen velmi krátký čas, program samotný je navíc značně nenáročný i na systémové zdroje. Komunikace s uživatelem pak probíhá obvykle v prostředí jediného dialogového okna. V uživateli, zvyklém dnes na instalování desítek megabajtů při neustálém zvyšování nároků na výkonnosti hardwaru a komunikaci v často velmi nepřehledné změti dialogových panelů a oken, tato skutečnost možná vzbudí skepsi ohledně kvality takto nenáročné aplikace. Ta se nicméně záhy rozptýlí, a to jak při nahlédnutí do poměrně objemné a přehledně zpracované dokumentace, tak především při samotné práci s programem.

Podporované formáty
Leccos ohledně kvality produktu naznačí již rozsah podporovaných formátů: FlightCheck dokáže totiž pracovat prakticky s jakýmkoli formátem, používaným v dnešním pre-pressu: PostScriptem, PDF a nejrůznějšími grafickými formáty, zejména však s nativními formáty pre-pressových aplikací (XPress, PageMaker, Illustrator, Photoshop, ...) a dokonce i formátem Microsoft Word. Ten si zaslouží podrobnější zmínku, neboť i když by z mnoha důvodů neměl mít v profesionálním pre-pressu co dělat, v reálu je situace taková, že je v něm leckterý zadavatel schopen dodat třeba i finální podklad pro výrobu barevné tiskoviny. Kontrola nástrojem typu FlightChecku pak může být u takovéhoto typu podkladu samozřejmě zcela k nezaplacení. Ale jak lze poznat mnohdy až z kontrolních možností FlightChecku, problémy mohou být dnes s jakýmkoli formátem, a to často ani ne tak kvůli jeho nedokonalosti, jako spíše neznalosti či nedbalosti obsluhy, vytvářející daný podklad. Za výbornou vlastnost FlightChecku pak lze považovat to, že se všemi uvedenými formáty dokáže pracovat i bez přítomnosti odpovídající "mateřské" aplikace, ta je nicméně zapotřebí k úpravám problematických dokumentů.

Jak probíhá kontrola
Kontrolu jednoho nebo více souborů lze ve FlightChecku nejjednodušším způsobem spustit pomocí funkce Drag&Drop: uživatel přesune ikony požadovaných dokumentů do okna programu. FlightCheck poté provede zpracování takto zvolených souborů, které končí přehledným grafickým zobrazením hlášení o nalezených chybách. Funkce "Problems Layout" navíc umožňuje zobrazit náhledy jednotlivých stránek dokumentu s indikací umístění problémových prvků. U každé chyby je možno prostudovat její stručný i podrobný popis, tlačítko TrueFile Solutions pak nabídne poměrně obsáhlý návod k tomu, jak daný problém vyřešit. Dále je možno přímo z Flightchecku otevřít kontrolovaný dokument v přiřazené aplikaci a pak provést nezbytné úpravy.

Co vše lze kontrolovat
Vzhledem k tomu, že FlightCheck dokáže kontrolovat přes 150 nejrůznějších typů problémů, můžeme jeho schopnosti v uvedeném směru přiblížit jen ve značné zkratce.

Produkt především dokáže kontrolovat shodu verze daného dokumentu a určené aplikace: to samozřejmě značně eliminuje chyby vzniklé nekompatibilitami jednotlivých verzí. V případě QuarkXPressu dokáže také sestavit seznam extenzí, použitých pro tvorbu daného dokumentu. K dispozici jsou rovněž indikace jazyka dokumentu (pro eliminaci nesprávního dělení apod.), výpis charakteristik dělení a zarovnání a u XPressu i přehled nastavení typografických parametrů.

Velmi bohaté jsou možnosti práce s fonty: FlightCheck například kontroluje přítomnost (v dokumentu a případně i vložených EPSF souborech) použitých fontů v systému, užití určitého typu fontu (Multiple Master, TrueType, non-Adobe aj.), nekorektní užití písmového stylu (chybějící font např. pro tučný řez apod.), nestandardní kódování a mnoho dalšího.

Rozmanitým způsobem jsou rovněž kontrolovány obrázky. FlightCheck dokáže upozornit na prakticky jakýkoli problém spojený s linkovanými obrázky. Vedle toho umí upozornit na použití obrázku v určitém formátu či barevném módu. Odhaluje problémy spojené s užitím obrazových rámečků (zarovnání či rotace obrázku, bitmapové rámečky aj.) či tenkých čar, rozlišením, ořezovými cestami, OPI, trappingem, ...

Další skupina kontrolních funkcí souvisí s výstupem dokumentu. Kontrolována jsou především nastavení tiskového ovladače. Zmínit zde můžeme například rozlišení, tiskoví médium, screening, mód tisku (černobílý, v odstínech šedi, barevně atd.), typ výstupního souboru (binary, ASCII), separace, přesahy, dlaždicový tisk, tiskové značky aj.

Způsob provádění kontroly je libovolně konfigurovatelný prostřednictvím definování tzv. Ground Controls, což jsou uživatelem stanovené pravidla pro to, co v dokumentu kontrolovat (resp. označit za nežádoucí) a co ne. Sady těchto pravidel lze ukládat do souborů: uvedeným způsobem je tedy možno vytvářet různé kontrolní konfigurace, určené pro daný typ dokumentů, výstupního zařízení či pracoviště. Činnost programu lze pak ještě na Macovi dále automatizovat využitím AppleScriptu.

I v malém souboru dokáže FlightCheck indikovat řadu problémů.

Collect for Output
Kontrolou nasazení FlightChecku nekončí. Uživatel může dále využít funkci Collect for Output, která, jak již název naznačuje, přibalí (do složky nebo komprimovaného souboru - možné je i "rozsekání", například pro přenos na disketách či CD-ROM) k dokumentu všechny požadované komponenty (fonty, extenze, preference, apod.) potřebné k jeho úspěšnému vytištění na jiném počítači, a sestaví tak kompletní balík, určený k přenosu do jiného prostředí. Uživatelé macovské verze mohou rovněž využít formulářů, připojujících k dokumentu informace popisující zakázku.

Co za to
Kvalita není zdarma: v případě FlightChecku je to opravdu poznat, poněvadž tento produkt stojí takřka 500 dolarů (475 dolarů při nákupu online, množstevní slevy). Je ovšem otázkou, zda se tato poměrně vysoká investice nevrátí již po několika zakázkách, při kterých bude FlightCheck použit. Ti, kdo potřebují pouze základní kontrolní možnosti a funkci Collect for Output, mohou každopádně využít výše zmíněnou verzi Collect (189,05 dolarů).

MarkzNet

Uživatelé, kteří chtějí využívat schopností FlightChecku online, mají k dispozici síťové řešení označené jako MarkzNet. Jeho základem je serverové řešení Markzware, provozovatelné na platformách Windows NT a Unix/Linux.

Uživatel přistupuje do systému z klientské aplikace, dostupné pro platformy Macintosh i Windows. Ta umožňuje kontakt se serverem prostřednictvím webovského browseru. Na příslušné stránce vyplní klient job tiket zakázky a odešle podkladový soubor (ve formátu PostScript nebo PDF), zpět dostane preflightové instrukce ve formátu True File. Po provedení kontroly umožňuje MarkzNet využít funkci Collect pro shromáždění a odeslání všech potřebných souborů (fonty, obrázky). Pravidla kontroly přitom určuje příjemce zakázky - tímto způsobem tedy mohou tiskárny či jiné obdobné subjekty prakticky automatizovaně přijímat a shromažďovat podklady od svých klientů. Každopádně se jedná o řešení, určené především pro velké subjekty, přijímající podklady z různých zdrojů, pro které má bezchybnost a automatizované zpracování podkladů vysokou prioritu.

Náklady na službu nesou její provozovatelé, kteří platí obvykle jednak jednorázový poplatek (řádově v tisících dolarů) a dále pak roční udržovací poplatky. Konkrétní vyčíslení a implementaci lze získat prostřednictvím Markzware a sítě jejich Authorized Solution Providers a Application Service Providers.

MarkzScout

Dosud přiblížené aplikace Markzware působí, pomineme-li jejich výkonnost a propracovanost, na uživatele "normálním" dojmem. Tj. koncepce i způsob práce se příliš neliší od toho, co nabízí jiné (off- a on-line) preflightové aplikace. Uvedenému tvrzení se pak značně vymyká třetí preflightový produkt z nabídky Markzware, aplikace MarkzScout.

Pokusíme-li se MarkzScouta charakterizovat jedinou větou, můžeme říct, že se jedná o řešení, umožňující automatizované kontrolování a další zpracování pre-pressových souborů prostřednictvím pravidel a předem definovaných produkčních cest. Podle Markzware pak máme co do činění s "asistentem pro pre-pressové workflow".

Stejně jako v případě Flightchecku je MarkzScout k dispozici pro Maca i Windows. Opět se jedná o aplikaci značně nenáročnou na instalaci i systémové zdroje. Po spuštění programu se uživateli nabízí tzv. layout, ve kterém vytváří pomocí jednoduchých grafických prostředků workflow cesty. Ty lze nejlépe přirovnat k vývojovým diagramům, které jistě nejeden z nás zná díky hodinám informatiky na střední či vysoké škole. Využívá se zde tzv. actionpoints (určující způsob zpracování - akci), checkpoints (rozhodovací uzly) a hot folders (horké složky), které se propojují podle požadovaného způsobu zpracování. Pro rozhodování je přitom k dispozici více jak 300 různých pravidel, obdobných těm, které nabízí FlightCheck pro kontrolu fontů, barev, obrázků aj. Další pravidla lze vytvářet pomocí jednoduchého skriptovacího jazyka. K dispozici je řada předdefinovaných layoutů, které si uživatel může dále přizpůsobit ke svým účelům.

Prostředí MarkzScouta působí opravdu netradičně.

Poté co uživatel určí způsob zpracování, stačí do vytvořeného layoutu přetáhnout soubory (podporovány jsou obdobné formáty jako v případě FlightChecku) či složku, program pak sám zajistí všechny akce. K provádění operací je zde využít vlastní skriptovací jazyk MarkzOne, řídící stejnojmennou engine, jejíž pomocí je možno využívat funkce prakticky všech rozšířených pre-pressových aplikací (požadovaná aplikace musí být pochopitelně přítomná v systému), možné je také například využití akcí Photoshopu a samozřejmě i schopností FlightChecku. Součástí engine je dále objektově orientovaná databáze, do které se ukládají informace o zpracovaných dokumentech a úlohách.

Uvedená koncepce nabízí uživatelům z oblasti publikačního průmyslu prakticky neomezené možnosti aplikací. Mohou to být jednoduché úlohy typu zjišťování typů souborů a jejich roztřídění do složek až po komplexní operace, zajišťující přípravu souborů pro osvit (převod RGB-CMYK, kontrola fontů, kompletování podkladů, přesun do horké složky RIPu apod.). Workflow řešení může být navrženo tak, že uživatel jen přetáhne dokumenty do zvoleného layoutu a dál se o nic nestará. Sestavení layoutu je velmi snadné a intuitivní, a tak jej mohou dobře zvládnout i osoby bez programátorských schopností. Za výkonnost a zmíněnou jednoduchost užití se ovšem opět platí ne právě nízkou cenou, která je v současnosti stanovena na 759 resp. 950 dolarů (Windows resp. Mac verze).

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: