Enfocus prosazuje PDF/X - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Příslušenství

Enfocus prosazuje PDF/X

27. června 2002, 00.00 | Jeden z nejvýznamnějších výrobců produktů pro práci s PDF začal s rozvíjením iniciativy za větší prosazení standardu PDF/X. S její konkrétní náplní vás seznámíme v tomto článku.

Standard pro bezpečnou výměnu předtiskových podkladů PDF/X dostává v současnosti stále více zelenou, a to jak ze strany uživatelů, tak ze strany poskytovatelů příslušných technologií. Jednou z nejvýznamnějších událostí posledních týdnů zde přitom je iniciativa ohlášená v květnu společností Enfocus, známé velmi dobře díky svým produktům pro práci s PDF, jako jsou PDF PitStop Professional (editace a preflight PDF dokumentů v prostředí Adobe Acrobatu), PitStop Server (preflight PDF online) či Instant PDF (tzv. certifikované workflow založené na PDF).

Cílem iniciativy je podpořit vzdělávání a využívání PDF/X zadavateli i zhotoviteli tiskových zakázek. Současná náplň iniciativy je následující:

Podíl na vytvoření materiálu "PDF/X Guide"
Enfocus zde přispívá autorsky i finančně. Obsahem příručky jsou jak obecné přiblížení PDF/X, tak i popis produktů a postupů pro práci s PDF/X, nabízených Enfocusem pro certifikované workflow. V současnosti si lze elektronickou podobu uvedené publikace stáhnout na serveru jejího dalšího sponzora, organizace IPA, tištěná podoba by se měla objevit v nejbližších dnech. K dalším významným subjektům podílejícím se na tvorbě a financování zmíněného materiálu patří například společnost Time, Inc. či asociace DDAP (Digital Distribution of Advertising for Publications).

Profily
Od začátku června si uživatelé mohou ze serveru Enfocusu zdarma stáhnout profily, umožňující jednak tvorbu souborů v PDF/X a dále kontrolu a korigování PDF dokumentů vzhledem k této platformě. Profily lze přitom použít ve všech výše zmíněných produktech Enfocusu. Vedle verze pro PDF/X existují i v podobě PDF/X Plus, umožňující tvorbu a zpracování souborů, vyhovujících nárokům specifických odvětví publikačního průmyslu (vydávání novin a časopisů, komerční tisk aj.)

Online kurzy
Uživatelé budou rovněž moci využívat bezplatné online semináře (webinar), poskytující základní informace, týkající se tvorby PDF/X dokumentů. Za realizaci těchto seminářů odpovídá Michael Jahn, jedna z vůdčích osobností podílejících se na tvorbě specifikace PDF/X. Přihlášky jsou dostupné online.

Uživatelská skupina
Zmíněný Michael Jahn je rovněž moderátorem elektronického fóra, jehož cílem je propojení uživatelů využívajících nebo hodlajících využívat PDF/X. S rostoucím zájmem chce Enfocus ve spolupráci s dalšími subjekty pro tuto skupinu organizovat nejrůznější akce, jako jsou například semináře či workshopy.

Jak z výčtu plyne, iniciativa usiluje o skutečně všestranné prosazení PDF/X, a to především ve workflow využívajících řešení Enfocusu. Není přitom zdaleka jediným významným počinem, které se dnes v souvislosti s PDF/X objevují. Za zcela zásadní zde musíme uvést fakt, že se PDF/X již dostává i do reálných provozů (podklady v tomto formátu přijímá či generuje již poměrně dlouhá řada subjektů - viz tento přehled). Doporučována je přitom takovými významnými subjekty informačního průmyslu, jako jsou DDAP či SWOP.

Nemůže být proto divu, že se Enfocus snaží uvedeného trendu držet a prosazovat v uvedené oblasti své řešení. Není zde přitom zdaleka sám - již nějaký čas jsou k dispozici Checkup (plugin Acrobatu pro kontrolu a opravy PDF/X) a Piktor (převod do PDF/X i jiným standardů) společnosti Apago). Apago, s podporou PDF/X ve svých produktech (pdfinspektor) přichází i společnost Callas), na cestě jsou řešení dalších výrobců. (Viz tento přehled.) Dosavadní obliba produktů jako je PitStop i celková komplexnost řešení pro PDF dává nicméně Enfocusu reálnou šanci dobře obstát i v takovéto konkurenci.

A co vlastně všechny tyto aktivity, resp. zavedení PDF/X do reálných provozů přinesou prepresovým uživatelům? Především méně chybných podkladů, a s tím souvisejících ztrát. Výše investic do příslušných řešení je zde přitom značně závislá na tom, zda již daný subjekt využívá PDF ve svém workflow. Pokud tomu tak je a jedná se například o zmíněná řešení Enfocusu, nejsou takovéto investice nijak markantní (potřebné profily jsou, jak jsme již uvedli, zdarma). Nicméně bude vždy potřeba kvalifikovaných pracovníků, schopných implementovat podporu té podoby PDF/X, která odpovídá podmínkám daného provozu.

V každém případě by stále silnější podpora PDF/X měla přinést výrazné rozšíření PDF v předtiskových provozech. Jediným adekvátním konkurentem PDF/X je zde dnes totiž pouze TIFF/IP, jehož podpora vyžaduje podstatně drastičtější investice (a uzavřenější workflow) než je tomu v případě PDF.

Poznámka: Pod pojmem PDF/X se dnes v případě Enfocusu a většiny dalších zmínek v tomto článku rozumí verze PDF/X-1a tohoto standardu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: