Acrobotics aneb jak na automatizované zpracování PDF dokumentů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Acrobotics aneb jak na automatizované zpracování PDF dokumentů

PDF AppendPDF

11. června 2004, 00.00 | Zpracováváte PDF skutečně ve velkém? A zdá se vám, že byste přitom mnoho úkonů mohli
přenechat počítači? Pak právě pro vás by mohl být užitečný některý z automatizačních
nástrojů společnosti Acrobotics, které představujeme v tomto článku.

V předtiskové přípravě a ještě více v elektronickém publikování nebo enterprise oblasti se setkáváme s požadavkem na automatizované resp. hromadné zpracování PDF souborů. Nároky zde mohou být skutečně různorodé, čemuž odpovídá i nabídka odpovídajících nástrojů. Ti, kdo disponují Adobe Acrobatem, mohou sáhnout jak po nástrojích pro dávkové zpracování, zabudovaných v samotném programu, tak po různých pluginech (Callas Autopilot, ARTS PDF Tools aj.). K dispozici pak je poměrně široká škála dávkově ovládaných nástrojů, jež se bez Acrobatu obejdou, u kterých mnohdy zaskočí jejich nezvykle vysoká cena (například produkty společnosti Appligent). My bychom v této naši recenzi rádi přiblížili sadu nástrojů společnosti Acrobotics, která svou koncepcí i výkonností stojí někde uprostřed výše naznačeného nástrojového spektra.

PDF-Super Tool

Za vlajkovou loď v nabídce Acroboticsu lze bezesporu označit produkt PDF-Super Tool (249 USD). Jedná se o jakýsi front-end Acrobatu (5 nebo 6), určený (stejně jako ostatní produkty Acroboticsu) výlučně pro platformu Windows. Posláním Toolu je dávkové zpracování PDF souborů, zajištěné odpovídajícími funkcemi Acrobatu. Produkt takto nabízí celkem přes 30 různých funkcí, které lze využít buďto prostřednictvím grafického rozhraní (fungujícího jako průvodce) nebo dávkově. Zmíněné grafické rozhraní (obdobné jako u dalších nástrojů výrobce) stojí za zmínku, protože působí značně amatérským a neestetickým dojmem, což vyvolává při prvních kontaktech s produktem rozpaky. Je ovšem třeba říct, že na jinak dobré fungování jednotlivých nástrojů nemá vliv a lze si na něj zvyknout. Dávkové zpracování vyžaduje nastudování syntaxe různých přepínačů, kterých je (vzhledem ke schopnostem produktu) značné množství: využití v řádkovém módu ovšem možnosti automatizace značně násobí.

acrobo1f.gif

PDF-Super Tool: základní rozhraní

Produkt umí zpracovat buďto jednotlivé PDF soubory nebo obsah zadaných složek, postrádá ale kupodivu funkci pro sledované složky (watched či hot folders). Vyjmenovávat všechny nabízené funkce by bylo jistě samoúčelné, pokusme se nicméně naznačit alespoň ty nejdůležitější. Především jsou k dispozici prostředky pro nastavení informací (pole typu Autor, Předmět či Klíčová slova) a počátečního zobrazení dokumentu, dále lze sestavovat podrobné přehledy různých charakteristik zvolených PDF dokumentů. Provádět je možno řadu operací na úrovni stránek, jako jsou odstraňování, přesun, rotace či ořez. Hned několik funkcí je nabízeno pro spojování (merging) dokumentů. Zajímavé možnosti nabízí funkce pro automatické vkládání textových komentářů na zadané pozice v dokumentu a odstraňování nebo výpis komentářů všech typů. Dále jsou poskytovány prostředky pro generování, kopírování, odstraňování či editaci záložek. Produkt také umí optimalizovat objem souborů pomocí odpovídajícího nástroje Acrobatu 6, indexovat, prohledávat a zaměňovat textové informace. K dispozici jsou i funkce pro hromadný tisk PDF dokumentů.

Při našich testech odpovídající demoverze jsme byli s produktem spokojeni, neboť požadované funkce prováděl spolehlivě a rychle. U mnoha činností jsme si přitom uvědomovali, kolik manuálních úkonů v prostředí Acrobatu Tool dokáže ušetřit. Nemůžeme ovšem říct, že by tento produkt jakkoli vynikal oproti jiným řešením daného typu.

Tiskové nástroje

Hromadný tisk PDF dokumentů se snaží v nabídce Acroboticsu mimo výše zmíněného PDF-Super Toolu nabídnout několik dalších produktů. Konkrétně to jsou AutoPrint (49 USD; tisk obsahu zadané složky a jejich případných podsložek prostřednictvím Acrobatu nebo Readeru, probíhající zcela na pozadí), PDF-Multi-Print (95 USD; k možnostem AutoPrintu přidává pokročilejší konfigurace tisku) a PDF-Multi-Print-Pro (149 USD; přidává vylepšené možnosti řazení souborů v tiskové frontě).

Jeden z dialogů aplikace AutoPrint

Konverze

Nejdražší produkt v nabídce Acroboticsu, AutoCapture-X2 (429 USD), slouží k zajištění automatizovaného OCR zpracování PDF souborů, vytvořených ze skenovaných dokumentů či bitmap. K samotnému rozpoznávání je využit zabudovaný engine Acrobatu 6 (který tím pádem musí být na daném počítači k dispozici). Produkt mimo jiné nabízí funkci sledovaných složek (maximálně 10), využití v řádkovém módu, uložení zpracovaného souboru v různých verzích PDF a protokolování všech převodů.

Aplikaci Acrobot-SS1 (95 USD) využijí ti, kdo konvertují PDF dokumenty do formátu Microsoft Wordu prostřednictvím aplikace společnosti ScanSoft PDF Converter. Acrobot dokáže předat tomuto převodníku ke zpracování na pozadí obsah zadaných složek, nabízeno je i využití (maximálně deseti) složek sledovaných.

Indexování

V nabídce dále nalézáme několik utilit pro indexování PDF dokumentů. Konkrétně to jsou PDF Index Assistant (195 USD; automatické sestavení seznamu všech slov obsažených v dokumentu s odkazy na místa jejich výskytu a možnosti vyloučení výrazů určitých typů), PDF Index Assistant - db (295 USD; přidává možnost exportu indexu do strukturovaného, CSV textového souboru a sestavení tzv. master indexu pro vyhledávání ve více PDF souborech), PDF "Auto" Index Assistant - db (349 USD; navíc je k dispozici hromadné zpracování) a PDF-Index-Creator (249 USD; sestavení rejstříků obsahujících pouze vybraná slova či fráze s možností 3 různých indexovacích stylů).

acrobo3f.gif

Nastavení indexování v produktu PDF "Auto" Index Assistant - db

Ostatní

Výrobce konečně nabízí i několik jednodušších utilit, realizujících pouze několik úkonů. AutoBookmark-Writer (95 USD) takto dokáže vytvářet záložky v PDF souborech na základě 17. různých parametrů. PDF-Compare/Authenticate (250 USD) provádí dávkové porovnání PDF dokumentů a identifikuje ty, které jsou dokonale identické. AutoSize (249 USD) zmenší objem PDF souborů v zadaném poměru jejich redistillací, při které se odpovídajícím způsobem změní charakteristiky obsažené grafiky. V nabídce konečně nacházíme i produkty, které neslouží ke zpracování PDF souborů: konkrétně to jsou FileInspector (95 USD; do textového či CSV souboru vypíše sadu informací o určených souborech), The-doc-Doctor (95 USD; údaje různých typů o souborech ve formátu Microsoft Wordu) a File Surgeon (95 USD; extrahuje vybrané nebo všechny z 32 typů údajů, spojených se soubory Windows).

Závěrem

Acrobotics nabízí sadu výkonných nástrojů pro automatizované zpracování PDF, které mohou být užitečné všude tam, kde se s PDF pracuje ve velkém. Hlavním handicapem se nám ovšem zdá být (pomineme-li poněkud neobvyklý grafický interface) u těchto produktů cena, která je sice pro danou třídu aplikací poměrně obvyklá, možná dokonce výhodná, zvlášť v tuzemských podmínkách ale dost vysoká. (Připomínáme, že většina výše popsaných nástrojů potřebuje ke svému fungování Adobe Acrobat, který rovněž nepatří k nejlacinějším produktům.) Zájemcům každopádně doporučujeme stáhnout si demoverze uvedených nástrojů, protože z toho, co tyto prostředky nabízí, lze načerpat mnoho inspirace pro automatizované zpracování, zajišťované jinými způsoby (například dávkovým aparátem Acrobatu).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: