ARTS PDF: výkonná řešení pro zpracování PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

ARTS PDF: výkonná řešení pro zpracování PDF

27. října 2003, 00.00 | Vylepšení uživatelského rozhraní Acrobatu, dávkové zpracování PDF a nástroje pro práci s
PDF formuláři. Tyto i mnohé další zajímavé funkce nabízí produkty společnosti ARTS PDF,
na které se podrobněji podíváme v tomto článku.

Svět produktů určených pro tvorbu a zpracování obsahu v PDF formátu je skutečně rozmanitý. Vedle pilotní aplikace, Adobe Acrobatu, zde jsou k dispozici mnohá další řešení, pocházející od desítek různých výrobců. Základní význam mají ovšem mezi nimi jen produkty několik málo firem. Za jednu z nich lze bezesporu považovat společnost ARTS PDF, která svou důležitost zvýraznila nedávnou akvizicí jiného obdobného subjektu, společnosti Lantana. Produktové portfolio ARTS PDF je skutečně rozmanité a pokrývá nároky uživatelů z oblasti kanceláří, pre-pressu i elektronického publikování. O přiblížení jednotlivých produktů z této nabídky bychom se rádi pokusili v tomto článku.

PDF Tools

Pilotním produktem v nabídce ARTS PDF jsou bezesporu PDF Tools (149 USD). Jedná se o plugin, který rozšiřuje uživatelské rozhraní Acrobatu o toolbar, s jehož prostřednictvím lze snadno a efektivně využívat jednotlivě i dávkově příkazy a funkce Acrobatu. Svým způsobem se tedy jedná o jakýsi vizuální front-end batch procesoru Acrobatu, jehož rozhraní zůstává i v Acrobatu 6 stále poněkud strohé. K dispozici je široká škála předdefinovaných nástrojů (více jak 70), sdružených do několika skupin (Basic, Developer, Manage, Print), vedle toho si samozřejmě uživatel může definovat příkazy vlastní. Popisovat všechny nabízené nástroje by zde bylo poněkud samoúčelné, přesto si však přibližme alespoň ty nejzajímavější. Považujeme přitom za vhodné upozornit na skutečnost, že většinu z toho, co tyto nástroje nabízejí, lze realizovat i s použitím standardních prostředků Acrobatu a jeho programovacího prostředku JavaScriptu. PDF Tools ovšem k příslušným funkcím nabízí podstatně rychlejší a snazší přístup.

PDF Tools nabízí řadu předdefinovaných nástrojů.

V nabídce nalezneme především pestrou paletu prostředků pro práci se stránkami: mimo akcí typu vložení, odstranění či extrahování stránek je zde k dispozici i nástroj pro tzv. zploštění (flattening), spočívající v transformaci interaktivních prvků typu poznámek, odkazů a formulářových polí na odpovídající součást stránky. K dispozici jsou pak i další nástroje optimalizace, založené na odstranění zvolených interaktivních prvků či strukturace (tagované PDF) z dokumentu. Stránky je rovněž možno rotovat, razítkovat, očíslovat či nechat předčítat. Příslušné prostředky umožňují dále snadno nastavovat přechody (transitions) jednotlivých stránek v prezentačním módu či počáteční zobrazení dokumentu v prohlížeči. Kontrolovat lze rovněž vlastnosti bookmarků, konkrétně jejich obarvení a expandování.

Bohatá je nabídka funkcí pro práci s PDF formuláři. Jejich prostřednictvím lze především měnit zarovnání a velikost formulářových prvků. Dále jsou zde k dispozici nástroje pro JavaScript, umožňující zejména snadný přístup ke skriptům dokumentu za účelem jejich editace. Dále je pak k dispozici i sada funkcí, spojených s tiskem či tiskovým zobrazením. Konkrétně lze například použít tlačítek pro vytištění stránek ve zvoleném rozsahu či prostředků pro náhledy a softproofing.

Hlavní síla Tools ovšem spočívá především v možnosti vytvářet nástroje vlastní, reprezentující uživatelem definované dávkové sekvence. V nich lze kombinovat funkce předdefinovaných nástrojů s příkazy a dávkovými sekvencemi Acrobatu. Příslušné rozhraní pro tvorbu sekvencí je velmi podobné tomu, co nabízí dávkový procesor Acrobatu. Nadefinovaný nástroj je poté reprezentován tlačítkem na odpovídajícím toolbaru, k dispozici jsou jak předdefinovaná tlačítka, tak prostředky pro tvorbu tlačítek vlastních. Vytvořené nástroje je možno sdílet mezi uživateli, a to s pomocí odpovídající exportní a importní funkce. Několik takovýchto nástrojů si lze bezplatně stáhnout na serveru výrobce.

Rozhraní PDF Tools pro tvorbu nástrojů.

Import

K produktům, díky kterým ARTS získala ve světě PDF své současné postavení, patří bezesporu Import (349 USD), určený pro dávkových převod nejrůznějších obrázkových formátů do PDF. Původně se jednalo o plugin Acrobatu, který byl přepracován v samostatnou aplikaci. S její pomocí lze do PDF převádět soubory ve formátech, jako jsou TIFF, GIF, JPEG či PNG. Převod je možno nastavit různým způsobem, například tak, že každému obrázku či každé složce bude odpovídat zvláštní PDF dokument nebo všechny obrázky budou převedeny do jediného PDF dokumentu. Ve vytvářeném dokumentu se automaticky nastaví metadata typu Název, Předmět, Autor či Klíčová slova.

O průběhu převodu referuje protokol, který se snaží zachytit všechny nestandardní situace a problémy. Převod lze realizovat i v tzv. silent modu, při kterém všechny akce probíhají na pozadí. Nastavení úloh je možno ukládat v podobě profilů pro pozdější použití. Soubory lze převádět i bez nutnosti otevírat rozhraní Importu.

Workshop

Na dávkové zpracování je zaměřen také Workshop (249 USD). Ten je zajímavý již svou koncepcí - jedná se totiž o sadu maker Microsoft Excelu, která na základě informací o PDF souborech (souborové, dokumentové, stránkové) vložených do tabulky tohoto programu provádí odpovídající úpravy prostřednictvím Acrobatu.

Tabulku uvedeného typu lze vytvořit buďto ručně, mnohem jednodušeji pak automatizovaným zpracováním obsahu zadaných složek. S jednotlivými položkami tabulky resp. odkazovanými PDF soubory pak lze provádět nejrůznější operace. Konkrétně se jedná o hromadné vytištění, zabezpečení, zkopírování či otevření zvolených souborů. Skrze uvedené rozhraní lze rovněž spojit více PDF dokumentů do jediného souboru a také pro jeden či více dokumentů nastavit informace, určující způsob jejich počátečního zobrazení (Initial View).

Nastavení pro tvorbu tabulky Workshopu.

Produkty Lantany

Jak jsme již uvedli výše, ARTS PDF se před nedávnem stala vlastníkem společnosti Lantana. Od ní převzala do své nabídky některé zajímavé PDF produkty, určenou pro oblast profesionální předtiskové přípravy. Konkrétně to jsou Crackerjack (barevný tisk a separace z PDF), ImageWorks (rozšířené možnosti editace grafiky v PDF prostřednictvím Acrobatu), Stratify (použití vrstev v PDF dokumentech) a Variform (personalizovaný tisk pomocí PDF formulářů). O všech těchto produktech jsme psali na Grafice již dříve a čtenáře proto odkazujeme na příslušné články (zde a zde).

Split and Merge Lite/Pro, Split Pro

V nabídce ARTS PDF je rovněž několik nástrojů pro rozdělování a spojování PDF souborů. Split and Merge Lite/Plus (149/349 USD) přitom fungují jako pluginy Acrobatu, Split Pro (2995 USD) coby samostatná serverová aplikace. Rozdělování souborů lze ve Split and Merge provádět na základě nejrůznějších kritérií, jako jsou stránkový rozsah či interval, záložky a vizuálně určené části dokumentu. Zpracování probíhá dávkově, přičemž je možno kontrolovat různé parametry vytvářených souborů (pojmenování, metainformace) a odpovídajícím způsobem ošetřit zachování odkazů ve vytvářených souborech. Split Pro se vyznačuje vysokou rychlostí zpracování, automatizací, založenou na horkých složkách, a možností sofistikovaných převodů částí stránek, definovaných pomocí souřadnic.

Dokumenty lze ve Split and Merge rozdělovat různými způsoby.

Stamper

Pokročilé možnosti razítkování obsahu PDF dokumentů nabízí Stamper (149 USD). Razítka mohou mít podobu textu, grafiky či stránky jiného PDF dokumentu, přičemž je v nich možno využít dynamicky generovaných informací (číslování stránek, datum, čas, počet stran, název dokumentu či jeho souboru aj.) nebo překrývání (přes/pod obsah stránky, vodoznak). Vložené razítko lze zvoleným způsobem rotovat, zarovnat, obarvit, orámovat či spojit s určitou akcí (přechod na WWW-stránku, stránku daného či jiného PDF dokumentu apod.). Razítkovat lze celé dokumenty nebo jejich zvolené části a to i dávkově. Nastavení razítka je možno uložit pro opakované použití.

Bookmaker

Ti, kdo potřebují vytvářet a kontrolovat v PDF dokumentech bookmarky, jistě uvítají produkt Bookmaker (249 UD). Jedná se o plugin Acrobatu, umožňující vytváření, kopírování, editaci, náhrady a odstraňování záložek v rámci jednoho či více PDF dokumentů. Automatizovaná tvorba bookmarku je založena na volbě kombinace znakových a layout atributů (velikost, řez, typ písma, zarovnání odstavce, wildcards maska aj.), určujících jednotlivé záložky. Pro vytvářené bookmarky lze nastavit řadu vlastností, jako je například pojmenování, barva, písmový styl, akce, typ odkazu (WWW-stránka, JavaScript, zvuk či video aj.) atp. Všechny atributy je možno měnit pomocí odpovídající funkce pro hledání a nahrazení. Nastavení použitá pro vytváření bookmarků lze uložit pro pozdější použití.

Link Tool, Link Checker

Pro vytváření odkazů v PDF dokumentech je určen plugin Acrobatu Link Tool (299 USD). S jeho pomocí lze především vytvořené odkazy kopírovat, zvětšovat/zmenšovat a zarovnávat. K dispozici jsou dále prostředky pro hromadné nastavení atributů odkazů (způsob zvýraznění, tloušťka a barva rámečku, popisek, základní URL) či sestavení statistiky o všech odkazech v daném dokumentu. Link Checker (99 USD) pak umožňuje velmi sofistikovaným způsobem odhalit a opravit chybné odkazy v PDF dokumentech.

Změna nastavení velikosti odkazu v Link Tool.

Search

Alternativu ke standardnímu indexovacímu aparátu Adobe Acrobatu by měl představovat nástroj Search (2995 USD). Ten umožňuje indexovat PDF dokumenty v různých jazycích, přičemž v nabídce nalezneme i češtinu a slovenštinu. Vytvořené indexy lze procházet pomocí bezplatného doplňku Acrobatu či Readeru, jež oproti normálním vyhledávacím nástrojům zmíněných aplikací nabízí možnost využití wildcards či logických podmínek. Vyhledávací engine Search lze využít i v různých dalších aplikací prostřednictvím odpovídající COM komponenty - výrobce poskytuje ukázku webovské služby, postavené na uvedeném prostředku.

IAC Toolkit

Aby byl náš přehled úplný, musíme v něm uvést i IAC Toolkit (350 USD). Jedná se o vývojářský prostředek, dovolující v různých aplikacích využívat funkce Acrobatu pro nastavení zabezpečení, vkládání obrázků a vytváření či editaci bookmarků a odkazů v rámci PDF dokumentů.

Form Manager, FDF Import

Vývojáři řešení pro PDF formuláře naleznou v nabídce ARTS PDF především Form Manager (349 USD). Jedná se o prostředek, umožňující směrovat data z vyplněného formuláře bez potřeby vytváření skriptů či jiných programovacích prostředků. K dispozici je takto možnost zaslání vyplněných dat e-mailem a uložení na klientském počítači (i v Readeru) či serveru. Produkt FDF Import (495 USD) pak umožňuje formulářová data v FDF formátu převést do ODBC (Open Database Connectivity) či BDE (Borland Database Engine) databází.

Určení směrování formulářových dat v FDF Manageru.

Závěrem

Produkty z nabídky ARTS PDF jsou skutečně rozmanité. Jejich funkce vychází dle našeho názoru dobře vstříc mnoha požadavkům soudobé publikační praxe. Je ovšem otázkou, nakolik jejich ceny vystihují úspory a nárůst produktivity, které přinese jejich nasazení. Posouzení je zde na samotných uživatelích, kteří si k testům mohou ze serveru výrobce stáhnout odpovídající demoverze.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: