Adobe Acrobat 9 zblízka: Pre-pressové novinky poprvé - Preflight, standardy, audit trail - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Adobe Acrobat 9 zblízka: Pre-pressové novinky poprvé - Preflight, standardy, audit trail

12. srpna 2008, 00.00 | Nový Adobe Acrobat ve verzi Pro a Pro Extended přináší řadu zajímavých novinek týkajících se oblasti pre-pressu. V prvním díle jejich představení se zaměříme na preflightový engine daných produktů, který nyní nabízí přehlednější a logičtěji organizované rozhraní, výrazně posílenou podporu standardů (PDF/X, PDF/A, PDF/E) a audit trail, neboli záznam o provedeném preflightu. Čím dané funkce usnadní pre-pressové zpracování?

V červnu uvedená rodina produktů Acrobat 9 přinesla řadu více či méně zásadních vylepšení i pro oblast pre-pressu. Novinky se zde samozřejmě týkají zejména verzí Pro a Pro Extended dané řady, některé z nových vlastností lze nicméně využívat dokonce i v bezplatném Readeru. Pokud možno všechny tyto novinky bychom rádi na Grafice představili trochu blíže - v prvním díle tohoto seznámení se takto zaměříme na vybrané nové možnosti preflightového enginu, kterých je skutečně celá řada, a potěší bezmála každého pre-pressového uživatele Acrobatu, zvláště pak takového, který nedisponuje pluginem Enfocus PitStop Professional.

Preflightový engine v novém

Již od dob Acrobatu 6 Professional mají uživatelé Acrobatu k dispozici preflightový engine, který pro Adobe vytváří společnost Callas Software, známý výrobce pre-pressových produktů. Ve verzi 8 nabídl tento engine možnost řadu nalezených problémových prvků i automaticky opravit, čímž významně rozšířil schopnosti Acrobatu coby editoru PDF dokumentů. Významná z hlediska workflow je pak možnost nasadit daný engine i pro hromadné zpracování, a to jak prostřednictvím dávkových sekvencí Acrobatu, tak i s pomocí tzv. droplets (samostatné aplikace generované v prostředí Acrobatu, spouštějící kontrolu předložených souborů podle určitého preflightového profilu).

aa9pref1f.jpg

V nové verzi je preflightový engine opět dostupný prostřednictvím příkazů Advanced-Preflight a Advanced-Print Production-Preflight či klávesové zkratky Shift-Command/Control-X. Hned na první pohled je viditelná reorganizace rozhraní do několika karet. Na výchozí kartě Profiles se takto nabízí možnost zvolit profil či jeho "atomární" komponentu, tedy jednotlivý fixup (oprava určité vlastnosti) či checkup (kontrola vlastnosti), které se pak použijí při preflightu (poklepání na daný prvek aj.). Možnost aplikovat fixup či checkup bez nutnosti jej vkládat do preflightového profilu je takto novinkou a může značně urychlit jednorázové zpracování, zvlášť když lze preflight obvykle omezit pouze na vybrané stránky dokumentu. Takovéto zpracování může být přitom velmi rozmanité, daným způsobem lze pracovat s barvami, dokumentovými nastaveními a metadaty, interaktivními prvky, stránkami, stránkovými objekty, vrstvami i dalšími prvky, možná je editace i tvorba nových nastavení daného typu.

aa9pref2f.jpg

Karta Results poskytuje stejně jako dříve velmi přehledně organizovaný přehled nalezených problémů, provedených úprav i dalších informací spojených s daným dokumentem. Výpis je členěn hierarchicky, poklepáním na položku tohoto výpisu je možný přechod do dokumentu na odpovídající místo. Dále je zde k dispozici postupné procházení s využitím funkce Show in Snap či též vytvoření protokolu nalezených chyb.

aa9pref4f.jpg

Karta Standards je novinkou a přináší rozšíření možností tvorby PDF vyhovujících určitým standardům. Na danou vlastnost se podíváme podrobněji až o něco dále. Na tomto místě ještě poznamenejme, že skrze nabídku Options preflightového panelu mají uživatelé (stejně jako v Acrobatu 8 Professional) přístup i k nástrojům "low-level" preflightu, tedy konkrétně pro analýzu struktury PDF dokumentu a dokumentových fontů, možné je rovněž vytvoření přehledu o objektech a zdrojích zvolených typů (písma, barvy, obrázky, metadata aj.) obsažených v celém dokumentu či na jeho vybraných stránkách.

aa9pref5f.jpg

Standardy

Acrobat 9 Pro (Pro Extended) významnou měrou podporuje možnosti práce s PDF standardy, a to nejen různými podobami PDF/X určeného pro pre-press, ale též PDF/A (dlouhodobá archivace) a PDF/E (PDF pro technické obory). Nově podporovány jsou nyní PDF/X-4 (dříve byla k dispozici podpora pouze pro Draft podobu), resp. 4p (PDF/X s živou průhledností a vrstvami), PDF/X-5, resp. 5pg (určitá obdoba technologie OPI pro PDF) a PDF/E-1. Mimo kontroly na shodu s tím či oním standardem je takto k dispozici i možnost odpovídající konverze (s výjimkou PDF/X-5). Pro tento převod je přitom k dispozici názorný průvodce, dostupný prostřednictvím již zmíněného panelu Standards v rozhraní preflightového enginu. Uživatel zde zvolí požadovaný standard, jeho případnou variantu a způsob, jakým se má konverze provést. Ne vždy ale tato konverze proběhne úspěšně, záleží na typu převáděného dokumentu, dostupných zdrojích apod.

aa9pref6f.jpg

aa9pref7f.jpg

aa9pref8f.jpg

Ještě jednodušší cestu, jak z daného souboru vytvořit podobu kompatibilní s některým ze standardů nabízí odpovídající volby příkazů pro uložení či exportování PDF dokumentu. Tvorba PDF odpovídajících podporovaným standardům je pak k dispozici i v Distilleru.

aa9pref9f.jpg

Zajímavou novinkou, spojenou se standardy, je pak panel Standards, který se automaticky zpřístupní ve chvíli, kdy je dokument kompatibilní s některým z daných standardů otevřen v některé z podob Acrobatu 9 či též Readeru 9. Na tomto panelu se zobrazí informace o standardu, použitém OutputIntent profilu a v případě PDF/X i údaj o trappingu. Tímto způsobem získá uživatel v podstatě okamžitě představu o tom, zda dokument vyhovuje jeho požadavkům, bez toho, že by musel provádět preflight. Z prostředí daného panelu lze nicméně spustit i novou verifikaci či zobrazit rozhraní preflightového enginu (tyto možnosti v Readeru k dispozici nejsou). Panel Standards se pak nabízí i pro soubory obsahující tzv. audit trail, další novinku, kterou si nyní podrobněji přiblížíme.

aa9pref3f.jpg

Audit trail

Technologie audit trail umožňuje s PDF dokumentem nést informace o výsledcích na něm provedeného preflightu v podobě virtuálního tiketu. Obdobně jako v případě vložených informací o kompatibilitě se standardy se daným způsobem výrazněji urychlí proces kontroly dokumentu v pozdějších fázích workflow. Daná koncepce nápadně připomíná Enfocus Certified PDF, jedná se nicméně o implementaci specifikace Proof of Preflight z dílny Ghent PDF Workgroup (po zveřejnění této specifikace uvolnil Enfocus Certified PDF k royalty-free užití).

Vložit audit trail do PDF dokumentu dovoluje odpovídající tlačítko (Embed Audit Trail) dostupné v odpovídající fázi zpracování na panelu Results preflightového enginu.

aa9pref10f.jpg

V prostředí Acrobatu či Readeru se pak na panelu Standards zobrazí odpovídající informace audit trailu. Dozvědět se lze takto, zda byl preflight podle daného profilu proveden úspěšně či s určitými varováními či dokonce chybami. Možná je kontrola shody profilu preflightu a odpovídajícího profilu na daném počítači (Check Profile Fingerprint). Zobrazena je dále i informace o tom, zda byl dokument od chvíle vložení audit trailu modifikován. Kontrolována je zde takto platnost digitálního podpisu, který byl do dokumentu vložen spolu s audit trailem. Audit trail je možno kdykoli z dokumentu příslušným příkazem odstranit.

aa9pref11f.jpg

Závěrem

Novinek, týkajících se bezprostředně pre-pressu, je v novém Acrobatu 9 Pro (a Pro Extended) ještě mnohem více. V příštím díle našeho přiblížení se takto podíváme zejména na komplexní nástroje pro tvorbu a zpracování vrstev v PDF dokumentech a nové možnosti náhledových prostředků.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: