Adobe Acrobat 9 zblízka: Pre-pressové novinky podruhé - Vrstvy, Object Inspector, náhled přetisků - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Adobe Acrobat 9 zblízka: Pre-pressové novinky podruhé - Vrstvy, Object Inspector, náhled přetisků

8. září 2008, 00.00 | Komplexní možnosti tvorby vrstev v PDF dokumentech s pomocí preflightového zpracování i přebírání obsahu z jiných PDF dokumentů. Object Inspector pro rychlý výpis nejdůležitějších atributů zvoleného objektu v dokumentu. A konečně i nové chování funkce pro náhled přetisků v Acrobatu či Readeru. To jsou novinky řady Acrobat 9, které blíže představujeme v tomto článku.

Komplexní možnosti tvorby vrstev v PDF dokumentech s pomocí preflightového zpracování i přebírání obsahu z jiných PDF dokumentů. Object Inspector pro rychlý výpis nejdůležitějších atributů zvoleného objektu v dokumentu. A konečně i nové chování funkce pro náhled přetisků v Acrobatu či Readeru. To jsou novinky řady Acrobat 9, které blíže představujeme v tomto článku.

Vrstvy

Acrobat 9 Pro/Pro Extended přináší významná vylepšení týkající se zpracování vrstev v PDF dokumentech. Doposud bylo možno v Acrobatu s vrstvami pouze manipulovat (zobrazení, skrytí, tisk), ale nikoli je vytvářet: Tvorba byla podporována pouze při importu z jiných aplikací Creative Suite (InDesign, Illustrator), přímo v prostředí Acrobatu pak s pomocí pluginů ARTS PDF Stratify či Callas Software pdfLayerMaker. A právě funkcionalitu posledního uvedeného prostředku nyní nabízí nová podoba Acrobatu.

V první řadě jde takto o odpovídající rozšíření preflightového enginu. Ta dovolují vytvářet vrstvy obsahující objekty, vyhovující zadaným preflightovým kritériím. Ukázkové preflightové profily dodávané s Acrobatem 9 Pro (viz skupina "Create PDF layers") zde naznačují některé z možných scénářů využití, konkrétně rozčlenění prvků dokumentu do vrstev dle jejich typů a vlastností. Zvláštní vrstvy takto mohou být pro text, bitmapy, vektorové objekty, objekty s určitým typem průhlednosti či přetisku apod.

staa9-2-1f.jpg

Využití takovýchto členění se zde naskýtá zejména v případě kontroly dokumentu. Vytvořené vrstvy poslouží například pro rychlou vizuální kontrolu či nátisk objektů určitých typů. Při této kontrole přitom přijde leckdy vhod i jiná novinka, Object Inspector, dovolující zjišťovat atributy individuálního objektu: blíže si o tomto nástroji povíme v dalším výkladu. Dále se naskýtají i možnosti nasazení mimo oblast pre-pressu, konkrétně při elektronickém publikování, kdy lze zobrazení vytvořených vrstev kontrolovat prostřednictvím interaktivních prvků (odkazy, záložky) dokumentu.

Mimo nástroje preflightu je tvorba vrstev podporována i formou rozšíření stávajících prostředků Acrobatu pro práci s vrstvami, které uživatel nalezne na panelu Layers. Konkrétně jde o funkci "Import as Layer", dovolující vložení stránky z jiného PDF dokumentu či obrázku (JPEG, TIFF, PNG aj.) coby nové vrstvy PDF dokumentu (či na zvolenou vrstvu). Při tomto umístění se přitom nabízí možnost doladění mnoha parametrů, konkrétně velikosti, pozice na stránce, rotace, průhlednosti a způsobu umístění (popředí/pozadí).

staa9-2-2f.jpg

Zejména u layoutů používaných opakovaně si lze představit poměrně pohodlné využití dané funkce pro montáž inzerce či jiného obsahu do dokumentu na poslední chvíli. Možné je takto i automatizované či hromadné vkládání, neboť funkce je podporována i v aparátu pro dávkové zpracování. Doladění pozice vkládaného obsahu pak lze provést rovněž manuálně, s pomocí nástroje TouchUp.

Možné je pak i přenášení vrstev z jiných PDF dokumentů či zařazení přidávané vrstvy do existující skupiny vrstev - obojí se může hodit při sestavování dokumentů o hodně komplexní struktuře vrstev. K dispozici je rovněž (stejně jako dříve) sloučení zvolených (merge) či všech (flatten) vrstev dokumentu.

staa9-2-3f.jpg

Při pohledu na nabízené funkce lze konstatovat, že poskytují pro využití vrstev v PDF dokumentech opravdu širokou škálu nových možností. K danému tématu bychom se proto rádi v budoucnosti vrátili podrobněji.

Object Inspector

Vylepšení se dočkal i prostředek pro vizuální kontrolu výstupu Náhled výstupu (Output Preview), poskytovaný zejména k zobrazení podle zadaného ICC profilu, náhledu jednotlivých plátů separací, kontrole pokrytí tiskovou barvou a upozorňování na výskyt přetisků a syté (bohaté) černé. Zmínit lze takto nejprve několik menších vylepšení, jako jsou možnosti nastavení barvy papíru (resp. pozadí stránky), velikosti kapátka a průhlednosti barvy výstrahy.

staa9-2-5f.jpg

Mnohem významnější novinkou je ovšem u tohoto prostředku nový nástroj Object Inspector. Poslání je zřejmé z názvu: po výběru objektu v dokumentu zobrazí Inspector různé zásadní charakteristiky tohoto objektu, spojené zejména s barvami a tiskovým výstupem. Konkrétně lze takto zjistit například typ objektu, barvový prostor, rozměry, bitovou hloubku a rozlišení, jde-li o bitmapovou grafiku, nastavení přetisku, rendering intent a další parametry. V Acrobatu tedy přibyl nový nástroj, dovolující rychle ověřit parametry "podezřelých" objektů apod. Vytknout mu nicméně lze poněkud příliš strohý a technicky orientovaný výpis informací, ke kterému jsme navíc v současnosti nebyli schopni v nápovědě Acrobatu dohledat podrobnější referenční výklad (samozřejmě lze sáhnout po specifikaci PDF, kolik pre-pressových uživatelů ale něco takového provede?).

staa9-2-4f.jpg

Náhled přetisků

Již po nějaký čas nabízí Acrobat i Reader náhled přetisků, poměrně zásadní prostředek vizuální kontroly PDF dokumentu před tiskovým výstupem. Ve verzi 9 daných aplikací došlo k významné změně: náhled přetisků se zapne automaticky poté, co je otevřen soubor vyhovující standardu PDF/X. Doposud bylo třeba náhled přetisků zapínat v preferencích (při výchozím nastavení byl vypnut), a fungoval takto se všemi soubory, což mohlo působit ve workflow určité komplikace.

Pokud si to uživatel přeje, může popsané chování své instalace Acrobatu/Readeru 9 změnit v předvolbách, kde lze nastavit, aby se náhled aktivoval se všemi PDF soubory, byl nastaven permanentně či byl naopak zcela vypnut. Blíže o významu dané funkce a důvodech jejího aktuálního nastavení píše na svém blogu Leonard Rosenthol.

staa9-2-6f.jpg

Závěrem

Na tomto místě si dnes dovolujeme náš přehled pre-pressových novinek v Acrobatu 9 ukončit. Příště se budeme věnovat zejména novým možnostem konverzí barev a dále též notně vylepšené funkci pro porovnávání dokumentů.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: