Acrobat.com zblízka (1): Ukládání a sdílení souborů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Acrobat.com zblízka (1): Ukládání a sdílení souborů

13. června 2008, 00.00 | Spolu s produkty řady Acrobat 9 uvedla společnost Adobe i betaverzi serveru Acrobat.com, nabízejícího řadu více či méně zajímavých online služeb. K dispozici je takto zejména možnost internetového ukládání či sdílení PDF dokumentů i souborů dalších typů, dále se nabízí služba pro online konference ConnectNow, online tvorba PDF dokumentů či textový procesor Buzzword. Navíc je Acrobat.com použit i v rámci komentářových či formulářových workflow, využívajících Acrobat a Reader. Se všemi službami Acrobat.com vás seznámíme v tomto dvoudílném článku.

Spolu s rodinou produktů Acrobat 9 uvedla společnost Adobe i betaverzi serveru s online službami Acrobat.com. Nabídka je zde poměrně bohatá, přičemž některé ze služeb jsou dosti užitečné a mohou přijít vhod i těm uživatelům, kteří nedisponují komerčním Adobe Acrobatem. Zajímavé aplikace se takto naskýtají jak v oblasti publikování, tak i online spolupráce či práce s dokumenty obecně. Podrobnější popis všech možností Acrobat.com vám přinášíme v tomto dvoudílném článku. Jeho první část bude věnována celkovému představení možností Acrobat.com a dále službám pro ukládání a sdílení dokumentů.

acrocom1f.jpg

Základní přiblížení

Acrobat.com nabízí v současnosti následující služby:

  • My Files: ukládání dokumentů různých typů v internetovém úložišti o kapacitě 5 GB

  • Share: sdílení a publikování (vystavování) dokumentů, mimo PDF jsou podporovány například i dokumenty kancelářských aplikací či obrázky

  • Adobe ConnectNow: online konference se sdílením obrazovky a textovým, video či zvukovým chatem ve skupině o maximálně třech účastnicích

  • Create PDF: online tvorba PDF dokumentů ze souborů různých typů. Zdarma lze ovšem převést pouze 5 dokumentů.

  • Adobe Buzzword: online textový procesor s pokročilejší typografií a možností skupinové editace dokumentů. V současnosti má ale problémy s češtinou!

  • nasazení úložiště Acrobat.com v rámci nástrojů pro skupinovou spolupráci a formulářové workflow v kombinaci Acrobat/Reader

K využívání Acrobat.com je zapotřebí tzv. Adobe ID, které uživatel získá bezplatnou registrací a jenž slouží například i při downloadu Adobe softwaru. Ke službám Acrobat.com lze přistupovat buďto přímo z webového prohlížeče (Internet Explorer, Firefox, Safari - Windos a Mac OS X plný přístup, podpora pro Linux omezena) nebo též z prostředí Acrobatu či Readeru: záleží zde na povaze služby, komentování či práce s formuláři takto rozhodně vyžadují Acrobat nebo Reader, nicméně například sdílení dokumentů či online meetingy s Adobe ConnectNow jsou možné i bez daných aplikací. Rozhraní použité v prostředí webového prohlížeče je postaveno na platformě Flash, vyžaduje tedy, aby byl na klientském počítači instalován nejnovější Flash Player. Mimo webový prohlížeč lze funkcionalitu Adobe.com využívat i s pomocí odpovídajícího AIR klienta Acrobat.com for My Desktop. Internetová komunikace i úložiště Acrobat.com jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny (SSL, firewall, proprietární protokoly, fyzické zabezpečení serverů aj.).

Acrobat.com je v současnosti k dispozici coby betaverze, nabízené služby jsou s výjimkou tvorby PDF nad limit pět souborů zdarma (pomineme-li nutnost investovat do Acrobatu v případě funkcí pro skupinové komentování a formulářové workflow), po spuštění ostré verze by měla být vedle bezplatné podoby nabídnuta i podoba placená, nabízející rozšířené možnosti - podrobnosti nicméně dosud nejsou známy.

My Files: ukládání dokumentů

Pro mnohého uživatele budou zřejmě nejatraktivnější služby My Files pro ukládání dokumentů a Share, dovolující uložené dokumenty sdílet s jinými uživateli - je přitom třeba říci, že tyto služby jsou organicky provázány a lze je v podstatě vnímat jako službu jedinou. Do úložiště Acrobat.com je možno uložit až 5 GB dat, což je poměrně zajímavý objem. Mimo PDF dokumentů lze takto ukládat a sdílet rovněž dokumenty Microsoft Office (2003 a 2007) a OpenOffice.org, dále též RTF, HTML a textové soubory, obrázky ve formátech GIF, JPEG, BMP, PNG, dokumenty Adobe Creative Suite, SWF, Captivate a ZIP soubory a zdrojové soubory různých programovacích a skriptovacích jazyků. Naopak není možno nahrávat multimediální soubory, soubory písem, spustitelné soubory (EXE, DLL, JAR aj.), archivy ve formátech TGZ, 7Z a SIT a řadu dalších souborových typů. Licenční ujednání služby předpokládá, že uživatel je vlastníkem uloženého obsahu. Nahrání je možno provést přímo z prostředí Acrobatu či Readeru 9 nebo též přes webové rozhraní či AIR klienta.

acrocom2f.jpg

Nahrané soubory i odkazy na sdílené soubory jiných uživatelů jsou v prostředí My Files a Share spravovány prostřednictvím odpovídajícího organizéru, který rovněž poskytuje přístup k ostatním Acrobat.com službám (konverze do PDF, dokumenty Buzzword, meeting ConnectNow). Seznam dokumentů je zobrazen buďto s náhledy obsahu (první stránka u vícestránkových dokumentů) či pouze jmény, třídit jej lze dle různých kritérií (abeceda, autor, datum nahrání či updatu aj.). Tato kritéria lze využít i k filtrování pohledu na dokumenty, přičemž možná je kombinace kritérií (například všechny PDF soubory od určitého vlastníka nahrané v posledním týdnu, jejichž objem je menší než 1 MB aj.). Uvedené možnosti pomáhají eliminovat skutečnost, že My Files v současnosti nepodporuje organizaci souborů do složek ani neposkytuje možnosti vyhledávání.

acrocom3f.jpg

Vzhledem k flashovému rozhraní je pak (obdobně jako třeba v případě služby Photoshop Express) svérázně řešen přístup ke kontextové nabídce s příkazy pro zpracování souboru: tato se vyvolá klepnutím na malý trojúhelník nacházející se napravo od názvu souboru (a nikoli jako obvykle pravým tlačítkem myši nad ikonou či názvem souboru).

acrocom4f.jpg

Poklepáním na název či náhled souboru v organizéru nebo zadáním kontextového příkazu Open se spustí na Flashi postavená náhledová utilita, dovolující mimo PDF prohlížet rovněž soubory v jiných formátech (Microsoft Office, OpenOffice.org, různé obrázkové formáty aj.). Utilita poskytuje plynulé zvětšení, dvojstránkové zobrazení a navigátora využívajícího miniaturní náhledy stránek. Chybí ovšem třeba možnost kopírování obsahu (text, obrázky) z dokumentů.

acrocom5f.jpg

Služba My Files dovoluje schraňovat v internetovém úložišti skutečně velký objem dokumentů, současné slabší možnosti organizace a vyhledávání či v podstatě nulové možnosti editační (Buzzword umí zpracovat pouze vlastní dokumenty, nikoli tedy třeba nahrané DOC či RTF soubory) z ní nicméně nečiní konkurenta Google Docs či podobných služeb. Síla My Files nicméně spočívá v kombinaci se službou pro sdílení dokumentů Share, kterou si nyní popíšeme podrobněji.

Share: sdílení dokumentů

Ke sdílení (resp. v případě souborů s otevřeným přístupem je možno hovořit o publikování) lze pomocí služby Share zvolit buďto soubor uložený v úložišti My Files nebo též soubor lokální (jenž se nejprve do daného úložiště nahraje). Sdílení je přitom možno realizovat několika způsoby, a to buďto jako veřejné nebo jen pro určité uživatele, v obou případech se uživatelům nabízí možnost sdílený soubor prohlížet s pomocí výše popsané flashové utility v prostředí webového prohlížeče nebo si jej nahrát do svého počítače v původní podobě.

Přístup ke sdíleným dokumentům má dvě úrovně (resp. tři, bereme-li v potaz i dokumenty nesdílené). Open access - výchozí nastavení pro sdílené dokumenty - dovoluje používat dokument každému uživateli, jenž zná příslušný URL dokumentu. Dokument s daným typem přístupu lze vystavit i prostřednictvím odpovídajícího kódu vloženého do webové stránky (viz dále). Restricted access dovoluje dokument využívat pouze uživatelům, určeným explicitně jejich e-mailovými adresami, jenž jsou aktuálně přihlášeni do Acrobat.com. Úroveň oprávnění lze u každého dokumentu kdykoli změnit v prostředí organizéru. Zde rovněž může autor dokumentu sdílení dokumentu ukončit (zcela či pouze pro určené uživatele).

Pro nastavení sdílení dokumentů s konkrétními uživateli je určen příkaz Share. Po jeho zadání je třeba určit odpovídající seznam dokumentů ke sdílení a seznam uživatelů - identifikovaných e-mailovými adresami - s kterými budou tyto dokumenty sdíleny. Dále zde lze zvolit, zda se odkazy na sdílené dokumenty (spolu s náhledem jejich první stránky) odešlou s volitelným doprovodným textem e-mailem nebo zda se tyto odkazy automaticky vloží do úložišť daných uživatelů na Acrobat.com.

acrocom6f.jpg

V případě veřejného, resp. neadresného vystavení dokumentu lze využít prosté generování odpovídajícího odkazu (s jeho vložením do schránky) na sdílený dokument pomocí příslušného kontextového příkazu (Copy Link). Získaný odkaz je pak možno například zaslat jinému uživateli e-mailem či jej uveřejnit na webu.

Dále lze pro zveřejnění dokumentu použít úsek kódu, určený ke vložení do webové stránky. Na jeho základě se náhled dokumentu rovnou zobrazí ve výše popsaném flashové náhledové utilitě na dané stránce. Velikost náhledu lze měnit, odpovídající ovládací prvek dovoluje přejít do módu celostránkového zobrazení. Daný způsob vystavení je tedy značně podobný tomu, jakým se na Internetu publikují videa YouTube. Odpovídající kód je opět možno nechat generovat prostřednictvím odpovídajícího kontextového příkazu dokumentu v organizéru (Copy Embeded Code).

acrocom7f.jpg

Využití Share může být různé. Nasnadě je zde zejména jednodušší skupinová spolupráce nad dokumenty (výměna náhledů, posuzování návrhů, korektury aj.), přičemž znovu zdůrazněme, že lze takto pracovat i s dokumenty v jiných formátech nežli je PDF (pro ty jsou v kombinaci Acrobat-Reader k dispozici podstatně propracovanější možnosti online skupinového komentování a prohlížení) - výhodou oproti běžné e-mailové komunikaci je zde skutečnost, že soubory jsou uloženy v online úložišti a mailem tedy neputují objemné soubory, ale pouze odkazy na ně. Dále se Share hodí pro publikační účely, neboť dokumenty lze s její pomocí vystavit na Webu skutečně velmi snadno.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: