Publikování z databází prostřednictvím PDF: možnosti a prostředky - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Publikování z databází prostřednictvím PDF: možnosti a prostředky

6. srpna 2004, 00.00 | K čemu je výhodné spojení PDF dokumentu s informacemi, převzatými z databáze? Jak
funguje a s pomocí jakých produktů je lze dnes realizovat v pre-ppressu? O odpovědi na
uvedené otázky se pokoušíme v tomto článku.

Publikování z databází patří k velmi perspektivním oblastem dnešního publikačního průmyslu, ať už hovoříme o tvorbě publikací tištěných či elektronických. Není tudíž divu, že pro uvedenou oblast postupně přibývá nejrůznějších nástrojů, umožňujících uvedený typ publikování zajistit. V oblasti pre-pressu takto dominují různé specializované aplikace či pluginy sázecích aplikací. Stále více se zde nicméně prosazují i řešení, která jsou postavena na využití formátu PDF. O jejich přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Jak spojení PDF a databáze funguje?

Propojení s databází je v PDF řešeno obvykle pomocí formulářových polí. Příslušné aplikace dokáží obsah těchto proměnných prvků naplnit informacemi převzatými z databáze nebo textových souborů s oddělovači, jež lze generovat nejen z databází, ale také například textových procesorů, a případně též ze souborů ve formátech XML či interních formátech PDF formulářů FDF a XFDF.. Výhody uvedeného typu propojení jsou nasnadě: PDF má vysokou vyjadřovací sílu (pre-pressová kvalita, ale také pokročilé interaktivní prvky či podpora multimédií) a je nezávislé na operační platformě, což z něj činí ideální platformu pro tištěnou i elektronickou produkci. Ke zpracování PDF, tedy v našem případě tvorbě šablon s formulářovými poli i následnému vytištění či elektronickému prohlížení generovaných dokumentů, lze využít množství aplikací, především komerční Adobe Acrobat a (pouze prohlížení a tisk) freewarový Adobe Reader. To z PDF činí ideální nástroj například pro vysoce perspektivní smíšené mailingové kampaně, ve kterých je tentýž podklad použit k vytištění i elektronické distribuci. Konečně se sluší na tomto místě zmínit skutečnost, že PDF dnes existuje i v podobě PPML/VDX, která je určená právě pro optimalizovaný tiskový výstup personalizovaných dokumentů.

Výhodnost použití uvedené metody je ale samozřejmě dána především existencí odpovídajících nástrojů. Podívejme se nyní na nejzajímavější z nich. Přehled řádíme zhruba podle výkonnosti a ceny jednotlivých řešení. Nezařazujeme do něj přitom high-end systémy (produkty společnosti Datalogics aj.)., jejichž cenové i provozní nároky se vymykají možnostem většiny našich čtenářů, a dále ani produkty, určené spíše pro personalizované či dynamicky generované PDF (activePDF, PDFLib aj.).

FDF-XFDF Merge Tool

Produkt společnosti Acrobotics (cena 95 USD) dovolující vyplňovat PDF formuláře daty z FDF či XFDF souborů. Merge Tool je možno použít z příkazové řádky, v grafickém rozhraní a také prostřednictvím nástroje pro horké složky. Ke svému chodu vyžaduje Adobe Acrobat 5 či 6.

pdf-Field Merge

Řešení společnosti Universe Software je součástí sady aplikací, kladoucí si za cíl komplexnější využití PDF zejména v kancelářských provozech. pdf-Field Merge (96 USD) zde nabízí možnost vyplnění PDF formulářů uživatelskými údaji a to buďto manuálně, prostřednictvím odpovídajícího dialogu, nebo automaticky, v řádkovém módu. Generované soubory je možno zabezpečit heslem, vyplněná pole lze převést na normální součást dokumentu (tzv. flattening pro redukci objemu dokumentů). Součástí dodávky produktu je dokument, ukazující možnost automatického vyplňování šablon údaji z tabulek Excelu.

pdfdb1f.gif

pdf-Field Merge

PDF Manipulator

Řešení společnosti Productive Computing (cena 75 USD) dovolující k databázovému publikování využít kombinaci FileMaker-Adobe Acrobat. Uživatel vytvoří v Acrobatu dokument s formulářovými poli a ten pak naplní s pomocí pluginu PDF Manipulator informacemi z FileMaker databáze. Možné je rovněž opačné extrahování již vyplněných dat z PDF dokumentu do databáze. Více generovaných PDF dokumentů lze sloučit do dokumentu jediného.

PdfAdminForm

Produkt vymykající se svou koncepcí ostatním zde popsaným nástrojům. Jeho cílem je totiž poskytnout interaktivní propojení PDF formuláře a databáze. Spojení zajišťuje odpovídající plugin, určený pro Adobe Acrobat 6 Professional. S jeho pomocí lze data v databázi procházet či prohledávat, a dále je zde vkládat nebo odstraňovat. Takovéto funkce nabízí zajímavé možnosti správy databáze a přebírání dat do PDF dokumentů a to za cenu 85 euro.

Variform

Tento plugin Acrobatu od společnosti ARTS PDF Solution (dříve vyvíjela Lantana) pro databázové publikování z PDF existuje ve verzích Lite (199 USD) a Plus (349 USD). Variabilní oblasti v dokumentu jsou reprezentovány formulářovými prvky, proměnné údaje se přebírají v Lite verzi z textových souborů s oddělovači. Text je možno formátovat libovolným postscriptovým fontem, přičemž výrobce zdůrazňuje především možnost využití čárových kódů. Výstup lze zaslat na tiskárnu nebo do jednoho či více PDF dokumentů. Plus verze dovoluje mimo textových souborů zpracovat i ODBC databáze a data, získána vyplněním PDF formulářů (formát FDF), dále dokáže do proměnného výstupu vkládat i obrázky. Funkce Variform lze využít rovněž při hromadném zpracování prostřednictvím horkých složek.

pdfdb2f.gif

Variform

PDF/Mergician

Nové, zřejmě nejkomplexnější, ale také dosti drahé řešení (749 USD) od společnosti TallComponents www.tallcomponents.com, které zatím existuje pouze v beta verzi. Využít jej lze jako stolní aplikaci, v dávkovém módu a coby webovskou službu. Zpracování je založeno na tzv. projektech, v jejichž rámci se určí jeden či více zdrojových PDF dokumentů, ve kterých pak lze odpovídajícím způsobem kontrolovat nastavení formulářových prvků na jednotlivých stranách (stromová organizace zdrojů). Generování je pak možné jak z ODBC, OLE DB, SQL či Oracle databází, tak i Accessu, Excelu či textových souborů s oddělovači. Dále je podporován i přístup k informacím z XML souborů s pomocí výrazů XPath. Vytvořené stránky lze s pomocí odpovídajících nástrojů přímo z prostředí Mergicianu uložit na disk, zaslat e-mailem nebo zobrazit v okně webovského prohlížeče. Poté, co bude produkt uveden oficiálně na trh (což se plánuje na polovinu srpna), podíváme se na jeho možnosti ve zvláštní recenzi.

pdfdb3f.gif

PDF/Mergician

FDFMerge

Serverové řešení fungující v řádkovém módu, určené k automatizovanému vyplňování PDF dokumentů daty ve formátu FDF a XFDF. Optimalizován pro paralelní zpracování velkých objemů souborů, zpracování je podrobně protokolováno. Podporovány jsou flattening a zabezpečení vytvořených dokumentů, možná je rovněž optimalizace pro Fast Web View. Uvedené základní možnosti jsou k dispozici jak v plné (1995 USD), tak odlehčené, Lite verzi (995 USD) FDFMerge. Plná verze navíc poskytuje rozšířenou podporu písem (nevložená, OCR, čárové kódy), dynamické nastavení vzhledu vyplněných polí (velikost, barva nebo zarovnání textu, orámování či šíře pole aj.) či použití JPEG obrázků nebo PDF stránek ve formulářových polích.

Závěrem

Nabídka produktů pro databázové publikování z PDF je skutečně bohatá a poměrně různorodá. Tomu odpovídají i rozmanité možnosti nasazení, které mohou začínat u jednorázového zpracování několika málo dokumentů a končit u zakázek, ve kterých se počet výtisků či elektronických podob dokumentu pohybuje v řádech statisíců.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: