Pár tipů pro InDesign: Palety, nástroje a zadávání hodnot - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Pár tipů pro InDesign: Palety, nástroje a zadávání hodnot

Adobe InDesign sazba

29. září 2006, 00.00 | Chcete si osvojit práci s paletami, nástroji a poli pro zadávání hodnot v prostředí
InDesignu tak, abyste s těmito prvky dokázali pracovat skutečně efektivně? Pak čtěte
tento díl našeho seriálu.

Po nějakém čase opět přicházíme se sadou tipů a triků pro sázecí program Adobe InDesign, které ocení zejména začínající uživatelé (ale snad i pro ty pokročilé zde bude nějaká podnětná informace). Tentokrát svou pozornost zaměříme na práci s paletami, nástroji a poli pro zadávání hodnot daného programu, tedy prostředky, které jsou používány prakticky neustále. Zde podané informace by měly platit v InDesignu CS i CS2, uživatelé na platformě Macintosh si v označení klávesových zkratek (v jejichž případě zmiňujeme výchozí nastavení) místo Ctrl dosadí klávesu Command a namísto Alt zase Option.

Palety

Základním ovládacím prvkem InDesignu jsou palety, s jejichž pomocí se realizuje řada nastavení a úkonů v prostředí daného programu. S množstvím otevřených palet roste potřeba jejich smysluplné správy (zvlášť pokud uživatel nemá k dispozici více monitorů, dovolujících minimálně jednu pracovní plochu vyhradit právě paletám), na tomto místě si tedy uveďme několik tipů pro takovouto správu. Začít lze u klávesy Tab, jejímž stiskem uživatel skryje či obnoví zobrazení všech palet. Daná zkratka samozřejmě neplatí při editaci textu, v tomto případě - tj. je-li v InDesignu aktivován obsah textového rámečku, stačí buďto klepnut mimo rámeček či klepnout v daném rámečku se stisknutou klávesou Ctrl, pak lze požadovanou zkratku zadat: uvedený postup je samozřejmě použitelný i v případě jiných dále popisovaných jednopísmenných zkratek.

idt2-1f

Prostředí InDesignu s paletami a bočními záložkami

Je-li třeba skrýt všechny palety, ale ponechat zobrazeny paletu Nástrojů a paletu Ovládání (jsou-li tyto aktivovány), použijeme klávesovou zkratku Shift+Tab (panel Ovládání navíc disponuje odpovídajícím nástrojem, umístěným zcela vpravo pod tlačítkem pro nabídku dané palety). K zobrazení/skrytí individuální palety lze použít odpovídajících klávesových zkratek (jejich "odhalení" dovoluje nabídka Okna /Window/), k výchozím si je možno dodefinovat zkratky vlastní.

Palety je možno spojovat, resp. někdy se též říká vnořovat. Spojení se dosáhne přetažením ouška (záložky) palety do prostoru palety jiné, rozdělení se pak zařídí úplným vytažením (nebo přesunem nad horní okraj) obrysu palety za ouško ven ze spojené palety. Vnořování je možné provádět jednak tak, že palety budou vedle sebe (při spojování táhneme ouško kamkoli do palety mimo spodní okraj) či pod sebe (táhneme na spodní okraj palety).

idt2-2f

Vertikálně spojené palety

Z palet lze také vytvořit tzv. boční záložky přetažení jejich oušek na levý či pravý okraj okna InDesignu. Daným způsobem se okno dané palety "zasune" za okraj (značně šetří prostor) a dá se zde přesouvat nahoru či dolů, jeho obsah se vysune-zobrazí po poklepání na záložku, okno palety nicméně i pak zůstane ukotveno k okraji. K opětovnému plovoucímu umístění palety je třeba záložku dané palety vytáhnout z okraje. I v rámci bočních záložek lze palety sdružovat. Je-li pak třeba naráz vysunout všechny palety zasunuté za daný okraj, stačí poklepat na libovolnou záložku se stisknutou klávesou Alt.

K minimalizaci palety do úzkého pruhu zobrazujícího pouze její název se dá klepnout na odpovídající tlačítko v záhlaví palety, opětovné klepnutí na stejné tlačítko paletu rozvine (maximalizuje) do původní podoby: s paletami se zde tedy manipuluje jako s normálními okny. Každopádně ještě jednodušší je minimalizace/maximalizace prostým poklepáním na záhlaví okna palety. Pokud paleta obsahuje u svého názvu symboly šipek nahoru a dolů, dovoluje klepnutí na dané symboly (nikoli pouze na názvy palet) zobrazit či skrýt některé rozšiřující volby a dále též paletu zcela minimalizovat.

Některé palety, u kterých může obsah zabírat mnoho řádků (například pro styly či vrstvy) poskytují ve své nabídce příkaz Malé řádky v paletě (Small Palette Rows). Jak již název naznačuje, daným způsobem lze zobrazení informací "zhustit" a ušetřit si tak zbytečné rolování v dané paletě.

Neocenitelnou pomůckou je možnost uložit si aktuální rozložení palet v podobě konfigurace, kterou pak lze kdykoli znovu aktivovat - viz příkazy pod nabídkou Okna-Pracovní plocha (Window-Workspace). Daným způsobem si je možno připravit různé sestavy pro rozdílné publikační úkoly nebo též pro různé uživatele, kteří na daném počítači InDesign používají. Zajímavým způsobem pak lze s paletami pracovat pomocí pluginu X-ray společnosti DTPTools. Tento totiž dovoluje učinit prakticky každou paletu částečně průhlednou, takže minimalizace nemusí být v mnoha případech potřeba.

Paleta Nástrojů a paleta Ovládání

Zásadním prostředkem InDesignu je paleta Nástrojů (Tools neboli též Toolbox). Ta má ve výchozí podobě podobu svislého panelu s dvouslopcovým uspořádáním. Poklepáním na záhlaví této palety přepneme zobrazení na svislé jednosloupcové, další poklepání přepne na jednosloupcové vodorovné zobrazení, konečně pokud poklepeme ještě jednou, obnoví paleta svůj výchozí vzhled. Daným způsobem si tedy lze přizpůsobit vzhled dané palety prakticky zcela dle požadavků.

idt2-3f

Různé podoby palety Nástrojů

Pokud klepneme na ikonu motýla pod záhlavím dané palety, a jsme právě připojeni k Internetu, otevře se v okně výchozího internetového prohlížeče stránka Adobe věnovaná InDesignu. Občas se to při hledání informací o daném produktu (zejména těch zcela čerstvých) může hodit.

Každý nástroj z palety Nástrojů lze aktivovat s pomocí odpovídající jednopísmenné klávesové zkratky. Konkrétně jsou zde takto třeba V pro výběr, A pro přímý výběr, \ (obrácené lomítko) pro čáru, T pro text, Shift+T pro text na křivce, P pro Pero, N pro tužku atp. - příslušné zkratky se zobrazí v rychlé nápovědě při přesunu kurzoru nad ikonu daného nástroje.

Leccos lze pak provádět i při aktivaci nástrojů pomocí myši. Pokud při kliknutí na nástroj přidržíme tlačítko myši trochu déle, zobrazí se u těch nástrojů, jež mají vícero podob (tzv. přidružené nástroje - indikuje malý trojúhelníček naspod dané ikony) seznam těchto podob, z kterého lze zvolit tu požadovanou. Poklepání na ikonu nástroje pak může vést v mnoha případech k zobrazení příslušných preferencí.

idt2-4f

Další důležitou paletou je paleta Ovládání (Control), s jejíž pomocí lze rychle zobrazit a nastavit řadu parametrů v závislosti na tom, jaký nástroj je v prostředí InDesignu právě aktivován. Výchozím umístěním dané palety je horní část obrazovky. To lze snadno změnit prostým přetažením malé svislé ikony umístěné zcela vlevo na dané paletě na požadovanou pozici. Daným způsobem je možno paletu Ovládání umístit jak pohyblivě do okna InDesignu, tak i coby ukotvenou naspod obrazovky. Návrat na původní pozici je možný přetažení dané ovládací ikonky naspod pruhu nabídek v horní části okna InDesignu. Poklepáním na záhlaví paletu Ovládání v pohyblivém stavu minimalizujeme, nové poklepání obnoví zobrazení.

Pole, aneb jak na zadávání hodnot

K zadávání hodnot slouží v dialozích a paletách příslušná pole. Pro rychlé zadávání je vhodné stisknout levé tlačítko myši a pak přetáhnout kurzor od jednoho okraje pole k druhému. Pokud máme kurzor v poli již umístěn, vybereme obsah pole k zadávání stiskem kombinace Ctrl+A. U některých polí (nevíme z jakých důvodů nám daný postup nefungoval u všech) je možná rychlá aktivace klepnutím na jejich ikonu.

V polích se dopředu přesouváme klávesou Tab, zpět Shift+Tab. Stisk klávesy Šipka nahoru/Šipka dolů zvýší/sníží aktuálně editovanou numerickou hodnotu o jednu jednotku, pokud přidržíme navíc i Shift, dojde ke zvýšení/snížení o řád desítek jednotek (tj. třeba z hodnot 70, 73, 75 apod. se shodně nastaví hodnota 80). V polích pro volbu typu písma (palety Ovládání, Znaky aj.) dovolují šipky zvolit předchozí či následující písmo ze seznamu, stisk písmena vybere první písmo ze seznamu začínající daným písmenem, obdobně lze použít vypsání několika prvních znaků z názvu daného písma.

idt2-5f

Použití výpočtu

InDesign umí v numerických polích provádět nejrůznější výpočty. Podporováno je takto sčítání (symbol +), odečítání (-), násobení (*) a dělení (/). Ve výpočtech lze přitom použít i názvy jednotek, třeba výrazy ve stylu 2,5cm+4,2in. Z právě řečeného dále plyne, že do polí pro měrové jednotky lze zadat hodnoty i v jiných jednotkách, než jsou ty právě nastavené. Vedle obvyklých jednotek (zkratky cm - centimetr, mm - milimetr, in nebo "- palce, pt - body, c - cicero, p - pica) je vhodné zmínit i možnost zadat procentuální hodnoty, samozřejmě tam, kde je takovéto zadání smysluplné (nenulová počáteční hodnota). Pokud chceme nechat dané pole vybrané i poté, co se aplikuje zadaná hodnota (pro případné další změny), stiskneme po zadání hodnoty Shift+Enter a nikoli pouze Enter. U procentuálních hodnot pak ještě může být dosti užitečná zkratka Shift+Ctrl+X, která obnoví nastavení na 100 %.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: