Pár tipů pro InDesign: Bridge - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Pár tipů pro InDesign: Bridge

Adobe InDesign sazba

2. února 2007, 00.00 | Správce digitálních zdrojů z Creative Suite 2 Bridge nabízí řadu zajímavých možností i při použití se sázecím programem InDesign. Zajímá vás, jak tyto možnosti vypadají? Pak nepřehlédněte tento náš článek, určený zejména začínajícím, ale v lecčems snad i pokročilým uživatelům InDesignu.

Správce digitálních zdrojů Bridge uvedený spolu s Creative Suite 2 má všestranné použití. Nejvíce s ním asi pracují uživatelé Photoshopu, kde jim tento prostředek dovoluje efektivně organizovat a různým způsobem zpracovat digitální fotografie, včetně těch, jež jsou v některém z RAW formátů. Své specifické využití Bridge nicméně nalézá i v dalších aplikacích Suite, sázecí program InDesign CS2 z toho nevyjímaje (připomeňme, že Bridge se dodává i samostatně s každou z aplikací Suite, nikoli pouze se Suite kompletní). V tomto našem článku bychom se rádi na některé základní i méně známé možnosti nasazení kombinace Bridge-InDesign podívali podrobněji. Popisujeme práci v české verzi daných produktů, uživatelé počítačů Macintosh si dále v označení klávesových zkratek místo klávesy Ctrl dosadí klávesu Command a namísto Alt zase Option.

Spouštění z InDesignu

Bridge lze spustit coby samostatnou aplikaci (výchozí umístění je Program Files/Adobe/Adobe Bridge ve Windows, Aplikace/Adobe Bridge na Macovi), k dispozici je každopádně i několik možností, jak ji povolat do služby přímo z InDesignu. Nejjednodušší je to s pomocí příkazu Soubor-Procházet, dále je k dispozici odpovídají ikona na panelu Ovládání. Konečně je zde i možnost otevřít v Bridge některý z obrázků odkazovaný v dokumentu InDesignu (viz kontextový příkaz Grafiky-Najít v Bridge).

idtb-1f.jpg

Umisťování zdrojů

Při nasazení kombinace InDesign-Bridge je nejvíce nasnadě použití pro umisťování zdrojů do dokumentu InDesignu. U obrázků (podporované bitmapové formáty, dokumenty Photoshopu či Illustratoru, PDF) tak stačí vybrat ikonu jednoho či více souborů v okně Bridge a poté přetáhnout výběr do okna InDesignu na odpovídající stránku. Obrázky se na stránce umístí do samostatných rámečků. Pokud přetahujeme obrázek do existujícího rámečku, provede se vložení do tohoto rámečku s případnou záměnou původního obsahu - při tomto vkládání je ovšem zapotřebí chvíli počkat s kurzorem nad cílovým rámečkem, dokud se tvar kurzoru nezmění na tvar odpovídající vkládání grafiky do rámečku (šipka se symbolem dokumentu v závorkách).

idtb-2f.jpg

Pro daný typ přenosu dat je vhodné využít Bridge v kompaktním režimu (příkaz Zobrazení-Kompaktní režim, zkratka Ctrl+Enter či příslušné tlačítko v pravém horním rohu okna Bridge), kdy se okno zmenší a zároveň je umístěno vždy před okna ostatních aplikací. Protože v takovémto okně je pak méně zobrazovací plochy, není od věci nechat si v něm zobrazit třeba jen bitmapové soubory (viz příkaz Zobrazení-Zobrazovat pouze grafické soubory) nebo soubory Illustratoru (Zobrazení-Zobrazovat pouze vektorové soubory) - záleží, co chceme vkládat - a příslušným způsobem (jezdcem naspod panelu) zmenšit náhledy. Výše naznačené postupy pak mimo obrázky fungují víceméně stejně i pro dokumenty Wordu či Excelu, textové soubory nebo dokumenty z InCopy - uživatel se zde ovšem musí obejít bez náhledů obsahu, které jsou u grafických a PDF souborů k dispozici.

Výstřižky

Zpracování funguje i na opačnou stranu, tj. určitou část obsahu stránky (či dvojstránky) InDesignu - tu která je právě vybrána (vše vybereme příkazem Úpravy-Vybrat vše, zkratka Ctrl+A) - lze přetáhnout do Bridge. Vznikne tím odpovídající výstřižek (snippet). Ten obsahuje všechny přesunuté prvky s údaji o jejich umístění na stránce. Pokud pak výstřižek přetáhneme do stránky jiného dokumentu, umístí se zde jeho obsah úplně stejně, jako byl v dokumentu původním. Výstřižky tak mohou být silným nástrojem pro zachování uniformního designu, například u po sobě vydávaných publikací o stejné struktuře (periodika atp.) nebo při výměně informací v rámci skupiny designérů (sdílení výstřižků po síti, zasílání e-mailem apod.). Výhodou Bridge je přitom skutečnost, že pro výstřižky poskytuje odpovídající náhledy. Mimochodem, pokud chceme daný výstřižek používat často, vyplatí se jej hned po jeho vytvoření pojmenovat smysluplněji, než jak to učinily použité prostředky Adobe při jeho vytvoření.

idtb-3f.jpg

Náhledy

Výše popsané možnosti pro umisťování obsahu a práci s výstřižky jsou možné i v prostředí operačního systému (tj. metoda & drop funguje i s Průzkumníkem Windows nebo Finderem Mac OS X). Bridge nicméně nabízí hned několik výhod, které bychom při jejím nasazení neměli opomenout. Především to je podpora náhledů pro dokumenty aplikací Creative Suite (včetně zmíněných výstřižků), prakticky všechny rozšířené grafické formáty a také formát PDF. Co se samotných dokumentů InDesignu týče, zobrazuje Bridge vždy náhled pouze první strany dokumentu (tvorba náhledů musí být přitom zapnuta v předvolbách InDesignu - viz Předvolby-Ukládání souborů InDesignu, aby byl náhled uložen s dokumentem), možnost procházet celým dokumentem - obdobná tomu, co se nabízí pro PDF - je zde jen v případě šablon (dokumenty s příponou indt). Zajímavá je možnost zobrazit si i bez otevření dokumentu - na panelu Metadata v sekcích Políčka vzorníku a Písma - barvy vzorníku a písma použitá v daném dokumentu (funguje jen s dokumenty z InDesignu CS2).

idtb-4f.jpg

Organizace a popis zdrojů

Bridge dovoluje zdroje velmi efektivním způsobem organizovat díky různým prostředkům. Jako nejvíce nasnadě lze takto uvést třeba panel Oblíbené, dovolující určit složky, ke kterým je v prostředí Bridge rychlý přístup (pro přidání složky mezi oblíbené lze použít odpovídající kontextový příkaz Přidat k oblíbeným ve chvíli, kdy je v Bridge požadovaná složka otevřena).

Zcela zásadní jsou ale pro práci se zdroji v Bridge metadata. Patří mezi ně i visačky a hodnocení, které umožňují odlišit dokumenty vizuálně, resp. přiřadit jim jednu až pět hvězdiček. V prostředí Bridge pak lze filtrovat pohled na zdroje podle těchto prvků (viz nabídka Visačka), dále je možné použít tato metadata při vyhledávání (viz další výklad). Daný typ prostředků se hodí třeba, když třídíme obrázky, jež připadají v úvahu pro použití v dané publikaci.

Ještě důležitější jsou pak klíčová slova. V tomto případě má uživatel možnost jednomu či více zdrojům naráz přiřadit klíčová slova, která přebírá se seznamu, jehož obsah je zcela pod jeho kontrolou (viz příkazy panelu Klíčová slova). Nic tedy nebrání vytvořit si sadu klíčových slov spojených s určitým projektem, a tu použít k popisu podkladů, z kterých pak budeme montovat daný dokument, a dále dokumentů se sazbou či výstupních PDF souborů. Bridge pak dovolí kdykoli naráz vyhledat všechny takovéto soubory (viz dále).

idtb-7f.jpg

Visačky, hodnocení a klíčová slova jsou speciálním případem XMP metadat. Pro práci s dalšími informacemi tohoto typu nabízí Bridge jak panel Metadata, tak i stejné panely jako jednotlivé aplikace Creative Suite (vyvoláme příkazem Soubor-Informace o souboru, zkratka Ctrl-Alt-Shift-I). Velkou výhodou Bridge je to, že lze naráz shodně vyplnit XMP metadata u většího počtu souborů - stačí, když přiřazení provedeme po vybrání vícero dokumentů, to, co vložíme, se automaticky zapíše do všech dokumentů (obdobně funguje i přiřazování visaček, hodnocení a klíčových slov).

idtb-5f.jpg

Metadata daného typu přiřazená přes Bridge či jednotlivé aplikace Creative Suite jsou vložena přímo do souborů (u jiných dokumentů, například z kancelářských aplikací, je pro přenos přiřazených metadat - třeba visaček - mezi instalacemi Bridge potřeba odpovídajícím způsobem použít vyrovnávací paměť). Konzistentní pravidla pro jejich použití značně usnadní zpracování zdrojů. Příklad za všechny: pokud fotoeditoři důsledně přiřadí hodnocení a klíčová slova, může si redaktor či sazeč velmi rychle v dostupné kolekci fotografií vyhledat pro sázenou publikaci ty snímky, jež jsou popsány určitým slovem a zároveň mají nejvyšší ohodnocení. (Mimochodem při prohlížení a popisu fotografií dostačí Bridge, bez toho, že bychom museli každý snímek otevírat ve Photoshopu: stačí procházet náhledy například v módu Filmový pás, rozlišení a rozměry se přitom zkontrolují na panelu Metadata.)

Hledání a kolekce

Vyhledání zdrojů podle metadat dovoluje odpovídající funkce (viz Úpravy-Hledat, Ctrl-F). Ta nabízí vskutku velké možnosti, neboť v rámci jednoho dotazu dovoluje použít kombinaci vícero podmínek, které se týkají nejen výše popsaných metadat, ale různých souborových atributů. Uživatel si tedy může třeba nechat vyhledat všechny dokumenty, jejichž název obsahuje určitý řetězec, jejichž datum posledního uložení je v zadaném časovém intervalu, jejichž autorem je určená osoba atp. To dovolí rychle najít všechny dokumenty vytvořené pro daný projekt atp. (Bridge také spolu s prostředkem pro skupinovou spolupráci VersionCue dovoluje i správu verzí dokumentů, toto téma je však na samostatný výklad.) Protože pak, jak již bylo řečeno výše, Bridge dokáže v dokumentech InDesignu identifikovat i barvy vzorníku a použitá písma, není rovněž problémem vyhledat si dokumenty podle těchto kritérií - například když chceme určitou barvu použít v novém dokumentu.

idtb-6f.jpg

Výsledek vyhledání lze uložit jako tzv. kolekci. Neukládají se přitom samotné nalezené soubory, ale pouze vyhledávací kritéria. Při otevření dané kolekce tedy Bridge provede nové prohledání podle těchto kritérií a výsledek zobrazí v okně. Daným způsobem si lze vytvořit kolekce například pro jednotlivé projekty - postup jsme naznačili výše, s pomocí jiné kolekce pak lze třeba vyhledat všechny šablony InDesignu nacházející se na daném počítači či síťovém disku atp.

Závěrem

V našem článku jsme naznačili jen několik málo postupů, jak s pomocí Bridge zefektivnit zpracování zdrojů při sazbě v prostředí InDesignu. Nová Bridge pak - soudě dle verze dostupné v současnosti s betaverzí Photoshopu CS3 - přinese vyšší výkon, efektivnější možnosti filtrování dokumentů v oknech či snazší manipulaci s dokumenty (např. funkce balíčku či lupy). Na její nasazení, a hlavně na nový InDesign, si nicméně ještě nějaký ten měsíc počkáme.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: